Tải bản đầy đủ

Nghi luan ve mot hien tuong doi song

Trường THPT Tam quan
Ngày soạn:27-8-2008 Làm văn :
Tiết:
I. MỤCTIÊU
1. Về kiến thức: Giúp học sinh :
Nắm được cách làm bài nghò luận về một hiện tượng đời sống.
2. Về kó năng
Biết vận dụng các kiến thức và kó năng về nghò luận xã hội để bình luận, đánh giá một hiện
tượng đời sống.
3. Về thái độ:
Có ý thức thái độ đúng đắn trước các hiện tượng đời sống.
II. CHUẨN BỊ
1.Chuẩn bò của giáo viên:
- Đồ dùng dạy học : Tài liệu tham khảo: Sách giáo viên, Thiết kế bài giảng Ngữ văn 12.
- Phương án tổ chức lớp học : Phát vấn, diễn giảng, gợi mở, thảo luận.
2. Chuẩn bò của học sinh : Đọc sách giáo khoa, soạn bài theo hướng dẫn sách giáo khoa
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn đònh tình hình lớp : (1phút) Kiểm tra nề nếp, só số, tác phong học sinh.
2. Kiểm tra bài cũ : (5 phút)
Nghò luận về một tư tưởng đạo lí là gì?
3. Giảng bài mới:

Lời vào bài : (2 phút)
Trong cuộc sống của chúng ta biết bao nhiêu câu chuyện vui, cũng không ít câu chuyện
buồn có biết bao người tốt, việc tốt cũng không ít những người còn mải mê với những
trò chơi vô bổ, lao vào các tệ nạn xã hội. Tất cả những điều đó đều làm cho chúng ta
phải suy nghó, bày tỏ ý kiến quan điểm của mình về vấn đề đó một cách thuyết phục,
chúng ta sẽ tìm hiểu bài học “Nghò luận về một hiện tượng đời sống”
- Tiến trình bài dạy:
THỜI
GIAN
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA
HỌC SINH
NỘI DUNG KIẾN THỨC
10’
Hoạt động 1 :
Giáo viên hướng dẫn
cho học sinh tìm hiểu
bài:
- Thế nào là hiện tượng
đời sống?
- Thế nào là nghị luận
về một hiện tượng đời
sống?
Mời các em bày tỏ ý
kiến của mình về hiện
tượng đời sống được
nêu trong bài viết sau:
“Chia chiếc bánh của
mình cho ai”
Nếu coi thời gian trong
Hoạt động 1:
(HS ®äc SGK vµ tr¶ lêi
c©u hái trªn)
Trong khi khơng ít bạn trẻ
hiện nay đang lãng phí
chiếc bánh của mình vào
những trò chơi vơ bổ thì
chàng “Thanh niên trẻ tiêu
biểu thành phố Hồ Chí
Minh 2007” Nguyễn Hữu
Ân lại dành hết chiếc bánh
thời gian của mình cho
những người bệnh ung thư
giai đoạn cuối.
Một câu chuyện lạ lùng…
( theo Tạ Minh Phương,
báo điện tử
I. Khái niệm.
-Hiện tượng đời sống: là những
hiện tượng đời sống nổi bật, có ý
nghĩa hoặc ảnh hưởng tới phần lớn
mọi người trong xã hội, có thể là
hiện tượng tích cực nhưng cũng có
thể là hiện tượng tiêu cực
-Nghị luận về một hiện tượng đời
sống: là kiểu bài sử dụng tổng hợp
các thao tác lập luận để làm cho
người đọc hiểu rõ, hiểu đúng, hiểu
sâu và đồng tình với ý kiến của
người viết trước những hiện tượng
đời sống có ý nghĩa xã hội.
Ngữ văn 12 Cơ bản - 1 - GV: Nguyễn Văn Mạnh
Trường THPT Tam quan
15’
5’
7’
một ngày của bạn là
chiếc bánh tròn trịa, bạn
sẽ chia chiếc bánh cho
bố mẹ, cho cơng việc,
cho gia đình bao nhiêu
và dành cho mình bao
nhiêu phần?
H oạt động 2:

Tổ chức hoạt động
nhóm.
-Nhóm 1: Tìm hiểu u
cầu đề xác định dẫn
chứng và các thao tác
lập luận sử dụng trong
bài viết?
-Nhóm 2: Giới thiệu
hiện tượng Nguyễn Hữu
Ân sao cho ấn tượng
nhất?
- Nhóm 3: Tóm tắn hiện
tượng Nguyễn Hữu Ân
đồng thời đưa ra ý kiến
phân tích và bình luận
hiện tượng?
-Nhóm 4: Hiện tượng
Nguyễn Hữu Ân đem
đến cho em cảm xúc gì,
suy nghĩ gì?
H oạt động 3:
H oạt động 4:
- Luyện tập, sgk trang
67


Nguoiduongthoi.com.vn)
H oạt động 2:H oạt động 3:
H oạt động 4:
-Bài tập 1, phần luyện tập,
2. u cầu của nghị luận về hiện
tượng đời sống
-Người viết phải hiểu vấn đề đúng,
sâu, nắm được bản chất vấn đề ->
Tập hợp tư liệu chính xác, thuyết
phục.
-Người viết phải thể hiện rõ quan
điểm, thái độ của mình trước hiện
tượng nghị luận -> chỉ ra đúng –
sai, lợi - hại, ngun nhân, cách
khắc phục.
-Người viết giữ lập trường vững
vàng trước mọi hiện tượng
-Diễn đạt trong sáng, có thể sử
dụng phép tu từ, yếu tố biểu cảm và
nêu cảm nghĩ riêng.
3. Cách làm bài nghị luận về
hiện tượng đời sống
- Tìm hiểu đề
- Lập dàn ý
+ Mở bài: giới thiệu hiện tượng
cần bàn luận
+ Thân bài: bàn bạc, phân tích làm
rõ hiện tượng qua các thao tác lập
luận
+ Kết bài: nêu phương hướng, suy
nghĩ trước hiện tượng đời sống
4. Ghi nhớ:
*Bài nghò luận về một hiện
tượng đời sống thường có các nội
dung:nêu rõ hiện tượng, phân
tích các mặt đúng-sai, lợi hại, chỉ
ra nguyên nhân và bày tỏ thái
độ, ý kiến của ngưòi viết về hiện
tượng xã hội đó.
* Diễn đạt cần chuẩn xác, mạch
lạc; có thể sử dụng một số phép
tu từ và yếu tố biểu cảm, nhất là
phần nêu cảm nghó riêng.
5. Luyện tập
-Bài tập 1, phần luyện tập, sgk
trang 67
-Chọn một hiện tượng đời sống có
Ngữ văn 12 Cơ bản - 2 - GV: Nguyễn Văn Mạnh
Trường THPT Tam quan
sgk trang 67 ý nghĩa nhất với em và lập dàn ý
nghị luận.
-Theo dõi hiện tượng về anh Tống
Phước Phúc với nghĩa trang dành
cho các đồng nhi và đưa ý kiến
nghị luận của em.
6. Bài tập nâng cao:
Phân biệt kiểu bài Nghị luận về
một tư tưởng đạo lý với Nghị luận
về một hiện tượng đời sống
4. Củng cố :

- Ra bài tập về nhà: Học sinh về nhàhọc bài, đọc lại tác bài. làm bài tập ở sách giáo khoa.
- Chuẩn bò bài : - Xem trước bài mới
IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................



Ngữ văn 12 Cơ bản - 3 - GV: Nguyễn Văn Mạnh
Trường THPT Tam quan

Ngữ văn 12 Cơ bản - 4 - GV: Nguyễn Văn Mạnh

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×