Tải bản đầy đủ

Tuần 22 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Giáo án lớp 4A

Năm học 2017 - 2018

TUẦN 22
Thứ hai ngày 29 tháng 1 năm 2018
Tập đọc
SẦU RIÊNG
(Mai văn Tạo)
I. MỤC TIÊU:
-Kiến thức: Bước đầu biết đọc một đoạn trong bài có nhấn giọng từ ngữ gợi tả.
-Kĩ năng: Hiểu ND: Tả cây sầu riêng có nhiều nét đặc sắc về hoa, quả và nét độc
đáo về dáng cây (trả lời được các câu hỏi trong SGK).
-Thái độ: GD HS tích cực tự giác học bài.
II. CHUẨN BỊ:
- Tranh, ảnh về cây trái sầu riêng.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG DẠY

HOẠT ĐỘNG HỌC


1. Khởi động: (5p)
- Hát - báo cáo sĩ số
- HS chơi trò chơi “Chiếc hộp bí mật”
- Hs vừa hát vừa truyền tay nhau chiếc
hộp bí mật với các câu hỏi sau:
+ Sông La đẹp như thế nào?
- Nước sông La trong xanh như ánh
+ Theo em, bài thơ nói lên điều gì?
mắt, bên bờ sông, hàng tre xanh mướt
như đôi hàng mi …
- Bài thơ ca ngợi vẻ đẹp của dòng dông
La và nói lên tài năng sức mạnh của
TBHT nhận xét, củng cố.
con người Việt Nam trong công cuộc
- GV nhận xét, khen/ động viên, giới xây dựng quê hương đất nước.
thiệu vào bài mới.
2.Hoạt động luyện đọc:(8-10p)
* Mục tiêu: Bước đầu biết đọc một
đoạn trong bài có nhấn giọng từ ngữ gợi
tả.
* Cách tiến hành: hoạt động cả lớp
HĐ1: Hướng dẫn đọc:
- GV hoặc HS chia đoạn: 3 đoạn.
+ Đoạn 1: Từ đầu … kì lạ.
- HS dùng bút chì đánh dấu đoạn trong
+ Đoạn 2: Hoa sầu riêng … tháng năm SGK.
ta.
+ Đoạn 3: Còn lại.
- Gọi HS đọc nối tiếp đoạn lần 1.
- GV gọi HS nêu từ khó HD luyện đọc - Tiếp nối nhau đọc từng đoạn lần 1.
từ khó. Kết hợp hướng dẫn đọc câu văn - HS luyện đọc từ, câu khó.
dài khó.
- Gọi HS đọc nối tiếp đoạn lần 2.
- Tiếp nối nhau đọc từng đoạn lần 2.
- GV giải nghĩa một số từ khó.
- HS đọc chú giải.
- Tổ chức cho HS luyện đọc theo cặp –
- Luyện đọc theo cặp – thi đọc.
Giáo viên


1

Trường Tiểu học


thi đọc.
- Gọi 1 HS đọc toàn bài.
- GV đọc diễn cảm cả bài.
+ Cần đọc với giọng nhẹ nhàng, chậm
rãi.
+ Cần nhấn giọng ở các từ ngữ sau: hết
sức đặc biệt, thơm đậm, rất xa, lâu tan,
ngào ngạt, thơm mùi thơm…
3.HĐ tìm hiểu bài(8 - 10'):
*Mục tiêu: Hiểu ND: Tả cây sầu riêng
có nhiều nét đặc sắc về hoa, quả và nét
độc đáo về dáng cây (trả lời được các
câu hỏi trong SGK).
* Cách tiến hành - YC HS đọc thầm
đoạn 1 để trả lời các câu hỏi:
* Sầu riêng là đặc sản của vùng nào?

- 1 HS đọc toàn bài.

- Đọc thầm đoạn 1 để trả lời các câu
hỏi:
* Sầu riêng là một loại cây ăn trái rất
quý hiếm, được coi là đặc sản của miền
Nam.
- YC HS đọc thầm đoạn 2 để trả lời các
- Đọc thầm đoạn 2 để trả lời các câu
câu hỏi:
hỏi:
* Em hãy miêu tả những nét đặc sắc của * Hoa sầu riêng trổ vào cuối năm,
hoa sầu riêng?
hương sầu riêng thơm ngát như hương
cau, hương bưởi. Hoa đậu thành từng
chùm, màu trắng ngà. Cánh hoa nhỏ
như vảy cá, hao hao giống cánh sen
con, lác đác vài nhuỵ li ti giữa những
cánh hoa.
* Quả sầu riêng có nét gì đặc sắc?
* Quả sầu riêng lủng lẳng dưới cành
trông như những tổ kiến. Mùi thơm
đậm, bay rất xa, lâu tan trong không
khí, còn hàng chục …ngào ngạt.Sầu
riêng thơm mùi thơm của mít chín
quyện với hương bưởi, béo cái béo của
trứng gà …. Đam mê.
- YC HS đọc thầm đoạn 3 để trả lời các - HS đọc thầm đoạn 3…
câu hỏi:
* Dáng cây sầu riêng thế nào?
* Thân cây sầu riêng khẳng khiu, cao
vút, cành ngang thẳng đuột, lá nhỏ
xanh vàng, hơi khép lại tưởng là héo.
* Tìm những câu văn thể hiện tình cảm - Các câu đó là: Sầu riêng là loại trái
của tác giả đối với cây sầu riêng.
quý hiếm của miền Nam.
+ Hương vị quyến rũ đến kì lạ.
+ Đứng ngắm cây … kì lạ này.
+ Vậy mà khi trái chín … đam mê.
- Hãy nêu nội dung bài.
Nội dung: Bài văn nêu lên giá trị và
vẻ đặc sắc của cây sầu riêng.
Giáo viên

2

Trường Tiểu học


4.HĐ đọc diễn cảm(8-10'):
* Mục tiêu: Giúp Hs biết đọc diễn cảm
- HS đọc toàn bài.
với những từ ngữ gợi tả hình ảnh hoa,
quả, vị,...của sầu riêng.
* Cách tiến hành: HĐ cá nhân - Cả
lớp
-Gọi HS đọc tiếp nối đoạn toàn bài, cả
+ Theo dõi, xác định cách đọc hay.
lớp theo dõi, nêu giọng đọc của bài.
+ Luyện đọc theo nhóm đôi
- Hướng dẫn cả lớp luyện đọc diễn cảm
+ Vài em thi đọc diễn cảm trước lớp.
đoạn tiêu biểu trong bài: đoạn 1.
+ Bình chọn người đọc hay.
+ Đọc mẫu đoạn văn.
+Yêu cầu HS luyện đọc theo nhóm
+ Gọi vài em nhóm thi đọc diễn cảm
trước lớp, cả lớp theo dõi, bình chọn
nhóm đọc hay.
- Nhận xét, khen/động viên.
5. Hoạt động tiếp nối: (3p)
- Liên hệ giáo dục.
- Nêu nội dung bài học?
- Dặn HS về nhà học bài và chuẩn bị bài
Văn hay chữ tốt .
- Nhận xét tiết học.
Điều chỉnh: ..................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
_____________________________________
Toán
LUYỆN TẬP CHUNG (Tr 118)
I. MỤC TIÊU:
-Kiến thức: Củng cố cách rút gọn được phân số.
- Củng cố cách qui đồng được mẫu số hai phân số.
- Kĩ năng: BT cần làm: Bài 1, bài 2, bài 3 (a, b, c). Khuyến khích HS năng khiếu
có thể làm tất cả các bài tập.
- Thái độ: GD HS tích cực tự giác học bài.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày một phút, động não.
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.
2. Đồ dùng:
- GV: -Bảng phụ
- HS: SGK, vở ghi…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG DẠY
Giáo viên

HOẠT ĐỘNG HỌC
3

Trường Tiểu học


1.Khởi động(3'):
- Trưởng ban văn nghệ lên điều khiển
lớp hát và khởi động.
- GV nhận xét, khen/ động viên, vào
bài mới.
2. Hoạt đông thực hành: (27p)
* Mục tiêu: Củng cố cách rút gọn
được phân số.Củng cố cách qui đồng
được mẫu số hai phân số.
* Cách tiến hành: Cá nhân-nhóm-lớp.
Bài 1: Rút gọn các phân số.
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
- Gọi 2 HS làm bài trên bảng lớn, HS
khác nhận xét, bổ sung, sửa bài (nếu
cần).

- HS cả lớp cùng thực hiện yêu cầu.
- HS lắng nghe.

- Thực hiện theo yêu cầu của GV.
VD:
12 12 : 6 2


30 30 : 6 5
20 20 : 5 4


45 45 : 5 9
28 28 : 14 2


70 70 : 14 5

GV chốt đáp án.
- Củng cố cách rút gọn phân số.
Bài 2: Trong các phân số sau dưới
nay phân số nào bằng …
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
* Muốn biết phân số nào bằng phân số
2
, chúng ta làm như thế nào?
9

- GV yêu cầu HS làm bài theo cặp.
- Gọi đại diện 1 cặp báo cáo kết quả,
các cặp khác theo dõi, nhận xét.
- Nhận xét chung, chốt đáp án.
* Lưu ý giúp đỡ hs M1+M2
Bài 3a, b, c: (HS M3+M4 hoàn
thành cả bài)
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
- GV yêu cầu HS tự quy đồng mẫu số
các phân số, sau đó đổi chéo vở để
kiểm tra bài lẫn nhau.

Giáo viên

34 34 : 17 2


51 51 : 17 3

- HS đọc yêu cầu, phân tích bài tập.
- Chúng ta cần rút gọn các phân số.
- Thực hiện theo yêu cầu của GV.
5
6
6:3 2


không rút gọn được.
18
27 27 : 3 9
14 14 : 7 2


63 63 : 7 9

Các phân số

10 10 : 2 5


36 36 : 2 18
6 14
2
;
bằng phân số
27 63
9

- Thực hiện theo yêu cầu của GV.
5
;
8
5 5 x3 15


8 8 x3 24
4
5
b) và ;
5
9
5 x5 25

9 x5 45

a)

4

4
34
3

=

4 x8 32

3 x8 24

4
4 x9 36

=
5
5 x9 45

Trường Tiểu học

5
=
9
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×