Tải bản đầy đủ

Tuần 18 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

TUẦN 18
Thứ hai ngày 25 tháng 12 năm 2017
Tập đọc - Kể chuyện
ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I (TIẾT 1)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học (tốc độ đọc khoảng 60
tiếng/phút); trả lời được 1 câu hỏi về nội dung đoạn, bài; thuộc được hai đoạn thơ đã
học ở HK I
- Nghe- viết đúng, trình bày sạch sẽ, đúng quy định bài chính tả (tốc độ viết
khoảng 60 chữ/phút), không mắc quá 5 lỗi trong bài.
2. Kĩ năng: Đọc to, rõ ràng, trình bày bài khoa học
3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, ...
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày một phút, động não.

- Hình thức dạy học cả lớp, cá nhân.
2. Đồ dùng dạy học:
Phiếu viết tên từng bài tập đọc từ tuần 1đến tuần 17.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1.Hoạt động khởi động: ( 2 phút)
- Cả lớp hát bài “Em yêu trường em”
- Kết nối với nội dung bài
2.Hoạt động luyện đọc (15 phút)
* Mục tiêu:
- Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học (tốc độ đọc khoảng 60 tiếng/phút);
trả lời được 1 câu hỏi về nội dung đoạn, bài; thuộc được hai đoạn thơ đã học ở HK I.
* Cách tiến hành: Hoạt động cả lớp
Việc 1: kiểm tra đọc (khoảng ¼ số HS
lớp).
-GV yêu cầu HS lên bốc thăm
- HS thực hiện (sau khi bốc thăm được
xem lại bài 2phút )
- HS đọc bài theo yêu cầu ở phiếu.
Việc 2: Nêu câu hỏi nội dung bài đọc
-HS trả lời câu hỏi
( Tùy đối tượng HS mà Gv đặt câu hỏi
cho phù hợp)
- GV nhận xét, đánh giá
-HS lắng nghe và rút kinh nghiệm
Giáo viên:

1

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

*Chú ý kĩ năng đọc đối tượng M1 +M2:
+GV yêu cầu những HS đọc chưa đạt về
nhà luyện đọc lại tiết sau kiểm tra.


3.Hoạt động thực hành (15 phút)
*Mục tiêu:
- Nghe- viết đúng, trình bày sạch sẽ, đúng quy định bài chính tả (tốc độ viết khoảng
60 chữ/phút), không mắc quá 5 lỗi trong bài.
Bài tập 2: Hoạt động cá nhân->cả lớp
a) Hướng dẫn HS chuẩn bị:
- Đọc đoạn văn “ Rừng cây trong nắng" - Lắng nghe GV đọc bài.
- Yêu cầu 2HS đọc lại, cả lớp theo dõi - 2 em đọc lại bài chính tả, cả lớp đọc
trong sách giáo khoa.
thầm.
- Giải nghĩa một số từ khó: uy nghi , - Tìm hiểu nghĩa của một số từ khó.
tráng lệ
- Giúp học sinh nắm nội dung bài chính
tả .
+ Đoạn văn tả cảnh gì ?
+ Tả cảnh đẹp của rừng cây trong nắng.
- Yêu cầu học sinh đọc thầm bài phát - Đọc thầm lại bài, viết những từ hay viết
hiện những từ dễ viết sai viết ra nháp để sai ra nháp để ghi nhớ: uy nghi, vươn
ghi nhớ .
thẳng, xanh thẳm, ...
b) Đọc cho học sinh viết bài.
- Nghe - viết bài vào vở .
c) Chấm, chữa bài.
- Dò bài ghi số lỗi ra ngoài lề vở.
4. Hoạt động nối tiếp: ( 3 phút)
- NX tiết học
- Thông báo mức độ đạt được trong giờ kiểm tra của HS.
- Chuẩn bị bài sau. “Ôn tập thi CHKI tiếp”
Điều chỉnh: ..................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I (TIẾT 2)
I.MỤC TIÊU :
1.Kiến thức:
- Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học (tốc độ đọc khoảng 60 tiếng/phúT);
trả lời được 1 câu hỏi về nội dung đoạn, bài; thuộc được hai đoạn thơ đã học ở HK I
- Tìm được những hình ảnh so sánh trong câu văn.
2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng đọc, nhận biết hình ảnh so sánh trong văn cảnh
3.Thái độ: Yêu thích môn học.
II.CHUẨN BỊ
1.Phương pháp: Thảo luận nhóm; PP đàm thoại; PP phát hiện và giải quyết vấn đề
2.Đồ dùng:
- Phiếu viết tên từng bài tập đọc từ đầu năm tới nay. Bảng lớp viết sẵn 2 câu văn
trong bài tập số 2. Bảng phụ ghi các câu văn trong bài tập 3 .
Giáo viên:

2

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1Hoạt động khởi động: ( 2 phút)
- Cả lớp hát bài “Lớp chúng ta đoàn kết”
- GV gọi HS đọc một bài TĐ mà GV yêu cầu
- Nhận xét, đánh giá
- Kết nối với nội dung bài
2.Hoạt động luyện đọc (15 phút)
* Mục tiêu:
- Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học (tốc độ đọc khoảng 60 tiếng/phúT);
trả lời được 1 câu hỏi về nội dung đoạn, bài; thuộc được hai đoạn thơ đã học ở HK I
* Cách tiến hành: Hoạt động cả lớp
Việc 1: kiểm tra đọc (khoảng ¼ số HS
lớp).
-GV yêu cầu HS lên bốc thăm
- HS thực hiện (sau khi bốc thăm được
xem lại bài 2phút )
- HS đọc bài theo yêu cầu ở phiếu HT.
+ Chú ý giọng đọc, tốc độ đọc
+ Cách ngắt, nghỉ câu (dấu câu, câu
dài,...)
Việc 2: Nêu câu hỏi nội dung bài đọc
-HS trả lời câu hỏi
-GV lưu ý tùy đối tượng HS mà Gv đặt
câu hỏi cho phù hợp
+ HS M3+ M4: dùng câu hỏi mở
-HS lắng nghe và rút kinh nghiệm
+HS M1+M2 : dùng câu hỏi đóng
- GV nhận xét, đánh giá
*Chú ý kĩ năng đọc nâng cao đối với HS
M3 +M4
+GV yêu cầu những HS đọc chưa rõ
ràng, rành mạch về nhà luyện đọc lại tiết
sau tiếp tục ôn luyện .
3.Hoạt động thực hành (15 phút)
*Mục tiêu:
- Tìm được những hình ảnh so sánh trong câu văn.
*Cách tiến hành:
Bài tập 2
Hoạt động cá nhân =-> Cả lớp
- Học sinh đọc yêu cầu bài tập 2
- Yêu cầu một em đọc bài tập 2 .
- Cả lớp đọc thầm trong SGK.
- Yêu cầu cả lớp theo dõi trong SGK.
- Giải nghĩa từ “ nến “
- Cả lớp thực hiện làm bài vào VBT.
Giáo viên:

3

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

- Yêu cầu lớp làm vào vở bài tập.
- Gọi nhiều em tiếp nối nhau nêu lên các
sự vật được so sánh .
- Cùng lớp chốt lời giải đúng .
- Yêu cầu học sinh chữa bài trong vở bài
tập .

- Nhiều em nối tiếp phát biểu ý kiến .
- Lớp nhận xét chọn lời giải đúng và
chữa bài vào vở .
a) Những thân cây tràm như những cây
nến khổng lồ.
b) Đước mọc san sát, thẳng đuột như
hằng hà sa số cây dù xanh cắm trên bãi.

Bài tập 3
HĐ cá nhân =->Nhóm 2=> Cả lớp
-Một em đọc yêu cầu bài tập 3
- Mời một em đọc yêu cầu bài tập 3.
- Thảo luận N2 nêu cách hiểu nghĩa của
- Yêu cầu cả lớp suy nghĩ và nêu nhanh
từng từ : “biển”
cách hiểu của mình về các từ được nêu
ra.
- Lớp lắng nghe câu giải thích.
- Nhận xét, tuyên dương nhóm học sinh
có lời giải thích đúng .
*GV chốt KT:
+Từ biển trong câu “trong biển lá xanh
rờn...” không còn có nghĩa là vùng nước
mặn mênh mông trên bề mặt trái đất mà
chuyển thành nghĩa “một tập hợp rất
nhiều sự vật”: lượng lá trong rừng tràm
bạt ngàn trên một diện tích rộng lớn
khiến ta tưởng như đang đứng trước một
biển lá.
4. Hoạt động nối tiếp: ( 3 phút)
-Tổng kết tiết học
- Thông báo mức độ đạt được trong giờ kiểm tra của HS.
- NX tiết học
- Chuẩn bị bài sau. “Ôn tập thi CHKI tiếp”
Điều chỉnh: ..................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Toán
CHU VI HÌNH CHỮ NHẬT
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Học sinh nhớ được quy tắc tính chu vi hình chữ nhật và vận dụng quy tắc để tính
được chu vi hình chữ nhật (biết chiều dài, chiều rộng)
- Giải toán có nội dung liên quan đến tính chu vi hình chữ nhật.
2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng tính chu vi hình chữ nhật
Giáo viên:

4

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

3. Thái độ: GD HS chăm học toán.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp - cách thức tổ chức:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi
học tập.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, khăn trải bàn, động não.
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.
2. Đồ dùng: - Vẽ sẵn hình chữ nhật có kích thước 3 dm và 4 dm.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1.Hoạt động khởi động ( 3 phút)
- Trò chơi: Hái hoa dân chủ
-GV đưa ra YC
+Hình vuông có bao nhiêu góc vuông
+4 cạnh của hình vuông như thế nào?
+Hình chữ nhật có mấy góc vuông? (…)
- HS tham gia trò chơi -> nhận xét
- Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh.
- Giới thiệu bài mới và ghi đầu bài lên bảng: Chu vi hình chữ nhật
- Học sinh mở sách giáo khoa, trình bày bài vào vở.
2.Hoạt động hình thành kiến thức mới: ( 15 phút)
* Mục tiêu:
- Học sinh nhớ được quy tắc tính chu vi hình chữ nhật và vận dụng quy tắc để tính
được chu vi hình chữ nhật (biết chiều dài, chiều rộng)
* Cách tiến hành: Hoạt động cả lớp
* Xây dựng quy tắc tính chu vi hình chữ
nhật:
- Vẽ tứ giác MNPQ lên bảng:
- Quan sát hình vẽ.
2dm
M
N
3 dm
Q

4dm
P

5dm
- YC HS tính chu vi hình tứ giác MNPQ - HS tự tính chu vi hình tứ giác MNPQ.
->GV chốt KQ đúng
- HS chia sẻ kết quả, lớp bổ sung.
- Treo tiếp hình chữ nhật có số đo 4 dm
2 + 3 + 5 + 4 = 14 ( dm )
và 3 dm vẽ sẵn lên bảng.
4dm
3dm
- Tiếp tục quan sát và tìm cách tính chu vi
hình chữ nhật.
Giáo viên:

5

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3
- Yêu cầu HS tính chu vi của HCN.
- Gọi HS chia sẻ kết quả, GV ghi bảng.
- Từ đó hướng dẫn HS đưa về phép tính
(4 + 3) x 2 = 14 (dm)
+ Muốn tính chu vi HCN ta làm thế
nào?
- Ghi quy tắc lên bảng.
- Cho HS học thuộc quy tắc.
GV quy ước cho Hs
Chu vi: P
Chiềudài là: a
Chiều rộng là: b
=> P = (a + b) x 2

Năm học 2017 - 2018
- HS tự tính chu vi HCN
- 2 em chia sẻ kết quả, lớp nhận xét bổ sung.
4 + 3 + 4 + 3 = 14 ( dm )
- Theo dõi GV hướng dẫn
+ Muốn tính chu vi HCN ta lấy chiều dài
cộng với chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi
nhân với 2
- Học thuộc QT.
-HS quan sát và ghi nhớ

3.Hoạt động thực hành: ( 15 phút)
* Mục tiêu: HS vận dụng quy tắc để tính chu vi hình chữ nhật để làm được các BT 1, 2, 3
* Cách tiến hành:
Bài tập 1:
Làm việc cá nhân – Cả lớp
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập
- HS nêu yêu cầu bài tập
- GV yêu cầu HS làm bài cá nhân
- HS làm vào vở (cá nhân)
- HS trao đổi kết quả trong nhóm bàn
*Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1+M2
- Chia sẻ KQ trước lớp -> thống nhất KQ:
hoàn thành BT
a) Chu vi HCN đó là:
( 10 + 5 ) x 2 = 30 (cm)
*GV chốt đáp án đúng
b) Đối 2dm = 20 cm
+Gọi HS nhắc lại quy tắc tính chu vi
Chu vi HCN đó là:
HCN
( 20 + 13 ) x 2 = 66 (cm)
Đ/S: a) 30cm
b) 66cm
Bài tập 2:
Làm việc cá nhân –Nhóm- Cả lớp
- GV gọi HS đọc bài toán
HS đọc bài toán
- Bài toán cho biết gì?
- HS phân tích bài toán
- Bài toán hỏi gì?
- Bài toán thuộc dạng toán nào?
+ HS nêu
- Yêu cầu HS thực hiện vào vở
+ HS nêu
- GV trợ giúp HS làm bài M1+M2)
+ HS chia sẻ cách làm
-> GV kiểm tra KQ làm bài của HS
Bài giải
*GVcủng cố giải bài toán có nội dung Chu vi mảnh đất hình chữ nhật là:
liên quan đến tính chu vi hình chữ nhật.
( 35 + 20 ) x 2 = 110 (m)
=> P = (a + b) x 2
Đ/S: 110m

Giáo viên:

6

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

Bài tập 3 :Làm việc Nhóm- Cả lớp
- GV gọi HS nêu YC
- 1 HS đọc bài
- YC HS trao đổi nhóm
- HS thực hiện N2, theo YC ( phiếu HT)
- Gọi 4 HS dán phiếu -> chia sẻ cách
- Chia sẻ KQ trước lớp
làm
Chu vi của HCN ABCD là:
- Lưu ý HS M1+ M2:
(63 + 31 ) x 2 = 188 (m)
*GV củng cố các bước giải bài toán:
Chu vi của HCN ABCD là:
+Tính chu vi HCN
(54 + 40) x 2 =188 (m)
+So sánh số đo chu vi của hai hình đó
Vậy chu vi của hai hình chữ nhật bằng nhau
4..Hoạt động tiếp nối (2 phút)
- Nêu lại ND bài ?
- Về nhà học bài chuẩn bị bài sau: Chu vi hình vuông
- Đánh giá tiết học.
Điều chỉnh: ..................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Đạo đức
THỰC HÀNH KĨ NĂNG CUỐI HỌC KÌ I
____________________________________________________________________
Thứ ba ngày 26 tháng 12 năm 2017
Tập đọc
ÔN TẬP CUỐI KÌ I (TIẾT 3)
I. MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
- Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học (tốc độ đọc khoảng 60
tiếng/phút); trả lời được 1 câu hỏi về nội dung đoạn, bài; thuộc được hai đoạn thơ đã
học ở HK I
- Điền đúng nội dung vào Giấy mời theo mẫu.
2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng đọc, viêt
3.Thái độ: HS ham thích khám phá tiếng Việt.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày một phút, động não.
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.
2. Đồ dùng dạy học:
- Phiếu viết tên từng bài tập đọc từ đầu năm đến nay.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động dạy
1Hoạt động khởi động: ( 2 phút)
- Cả lớp hát bài “Mái trường mến yêu”
Giáo viên:

7

Hoạt động học

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

- Kết nối với nội dung bài
2.Hoạt động luyện đọc (15 phút)
* Mục tiêu:
- Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học (tốc độ đọc khoảng 60 tiếng/phút);
trả lời được 1 câu hỏi về nội dung đoạn, bài; thuộc được hai đoạn thơ đã học ở HK I
* Cách tiến hành: Hoạt động cả lớp
Việc 1: kiểm tra đọc (khoảng ¼ số HS
lớp).
-GV yêu cầu HS lên bốc thăm
- HS thực hiện (sau khi bốc thăm được
xem lại bài 2phút )
- HS đọc bài theo yêu cầu ở phiếu.
Việc 2: Nêu câu hỏi nội dung bài đọc
-HS trả lời câu hỏi
( Tùy đối tượng HS mà GV đặt câu hỏi
cho phù hợp)
*Chú ý kĩ năng đọc diễn cảm đối tượng -HS lắng nghe và rút kinh nghiệm
M3 +M4
- GV nhận xét, đánh giá
+GV yêu cầu những HS đọc chưa đạt về
nhà luyện đọc lại tiết sau kiểm tra.
3.Hoạt động thực hành (15 phút)
*Mục tiêu: Điền đúng nội dung vào Giấy mời theo mẫu.
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân -> Cả lớp
Bài tập2 :
- 1HS đọc yêu cầu bài tập 2.
- Yêu cầu một em đọc bài tập 2 .
- Yêu cầu cả lớp theo dõi trong SGK
- Nhắc nhở mỗi học sinh đều phải đóng
vai lớp trưởng viết giấy mời .
- Yêu cầu HS điền vào mẫu giấy mời đã - Cả lớp thực hiện làm bài vào mẫu giấy
mời in sẵn.
in sẵn.
- Gọi HS đọc lại giấy mời.
- 3 em đọc lại giấy mời trước lớp .
- Giáo viên cùng lớp bình chọn lời giải
- Lớp nhận xét chọn lời giải đúng và
đúng.
chữa bài và ghi vào vở
*Giúp đỡ HS M1+M2 hoàn thành nội *Dự kiến kết quả;
GIẤY MỜI
dung BT
Kính gửi: Thầy Hiệu trưởng trường ....
- GV kết luận
Lớp 3 A trân trọng kính mới cô
Tới dự: buổi liên hoan chào mừng Ngày
Nhà giáo Việt nam 20 – 11
Vào hồi: 8 giờ, ngày 19 -11- 2007
Tại phòng học lớp 3B
Chúng em rất mong được đón cô
Ngày 17 tháng 11 năm 2017
TM lớp
Giáo viên:

8

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018
Lớp trưởng
Nguyễn văn A.

4. Hoạt động nối tiếp: ( 3 phút)
- NX tiết học
- Thông báo mức độ đạt được trong giờ kiểm tra của HS.
- Chuẩn bị bài sau. “Ôn tập thi CHKI tiếp”
Điều chỉnh: ..................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Chính tả
ÔN TẬP CUỐI KÌ I (TIẾT 4)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học (tốc độ đọc khoảng 60
tiếng/phút); trả lời được 1 câu hỏi về nội dung đoạn, bài; thuộc được hai đoạn thơ đã
học ở HK I.
- Điền đúng dấu chấm, dấu phẩy trong đoạn văn.
2. Kĩ năng:Rèn kĩ năng đọc đúng, đọc hay; điền đúng vị trí dấu câu trong đoạn văn
3. Thái độ: say mê học môn TV.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, động não.
- Hình thức dạy học cả lớp, cá nhân, cặp đôi.
2. Đồ dùng dạy học:
- Phiếu viết tên từng bài tập đọc từ đầu năm học đến tuần18.
- 3 tờ phiếu viết đoạn văn trong bài tập 2.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1Hoạt động khởi động: ( 2 phút)
- Cả lớp hát bài “Tiếng hát bạn bè mình”
- Kết nối với nội dung bài
2.Hoạt động luyện đọc (15 phút)
* Mục tiêu:
- Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học (tốc độ đọc khoảng 60 tiếng/phút);
trả lời được 1 câu hỏi về nội dung đoạn, bài; thuộc được hai đoạn thơ đã học ở HK I
* Cách tiến hành: Hoạt động cả lớp
Việc 1: kiểm tra đọc (khoảng ¼ số HS
lớp).
-GV yêu cầu HS lên bốc thăm
- HS thực hiện (sau khi bốc thăm được
xem lại bài 2phút )
Việc 2: Nêu câu hỏi nội dung bài đọc
- HS đọc bài theo yêu cầu ở phiếu.
Giáo viên:

9

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

( Tùy đối tượng HS mà GV đặt câu hỏi -HS trả lời câu hỏi
cho phù hợp)
*Chú ý kĩ năng đọc đối tượng hạn chế
M1+ M2
-HS lắng nghe và rút kinh nghiệm
- GV nhận xét, đánh giá
+GV yêu cầu những HS đọc chưa đạt về
nhà luyện đọc lại tiết sau kiểm tra.
3.Hoạt động thực hành (15 phút)
*Mục tiêu: Điền đúng dấu chấm, dấu phẩy trong đoạn văn.
*Cách tiến hành:
Bài tập2 : Hoạt động nhóm -> cả lớp
- Học sinh đọc yêu cầu bài tập 2.
- Yêu cầu một học sinh đọc bài tập 2 .
- Các nhóm (N2) thực hiện làm bài vào
- Giáo viên dán 3 tờ phiếu lên bảng .
phiếu học tập .
- Mời đại diện 3 em lên bảng thi làm bài - Đại 3 em lên bảng chia sẻ
- Các nhóm khác bổ sung ý kiến
- 3 em nối tiếp đọc lại đoạn văn vừa điền
- Gọi 3 em nối tiếp nhau đọc đoạn văn
dấu.
mà nhóm mình vừa điền dấu thích hợp
- Lớp tuyên dương nhóm có lời giải đúng
và chữa bài vào vở.
- Giáo viên cùng lớp bình chọn lời giải
đúng.Yêu cầu chữa bài trong vở bài tập . *Dự kiến đáp án
*Giúp đỡ nhóm Hoa Sen xác định vị trí Cà Mau đất xốp. Mùa nắng, đất nẻ chân
chim, nền nhà cũng rạn nứt. Trên cái đất
dấu câu trong đoạn văn
phập phuề và lắm gió dông như thế, cây
- GV nhận xét, chốt đáp án
đứng lẻ khó mà chống chọi nổi. Cây bình
bát, cây bần cũng phải quây quần thành
chòm, thành rặng. Rễ phải dài, phải cắm
sâu vào lòng đất.
4. Hoạt động nối tiếp: ( 3 phút)
- NX tiết học
- Thông báo mức độ đạt được trong giờ kiểm tra của HS.
- Chuẩn bị bài sau. “Ôn tập thi CHKI tiếp”
Điều chỉnh: ..................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Toán
CHU VI HÌNH VUÔNG
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Học sinh nhớ quy tắc tính chu vi hình vuông (độ dài cạnh x 4).

Giáo viên:

10

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

- Vận dụng quy tắc để tính được chu vi hình vuông và giải bài toán có nội dung liên
quan đến chu vi hình vuông.
2. Kĩ năng: Vận dụng quy tắc để tính được chu vi hình vuông
3. Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, tính chính xác.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập
- Hình thức dạy học cả lớp, nhóm, cá nhân.
2. Đồ dùng dạy học:
- Vẽ sẵn hình chữ nhật có kích thước 3 dm. Vẽ sẵn hình chữ nhật có kích
thước 3 dm.Vẽ sẵn hình chữ nhật có kích thước 3 dm .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động dạy
1.Hoạt động khởi động ( 3 phút)
- Trò chơi: Hái hoa dân chủ
- GV đưa ra một số câu hỏi sau:
+ Hình vuông có bao nhiêu góc vuông
+ 4 cạnh của H. vuông như thế nào? …
- Tổng kết T/C, tuyên dương Hs.
- Giới thiệu bài mới và ghi đầu bài lên
bảng: Chu vi hình chữ nhật

Hoạt động học

- HS tham gia trò chơi -> nhận xét

- Học sinh mở sách giáo khoa, trình bày
bài vào vở.

2.Hoạt động hình thành kiến thức mới: ( 15 phút)
* Mục tiêu:
- Học sinh nhớ quy tắc tính chu vi hình vuông (độ dài cạnh x 4).
- Vận dụng quy tắc để tính được chu vi hình vuông và giải bài toán có nội dung liên
quan đến chu vi hình vuông.
* Cách tiến hành: Hoạt động cả lớp
* Xây dựng quy tắc:
- Vẽ hình vuông ABCD cạnh 3dm.
- Quan sát.
- Yêu cầu tính chu vi hình vuông đó.
- HS tính chu vi hình vuông,
A
B
3dm
C
D
- Gọi HS chia sẻ kết quả, GV ghi
bảng:
Chu vi hình vuông ABCD là:
3 + 3 + 3 + 3 = 12 (dm)
- Yêu cầu HS viết sang phép nhân.
3 x 4 = 12 (dm)
- Muốn tính chu vi hình vuông ta làm
Giáo viên:

->HS chia sẻ kết quả:
3 + 3 + 3 + 3 = 12 ( dm )
- Viết thành phép nhân:
3 x 4 = 12 (dm)
- Lấy số đo của 1 cạnh nhân với 4.
11

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

như thế nào ?
- Ghi quy tắc lên bảng.
- Yêu cầu học thuộc QT tính chu vi HV - Nhắc lại quy tắc về tính chu vi hình vuông
*GV lưu ý quy ước công thức tinh chu vi - Học thuộc QT.
H.vuông cho HS, nếu:
-HS quan sát và ghi nhớ
Chu vi: P
Cạnh: a
=> P = a x 4
3.Hoạt động thực hành: ( 15 phút)
* Mục tiêu: HS vận dụng quy tắc để tính chu vi hình vuông để làm được các BT 1, 2, 3,4
* Cách tiến hành:
Bài tập 1:
Làm việc cá nhân – Cả lớp
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập
- HS nêu yêu cầu bài tập
- GV yêu cầu HS làm bài cá nhân
- HS làm vào vở (cá nhân)
*Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1+M2
- Chia sẻ KQ trước lớp -> thống nhất KQ:
hoàn thành BT
+ 8 x 4 = 32 (cm)
12 x 4 = 48 (cm)
*GV chốt đáp án đúng
+ 31 x 4 = 124 (cm) 15 x 4 = 60 (cm)
+Gọi HS nhắc lại quy tắc tính chu vi Muốn tính chu vi hình vuông ta lấy số đo
hình vuông
của 1 cạnh nhân với 4.
Bài tập 2: Làm việc cá nhân – Cả lớp
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập
HS nêu yêu cầu bài tập
- GV yêu cầu HS làm bài cá nhân
- HS làm vào vở (cá nhân)
-GV chốt kiến thức bài
- Chia sẻ KQ trước lớp -> thống nhất KQ:
Bài giải
Độ dài của sợi dây đó là
10 x 4 = 40 (cm)
Đ/S: 40cm
Bài tập 3:
Làm việc cá nhân –Nhóm- Cả lớp
- GV gọi HS đọc bài toán
-HS đọc bài toán
- Bài toán cho biết gì?
- HS phân tích bài toán
- Bài toán hỏi gì?
+ HS nêu
- Bài toán thuộc dạng toán nào?
+ HS nêu
- Yêu cầu HS thực hiện vào vở
+ HS chia sẻ cách làm
- GV trợ giúp HS làm bài M1+M2)
Bài giải
-> GV kiểm tra KQ làm bài của HS
Chiều dài hình chữ nhật là:
*GVcủng cố giải bài toán có nội dung
20 x3 = 60 (cm)
liên quan đến tính chu vi hình chữ nhật.
Chu vi của hình chữ nhật là:
=> P = (a + b) x 2
( 60 + 20 ) x 2 = 160 (cm)
Đ/S: 160 cm

Giáo viên:

12

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

Bài tập 3 :Làm việc Nhóm- Cả lớp
Bài tập 4:
- 1 HS đọc bài
Làm việc Nhóm- Cả lớp
- HS thực hiện N2, theo YC (phiếu HT)
- GV gọi HS nêu YC
- YC HS trao đổi nhóm
- Chia sẻ KQ trước lớp:
- Gọi HS dán phiếu -> chia sẻ cách làm
Cạnh của HV: 3cm
- Lưu ý HS M1+ M2:
Chu vi của vuông đó là:
*GV củng cố các bước giải bài toán:
3 x 4 =12 (cm)
+Đo cạnh của hình vuông
Đ/S: 12 cm
+Tính chu vi hình vuông
4..Hoạt động tiếp nối (2 phút)
- Nêu lại ND bài ?
- Về nhà học bài chuẩn bị bài sau: Chu vi hình vuông
- Đánh giá tiết học.
Điều chỉnh: ..................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Tự nhiên và Xã hội
ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA HỌC KÌ I ( tiếp theo )
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Nêu một số hoạt động nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, thông tin liên lạc
2. Kĩ năng: Vẽ sơ đồ và giới thiệu về các thành viên trong gia đình.
3. Thái độ: Yêu thích mon học
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp:
- Quan sát, PP luyện tập thực hành, PP thảo luận nhóm.
- Hình thức dạy học cả lớp, nhóm, cá nhân.
2. Đồ dùng dạy học:
Tranh vẽ do học sinh sưu tầm, hình các cơ quan : hô hấp, tuần hoàn, bài tiết
nước tiểu, thần kinh, thẻ ghi tên các cơ quan và chức năng của các cơ quan đó.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động dạy
1. Hoạt động khởi động (3 phút)
-Hát bài : Ba ngọn nến lung linh…
-Kiểm tra HS đọc nội dung bạn cần biết của bài trước
+ Nêu các bệnh thường gặp và cách phòng tránh
+ Thời tiết lạnh em …..?
-Nhận xét, đánh giá
-Kết nối nội dung bài
Giáo viên:

13

Hoạt động học

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

2.Hoạt động hình thành kiến thức mới (30 phút)
*Mục tiêu:
- Nêu một số hoạt động nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, thông tin liên lạc
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân-> nhóm -> cả lớp
Việc 1: : Quan sát hình theo nhóm
- Giáo viên chia lớp thành các nhóm, yêu - Học sinh thảo luận nhóm và ghi
cầu học sinh cho biết các hoạt động nông kết quả ra giấy.
nghiệp, công nghiệp, thương mại, thông tin
liên lạc có trong các hình 1, 2, 3, 4 trang 67
SGK.
- Cho học sinh liên hệ thực tế ở địa - HS liên hệ (cá nhân - >nhóm)
phương nơi đang sống để kể về những hoạt
động nông nghiệp, công nghiệp, … mà em
biết
- Giáo viên yêu cầu đại diện các nhóm -Đại diện các nhóm trình bày kết
trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình. quả thảo luận của nhóm mình
- Giáo viên cho từng nhóm dán tranh, ảnh - Các nhóm khác nghe và bổ sung.
về từng hoạt động mà các em đã sưu tầm
được theo cách trình bày của từng nhóm
 Hoạt động 3 : Làm việc cá nhân
- Giáo viên cho từng học sinh vẽ sơ đồ và - Học sinh vẽ sơ đồ
( HS vẽ cá nhân-> chia sẻ trước
giới thiệu về gia đình mình.
- Yêu cầu học sinh đứng trước lớp giới lớp)
- Học sinh giới thiệu về gia đình
thiệu cho cả lớp nghe
- Giáo viên theo dõi và nhận xét xem học mình
sinh vẽ và giới thiệu có đúng không để làm - HS khác đánh giá; bình chọn bạn
vẽ, giới thiệu tốt nhất
căn cứ đánh giá, tuyên dương.
- Gv chốt kiến thức bài học
3.Hoạt động nối tiếp (2 phút)
- Gọi HS nêu ND cần nắm được trong tiết học.
- Xem trước bài Vệ sinh môi trường
- Nhận xét giờ học:
Điều chỉnh: ..................................................................................................................
......................................................................................................................................
....................................................................................................................................._
_______________________________________________________________
Thứ tư ngày 27 tháng 12 năm 2017
Luyện từ và câu
ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I ( tiết 5)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
Giáo viên:

14

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

- Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học (tốc độ đọc khoảng 60 tiếng/phút);
trả lời được 1 câu hỏi về nội dung đoạn, bài; thuộc được hai đoạn thơ đã học ở HK I.
- Bước đầu viết được Đơn xin cấp thẻ đọc sách.
2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng đọc, viết đơn cho HS
3. Thái độ: Yêu thích học và tìm hiểu tiếng Việt.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành,…
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, “động não”
- Hình thức dạy học cả lớp, cá nhân,
2. Đồ dùng dạy học:
-Phiếu viết tên từng bài thơ và mức độ yêu cầu thuộc lòng từ tuần 1-> tuần 17.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1Hoạt động khởi động: ( 2 phút)
- Cả lớp hát bài “Trái đất này là của chúng mình”
- Kết nối với nội dung bài học
2.Hoạt động luyện đọc (15 phút)
* Mục tiêu:
- Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, khổ thơ trong bài đã học (tốc độ đọc khoảng 60
tiếng/phút); trả lời được 1 câu hỏi về nội dung đoạn, bài; thuộc được hai đoạn thơ đã
học ở HK I.
* Cách tiến hành: Hoạt động cả lớp
Việc 1: kiểm tra đọc
(số HS lớp chưa đạt yêu cầu của tiết
trước).
- HS thực hiện (sau khi bốc thăm được
-GV yêu cầu HS lên bốc thăm
xem lại bài 2phút )
- HS đọc bài theo yêu cầu ở phiếu.
-HS trả lời câu hỏi
Việc 2: Nêu câu hỏi nội dung bài đọc
( Tùy đối tượng HS mà GV đặt câu hỏi
cho phù hợp)
*Chú ý kĩ năng đọc đối tượng hạn chế
chưa đạt yêu cầu
- GV nhận xét, đánh giá
-HS lắng nghe và rút kinh nghiệm
+GV yêu cầu những HS đọc chưa đạt về
nhà luyện đọc lại tiết sau kiểm tra.
3.Hoạt động thực hành (15 phút)
*Mục tiêu:
Giáo viên:

15

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

- Bước đầu viết được Đơn xin cấp thẻ đọc sách.
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân -> cả lớp
Bài tập 2 :
- Yêu cầu nhìn bảng đọc bài tập.
- HS đọc yêu cầu bài: Điền nội dung vào
- Yêu cầu HS đọc thầm mẫu đơn xin cấp mẫu in sẵn.
thẻ đọc sách - SGK trang 11.
- Cả lớp đọc thầm mẫu đơn trong SGK.
- Mời HS đọc nhẩm lại lá đơn xin cấp thẻ -HS đọc thầm...
đọc sách
- Yêu cầu cả lớp làm bài vào VBT.
- Cả lớp làm bài vào VBT
*GV trợ giúp cho HS M1+ M2 về kĩ
năng điền thông tin trong mẫu đơn
-HS chia sẻ lá đơn xin cấp thẻ đọc sách.
- Mời HS chia sẻ bài (đơn xin cấp thẻ
+4 em đọc lại lá đơn vừa điền hoàn
đọc sách) đã hoàn chỉnh.
chỉnh .
+ Lớp nhận xét chọn lời giải đúng .
-GV nhận xét, chốt lời giải đúng
-Tổng kết tiết học đánh giá kết quả của - HS lắng nghe
HS.
4. Hoạt động nối tiếp: ( 3 phút)
- Giao nhiệm vụ
- Thông báo mức độ đạt được trong giờ kiểm tra của HS.
- Chuẩn bị bài sau. “Ôn tập thi CHKI tiếp”
Điều chỉnh: ..................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Toán
LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Củng cố cách tính chu vi hình chữ nhật, chu vi hình vuông qua việc
giải toán có nội dung hình học.
2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng về cách tính chu vi hình chữ nhật, chu vi hình vuông.
3.Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, chính xác. Yêu thích học toán.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, ...
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, động não.
- Hình thức dạy học cá nhân, nhóm, cả lớp.
2. Đồ dùng dạy học: Tranh ảnh về chùa Một Cột, phiếu học tập
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động dạy
Hoạt động học

Giáo viên:

16

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

- Hát bài: Ở trường cô dạy em thế
- Gọi HS lên bảng làm BT: Tính chu vi hình vuông - HS lên bảng thực hiện theo
biết cạnh là: a) 25cm; b) 123cm
yêu cầu của GV.
- Nhận xét chung.
Kết nối nội dung bài học
- Lớp theo dõi nhận xét bạn.
2. HĐ Thực hành: (30 phút)
* Mục tiêu:
- Củng cố cách tính chu vi hình chữ nhật, chu vi hình vuông qua việc giải toán có
nội dung hình học..
*Cách tiến hành:
Bài 1: Hoạt động cá nhân -> cặp đôi
-HS thực hiện YC bài 1a
- HS nêu yêu cầu
- GV theo dõi HS làm bài
- HS làm vở
- Chấm vở 1 số em
- Đổi vở KTchéo nhau, nêu
- GV nhận xé, chốt kiến thức
cách làm.
P= (a+ b) x 2
Bài 2: Hoạt động cá nhân -> cả lớp
- Gọi học sinh nêu yêu cầu bài.
- Một học sinh nêu yêu cầu bài.
- Cho HS QS tranh
- Phân tích các dữ liệu
-Yêu cầu HS tự làm bài.
- Cả lớp thực hiện vào vở.
*GV trợ giúp cách chuyển đổi đơn vị đo độ dài
cho HS M1
- Gọi 1 học sinh chia sẻ bài làm.
- Học sinh chia sẻ cách làm.
- Cả lớp theo dõi bổ sung rồi tự
sửa bài (nếu sai).
- GV nhận xét, chốt lại bài làm đúng.
Bài giải
Chu vicủa khung bức tranh
hình vuông là:
50 x 4 = 200 (cm)
200cm = 2m
Bài 3: Hoạt động cặp đôi-> cả lớp
Đ/S: 2m
-Yêu cầu HS thực hiện trên phiếu BT
-Thực hiện theoYC của phiếu
-Trao đổi nhóm đôi
*GV trợ giúp cách tính độ dài cạnh của hình -Đại diện nhóm báo cáo
vuông (a = P:4) cho nhóm HS M1+M2
-Thống nhất cách làm
- GV nhận xét. GV chữa bài.
*Dự kiến KQ:
Độ dài cạnh của hình vuông là:
24 : 4 = 6 (cm)
Đ/S: 6 cm
Bài 4: Hoạt động cá nhân-> cặp đôi -> cả lớp
- Gọi học sinh nêu bài tập 4.
- HS đọc đề.
-GV trợ giúp cho HS phân tích bài toán.
- HS làm vào vở.
- Yêu cầu HS tự làm bài vào vở.
- HS chia sẻ với bạn bên cạnh- Cho HS chia sẻ, nhận xét chữa bài.
> chia sẻ trước lớp.
- Cả lớp nhận xét
*Bài tập PTNL.HS
- Đọc Y.C bài toán
Giáo viên:

17

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

Bài 1b
- Nhận xét KQ của HS

- Suy nghĩ, giải bài
- Báo cáo KQ với GV

3 Hoạt động kết nối: (2 phút)
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn xem trước bài “ Luyện tập chung”.
Điều chỉnh: ..................................................................................................................
......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
__________________________________
Tập viết
ÔN TẬP CUỐI KÌ I (TIẾT 6)
I.MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
- Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học (tốc độ đọc khoảng 60 tiếng/phút);
trả lời được 1 câu hỏi về nội dung đoạn, bài; thuộc được hai đoạn thơ đã học ở HK I.
- Bước đầu viết được một lá thư thăm hỏi người thân hoặc một người mà em quý
mến .
2. Kĩ năng: Rèn chữ viết thư
3.Thái độ: tình cảm kính trọng, yêu quý mọi người.
II.CHUẨN BỊ
1. Phương pháp, kĩ thuật dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành,…
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, “động não”
- Hình thức dạy học cả lớp, cá nhân,
2. Đồ dùng:
- Phiếu viết tên từng bài thơ văn và mức độ yêu cầu thuộc lòng từ tuần 1 đến tuần 17
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1Hoạt động khởi động: ( 2 phút)
- Cả lớp hát bài “Bài ca đi học”
- Kết nối với nội dung bài
2.Hoạt động luyện đọc (15 phút)
* Mục tiêu:
- Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học (tốc độ đọc khoảng 60 tiếng/phút);
trả lời được 1 câu hỏi về nội dung đoạn, bài; thuộc được hai đoạn thơ đã học ở HK I
* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân
Việc 1: kiểm tra đọc
(số HS lớp chưa đạt yêu cầu của tiết
trước cần kiểm tra bổ sung và kiểm tra
bổ sung phần HTL của một số HS).
Giáo viên:

18

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

-GV yêu cầu HS lên bốc thăm

- HS thực hiện (Sau khi bốc thăm được
xem lại bài 2phút )
- HS đọc bài hoặc học thuộc lòng bài
theo YC
Việc 2: Nêu câu hỏi nội dung bài đọc
- Lớp theo dõi
( Tùy đối tượng HS mà GV đặt câu hỏi - HS đọc thầm và TLCH
cho phù hợp)
- HS TLCH theo yêu cầu ở phiếu.
*Chú ý kĩ năng đọc đối tượng chưa đạt -HS trả lời câu hỏi
yêu cầu của tiết trước,( ...)
- GV nhận xét, đánh giá; GV yêu cầu
những HS đọc chưa đạt về nhà luyện đọc
lại thật nhiều.
-HS lắng nghe và rút kinh nghiệm
*Gv nhắc nhở Hs có tạo thói quen đọc
sách “ văn hóa đọc”
3.Hoạt động thực hành (15 phút)
*Mục tiêu:
- Bước đầu viết được một lá thư thăm hỏi người thân hoặc một người mà em quý
mến .
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân-> Cả lớp
Bài tập 2 :
- Gọi HS đọc bài tập 2, cả lớp đọc thầm. - 2HS đọc yêu cầu bài tập.
-Tban HT cho lớp chia sẻ YC bài
+ Viết thư cho một người thân hoặc một
+ Yêu cầu của bài là gì?
người mình quý mến: ông, bà, chú,
bác, ...
+ Hỏi thăm về sức khỏe, về tình hình học
+ Nội dung thư cần nói gì?
tập, làm việc, ...
+ Cho người thân hoặc người mình yêu
+ Các bạn viết thư cho ai ?
quý.
+ Sức khỏe,….
+ Các bạn muốn thăm hỏi người đó
những điều gì ?
-GV gợi ý và cho HS đọc lại bài Thư gửi

- Mở SGK đọc lại bài Thư gửi bà.
- Yêu cầu mở SGK trang 81 đọc lại bài
Thư gửi bà.
- Cả lớp thực hiện viết thư vào tờ giấy
- Yêu cầu lớp viết thư.
rời.
- Theo dõi giúp đỡ những HS M1 +M2.
- HS đọc lá thư trước lớp .
- Chấm 1 số bài, nhận xét tuyên dương
- Lớp nhận xét bổ sung, tuyên dương HS
viết tốt.
-Tổng kết tiết học, đánh giá kết quả của -Lắng nghe
HS.
4. Hoạt động nối tiếp: ( 3 phút)
+ Giao nhiệm vụ
Giáo viên:

19

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

- Thông báo mức độ đạt được trong giờ kiểm tra của HS.
- Về nhà ôn bài và chuẩn bị bài sau: Ôn tập CHKI ( tiếp theo)
Điều chỉnh: ..................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Thể dục
ĐHĐN VÀ BÀI TẬP RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN
I.MỤC TIÊU:
1. Kiến thức. Giúp học sinh:
- Ôn các kĩ năng tập hợp hàng ngang, dóng hàng, quay trái, quay phải đi vượt
chướng ngại vật thấp, đi chuyển hướng phải trái .Yêu cầu thực hiện các động tác
tương đối chính xác.
- Chơi TC "Mèo đuổi chuột". Yêu cầu tham gia chơi TC một cách chủ động
2. Kỹ năng: Rèn sức bền, dẻo, khéo léo. Tác phong nhanh nhẹn.
3. Thái độ: Có ý thức chăm chỉ tập luyệntuân thủ luật chơi. Yêu thích luyện tập thể
dục thể thao.
II . ĐỊA ĐIỂM VÀPHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ.
- Phương tiện: Còi, vạch cho trò chơi.
III .NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Nội dung và phương pháp dạy học

Định lượng

1.Phần mở đầu:
5phút
- GV phổ biến nội dung tiết học .
- Yêu cầu lớp làm các động tác khởi động
- Chạy chậm thành một hàng dọc xung
quanh sân tập.
- Chơi trò chơi : ( có chúng em )
* Tập bài thể dục phát triển chung 1 lần:
4 x 8 nhịp

Đội hình luyện tập
€€€€€
€€€€€
€€€€€
€€€€€

€

2/ Phần cơ bản :
25 phút
* Ôn tập hàng ngang, dóng hàng, quay 17phút
trái,quay phải,đi chuyển hướng trái,
phải, vượt chướng ngại vật thấp:
-TB.TDTT điều khiển cho cả lớp tập
luyện
- HS tập luyện theo nhóm.
+Trưởng ban điều hành cho nhóm tập
luyện
- GV theo dõi, sửa chữa cho các em hạn
Giáo viên:

20

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

chế ( đối tượng HS M1).
- Tổ chức cho các tổ thi biểu diễn 1 lần.
* Chơi trò chơi " Mèo đuổi chuột “:
- Giáo viên nêu tên trò chơi
+1 số HS nhắc lại cách chơi.
- Học sinh thực hiện chơi trò chơi.
- GV giám sát cuộc chơi nhắc nhớ kịp
thời các em tránh vi phạm luật chơi
- Giáo viên nhắc nhớ học sinh đảm bảo
an toàn trong luyện tập và trong khi chơi.

8 phút

3/Phần kết thúc:
5 phút
- Yêu cầu học sinh làm các thả lỏng.
- Đi chậm xung quanh vòng tròn vỗ tay
và hát
- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học.
- Dặn dò học sinh về nhà thực hiện lại.

€€€€€
€€€€€
€€€€€
€€€€€

€

Điều chỉnh: ..................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Thứ năm ngày 28 tháng 12 năm 2017
Chính tả
ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I (TIẾT 7 )
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: - Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học (tốc độ đọc khoảng
60 tiếng/phút); trả lời được 1 câu hỏi về nội dung đoạn, bài; thuộc được hai đoạn thơ
đã học ở HK I.
- Ôn tập về dấu chấm, dấu phẩy
2. Kỹ năng: Giúp học sinh sử dụng đúng dấu câu
3. Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, chính xác, yêu thích chữ viết.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, thảo luận nhóm, thực hành, …
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, động não.
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.
2. Đồ dùng dạy học:
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động dạy
1Hoạt động khởi động: ( 2 phút)
- Cả lớp hát bài “Mái trường mến yêu”
Giáo viên:

21

Hoạt động học

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

- Kết nối với nội dung bài
2.Hoạt động luyện đọc (15 phút)
* Mục tiêu: Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, bài thơ đã học (tốc độ đọc khoảng 55
tiếng / phút ); trả lời được câu hỏi về nội dung đoạn, bài.
* Cách tiến hành: Hoạt động cả lớp
Việc 1: kiểm tra đọc
(số HS lớp chưa đạt yêu cầu của tiết
trước cần kiểm tra bổ sung và kiểm tra
bổ sung phần HTL của một số HS).
- HS thực hiện (Sau khi bốc thăm được
-GV yêu cầu HS lên bốc thăm
xem lại bài 2phút )
- HS đọc bài hoặc học thuộc lòng bài
theo YC
- Lớp theo dõi
- HS đọc thầm và TLCH
Việc 2: Nêu câu hỏi nội dung bài đọc
( Tùy đối tượng HS mà GV đặt câu hỏi - HS TLCH theo yêu cầu ở phiếu.
-HS trả lời câu hỏi
cho phù hợp)
*Chú ý kĩ năng đọc diễn cảm và học
thuộc lòng đối tượng HS M1
- GV nhận xét, đánh giá
*GV nhắc nhở HS có tạo thói quen đọc -HS lắng nghe và rút kinh nghiệm
sách “ văn hóa đọc”, và có ý thức ôn cũ
luyện mới qua các bài học.
3.Hoạt động thực hành (15 phút)
*Mục tiêu:
- Ôn tập về dấu chấm, dấu phẩy
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân -> cả lớp
Việc 3: bài tập 2
- Gọi HS đọc bài tập 2, cả lớp đọc thầm. -1 HS đọc yêu cầu bài tập, lớp đọc thầm .
- Hs thực hiện cá nhân YC BT
+Đọc mẩu chuyện: Người nhát nhất
*GV trợ giúp cho HS M1+ M2
+Điền dấu phẩy hoặc dấu chấm còn thiếu
* Lưu ý các em viết hoa những chữ đầu vào chỗ thích hợp
câu khi điền dấu chấm vào chỗ còn thiếu - HS chia sẻ bài trước lớp
+Có đúng là người đàn bà này rất nhát
không?
+Câu chuyện đáng cười ở điểm nào?
-HS nhận xét kết quả bài làm của bạn
-Tổng kết tiết học, đánh giá kết quả của -HS đọc lại đoạn văn sau khi đã điền đủ
HS.
dấu câu
- Tuyên dương HS sôi nổi tham gia vào
ND bài
Giáo viên:

22

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

4. Hoạt động nối tiếp: ( 3 phút)
+GV chốt kiến thức tiết học
+ Giao nhiệm vụ
- Thông báo mức độ đạt được trong giờ kiểm tra của HS.
- Về nhà đọc lại các bài đã học
- Chuẩn bị bài sau: KTĐK CHKI
Điều chỉnh: ..................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Toán
LUYỆN TẬP CHUNG
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Biết làm tính nhân, chia trong bảng; nhân, chia số có hai chữ số, ba chữ số với
( cho) số có một chữ số.
- Biết tính chu vi hình vuông, hình chữ nhật, giải toán về tìm một phần mấy của
một số.
* Điều chỉnh: Giảm BT2 cột 4,5.
2. Kĩ năng:
- Rèn cho học sinh kĩ năng nhân, chia số có hai chữ số, ba chữ số với ( cho) số có
một chữ số.
3. Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, thích khám phá toán học.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, động não.
- Hình thức dạy học cả lớp,nhóm, cá nhân.
2. Đồ dùng:
Giáo viên:

23

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

Bảng phụ- Phiếu HT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động dạy

Hoạt động học

1.Hoạt động khởi động:( 3 phút)
- Trò chơi : “Ai nhanh, ai đúng”
+Tính chu vi hình chữ nhật có a = 23 m; b = 6 m
+Tính chu vi hình vuông có a = 19 m
+HS nhận xét tuyên dương bạn.
-Giới thiệu bài
2. .Hoạt động thực hành: ( 30 phút)
* Mục tiêu:
- Biết làm tính nhân, chia trong bảng; nhân, chia số có hai chữ số, ba chữ số với
( cho) số có một chữ số.
- Biết tính chu vi hình vuông, hình chữ nhật, giải toán về tìm một phần mấy của
một số.
* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân -> cả lớp
Bài 1: Trò chơi truyền điện
-Tổ chức cho HS tham gia trò chơi học tập
- HS dựa vào YC BT nhẩm miệng nêu kết quả.

-TBHT điều hành
- HS tham gia trò chơi
-VD: 9 x 5 = 45 8 x 8 = 64
35 : 5= 7
56 : 7 = 8 (…)

- Tổng lết trò chơi, tuyên dương
*GV củng cố về nhân, chia
Bài 2: : Hoạt động cá nhân -> nhóm
-Gọi Hs nêu YC bai
-HS đọc YC-> thực hiện yêu cầu
+ HS cần giúp đỡ M1 +M2 về kĩ năng nhân, -HS chia se KQ, cách tính với bạn
chia số có hai (ba) chữ số cho số có một chữ số bên cạnh
-GV chấm một số bài_> nhận xét
-GV Chốt KT bài
Bài 3: Hoạt động cá nhân -> cả lớp
-Gọi 2 HS đọc đề
-Trợ giúp cho HS phân tích đề
+ BT yêu cầu gì?
+ Muốn tính chu vi HCN ta làm ntn?
- Chấm chữa bài, nhận xét
* GV củng cố cách tính chu vi hình chữ nhật
* Bài 4: Hoạt động cặp đôi -> cả lớp
-Gọi 2 HS đọc đề
- HS trao đổi nhóm để phân tích bài toán
+ Bài cho biết gì?
Giáo viên:

24

-HS thực hiện theo yêu cầu.
-HS làm bài cá nhân -> chia sẻ
trước lớp
*Dự kiến KQ:
Bài giải
Chu vi vườn cây là:
(100 + 60) x 2 = 320 ( m)
Đáp số : 320 m
-HS thực hiện theo yêu cầu.
-HS làm bài theo cặp-> chia sẻ
trước lớp
- Bài toán giải bằng hai phép tính.
Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

+Bài toán hỏi gì?
*Dự kiến KQ:
+Bài toán thuộc dạng toán gì?
Bài giải
-GV QS trợ giúp HS M+M2 hoàn thành bài tập
Đã bán số m vải là:
81 : 3 = 27 ( m)
Cuộn vải còn lại số m vải là
81 – 27 = 54 (m )
Đáp số : 54 m
- Đọc tìm hiểu Y.C bài
*Bài tập PTNLHS: (đối tượng M3+ M4)
- Thực hiện YC của bài
Bài 2( phần a, b cột 4)
- Báo cáo KQ với GV
- GV quan sát, trợ giúp Hs
- -Đánh giá KQ học tập của Hs
3. Hoạt động nối tiếp:( 2 phút)
- Nhận xét tiết học.
- VN học bài, ôn lại các bài học và ôn kĩ KT để KTCHKI
Điều chỉnh: ..................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Tập làm văn
KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I (TIẾT 8 )
Điều chỉnh: ..................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Thể dục
SƠ KẾT HỌC KÌ I.
TRÒ CHƠI: ĐUA NGỰA
I.MỤC TIÊU
1. Kiến thức. Giúp học sinh:
- Sơ kết học kì I. GV và HS hệ thống lại những kiến thức, kĩ năng đã học, những ưu,
khuyết điểm trong HKI để từ đó HS có ý thức luyện tập tốt hơn.
- Chơi trò chơi “Đua ngựa". Yêu cầu biết cách chơi và chơi chủ động
2. Kỹ năng: Rèn sức bền, dẻo, khéo léo. Tác phong nhanh nhẹn.
3. Thái độ: Có ý thức chăm chỉ tập luyệntuân thủ luật chơi. Yêu thích luyện tập thể
dục thể thao.
II . ĐỊA ĐIỂM VÀPHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ.
- Phương tiện: Còi, vạch cho trò chơi.
III .NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

Giáo viên:

25

Trường Tiểu học:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×