Tải bản đầy đủ

Phần sơ đồ nguyên lý MĐS đốt


A
O
II- Sơ đồ nguyên lý:
Mạch điện gồm 1 cầu chì, 1 công tắc điều
khiển một bống đèn
Bật
- Công tắc, cầu chì mắc về phía dây pha.
Chú ý
Chú ý

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×