Tải bản đầy đủ

Thuyết trình hạn ngạch thuế quan và sự tác động

hẠn ngẠch - thuẾ quan
SỰ TÁC ĐỘNG

Trần Thị Thu Hà
Trần Trung Hiếu
Nguyễn Thu Trang
Hà Trọng Thăng
Nguyễn Khánh Vân
Phanit Silavy


Khái niệm

Hạn ngạchBiện pháp quản lý của nhà nước quy định trực tiếp lượng hàng hoá được phép nhập khẩu hoặc
xuất khẩu nhằm thực hiện mục tiêu bảo hộ. Nhằm thúc đẩy sản xuất trong nước, tăng thặng dư
của người sản xuất hàng hoá.


Thuế quan xuất nhậpThuế đánh vào mỗi đơn vị hàng hóa xuất hay nhập khẩu của một quốc gia.


Khái niệm

 

Hạn ngạch

Giống nhau

Khác nhau

Thuế quan

Đều bảo hộ nền sản xuất trong nước

- Hạn ngạch tác động vào lượng

- Tác động vào giá hàng nhập khẩu

- Mang lại đặc lợi cho người được phân bổ hạn ngạch

- Mang lại nguồn thu cho ngân sách

- NK không tăng , sx và tiêu dùng nội địa không đổi

- Giá TG giảm – Giá trong nước giảm – người tiêu dùng có lợi –

- Người tiêu dùng bị ngăn không chuyển sang hàng NK được.

chuyển sang sài hàng ngoại – HNK tăng – SX trong nước giảm.

- Cho biết trước số lượng hàng hóa ngoại nhập (chính phủ áp đặt số

- Khi DN tăng giá – người tiêu dùng sẽ chuyển qua hàng NK.lượng)

- Không Cho biết trước số lượng

- Ít bị chi phối trong thương mại quốc tế=>là biện pháp tự vệ trong

- Dùng biểu thuế để điều chỉnh

thương mại.

- Bị chi phối trong thương mại quốc tế

 

 


SỰ tác đỘng cỦa hẠn ngẠch nhẬp khẨu và thuẾ quan nhẬp khẨu Ở các nưỚc lớn

Tác động của hạn ngạch nhập khẩu


Đưa ra sự hạn chế về số lượng nhập khẩu, gây ảnh hưởng đến giá nội địa của hàng hoá.Hạn ngạch co thể biến một doanh nghiệp trong nước thanh một nhà độc quyền.

Tác động tương đối giống thuế nhập khẩu.
Dẫn tới sự lãng phi nguồn lực của xa hội.
Hạn ngạch không đem lại thu nhập cho chinh phủ, nhưng lại đem lại lợi nhuận lớn cho người xin được
giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch.


SỰ tác đỘng cỦa hẠn ngẠch nhẬp khẨu và thuẾ quan nhẬp khẨu Ở các nưỚc lớn

Đối với các nước xuất khẩu

Đối với các nước nhâp khẩu

- Sản lượng hàng hoá ở các nước xuất khẩu giảm, do đó quy mô sản xuất trong nước giảm, làm gia

- Hạn ngạch nhập khẩu làm cho giá hàng nhập nội địa tăng lên => tạo điều kiện cho các nhà sản xuất phát triển sản

tăng thất nghiệp, giảm thu nhập người lao động

xuất

- Lượng cung hàng hoá bị áp hạn ngạch sẽ tăng lên

- Hạn ngạch nhập khẩu bảo vệ các ngành công nghiệp còn non trẻ, chưa đủ khả năng để cạnh tranh với thị trường
quốc tế
- Tuy vậy, hạn ngạch nhập khẩu làm giảm lượng hàng nhập khẩu => lượng tiêu dùng trong nước giảm đi => giảm lợi
ích của người tiêu dùng do lựa chọn ít hơn và giá cả đắt hơn


SỰ tác đỘng cỦa hẠn ngẠch nhẬp khẨu và thuẾ quan nhẬp khẨu Ở các nưỚc lớnVí dụ ở Mỹ


SỰ tác đỘng cỦa hẠn ngẠch nhẬp khẨu và thuẾ quan nhẬp khẨu Ở các nưỚc lớnTác động của thuế quan nhập khẩu đối với nước lớn như Mỹ


SỰ tác đỘng cỦa hẠn ngẠch nhẬp khẨu và thuẾ quan nhẬp khẨu Ở các nưỚc NHỎTác động của hạn ngạch nhập khẩu.

Tác động tích cực: Bảo hộ sản xuất trong nước, ngăn chặn hàng nhập khẩu từ nước ngoài vào.
Tác động tiêu cực: Làm tăng giá cả hàng hoá trong nước cao hơn so với giá quốc tế

Xu hướng áp dụng hạn ngạch nhập khẩu: không áp dụng hạn ngạch nhập khẩu đối với các mặt hàng
nhập khẩu nữa mà thay vào đó, xuất hiện một xu thế mới đó là áp dụng các biện pháp bảo hộ phi thuế
quan khác


SỰ tác đỘng cỦa hẠn ngẠch nhẬp khẨu và thuẾ quan nhẬp khẨu Ở các nưỚc NHỎHạn ngạch nhập khẩu ở Việt Nam

Sử dụng biện pháp hạn ngạch khá phổ biến đối với cả hàng xuất và hàng nhập khẩu. Nhưng sau năm 1995, bắt đầu chuyển sang biện
pháp chỉ quản lý hàng nhập.Đánh giá những tác động của biện pháp quản lý nhập khẩu bằng hạn ngạch trong một số ngành ở
Việt Nam và khả năng cắt giảm
Ngành mía đường
Ngành thép và xi măng


SỰ tác đỘng cỦa hẠn ngẠch nhẬp khẨu và thuẾ quan nhẬp khẨu Ở các nưỚc NHỎTác động của thuế quan nhập khẩu - Việt Nam

Mục đích thuế quan nhập khẩu
Thuế nhập khẩu có thể được dùng như công cụ bảo hộ mậu dịch
Thuế xuất khẩu có thể được dùng để giảm xuất khẩu


SỰ tác đỘng cỦa hẠn ngẠch nhẬp khẨu và thuẾ quan nhẬp khẨu Ở các nưỚc NHỎTác động của thuế quan nhập khẩu - Việt Nam


SỰ tác đỘng cỦa hẠn ngẠch nhẬp khẨu và thuẾ quan nhẬp khẨu Ở các nưỚc NHỎXu hướng thuế quan nhập khẩuTheo xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng như hiện nay, các FTA được thành lập ngày càng
nhiều, kéo theo đó là các quy định về hạn ngạch, thuế quan – mà cụ thể xu hướng là cắt giảm tối đa
thuế quan, tạo điều kiện trao đổi hàng hóa ngoại thương thuận tiện hơnCác hiệp định thương mại tự do song phương, đa phương mà Việt Nam đã ký kết, trong những năm
tiếp theo, thuế suất thuế nhập khẩu hàng loạt mặt hàng sẽ tiếp tục được cắt giảm


TỔng kẾt và ý nghĩa.

Nói tóm lại, với mục tiêu hội nhập kinh tế quốc tế và gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO, Việt
Nam đang tiến tới xóa bỏ các biện pháp quản lý nhập khẩu bằng hạn ngạch vì tác động bảo hộ của nó
không mang lại nhiều hiệu quả, hơn thế nữa nó còn vi phạm nguyên tắc bình đẳng trong thương mại
của tổ chức thương mại thế giới WTO
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×