Tải bản đầy đủ

Tuần 25 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Giáo án lớp 4

Năm học 2017 - 2018

TUẦN 25
Thứ hai, ngày 19 tháng 2 năm 2018
Tập đọc
KHUẤT PHỤC TÊN CƯỚP BIỂN
(Xti – ven – xơn)
I. MỤC TIÊU:
-Kiến thức: Bước đầu biết đọc diễn cảm một đoạn phân biệt rõ lời nhân vật, phù
hợp với nội dung, diễn biến sự việc.
-Kĩ năng: Hiểu ND: Ca ngợi hành động dũng cảm của bác sĩ Ly trong cuộc đối đầu
với tên cướp biển hung hãn (trả lời được các câu hỏi trong SGK).
-Thái độ:Giáo dục lòng dũng cảm khi đối đầu với nguy hiểm.
* KNS: -Tự nhận thức: xác định giá trị cá nhân. Ra quyết định. Ứng phó, thương
lượng. Tư duy sáng tạo: bình luận, phân tích
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi. Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.

2. Đồ dùng:
- Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG DẠY
1. HĐ Khởi động: (5p)
TBHT điều khiển lớp chơi trò chơi:
Hộp quà bí mật
+Đoàn thuyền đánh cá ra khơi vào lúc
nào? Những câu thơ nào cho biết điều
đó?
+ Nêu ý nghĩa bài học.
TBHT củng cố trò chơi...
- Nhận xét, khen/ động viên, vào bài
mới.
2.Hoạt động luyện đọc:(8-10p)
* Mục tiêu: Bước đầu biết đọc diễn
cảm một đoạn phân biệt rõ lời nhân
vật, phù hợp với nội dung, diễn biến sự
việc.
* Cách tiến hành: Hoạt động cả lớp
a. Giới thiệu bài:
Mở đầu cho chủ điểm Những người
quả cảm hôm nay, các em sẽ biết về
một bác sĩ bằng sự dũng cảm, cương
quyết của mình đã khuất phục được tên
cướp hung hãn. Sự việc xảy ra như thế
nào? ....
Giáo viên

HOẠT ĐỘNG HỌC
+ Hs hát và cùng chơi trò chơi.
+ Đoàn thuyền ra khơi vào lúc hoàng
hôn. Câu thơ Mặt trời xuống biển như
hòn lửa cho biết điều đó.
+ HS nêu ý nghĩa bài học.

1

Trường Tiểu họcGiáo án lớp 4
b. Luyện đọc:
GV hoặc HS chia đoạn: 3 đoạn.
+ Đoạn1: Tên chúa…man rợ
+ Đoạn 2: Một lần,…phiên toà sắp tới.
+ Đoạn 3: Phần còn lại.
- Gọi HS đọc nối tiếp đoạn lần 1.

- Gọi HS đọc nối tiếp đoạn lần 2.
- GV giải nghĩa một số từ khó.
- Tổ chức cho HS luyện đọc theo cặp –
thi đọc.
- Gọi 1 HS đọc toàn bài.
- GV đọc diễn cảm cả bài.
Cần đọc với giọng rõ ràng, dứt khoát
gấp gáp dần theo diễn biến câu
chuyện.Cần nhấn giọng những từ ngữ:
cao vút, vạm vỡ, sạm như gạch nung,
trắng bệch, man rợ, nổi tiếng …
* Lưu ý giúp đỡ hs M1 đọc lưu loát.
3. Hoạt động tìm hiểu bài: (8-10p)
* Mục tiêu: Hiểu ND: Ca ngợi hành
động dũng cảm của bác sĩ Ly trong
cuộc đối đầu với tên cướp biển hung
hãn (trả lời được các câu hỏi trong
SGK).
* Cách tiến hành: Làm việc cá nhân Chia sẻ cặp đôi - Chia sẻ trước lớp
+ Tính hung hãn của tên chúa tàu (tên
cướp biển) được thể hiện qua những
chi tiết nào?

+Lời nói và cử chỉ của bác sĩ Ly cho
thấy ông là người như thế nào?

+ Cặp câu nào trong bài khắc hoạ hai
hình ảnh đối nghịch nhau của bác sĩ Ly
và tên cướp biển
+ Vì sao bác sĩ Ly khuất phục được tên
Giáo viên

Năm học 2017 - 2018

- Tiếp nối nhau đọc từng đoạn lần 1.
- HS luyện đọc từ, câu khó.
- GV gọi HS nêu từ khó HD luyện đọc
từ khó. Kết hợp hướng dẫn đọc câu văn
dài khó.
- Tiếp nối nhau đọc từng đoạn lần 2.
- HS chia sẻ phần chú giải.
- Luyện đọc theo cặp – thi đọc.
- 1 HS đọc toàn bài.

- Đọc thầm toàn bài để trả lời các câu hỏi
:
- Thể hiện qua các chi tiết: Tên chúa tàu
đập tay xuống bàn quát mọi người im;
thô bạo quát bác sĩ Ly“Có câm mồm
không?”, rút soạt dao ra, lăm lăm đâm
chết bác sĩ Ly.
- HS đọc thầm đoạn 2…
- Ông là người rất nhân hậu, điềm đạm
nhưng rất cứng rắn, dũng cảm, dám đối
đầu chống cái xấu, cái ác, bất chấp nguy
hiểm.
- HS đọc thầm đoạn 3…
- Cặp câu đó là: Một đằng thì đức độ
hiền từ mà nghiêm nghị. Một đằng thì
nanh ác, hung hăng như con thú dữ
nhốt chuồng.
- Vì bác sĩ bình tĩnh và cương quyết bảo
2

Trường Tiểu học


Giáo án lớp 4

Năm học 2017 - 2018

cướp biển hung hãn?
+Truyện đọc trên giúp em hiểu ra điều
gì?

vệ lẽ phải.
+ Phải đấu tranh một cách không khoan
nhượng với cái ác, cái xấu.
+ Trong cuộc đối đầu quyết liệt giữa cái
thiện với cái ác, người có chính nghĩa,
dũng cảm và kiên quyết sẽ chiến thắng

+ Nội dung của bài là gì?
Nội dung: Câu chuyện ca ngợi hành
động dũng cảm của bác sĩ Ly trong
* Lưu ý giúp đỡ hs M1+M2 trả lời các cuộc đối đầu với tên cướp biển hung
câu hỏi tìm hiểu bài.Hs M3+M4 trả lời hãn. Ca ngợi sức mạnh chính nghĩa,
các câu hỏi nêu nội dung đoạn, bài.
chiến thắng sự hung ác, bạo ngược
* KL:
- HS đọc toàn bài.
4. HĐ Luyện đọc diễn cảm: (8-10p)
* Mục tiêu: HS biết đọc diễn cảm
đoạn 2 với giọng phù hợp.
* Cách tiến hành: HĐ cá nhân - Cả
lớp
-Gọi HS đọc tiếp nối đoạn toàn bài, cả + Theo dõi, xác định cách đọc hay.
lớp theo dõi, nêu giọng đọc của bài.
- Hướng dẫn cả lớp luyện đọc diễn cảm
đoạn tiêu biểu trong bài: đoạn 2.
+ Đọc mẫu đoạn văn.
+Yêu cầu HS luyện đọc theo nhóm
+ Luyện đọc theo nhóm đôi
+ Gọi vài em nhóm thi đọc diễn cảm
+ Vài em thi đọc diễn cảm trước lớp.
trước lớp, cả lớp theo dõi, bình chọn
nhóm đọc hay.
- Nhận xét, khen/động viên.
+ Bình chọn bạn đọc hay.
* Lưu ý hs M3+M4 đọc diễn cảm toàn
bài.
5. Hoạt động tiếp nối: (3p
- Liên hệ giáo dục.
- Nêu ý nghĩa bài học?
- Dặn HS về nhà kể lại câu chuyện cho
người thân nghe.Chuẩn bị bài “Bài thơ
tiểu đội…”
- GV nhận xét tiết học.
Điều chỉnh: .................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
________________________________
Toán
PHÉP NHÂN PHÂN SỐ
I. MỤC TIÊU:
-Kiến thức: Biết thực hiện phép nhân hai phân số.
-Kĩ năng: BT cần làm: Bài 1, bài 3. KK HS năng khiếu hoàn thành tất cả các bài tập.
Giáo viên

3

Trường Tiểu học


Giáo án lớp 4

Năm học 2017 - 2018

- Thái độ: Tích cực, tự giác học bài.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp hỏi đáp, quan sát, thực hành, trò chơi học tập.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.
- Hình thức dạy học cá nhân, nhóm, cả lớp,
2. Đồ dùng dạy học:
- Vẽ sẵn lên bảng phụ hình vẽ như phần bài học của SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG DẠY

HOẠT ĐỘNG HỌC

1. HĐ Khởi động:(5p)
TBHT điều khiển lớp chơi trò chơi:
Hộp quà bí mật
- Hs cùng tham gia trò chơi.
+ Bạn hãy nêu nhanh kết quả của phép
tính :

4 7
+ = ......
5 5

+ Bạn hãy nêu nhanh kết quả của phép
tính :

4 2
− = ......
5 5

TBHT củng cố trò chơi và mời gv vào
bài mới
- GV nhận xét và vào bài mới
2. HĐ Hình thành kiến thức mới:
(13p)
* Mục tiêu: Biết thực hiện phép nhân
hai phân số.
* Cách tiến hành: cá nhân,nhóm, cả
lớp
1.Tìm hiểu ý nghĩa của phép nhân
thông qua tính diện tích hình chữ
nhật
** GV nêu bài toán: Tính diện tích
- HS đọc lại bài toán.
hình chữ nhật có chiều dài là
chiều rộng là

4
m và
5

2
m.
3

* Muốn tính diện tích hình chữ nhật - Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta
chúng ta làm như thế nào?
lấy số đo chiều dài nhân với số đo chiều
rộng.
4

2

- Hãy nêu phép tính để tính diện tích - Diện tích hình chữ nhật là: 5 x 3
hình chữ nhật trên.
2.Tính diện tích hình chữ nhật thông
qua đồ dùng trực quan
\
+ Có hình vuông, mỗi cạnh dài 1m.
Giáo viên

4

Trường Tiểu học


Giáo án lớp 4
Vậy hình vuông có diện tích là bao
nhiêu?
+ Chia hình vuông có diện tích 1m 2
thành 15 ô bằng nhau thì mỗi ô có diện
tích là bao nhiêu mét vuông?
+ Hình chữ nhật được tô màu bao
nhiêu ô?
+ Vậy diện tích hình chữ nhật bằng bao
nhiêu phần mét vuông?
3.Tìm quy tắc thực hiện phép nhân
phân số
+ Từ phần trên ta có diện tích của hình
chữ nhật là: 4 x 2 = 8
5

3

15

+ Quan sát hình và cho biết 8 là gì của
hình chữ nhật mà ta phải tính diện tích?
+ Quan sát hình minh hoạ và cho biết
15 là gì?
* Như vậy, khi muốn nhân hai phân số
với nhau ta làm như thế nào?
- GV yêu cầu HS nhắc lại về cách thực
hiện phép nhân hai phân số.
* Lưu ý: Giúp đỡ hs M1+M2
2. HĐ thực hành: (29p)
* Mục tiêu: HS cần làm Bài 1, bài 3.
KK HS năng khiếu hoàn thành tất cả
các bài tập
* Cách tiến hành:cá nhân,nhóm, cả
lớp
Bài 1: Tính:
- GV gọi 1 HS đọc và xác định yêu cầu
bài tập.
- Gọi HS chia sẻ, nhận xét bài.

Năm học 2017 - 2018
- Diện tích hình vuông là 1m2.
- Mỗi ô có diện tích là

1 2
m
15

- Gồm 8 ô.
- Diện tích hình chữ nhật bằng

8 2
m.
15

- 8 là tổng số ô của hình chữ nhật (bằng 4
x 2)
- 15 là tổng số ô của hình vuông (bằng 3
x 5)
- Ta lấy tử số nhân tử số, lấy mẫu số
nhân mẫu số.
- HS nêu trước lớp.

- Thực hiện cá nhân, 4 em lên bảng.
Đ/a:
4 6 4x6 24
=
5 7 5x7 35
2 1 2x1 2
=
b. x =
9 2 9x2 18
1 8 1x8 8
=
c. x =
2 3 2x3 6
1 1 1x1
1
x =
=
8 7 8x7 56

a. x =

d.
- GV nhận xét, chốt đáp án
- Củng cố cách nhân phân số.
* Lưu ý: Giúp đỡ hs M1+M2
Bài 3:
-GV gọi 1 HS đọc và xác định yêu cầu - Chia sẻ yêu cầu bài
- HS làm bài cá nhân, 1 em lên bảng làm
của đề bài.
- Yêu cầu HS tự tóm tắt và giải bài toán bài.
Đ/a:
Bài giải
Diện tích hình chữ nhật là:
Giáo viên

5

Trường Tiểu học


Giáo án lớp 4

Năm học 2017 - 2018

6 x 3 = 18 (m2)
- HS chia sẻ bài làm, nhận xét chung.
7
5
35
* Lưu ý: Giúp đỡ hs M1+M2 thực hiện
18 2
tính diện tích hình chữ nhật và phép
Đáp số:
m
35
nhân phân số.
* Nếu HS nào làm xong trước có thể
tiếp tục làm các bài 2 hoặc nêu cách
- Thực hiện theo hướng dẫn của GV.
làm.
Đ/a:
Bài 2:
2 7 1 7 7
a) x = x =
6 5 3 5 15
11 5 11 1 11
b) x = x =
9 10 9 2 18
3 6 1 3 1
c) x = x =
9 8 3 4 4

3. Hoạt động tiếp nối:(3p)
- GV yêu cầu HS nêu quy tắc thực hiện
phép nhân phân số.
- GV tổng kết giờ học, dặn dò HS về
nhà chuẩn bị bài sau.
Điều chỉnh: .................................................................................................................
......................................................................................................................................
....................................................................................................................................._
___________________________________________________________________
Thứ ba, ngày 20 tháng 2 năm 2018
Chính tả (Nghe – viết)
KHUẤT PHỤC TÊN CƯỚP BIỂN
I. MỤC TIÊU:
-Kiến thức: Nghe-viết đúng bài CT; trình bày đúng đoạn văn trích.
-Kĩ năng: Làm đúng BT CT phương ngữ (2) a
-Thái độ: Có ý thức giữ vở sạch, viết chữ đẹp.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, quan sát, thực hành.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi.
- Hình thức dạy học cả lớp, cá nhân.
2. Đồ dùng dạy học:
- Ba bốn tờ giấy khổ to viết sẵn nội dung BT2a
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG DẠY

HOẠT ĐỘNG HỌC

1. HĐ Khởi động:
TBHT điều khiển lớp chơi trò chơi: - HS cả lớp cùng tham gia trò chơi.
Hộp quà bí mật
+ Bạn hãy phát âm từ sau:
(Mỗi bạn phát âm 1 từ)
- kể chuyện; truyện đọc; nói chuyện;
Giáo viên

6

Trường Tiểu học


Giáo án lớp 4

Năm học 2017 - 2018

lúc lỉu; lủng lẳng; lõm bõm; …
TBHT củng cố trò chơi....
- GV nhận xét, khen/ động viên.
2. Hoạt động chuẩn bị viết chính tả:
(7p)
* Mục tiêu: HS hiểu nội dung bài chính
tả và viết được một số từ khó.
* Cách tiến hành: HĐ cả lớp
HĐ1. Nghe – viết: Khuất phục tên
cướp biển.
* HD chính tả:
- HS đọc đoạn văn cần viết CT.
- 1 HS đọc, cả lớp đọc thầm theo.
+ Nêu nội dung đoạn viết?
- Bác sĩ Ly đã khuất phục được tên cướp
biển.
* Luyện viết từ khó.
- Cho HS tìm và luyện viết những từ dễ - HS luyện viết từ ngữ khó.
viết sai: đứng phắt, rút soạt, quả quyết,
nghiêm nghị.
* KL:
3. HĐ Viết bài chính tả: (12p)
* Mục tiêu: Hs nghe -viết đúng bài CT;
đoạn văn trích
* Cách tiến hành: HĐ cá nhân.
+ GV đọc bài cho HS viết.
- HS viết chính tả.
- GV theo dõi và nhắc nhở, giúp đỡ
HS M1+M2.
* KL:
4. HĐ Đánh giá và nhận xét bài: (5p)
* Mục tiêu: Giúp hs tự đánh giá được
bài viết của mình và của bạn.
* Cách tiến hành: HĐ cá nhân - HĐ
cặp đôi
+ GV đọc cho HS soát bài.
- HS soát lỗi.
- Đọc toàn bài cho HS soát lỗi.
- HS đổi vở để cùng sửa lỗi với bạn.
* Giúp đỡ hs M1 nhận ra lỗi viết chưa
đúng.
+ Thu vở chữa và nhận xét bài (sửa - Hs tự soát lại bài
những lỗi sai cơ bản)
* KL:
5. HĐ Làm bài tập chính tả: (8p)
* Mục tiêu: Làm đúng BT CT phương
ngữ (2) a
*Cách tiến hành: Làm việc cá nhân chia sẻ cặp đôi - báo cáo trước lớp
Bài tập 2:
a). Điền truyện hay chuyện vào ô - Thực hiện theo cặp đôi, sau đó trả lời
Giáo viên

7

Trường Tiểu học


Giáo án lớp 4

Năm học 2017 - 2018

trống.
bài bằng cách thi tiếp sức.
- Cho HS chữa bài bằng hình thức thi Đ/a:
tiếp sức.
+ Thứ tự từ cần điền: gian, giờ, dãi, gió,
- GV nhận xét và chốt lại lời giải đúng
ràng (hoặc rệt), rừng.
*Lưu ý: Hs M1+M2 điền đúng từ.
Hs M3+M4 còn phải luyện
phát âm đúng các từ đó.
6. Hoạt động tiếp nối:(3p)
- Gv củng cố bài học. HS về học bài và
Chuẩn bị bài “Nhớ viết: Bài thơ tiểu
…”
- GV nhận xét tiết học.
Điều chỉnh: .................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
_____________________________________
Luyện từ và câu
CHỦ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI LÀ GÌ?
I. MỤC TIÊU:
-Kiến thức: Hiểu được cấu tạo và ý nghĩa của bộ phận CN trong câu kể Ai là gì?
(ND Ghi nhớ).
-Kĩ năng: Nhận biết được câu kể Ai là gì? trong đoạn văn và xác định được CN
của câu tìm được (BT1, mục III); biết ghép các bộ phận cho trước thành câu kể theo
mẫu đã học (BT2); đặt được câu kể Ai là gì? với từ ngữ cho trước làm CN (BT3).
-Thái độ: Tích cực, tự giác học bài.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, quan sát, luyện tập - thực hành, trò chơi học tập.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút
- Hình thức dạy học cả lớp, cá nhân, nhóm 4
2. Đồ dùng dạy học:
- Bốn băng giấy, mỗi băng giấy viết một câu kể Ai là gì? Trong đoạn thơ, văn
(phần nhận xét).
- Ba tờ phiếu viết các câu văn ở BT1 (phần luyện tập).
- Bảng lớp (bảng phụ).
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG DẠY

HOẠT ĐỘNG HỌC

1. Khởi động: (5p)
TBHT điều khiển lớp chơi trò chơi:
Hộp quà bí mật
+Bạn hãy điền vị ngữ để hoàn chỉnh -HS cùng tham gia trò chơi
câu kể Ai là gì?
- Bạn Bích Vân.......
- HÀ Nội..........
Giáo viên

8

Trường Tiểu học


Giáo án lớp 4

Năm học 2017 - 2018

- Dân tộc ta......
- Gọi HS đọc ghi nhớ.
- HS đọc ghi nhớ.
- GV nhận xét, khen/ động viên, vào
bài mới.
2. Hoạt động hình thành kiến thức
mới:(13p)
* Mục tiêu: Hiểu được cấu tạo và ý
nghĩa của bộ phận CN trong câu kể Ai
là gì? (ND Ghi nhớ).
* Cách tiến hành:Hoạt động nhóm, cả
lớp
* Nhận xét.
+ Bài tập 1+ 2+ 3:
- Cho HS đọc yêu cầu BT.
- Thực hiện theo HD của GV.
- HS thảo luận nhóm 4 trả lời các câu hỏi
1, 2, 3.
- Các nhóm chia sẻ câu hỏi, các nhóm
khác theo dõi, nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.
+ Trong các câu vừa đọc ở ý a, b, câu a. Có 3 câu dạng Ai là gì? Đó là:
nào có dạng Ai là gì?
+ Ruộng rẫy là chiến trường.
+ Cuốc cày là vũ khí.
+ Nhà nông là chiến sĩ.
b. Kim Đồng và các bạn anh là những
đội viên đầu tiên của Đội ta.
+Gạch dưới bộ phận CN trong các câu a. Ruộng rẫy là chiến trường.
vừa tìm được.
Cuốc cày là vũ khí.
Nhà nông là chiến sĩ.
b. Kim Đồng và các bạn anh là những
đội viên đầu tiên của Đội ta.
+ CN trong các câu trên do những từ a. CN là DT: ruộng rẫy, cuốc cày, nhà
ngữ như thế nào tạo thành?
nông.
b. CN là cụm DT: Kim Đồng và các bạn
anh.
*. Ghi nhớ:
- HS đọc nội dung cần ghi nhớ.
* Lưu ý: Giúp đỡ hs M1+M2
3. Hoạt động thực hành: (15p)
* Mục tiêu: Nhận biết được câu kể Ai
là gì? trong đoạn văn và xác định được
CN của câu tìm được (BT1, mục III);
biết ghép các bộ phận cho trước thành
câu kể theo mẫu đã học (BT2); đặt
được câu kể Ai là gì? với từ ngữ cho
trước làm CN (BT3).
* Cách tiến hành: HĐ cá nhân, nhóm,
* Bài tập 1:
Giáo viên

9

Trường Tiểu học


Giáo án lớp 4

Năm học 2017 - 2018

- HS đọc yêu cầu của BT 1.
- Thực hiện theo HD của GV.
+ Tìm các câu kể Ai là gì? Sau đó gạch - HS làm việc theo cặp, sau đó báo cáo
dưới CN của các câu kể vừa tìm được. kết quả.
Đ/a:
* Câu kể Ai là gì? và CN có trong câu
văn là:
+ Văn hoá nghệ thuật cũng là một mặt
trận.
+ Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận
ấy.
+ Vừa buồn mà lại vừa vui mới thực là
nỗi niềm bông phượng.
- HS chia sẻ, chữa bài.
+ Hoa phượng là hoa học trò.
- GV nhận xét và chốt lại lời giải đúng.
* Lưu ý: Giúp đỡ hs M1+M2 xác định
CN của câu.
Bài tập 2:
- Cho HS đọc yêu cầu của BT.
- Thực hiện theo HD của GV.
- HS làm bài cá nhân, sau đó chia sẻ bài.
+ Chia sẻ bài bằng cách thi tiếp sức thi *Đ/a:
nối từ ngữ ở cột A với cột B sao cho - Trẻ em là tương lai của đất nước.
đúng (hoặc dùng mảnh bìa đã viết sẵn - Cô giáo là người mẹ thứ hai của em.
các từ ở cột A gắn tương ứng với từ - Bạn Lan là người Hà Nội.
ngữ ở cột B cho đúng).
- Người là vốn quý nhất.
- GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng:
Bài tập 3: Đặt câu…
- Cho HS đọc yêu cầu của BT 3.
- Thực hiện cá nhân sau đó cho hs trình
bày
VD:
a. Bạn Bích Vân là người Hải Phòng.
- Cho HS trình bày.
b. Hà Nội là thủ đô của nước ta.
- GV nhận xét, khen/ động viên.
c. Dân tộc ta là dân tộc anh hùng.
* Lưu ý: Giúp đỡ HS M1+M2 viết câu
văn hoàn chỉnh.
4. Hoạt động tiếp nốí:(5p)
- Yêu cầu HS về nhà viết lại vào vở các
câu văn vừa đặt ở BT 3.
- GV nhận xét tiết học
Điều chỉnh: .................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
__________________________________
Toán
LUYỆN TẬP (tr. 133)
I. MỤC TIÊU:
-Kiến thức: Biết thực hiện phép nhân hai phân số, nhân phân số với số tự nhiên,
Giáo viên

10

Trường Tiểu học


Giáo án lớp 4

Năm học 2017 - 2018

nhân số tự nhiên với phân số.
-Kĩ năng: BT cần làm:Bài 1, bài 2, bài 4(a). KK HS năng khiếu hoàn thành tất cả
các bài tập.
-Thái độ: Tích cực, tự giác học bài.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập.
- Hình thức dạy học cả lớp, nhóm, cá nhân.
2. Đồ dùng dạy học:
- Phiếu học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG DẠY

HOẠT ĐỘNG HỌC

1. Khởi động: (5p)
TBHT điều khiển lớp chơi trò chơi: - HS cả lớp cùng tham gia trò chơi.
Hộp quà bí mật
+ Muốn thực hiện nhân hai phân số ta + Muốn nhân hai phân số, ta lấy tử số
làm như thế nào?
nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.
4 2
x = .....
5 7
3 5
+ Tính: x = .....
7 4

+ Tính:

- GV nhận xét, khen/ động viên.
+ HS dưới lớp theo dõi để nhận xét.
2. HĐ thực hành:(29p)
* Mục tiêu: Biết thực hiện phép nhân
hai phân số, nhân phân số với số tự
nhiên, nhân số tự nhiên với phân số.
HS làm Bài 1, bài 2, bài 4(a). KK HS
năng khiếu hoàn thành tất cả các bài
tập.
* Cách tiến hành: Cá nhân, nhóm, lớp
Bài 1: Tính.
- Gọi HS đọc và xác định yêu cầu bài
tập.
- Gv hướng dẫn bài mẫu theo SGK.
- Thực hiện cá nhân, 2 em lên bảng làm
Đ/á:
9
9x8
72
x8=
=
11
11
11
5
5x7
35
b. x 7 =
=
6
6
6
4
4x1
4
c. x 1 =
=
5
5
5
5
5x
0
0
- HS chia sẻ, nhận xét, chữa bài.
d. x 0 =
= =0
8
8
8
- GV nhận xét bài làm của HS, sau đó

a.

HD hs phát hiện cách viết gọn như bài
Giáo viên

11

Trường Tiểu học


Giáo án lớp 4
mẫu trong SGK.
Bài 2: Tính (theo mẫu)
- GV tiến hành tương tự như bài tập 1.

Năm học 2017 - 2018
- Thực hiện theo YC của GV.
Đ/á:
6 4x6 24
=
=
7
7
7
4 3x 4 12
=
b. 3 x =
11 11 11

a. 4 x

c. 1 x

5 5
=
4 4

d. 0 x

5
= 0
8

* Lưu ý: Giúp đỡ hs M1+M2 thực hiện
phép nhân phân số
Bài 4a: (HS năng khiếu làm cả bài)
- Gọi HS đọc và xác định yêu cầu bài - GV yêu cầu HS tự làm bài. 3 HS làm
bảng lớn.
tập.
Đ/á:
5
4
5 x 4 20
20 : 5
4
x =
=
=
=
3
5
3 x5 15
15 : 5
3

a.

* Lưu ý bài tập này có thể rút gọn ngay
trong quá trình tính.
- Chia sẻ bài của HS trên bảng lớp, sau b.
đó yêu cầu HS cả lớp đổi chéo vở để
kiểm tra bài của nhau.
c.

2
3
2 x3
6
6:3
2
x =
= =
=
3
7
3 x7 21 21 : 3 7
7 13 7 x13 91
x =
= =1
13 7
13 x7 91

- Thực hiện theo YC của GV.
* Nếu HS nào làm xong trước có thể
Đ/á:
tiếp tục làm các bài còn lại, sau đó
Bài 3:
nêu cách làm. GV nhận xét.
2
2 x3 6
x3 =
=
5
5
5

Vậy:

2 2 2 2+2+2 6
+ + =
=
5 5 5
5
5

2
2 2 2 6
x3 = + + =
5
5 5 5 5

Bài 5:
Bài giải
Chu vi hình vuông là:
5
20
x 4 = ( m)
7
7

Diện tích hình vuông là:
5 5 25
x =
(m2)
7 7 49
20
Đ/s: P: (m)
7
25
S: (m2)
49

3. HOạt động tiếp nối: (3p)
- GV tổng kết giờ học. Dặn dò HS.
Điều chỉnh: .................................................................................................................
Giáo viên

12

Trường Tiểu học


Giáo án lớp 4

Năm học 2017 - 2018

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
____________________________________________________________________
Thứ tư, ngày 21 tháng 2 năm 2018
Kể chuyện
NHỮNG CHÚ BÉ KHÔNG CHẾT
I. MỤC TIÊU:
-Kiến thức: Dựa theo lời kể của GV và tranh minh hoạ (SGK), kể lại được từng
đoạn của câu chuyện Những chú bé không chết rõ ràng, đủ ý (BT1); kể nối tiếp được
toàn bộ câu chuyện (BT2).
-Kĩ năng: Biết trao đổi với các bạn về ý nghĩa của câu chuyện và đặt được tên khác
cho truyện phù hợp với nội dung.
-Thái độ: Tích cực, tự giác học bài.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp- cách thức tổ chức:
PP quan sát, thảo luận nhóm,quan sát tranh và TLCH
2. Đồ dùng:
- Các tranh minh hoạ trong SGK phóng to (nếu có).
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG DẠY

HOẠT ĐỘNG HỌC

1. Khởi động: (5p)
TBHT điều khiển lớp chơi trò chơi: Bắn
tên
+ Bạn hãy kể lại những việc đã làm để
góp phần giữ xóm làng (đường phố,
trường học) xanh, sạch, đẹp?
TBHT củng cố trò chơi.
- GV nhận xét, khen/ động viên.
2. Hoạt động nghe-kể:(8P)
* Mục tiêu: Dựa theo lời kể của GV và
tranh minh hoạ (SGK), kể lại được từng
đoạn của câu chuyện Những chú bé
không chết rõ ràng, đủ ý (BT1); kể nối
tiếp được toàn bộ câu chuyện (BT2).
* Cách tiến hành: Cá nhân, nhóm, lớp
Hs nghe kể và kể chuyện theo tranh.
a. Giới thiệu bài:
Các em đã được nghe kể rất nhiều về
những tấm gương dũng cảm của thiếu nhi
Việt Nam. Trong tiết kể chuyện hôm nay,
các em sẽ được nghe một câu chuyện kể
về những thiếu niên Liên Xô dũng cảm
trong cuộc chiến tranh vệ quốc chống
phát xít Đức. Tại sao truyện lại có tên là
Giáo viên

13

- HS cùng hát và lần lượt kể lại việc
em đã làm để góp phần giữ xóm làng
(đường phố, trường học) xanh, sạch,
đẹp.

-

HS lắng nghe.

Trường Tiểu học


Giáo án lớp 4

Năm học 2017 - 2018

Những chú bé không chết. ....
b. Tìm hiểu bài:
* GV kể chuyện lần 1:
- GV kể chuyện lần 1 không kết hợp chỉ
tranh.
Chú ý: phải kể với giọng hồi hộp, phân
biệt được lời các nhân vật. Cần nhấn
giọng ở chi tiết Vẫn là chú bé mặc áo sơ
mi xanh có hàng cúc trắng …
** GV kể chuyện lần 2:
- GV kể chuyện lần 2 kết hợp với tranh
minh hoạ.
Đoạn 1:
GV đưa tranh 1 lên bảng lớp: GV vừa
kể vừa kết hợp chỉ tranh và đọc phần lời
dưới tranh 1.
Những chú bé không chết
“Phát xít Đức ồ ạt … du kích.”
Đoạn 2:
- GV đưa tranh 2 lên … vừa kể vừa chỉ
tranh minh hoạ, đọc lời ghi dưới tranh:
“Một lát sau … đem chú ra bắn”
Đoạn 3:
- GV đưa tranh 3 lên vừa kể vừa chỉ vào
tranh minh hoạ.
“Đêm hôm sau … thi hành ngay”
Đoạn 4:
- GV đưa tranh 4 lên kể …
“Sang đêm thứ ba … đầu lên”.
3 . Thực hành kể chuyện:(10p)
* Mục tiêu: Hs kể được nội dung câu
chuyện theo lời kể của mình.
* Cách tiến hành: Cá nhân, nhóm, lớp
- Cho HS đọc yêu cầu của BT.
a. Kể chuyện trong nhóm.

b. Cho HS thi kể chuyện.

- HS lắng nghe.
- HS vừa quan sát tranh vừa nghe GV
kể.

- HS vừa quan sát tranh, vừa nghe GV
kể chuyện.
- HS nghe kể và quan sát tranh.

- 1 HS đọc to, lớp lắng nghe.
- HS có thể kể theo nhóm 4 (mỗi em kể
1 tranh).
- Mỗi HS kể cả câu chuyện một lần.
- Nhóm nhận xét và nêu ý nghĩa
truyện.
- 3 nhóm thi kể từng đoạn theo tranh.
- 2 HS thi kể toàn chuyện.

4.Tìm hiểu nội dung, ý nghĩa câu
chuyện:(10p)
* Mục tiêu: Biết trao đổi với các bạn về
ý nghĩa của câu chuyện và đặt được tên
khác cho truyện phù hợp với nội dung.
Giáo viên

14

Trường Tiểu học


Giáo án lớp 4

Năm học 2017 - 2018

* Cách tiến hành: Hs thảo luận trong
nhóm.
+ Câu chuyện ca ngợi phẩm chất gì ở các * Ca ngợi tinh thần dũng cảm, sự hy
chú bé?
sinh cao cả của các chiến sĩ nhỏ tuổi
trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù
xâm lược, bảo vệ Tổ Quốc.
+ Tại sao chuyện có tên là những chú bé - HS có thể phát biểu:
không chết?
+ Vì 3 chú bé là 3 anh em ruột, ăn mặc
giống nhau khiến tên phát xít nhầm
tưởng là chú bé đã bị bắn chết sống lại

+ Vì tên phát xít giết chú bé này lại
xuất hiện chú bé khác …
+ Vì tinh thần dũng cảm, sự hi sinh cao
cả của các chú bé sống mãi …
+ Các em hãy thử đặt tên khác cho câu - HS có thể đặt tên:
chuyện này.
+ Những thiếu niên dũng cảm.
*Giúp đỡ hs M1+M2 kể đúng nội dung + Những thiếu niên bất tử.
câu truyện.
+ Những chú bé không bao giờ chết.
Hs M3+M4 kể được lưu lát kết hợp
giọng điệu phù hợp.
5. Hoạt động tiếp nối: (3p)
- Dặn HS về nhà kể lại câu chuyện cho
người thân nghe.
- Về nhà xem trước bài kể chuyện tuần
26.
- GV nhận xét tiết học.
Điều chỉnh: .................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
_______________________________________
Tập đọc
BÀI THƠ VỀ TIỂU ĐỘI XE KHÔNG KÍNH
(Phạm Tiến Duật)
I. MỤC TIÊU:
-Kiến thức: Bước đầu biết đọc diễn cảm một, hai khổ thơ trong bài với giọng vui,
lạc quan.
-Kĩ năng: Hiểu ND: Ca ngợi tinh thần dũng cảm, lạc quan của các chiến sĩ lái xe
trong kháng chiến chống Mĩ cứu nước (trả lời được các câu hỏi; thuộc 1, 2 khổ thơ).
-Thái độ: GD tinh thần yêu nước, dũng cảm, lạc quan trong chiến đấu.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp- cách thức tổ chức:
- PP hỏi đáp, quan sát, thảo luận nhóm, động não, thực hành,
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày một phút, trò chơi.
2. Đồ dùng:
- Ảnh minh hoạ bài đọc trong SGK.
Giáo viên

15

Trường Tiểu học


Giáo án lớp 4

Năm học 2017 - 2018

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG DẠY

HOẠT ĐỘNG HỌC

1. Khởi động:(5p)
TBHT điều khiển lớp chơi trò chơi: + Hs hát và cùng chơi trò chơi
Hộp quà bí mật
+ Cặp câu nào trong bài khắc hoạ hai + Một đằng thì đức độ, hiền từ mà
hình ảnh đối nghịch nhau?
nghiêm nghị. Một đằng thì nanh ác, hung
hăng như … chuồng
+ Nêu ý nghĩa bài học.
+ Nêu ý nghĩa bài học.
- Củng cố trò chơi, nhận xét, khen/
động viên.
2. HĐ Luyện đọc: (8-10p)
* Mục tiêu: Bước đầu biết đọc diễn
cảm một, hai khổ thơ trong bài với
giọng vui, lạc quan.
* Cách tiến hành: HĐ cá nhân, nhóm,
cả lớp
a. Giới thiệu bài:
Trong những năm tháng kháng chiến - HS lắng nghe.
chống Mĩ, biết bao thế hệ trẻ Việt Nam
đã sẵn sàng hiến dâng tuổi thanh xuân
của mình cho Tổ quốc. Những chàng
trai, cô gái đã vượt qua gian khổ, đạn
bom trên con đường ra trận. Bài thơ về
tiểu đội xe không kính hôm nay chúng
ta học sẽ giúp các em hiểu về những
người bộ đội lái xe Trường Sơn.
b. Luyện đọc:
Bìa thơ chia: 4 khổ.
- Gọi HS đọc nối tiếp đoạn lần 1.
- Tiếp nối nhau đọc từng đoạn.
- GV ghi từ khó sau khi HS đọc lần 1. - HS đọc từ khó.
Kết hợp luyện đọc câu thơ khó.
- HS luyện đọc một số câu thơ.
- Gọi HS đọc nối tiếp đoạn lần 2.
- Tiếp nối nhau đọc từng đoạn lần 2.
- HS giải nghĩa một số từ khó.
- HS đọc chú giải.
Ra khơi: ra biển.
Huy hoàng: vẻ đẹp chói lọi, rực rỡ
- Tổ chức cho HS luyện đọc theo cặp – - Luyện đọc theo cặp.
thi đọc.
- Gọi 1 HS đọc toàn bài.
- 1 HS đọc toàn bài.
-GV đọc diễn cảm cả bài.
+ K1: Cần đọc với giọng bình thản.
+K2+ K3: Đọc với giọng vui, coi
thường khó khăn gian khổ.
+ K4: Giọng nhẹ nhàng, tình cảm …
Giáo viên

16

Trường Tiểu học


Giáo án lớp 4

Năm học 2017 - 2018

Nhấn giọng những từ ngữ: chạy thẳng
vào tìm, ừ thì ướt áo, mưa tuôn, chưa
cần thay, mau khô áo,…
* Lưu ý giúp đỡ hs M1+M2 đọc cho
lưu loát.
3.Hoạt động Tìm hiểu bài: (8-10p)
* Mục tiêu: Ca ngợi tinh thần dũng
cảm, lạc quan của các chiến sĩ lái xe
trong kháng chiến chống Mĩ cứu nước
(trả lời được các câu hỏi; thuộc 1, 2
khổ thơ).
* Cách tiến hành: Cá nhân-cặp đôi-cả
lớp.
+ Những hình ảnh nào trong bài thơ
nói lên tinh thần dũng cảm và lòng
hăng hái của các chiến sĩ lái xe?

+ Tình đồng chí, đồng đội của các
chiến sĩ được thể hiện qua những câu
thơ nào?
 Các câu thơ đó đã thể hiện tình
đồng chí, đồng đội thắm thiết giữa
những người chiến sĩ lái xe ở chiến
trường nay khói lửa bom đạn.

- HS đọc thầm 3 khổ thơ đầu.
- Đó là những hình ảnh:
* Bom giật, bom rung kính vỡ đi rồi.
* Ung dung, buồng lái ta ngồi.
* Nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng.
* Không có kính, ừ thì ướt áo.
* Mưa tuôn, mưa xối như ngoài trời.
* Chưa cần thay, lái trăm cây số nữa…
- HS đọc thầm khổ 4.
- Thể hiện qua các câu:
Gặp bạn bè suốt dọc đường đi tới.
Bắt tay qua cửa kính vỡ rồi …

- HS đọc thầm bài thơ.
+ Hình ảnh những chiếc xe không kính - Các chú lái xe rất vất vả, rất dũng cảm.
vẫn băng băng ra trận giữa bom đạn kẻ - Các chú lái xe thật dũng cảm, lạc quan,
yêu đời …
thù gợi cho em cảm nghĩ gì?
 Đó là khí thế quyết chiến, quyết
thắng Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước
của hậu phương lớn miền Bắc trong
thời kì chiến tranh chống đế quốc Mĩ.
Nội dung: Bài thơ ca ngợi tinh thần
+ Hãy nêu nội dung của bài.
dũng cảm, lạc quan của các chiến sĩ lái
xe trong những năm tháng chống Mĩ
* HS M3+M4 đọc trả lời câu hỏi hoàn cứu nước.
chỉnh và nêu nội dung đoạn, bài.
* KL:
4. Hoạt động Luyện đọc diễn cảm:
(8-10p)
* Mục tiêu: HS biết đọc diến cảm toàn
Giáo viên

17

Trường Tiểu học


Giáo án lớp 4

Năm học 2017 - 2018

bài, thể hiện giọng đọc phù hợp với nội
dung bài.
* Cách tiến hành:Cá nhân, nhóm, cả
lớp.
-Gọi HS đọc tiếp nối tiếp đoạn toàn
- HS đọc toàn bài.
bài, cả lớp theo dõi, nêu giọng đọc của
bài.
- Hướng dẫn cả lớp luyện đọc diễn cảm + Theo dõi, nêu cách đọc hay.
khổ 3,4
+ Đọc mẫu
+Yêu cầu HS luyện đọc theo nhóm
+ Luyện đọc theo nhóm: đọc phân vai
+ Gọi vài em nhóm thi đọc diễn cảm
+ Vài nhóm thi đọc diễn cảm trước lớp.
trước lớp, cả lớp theo dõi, bình chọn
+ Bình chọn nhóm đọc hay.
nhóm đọc hay.
- Nhận xét, khen/động viên
* Giúp đỡ hs M1+M2 đọc lưu loát, yêu
cầu hs M3+M4 đọc diễn cảm.
* KL:
5. Hoạt động tiếp nối: (5p)
- Bài thơ nói lên điều gì?
- Liên hệ giáo dục.
- Dặn HS học bài và Chuẩn bị bài
“Thắng biển”
Nhận xét tiết học.
Điều chỉnh: .................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
_____________________________
Toán
LUYỆN TẬP (tr. 134)
I. MỤC TIÊU:
- Kiến thức: Biết giải bài toán liên quan đến phép cộng và phép nhân phân số
-Kĩ năng: BT cần làm: Bài 2, bài 3.KK HS năng khiếu hoàn thành tất cả các bài
tập.
-Thái độ: Tích cực, tự giác học bài.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.
- Hình thức dạy học cả lớp, nhóm, cá nhân.
2. Đồ dùng:
- Phiếu học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG DẠY
Giáo viên

HOẠT ĐỘNG HỌC
18

Trường Tiểu học


Giáo án lớp 4

Năm học 2017 - 2018

1.Khởi động: (5p)
TBHT điều khiển lớp chơi trò chơi:
Hộp quà bí mật
+ Bạn hãy nêu kết quả của phép tính - HS cùng tham gia trò chơi
sau:

20
x1 = .....
5

+ BẠn hãy lên bảng làm lại bài tập 5
- GV nhận xét, khen/ động viên.
2. HĐ thực hành:(29p)
* Mục tiêu: Biết giải bài toán liên
quan đến phép cộng và phép nhân phân
số.hs làm Bài 2, bài 3.KK HS năng
khiếu hoàn thành tất cả các bài tập.
* Cách tiến hành: Hoạt động cả lớp
Bài 2:
- GV cho HS đọc đề bài.
- Thực hiện cá nhân, 1 em lên bảng
+ Nêu cách tính chu vi của hình chữ - Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta láy
nhật?
số đo chiều dài......
Đáp án:
Bài giải
Chu vi của hình chữ nhật là:
(
-HS chia sẻ, nhận xét bài làm của bạn.
- GV nhận xét, chốt đáp án.
Bài 3
- GV tiến hành tương tự như bài 2.

4
2
44
+ )x2=
(m)
5
3
15
44
Đáp số :
m
15

- Thực hiện tương tự bài 2
Đáp án:
Bài giải
May 3 chiếc túi hết số mét vải là:
2
x 3 = 2 (m)
3

Đáp số : 2m
* Nếu còn thời gian, GV yêu cầu các
em làm BT1.
Bài 1:
- Gọi HS đọc và xác định yêu cầu đề - Thực hiện theo hướng dẫn của GV.
bài.
- HS tính:
* Tính chất giao hoán
Tính:

2
4
x =?
3
5

* Hãy so sánh

2
4
4
2
x và x ?
3
5
5
3

Giáo viên

2
4
8
x =
;
3
5
15

4
2
x
=?
5
3

- HS nêu

19

4
2
8
x
=
5
3
15

2
4
4
2
x = x
3
5
5
3

Trường Tiểu học


Giáo án lớp 4

Năm học 2017 - 2018

* Vậy khi đổi vị trí của các phân số - Khi đổi vị trí các phân số trong một tích
trong một tích thì tích đó có thay đổi thì tích của chúng không thay đổi.
không?
- Kết luận: Đó được gọi là tính chất
giao hoán của phép nhân.
* Tính chất kết hợp
Tính:
- HS tính:
(

1
2
3
1
2
3
x ) x =? ;
x ( x ) =?
3
5
4
3
5
4

(

1
2
3
2
3
6
1
x )x =
x =
=
3
5
4
15
4
60
10
1 x(2 x 3)= 1 x 6 = 6 = 1
3
5
4
3
20 60
10

- Hãy so sánh giá trị của hai biểu thức
(

1
2
3
1
2
3
x ) x và
x ( x )?
3
5
4
3
5
4

* Qua bài toán trên, bạn nào cho biết
muốn nhân một tích hai phân số với
phân số thứ ba chúng ta có thể làm như
thế nào?
- Kết luận: Đó chính là tính chất kết
hợp của phép nhân.
* Tính chất một tổng hai phân số
nhân với phân số thứ ba
Tính
(

1
2
3
1
3
2
3
+ ) x =? ; x + x =?
5
5
4
5
4
5
4

- Hai biểu thức có giá trị bằng nhau:
(

1
2
3
1
2
3
x )x =
x ( x )?
3
5
4
3
5
4

- Muốn nhân một tích hai phân số với
phân số thứ ba chúng ta có thể nhân phân
số thứ nhất với tích của phân số thứ hai
và phân số thứ ba.

- HS tính:
1
5

( +

2
3
3
3
9
)x = x =
5
4
5
4 20

1
3
2
3
3
6
9
x + x =
+
=
5
4
5
4
20 20 20

- GV yêu cầu HS so sánh giá trị của hai - Giá trị của hai biểu thức bằng nhau và
9
biểu thức trên.
bằng
20

* Như vậy khi thực hiện nhân một tổng - Khi nhân một tổng hai phân số với
hai phân số với phân số thứ ba thì ta có phân số thứ ba ta có thể nhân từng phân
số của tổng với phân số thứ ba rồi cộng
thể làm như thế nào?
các kết quả lại với nhau.
- Đó chính là tính chất nhân một tổng - HS nghe và nhắc lại tính chất.
với một số
3. Hoạt động tiếp nối: (3p)
- HS cả lớp.
- GV tổng kết giờ học.
- Dặn dò HS về nhà học bài chuẩn bị
bài mới.
Điều chỉnh: .................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
___________________________________________________________________
Giáo viên

20

Trường Tiểu học


Giáo án lớp 4

Năm học 2017 - 2018

Thứ năm, ngày 22 tháng 2 năm 2018
Tập làm văn
LUYỆN TẬP XÂY DỰNG ĐOẠN VĂN MIÊU TẢ CÂY CỐI (tiếp theo)
I. MỤC TIÊU:
-Kiến thức: Nắm được cách lập dàn ý một loại rau.
-Kĩ năng: Biết dựa vào dàn ý viết một đoạn văn miêu tả cây cối.
-Thái độ: Tích cực, tự giác học bài.
* BVMT: GV hướng dẫn HS quan sát, tập viết mở bài để giới thiệu về cây sẽ tả,
có thái độ gần gũi, yêu quý các loài cây trong môi trường thiên nhiên.
* KNS: -Tìm và xử lí thông tin, phân tích, đối chiếu
-Ra quyết định: tìm kiếm các lựa chọn
-Đảm nhận trách nhiệm
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, động não.
- Hình thức dạy học cả lớp, nhóm, cá nhân.
2. Đồ dùng dạy học:
- Tranh ảnh về cây gạo.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG DẠY

HOẠT ĐỘNG HỌC

1. Khởi động: (5p)
TBHT điều khiển lớp chơi trò chơi: Hộp
quà bí mật
+ Bạn hãy đọc đoạn văn tả một loài hoa - Hs cùng tham gia trò chơi
đã viết ở tiết TLV trước?
+ Bạn hãy đọc đoạn văn tả một tứh quả
đã viết ở tiết TLV trước?
TBHT củng cố trò chơi
- GV nhận xét, khen/ động viên.
2. Hoạt động thực hành: (28p)
* Mục tiêu: Nắm được cách lập dàn ý
một loại rau. Biết dựa vào dàn ý viết một
đoạn văn miêu tả cây cối
* Cách tiến hành:Thực hiện cá nhân,
nhóm, cả lớp.
Bài tập 1: Em hãy lập dàn ý miêu tả
một loài rau mà em thích.
- GV viết yêu cầu đề bài
- HS lắng nghe.
- HS đọc và xác định yêu cầu BT 1.
- HS làm việc theo nhóm 4: Lập dàn ý
chi tiết miêu tả một loài rau; 1 nhóm
làm phiếu lớn.
- Gọi đại diện 1 nhóm chia sẻ, các nhóm - Thực hiện theo hướng dẫn của GV.
Giáo viên

21

Trường Tiểu học


Giáo án lớp 4

Năm học 2017 - 2018

khác theo dõi, nhận xét, bổ sung.

Có thể làm theo gợi ý:
a) Mở bài:
Loài rau em định tả là rau gì? Rau đó
được trồng hoặc em thấy ở đâu?
b) Thân bài:
1.Tả bao quát:
- Đôi nét về vị trí, hình dáng kích thước
loài rau đó.
2. Tả từng bộ phận:
+ Thân rau
+ Lá rau
+ Rễ, (củ)
+ Hoa…
3. Lợi ích của loài rau đó.
c) Kết bài.
Cảm nghĩ của em về loài rau đó.

- GV nhận xét, khen/ động viên.

- Thực hiện theo hướng dẫn của GV.

Bài tập 2: Dựa vào dàn ý vừa lập, hãy
viết một đoạn văn.
- HS đọc và xác định yêu cầu bài tập.
- HS tự viết bài.
- Gọi một số em đọc bài viết của mình.
- GV nhận xét và khen những HS viết
hay.
* Lưu ý: Giúp đỡ hs M1+M2 viết đúng
đoạn văn
-HS M3+M4 viết được đoạn văn giàu
hình ảnh, cảm xúc.
3. Hoạt động tiếp nối:(5p)
- Yêu cầu những HS viết đoạn văn chưa
đạt về nhà viết lại.
- Dặn HS chuẩn bị bài: “Luyện tập xây
dựng mở bài trong bài văn miêu tả cây
cối”.
- GV nhận xét tiết học.
Điều chỉnh: .................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
_______________________________________
Giáo viên

22

Trường Tiểu học


Giáo án lớp 4

Năm học 2017 - 2018

Luyện từ và câu
MỞ RỘNG VỐN TỪ: DŨNG CẢM
I. MỤC TIÊU:
-Kiến thức: Mở rộng được một số từ ngữ thuộc chủ điểm Dũng cảm qua việc tìm
từ cùng nghĩa, việc ghép từ (BT1, BT2); hiểu nghĩa một vài từ theo chủ điểm (BT3);
biết sử dụng một số từ ngữ thuộc chủ điểm qua việc điền từ vào chỗ trống trong
đoạn văn (BT4).
- Kĩ năng: HS có kĩ năng vận dụng từ ngữ vào việc viết văn cho tốt.
-Thái độ: Tích cực, tự giác học bài.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, quan sát, thực hành, trò chơi học tập.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút,
- Hình thức dạy học cả lớp, cá nhân, nhóm.
2. Đồ dùng dạy học:
- Một số băng giấy.
- Một vài trang từ điển phô tô.
- Bảng lớp, bảng phụ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG DẠY

HOẠT ĐỘNG HỌC

1. HĐ Khởi động:(5p)
TBHT điều khiển lớp chơi trò chơi: - HS cùng tham gia trò chơi.
Hộp quà bí mật
+ Bạn hãy nhắc lại nội dung cần ghi
nhớ ở tiết LTVC trước.
+ Bạn hãy nêu VD về câu kể Ai là gì?
Xác định CN trong câu VD?
- GV nhận xét, khen/ động viên.
2. HĐ thực hành: (29p)
*Mục tiêu: Mở rộng được một số từ
ngữ thuộc chủ điểm Dũng cảm qua
việc tìm từ cùng nghĩa, việc ghép từ
(BT1, BT2); hiểu nghĩa một vài từ theo
chủ điểm (BT3); biết sử dụng một số từ
ngữ thuộc chủ điểm qua việc điền từ
vào chỗ trống trong đoạn văn (BT4).
* Cách tiến hành:Cá nhân, nhóm, lớp
Bài tập1:Tìm những từ cùng nghĩa với
từ dũng cảm trong các từ dưới đây:
- Gọi HS đọc và xác định yêu cầu của - Thực hiện làm bài theo cặp.
BT 1.
Đ/a:
* Các từ đồng nghĩa với từ Dũng cảm là:
gan dạ, anh hùng, anh dũng, can đảm,
- Gọi đại diện các cặp chia sẻ, các cặp can trường, gan góc, gan lì, bạo gan,
Giáo viên

23

Trường Tiểu học


Giáo án lớp 4
khác theo dõi, nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét và chốt lại lời giải đúng.
Bài tập 2:
- BT2 đã cho một số từ ngữ. Nhiệm vụ
của các em là ghép từ Dũng cảm vào
trước hoặc sau những từ ngữ ấy để tạo
thành những cụm từ có nghĩa.
- Tổ chức chia sẻ bài bằng hình thức thi
tiếp sức.
- GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng:

Năm học 2017 - 2018
quả cảm.

- HS đọc yêu cầu BT2.
- HS làm bài theo cặp:
Đ/a:
- Tinh thần dũng cảm, dũng cảm cứu bạ,
người chiến sĩ dũng cảm, hành động
dũng cảm, nữ du kích dũng cảm, em bé
liên lạc dũng cảm, dũng cảm nhận
khuyết điểm, dũng cảm xông lên, dũng
cảm chống lại cường quyền, dũng cảm
trước kẻ thù, dũng cảm nói lên sự thật.
Bài tập 3: Tìm các từ …
- Gọi HS đọc yêu cầu BT.
- HS làm bài cá nhân, 1 HS làm bảng lớn
- Thực hiện theo yêu cầu của GV.
- HS lần lượt ghép từ bên cột A với Đ/a:
nghĩa đã cho bên cột B  tìm ý đúng. + Gan góc : (chống chọi) kiên cường,
- Gọi HS chia sẻ câu đã ghép, HS khác không lùi bước.
+ Gan lì: gan đến mức trơ ra, không còn
theo dõi, nhận xét, bổ sung.
biết sợ gì là gì.
+ Gan dạ: không sợ nguy hiểm.
- Lớp nhận xét.
- GV nhận xét, khen/ động viên.
- Thực hiện theo yêu cầu của GV.
Bài tập 4:
Đ/a:
** 5 chỗ trống cần lần lượt điền các từ
ngữ: người liên lạc, can đảm, mặt trận,
- Gọi HS chia sẻ bài.
hiểm nghèo, tấm gương.
- GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng:
* Lưu ý: Giúp đỡ hs M1+M2 ghép từ
cho đúng
3. Hoạt động tiếp nối: (3p)
- GV củng cố bài học. HS học bài và
Chuẩn bị bài.
- GV nhận xét tiết học.
Điều chỉnh: .................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
__________________________________
Toán
TÌM PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ
I. MỤC TIÊU:
-Kiến thức: Biết cách giải bài toán dạng: Tìm phân số của một số.
- Kĩ năng: HS cần làm: Bài 1, bài 2. Khuyến khích HS năng khiếu có thể làm tất cả
các bài tập.
-Thái độ: Tích cực, tự giác học bài.
Giáo viên

24

Trường Tiểu học


Giáo án lớp 4

Năm học 2017 - 2018

II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.
- Hình thức dạy học cả lớp, nhóm, cá nhân.
2. Đồ dùng:
- Vẽ sẵn hình minh hoạ như phần bài học trong SGK lên bảng.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG DẠY

HOẠT ĐỘNG HỌC

1. HĐ Khởi động: (5p)
TBHT điều khiển lớp chơi trò chơi:
Hộp quà bí mật
- HS cả lớp cùng tham gia trò chơi
3 5
x = ......
8 7
3 5
5 3
b. x ..... x = ......
8 7
7 8

a.

TBHT củng cố trò chơi
- GV nhận xét, khen/ động viên.
2. Hoạt động hình thành kiến thức
mới:(13p)
* Mục tiêu: Biết cách giải bài toán
dạng: Tìm phân số của một số.
* Cách tiến hành: Hoạt động cả lớp
HĐ1.Hướng dẫn tìm phân số của một
số
- GV nêu bài toán: Một rổ cam có 12 - HS quan sát hình minh hoạ và trả lời:
quả. Hỏi 2/3 số cam trong rổ là bao
nhiêu quả?
+

2
số cam trong rổ như thế nào so với + 2 số cam trong rổ gấp đôi 1 số cam
3
3
3

1
trong rổ.
số cam trong rổ?
3
1
+ Nếu biết được số cam trong rổ là + Ta lấy 1 số cam trong rổ nhân với 2.
3
3

bao nhiêu quả thì làm thế nào để biết
tiếp được

2
3

số cam trong rổ là bao

nhiêu quả?
+ 1 số cam trong rổ là bao nhiêu quả?

1
số cam trong rổ là 12 : 3 = 4 (quả)
3
3
2
+ số cam trong rổ là bao nhiêu quả? + 2 số cam trong rổ là 4  2 = 8 (quả)
3
3
2
* Vậy của 12 quả cam là bao nhiêu - 2 của 12 quả cam là 8 quả.
3
3

+

quả?

Giáo viên

25

Trường Tiểu học


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×