Tải bản đầy đủ

Thuyết trình nghiệp vụ ngân hàng thương mại và quy tắc hoạt động ngân hàng

NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

QUY TẮC HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG

GV: Đinh Thị Thu Hồng

Thành viên
Phan Hoàng Vũ
Hoàng Đức Nhã


NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1

NGUỒN VỐN CỦA NGÂN HÀNG

2

KÊNH SỬ DỤNG VỐN NGÂN HÀNG


3

CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI BẢNG

4

HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG QUỐC TẾ


CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG NGÂN HÀNG
Các ngân hàng ở Mỹ có xu hướng hợp nhất (từ năm 1985 tới nay)

Nguyên nhân:Cạnh tranh giữa các ngân hàngMở rộng để tận dụng lợi thế kinh tế theo quy mô và hiệu quả hoạt động

Hình thức sáp nhập:Sáp nhập giữa các hàng với nhauSáp nhập giữa ngân hàng và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài chính


NGUỒN VỐN CỦA NGÂN HÀNG

TÀI KHOẢN
TIỀN GỬITiền gửi thanh toán
Tiền gửi tiết kiệm
Tiền gửi có kỳ hạng
Tài khoản tiền gửi thị trường tiền tệ

VỐN DÀI HẠN

VỐN VAY


Nguồn vốn liên bang
Vay từ các ngân hàng dự trữ liên bang
Các thỏa thuận mua lại
Các khoản vay EU
Trái phiếu ngân hàng phát hành
Vốn tự có


Tiền gửi thanh toán
Tài khoản tiền gửi không kỳ hạnCung cấp cho khách hàng muốn viết sécYêu cầu số dư tối thiểu và không thanh toán lãiNH có thể sử dụng nguồn vốn này đến khi khách hàng rút tiền

Tài khoản NOWCho viết Sec và thanh toán lãi suấtThường yêu cầu số dư tối thiểu cao hơn mức khách hàng muốn.

Giao dịch điện tử
Khoảng hai phần ba tổng số nhân viên ở Hoa Kỳ có tài khoản tiền gửi trực tiếp
Hơn 60% khách hàng ngân hàng sử dụng máy ATM
Thẻ ghi nợ và tiền nợ có thể được ủy quyền có thể được sử dụng để thanh toán định kỳ hàng tháng


TIỀN GỬI TIẾT KIỆM


Không cho viết SEC.Không yêu cầu số dư tối thiểu.Khách hàng có mức vốn nhàn rỗi thấp


TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN
Tiền gửi có kỳ hạn là các khoản tiền gửi không thể rút được cho đến khi đến hạn thanh toán
Chứng chỉ tiền gửi
Yêu cầu số tiền tối thiểu quy định phải được gửi trong một khoảng thời gian nhất địnhLãi suất hàng năm thay đổi giữa các ngân hàng và các loại đáo hạnKhông giao dịch trên thị trường thứ cấpKhông được hưởng lãi nếu rút tiền trước khi đáo hạn

Chứng chỉ tiền gửi có thể chuyển nhượng đượcĐược cung cấp bởi một số ngân hàng lớn cho các tập đoàn, có thể chuyển nhượng đượcThông thường có kỳ hạn ngắn hạnThường yêu cầu khoản tiền gửi tối thiểu là 100.000 USDCó thể chuyển nhượng trên thị trường thứ cấp


TÀI KHOẢN TIỀN GỬI THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆLà tài khoản tiền gửi không xác định kỳ hạn cụ thểTính thanh khoản cao hơn chứng chỉ tiền gửi và lãi suất thấp hơnGiới hạn khả năng viết séc , yêu cầu tài khoản lớn hơn trả lãi suất cao hơn NOW


NGUỒN VỐN LIÊN BANG


Đáp ứng nhu cầu thanh khoản ngắn hạn của các định chế tài chínhKéo dài từ 1 -7 ngàyGiới hạn khả năng viết séc , yêu cầu tài khoản lớn hơn trả lãi suất cao hơn NOWMục đích của các giao dịch quỹ liên bang là để điều chỉnh sự mất cân bằng quỹ ngắn hạn của các ngân hàngLãi suất tính trên thị trường tiền tệ liên bang là lãi suất liên bang


VAY TỪ CÁC NGÂN HÀNG DỰ TRỮ LIÊN BAN


Lãi suất cho vay từ Fed là lãi suất chiết khấuKhoản vay từ cửa sổ chiết khấu thường từ một ngày đến vài tuần và luôn cao hơn vốn liên bangCửa sổ chiết khấu chủ yếu được sử dụng để giải quyết tình trạng thiếu vốn tạm thờiCác ngân hàng thường vay tiền trong thị trường tiền tệ liên bang thay vì cửa sổ chiết khấu vì Fed có thể không chấp thuận
việc vay liên ngân hàng


CÁC THỎA THUẬN MUA LẠI


Thỏa thuận mua lại (Repo) là việc bán chứng khoán bởi một bên sang một bên khác và cam kết mua lại chứng khoán vào
một ngày và giá xác địnhCác ngân hàng sử dụng repo như là một nguồn quỹ khi họ cần vốn chỉ trong vài ngàyNgân hàng bán một số chứng khoán chính phủ cho một công ty và mua lại chứng khoán đó sauRepos xảy ra thông qua mạng lưới viễn thông kết nối các ngân hàng lớn, các công ty, các đại lý chứng khoán chính phủ, và
các quỹ môi giới liên bangCác giao dịch repo thường là các khối 1 triệu USDLợi tức repo thấp hơn chút ít so với lãi suất của quỹ liên bang


VAY EURODOLLA


Eurodollars là các khoản tiền gửi bằng đô la Mỹ trong các ngân hàng bên ngoài Hoa KỳEurobanks là các ngân hàng nước ngoài hoặc các chi nhánh nước ngoài của các ngân hàng Mỹ chấp nhận các khoản tiền
gửi ngắn hạn lớn và thực hiện các khoản vay ngắn hạn bằng đô la

PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU


Các ngân hàng phát hành trái phiếu để tài trợ tài sản cố địnhNgười mua trái phiếu ngân hàng thường là hộ gia đình và các tổ chức tài chính khác nhauVốn từ trái phiếu ít hơn so với các công ty khác


VỐN TỰ CÓ


Cổ phần và lợi nhuận giữ lạiGồn có vốn sơ cấp và thứ cấp

Vốn sơ cấp :Kết quả vốn đầu tư phát hành cổ phiếu phổ thông hoặc cổ phiếu ưu đãi hoặc lợi nhuận giữ lại
Vốn thứ cấp: Kết quả của do phát hành nợ và trái phiếuNguồn trang trải các khoản nợCác ngân hàng nói chung tránh phát hành cổ phiếu mới vì:
Nó làm suy yếu quyền sở hữu của ngân hàng
EPS EPS của ngân hàng giảm


VỐN TỰ CÓ


Năm 1988, các nhà quản lý áp đặt yêu cầu về vốn .Mức vốn yêu cầu phụ thuộc vào rủi ro của nóCác tài sản có rủi ro thấp được gán tỷ trọng thấp và tài sản có rủi ro cao được gán tỷ trọng cao


CƠ CẤU VỐN NGÂN HÀNG


CÁC KÊNH SỬ DỤNG VỐN NGÂN HÀNGTiền mặtCác khoản cho vayĐầu tư chứng khoánCho vay vốn liên bangThỏa thuận mua lạiCác khoản cho vay EurodollarTài sản cố địnhTự doanh chứng khoán


TIỀN


Các ngân hàng được yêu cầu giữ một lượng tiền mặt dưới dạng dự trữ bắt buộc theo yêu cầu của FedCác ngân hàng giữ tiền mặt để duy trì tính thanh khoản và đáp ứng yêu cầu rút tiền của người gửiCác ngân hàng chỉ nắm giữ nhiều tiền mặt khi cần thiết vì tiền mặt không trả lãiCác ngân hàng giữ tiền mặt tại chính ngân hàng mình và tại ngân hàng liên bang địa phương


CÁC KHOẢN VAY
CÁC HÌNH THỨC CHO VAY THƯƠNG MẠI
Cho vay vốn lưu động được thiết kế để hỗ trợ các doanh nghiệp đang hoạt độngCác khoản cho vay ngắn hạn được sử dụng để mua tài sản cố địnhCác điều kiện mà người đi vay phải tuân theo là các thỏa thuận đảm bảo giúp hạn chế rủi ro vỡ nợCác khoản vay kỳ hạn thường được trả theo khoản thanh toán cố định

Tín dụng cho thuê trực tiếp Ngân hàng có thuể mua tài sản và cho công ty thuê lại
Tín dụng phi chính thức cho phép doanh nghiệp vay một khoản tiền nhất định trong một khoảng thời gian nhất định
Tín dụng tuần hoàn ngân hàng có nghĩa vụ cung cấp tối đa quy định trong một khoảng thời gian nhất định
Lãi suất chuẩn là lãi suất tính cho các khách hàng có xếp hạng tín dụng tốt nhất


CÁC KHOẢN VAY
CÁC HÌNH THỨC CHO VAY THƯƠNG MẠI
Cho vay hợp đồng tài trợ : liên kết chia khoản vay với các ngân hàng khác khi không đủ lượng vốn cho vayMột trong số các ngân hàng đóng vai trò như ngân hàng chính dàn xếp chứng từ, tính phí, phưng thức thanh toán cho khoản vay và các ngân hàng khác cung cấp
các khoản vốn thông qua ngân hàng chínhNgân hàng đầu mối nhận khoản phí cho việc thanh toán khoản vay ngoài phần thanh toán lãi phân phối lại cho ngân hàng góp vốnTất cả các ngân hàng tham gia đều phải chịu rủi ro tín dụng


CÁC KHOẢN VAY
CÁC HÌNH THỨC CHO VAY THƯƠNG MẠI
Cho vay hỗ trợ mua đức bằng vốn : cung cấp vốn vay cho doanh nghiệp mua cổ phần doanh nghiệp khác (mua LBO)Tài chính của LBO hấp dẫn các ngân hàng vì lãi suất cho vay caoCác công ty yêu cầu tài trợ của LBO vì họ nhận thấy rằng giá trị thị trường của một số cổ phần là quá thấpMột số ngân hàng cung cấp các khoản vay LBOs và sau đó bán cho các tổ chức tài chính khácNgân hàng tài trợ cho các doanh nghiệp vay với mức độ cao về đòn bẩy tài chính (các giao dịch có đòn cân nợ cao) khiến tỷ lệ nợ / tài sản của doanh nghiệp ít
nhất 75 %Khoảng 60 phần trăm quỹ của HLT được sử dụng để tài trợ cho LBOs


CÁC KHOẢN VAY
CÁC HÌNH THỨC CHO VAY THƯƠNG MẠI
Các yêu cầu về thế chấp đối với các khoản cho vay thương mạiXu hướng hiện nay các ngân hàng thương mại đang dần chấp nhận các tài sản vô hình làm tài sản thế chấp

Trách nhiệm của người cho vay về khoản vay thương mạiCác doanh nghiệp kiện các ngân hàng vì ngân hàng chấm dứt việc tài trợ thêm mà không có thông báo đầy đủ

Giá trị các khoản vay thương mại
Thay đổi theo thời gian và điều kiện kinh tế quốc gia


CÁC KHOẢN VAY
CÁC HÌNH THỨC CHO VAY THƯƠNG MẠI
Các khoản vay tiêu dùngCác khoản vay trả góp được sử dụng để mua sắm ô tô và các sản phẩm gia dụngCác ngân hàng cung cấp thẻ tín dụng cho khách hàng đủ tiêu chuẩnCơ quan quản lý nhà nước có thể áp dụng các luật chống nặng lãi để hạn chế mức lãi suất tối đa của các ngân hàngLãi suất cho vay thẻ tín dụng và cho vay cá nhân thường cao hơn nhiều so với chi phí sử dụng vốnNgân hàng đánh giá mức độ tín dụng khoản vay tiêu dùng dễ hơn so với khoản vay thương mại chpấ nhận rủi ro tín dụng cao


CÁC KHOẢN VAY
CÁC HÌNH THỨC CHO VAY THƯƠNG MẠI
Cho vay bất động sảnĐối với bất động sản nhà ở, thời gian đáo hạn của khoản thế chấp thường là từ 15 đến 30 nămCác khoản vay được đảm bảo bởi chính bất9 động sảnCác ngân hàng cung cấp một số khoản vay bất động sản thương mại để hỗ trợ phát triển thương mại


ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
Các ngân hàng mua nhiều loại chứng khoán khác nhauCó tính thanh khoản caoKhông mất nhiều chi phí thẩm định như các khoản vayCó thể được bán ở thị trường thứ cấp

Trái phiếu công ty và trái phiếu đô thị
Chứng khoán có thể thế chấp


CHO VAY VỐN LIÊN BANGCác ngân hàng thường cho vay những ngân hàng khác trên thị trường vốn liên bangCác khoản tiền cho vay sẽ được trả lại vào một thời gian nhất định với lãi suấtThời hạng vay rất ngắnCác ngân hàng nhỏ là những nhà cung cấp quỹ thông thường trong thị trường quỹ liên bang

THỎA THUẬN MUA LẠI


Các ngân hàng có thể hành động như một người cho vay bằng cách mua chứng khoán chính phủ của công ty bán lại chứng khoán này vào một thời điểm trong
tương lai

CHO VAY EURODOLLAR


Các khoản vay Eurodollar được cung cấp bởi các chi nhánh của ngân hàng Mỹ ở bên ngoài Hoa Kỳ và một số ngân hàng nước ngoài

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH


Các ngân hàng phải duy trì một số tài sản cố định để họ có thể tiến hành hoạt động kinh doanh


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×