Tải bản đầy đủ

Các mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

1.2 Mô hình trợ giúp nct
1.2.1. Khái niệm mô hình
Mô hình là một cách trình bày đơn giản của thực tế, trong đó một số khía
cạnh của sự chính xác có thể bỏ qua hoặc được giả thuyết là không thay đổi để các
khía cạnh khác có thể quan sát rõ hơn.
1.2.2. Một số mô hình điển hình
- Mô hình chăm sóc người cao tuổi tại gia đình
Mô hình dịch vụ CSSK dành cho NCT tại gia đình là một trong những mô
hình khá phù hợp với xã hội hiện đại có thể đáp ứng trọn gói hoặc từng gói nhỏ các
dịch vụ theo yêu cầu của NCT và gia đình. Lấy nhu cầu thị trường làm tiêu chí hoạt
động, các dịch vụ này phải dựa trên sự cạnh tranh về giá cả, chất lượng dịch vụ,
thời gian, loại hình và phương thức tổ chức dịch vụ. Vì vậy, phần lớn các dịch vụ
cung ứng có chất lượng từ trung bình đến khá tốt, phục vụ nhanh và kịp thời đối
với người cao tuổi.
-Mô hình y tế viễn thông trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi
Mô hình y tế viễn thông trong tư vấn, CSSK NCT là một mô hình hiện đại,
qua đó góp phần giảm bớt số lượng trang thiết bị, nhân lực và các tổ chức y tế, đặc
biệt là ở những vùng khó khăn, vùng xa trung tâm. Ở Việt Nam hiện nay có rất
nhiều phương tiện thông tin đại chúng dành những trang viết, khoảng thời gian quý
báu trên truyền hình để đưa thông tin về y học như Truyền hình Hà Nội có mục Y
học bốn phương, Sức khoẻ trong cuộc sống hôm nay, O2 TV..., các trang web thảo

luận trực tuyến về các kiến thức y học... đã cung cấp một lượng lớn kiến thức nhằm
nâng cao sức khỏe cho người dân. Mô hình sử dụng sự chỉ dẫn các chuyên gia
trong nước cũng như nước ngoài từ xa để mổ những ca khó được truyền hình trực
tiếp thông qua mạng điện tử. Tuy nhiên, việc triển khai xây dựng mô hình này còn
gặp nhiều khó khăn do vướng mắc về kỹ thuật cũng như sự nhận thức và khai thác
công nghệ thông tin của cộng đồng
-.Mô hình chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tại cộng đồng
Khái niệm cộng đồng được hiểu là các quần thể dân cư sinh sống trong cùng
một địa bàn hoặc có khoảng cách địa lý không quá xa so với nơi ở của NCT. Cộng
đồng thường phát triển tương đối đa dạng bao gồm các ban, ngành, đoàn thể ở cấp
cơ sở, các hiệp hội, tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ, tổ chức từ thiện địa
phương, các nhóm, câu lạc bộ... .
Mô hình chăm sóc và phát huy vai trò NCT tại cộng đồng bao gồm khá nhiều
hoạt động phong phú, nổi bật là hai hoạt động Nhà dưỡng lão do cộng đồng hoặc tổ
chức xã hội thành lập và hoạt động của các nhóm, câu lạc bộ.


Mô hình CLB sức khỏe có ưu điểm là xã hội hóa được công tác CSSK hay
mục tiêu dự ph ng là chính và đã thu hút được nhiều NCT cùng tham gia, được
chính quyền địa phương, cộng đồng xã hội tạo điều kiện giúp đỡ về địa điểm sinh
hoạt và một phần kinh phí hoạt động. Nhưng nhược điểm của mô hình là công tác
triển khai chưa thường xuyên, chưa đồng bộ do nhiều địa phương không có đủ cơ
sở vật chất để xây dựng CLB sức khỏe. Ở một số CLB, điều kiện tiếp nhận thành
viên là quá cao so với mặt bằng chung vì vậy chưa đáp ứng được nhu cầu tham gia
rộng rãi của các nhóm người cao tuổi.
1.2.3 Mô hình liên thế hệ tự giúp nhau của nct
Theo Tổ chức Hỗ trợ Người cao tuổi Quo c tế - HAI văn phòng đại diện tại Việt
Nam (Helpage International in Vietnam): “Mô hình liên thế hệ tự giúp nhau là mô
hình được tổ chức hoạt động dựa vào cộng đồng , huy động nguồn lực từ phía cộng
đồng để chăm sóc và trợ giúp người cao tuổi (NCT) , dựa trên hai cách tiếp cận
chính là lien thế hệ và tự giúp nhau nhằm tăng cường năng lực mọi mặt cho NCT
giúp họ khắc phục các khó khăn hạn chế trong đời sống”
Đến năm 2012, sau khi có Chương trình Hành động Quốc gia về người cao tuổi
(2012-2020) với định hướng nhân rộng hoạt động của mô hình, thì mô hình liên thế
hệ tự giúp nhau phát triển thêm 3 hoạt động chính, đó là: Hoạt động hỗ trợ sinh kế
tạo việc làm; hoạt động giải trí - TDTT và hoạt động truyền thông nâng cao nhận
thức cho NCT về chính sách.
Mô hình có đội ngũ tình nguyện viên trợ giúp NCT khó khăn ở cộng đồng và bảo
vệ quyền lợi cho NCT, mỗi CLB có 7-10 tình nguyện viên luôn theo sát các hoạt
động diễn ra trong CLB. Đội ngũ tình nguyện viên là những nhân viên thuộc mô


hình liên thế hệ tự giúp nhau, trước khi triển khai hoạt động can thiệp - trợ giúp cho
NCT, đội ngũ này thường xuyên được tập huấn trang bị các kiến thức, kỹ năng, kỹ
thuật chuyên môn để hướng dẫn, tư vấn, trợ giúp cho NCT một cách khoa học, bài
bản và hiệu quả nhấtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×