Tải bản đầy đủ

Slide chu update


Lưu ý về chữ
trong ấn phẩm
truyền thông
Phân loại font chữ
Cách chọn font chữ đẹp để sử dụng
Các lưu ý trong việc bố cục chữ
Các tips kết hợp chữ
Khoảng trống vô lý


Phân loại font chữ
một số dạng font cơ bản

Font chữ có chân - Serif
FONT chữ không chân - San Serif
Font chữ viết tay - Script
font chữ trang trí - decorative
Cách chọn font chữ đẹp
font 1 loại nét
font 2 loại nét
lưu ý trong việc sử dụng
các loại font khác
Một số lưu ý
trong việc bố cục chữ
Không sử dụng quá nhiều font chữ trong
một sản phẩm
KHÔng bóp méo font chữ

Tips kết hợp chữ
Sử dụng điểm chung của các font chữ, cụm chữ
Tận dụng khoảng trống trong chữTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×