Tải bản đầy đủ

Tuần 28, tiết 105-106, Giá trị văn học

Giỏo ỏn Ng Vn 12 CT Nõng cao
Tun 28, Tit 105108
Ngy son: 10/3/ 09 Tit 105-106,
Lớ lun vn hc
GI TR VN HC
I. MC TIấU CN T: Giỳp hc sinh:
- Nm c cỏc giỏ tr c bn ca vn hc.
- Cú phng hng ỳng khi c v khỏm phỏ cỏc giỏ tr ca vn hc.
II. PHNG TIN THC HIN
- Sỏch giỏo khoa, sỏch giỏo viờn, sỏch tham kho- Thit k bi dy
III. PHNG PHP THC HIN
- T chc cho HS tho lun, m thoi, kt hp nờu vn v din gii, thuyt trỡnh.
IV. TIN TRèNH BI HC
1.Kim tra bi c: Kim tra v son nh ca HS
2.Bi Mi:
GV dn li vo bi: Vn hc l mún n tinh thn khụng th thiu c ca con ngi. Qua vic c tỏc phm con ngi cm thy say mờ yờu quý v p
ca con ngi v cuc sng. Vn hc nuụi dng, lm phong phỳ tõm hn con ngi mi khi sng v ho nhp vo tỏc phm. To c iu y l nh vn
hc mang li giỏ tr nhiu phng din: thm m, ngh thut, nhn thc, giỏo dc.
- B Nguyn th Th- ch gỏi nh vn Thch Lam, Si Gũn nm 1968, tng núi: Hai mi nm na ngi ta cú th quờn tụi v anh tụi- (Nht Linh,
Hong o). Nhng nm mi nm na ngi ta khụng th quờn em tụi-Thch Lam, mt nh vn vi mt i vn lm cho lũng ngi c thờm trong
sch v phong phỳ hn. iu y mun núi vn chng vi nhiu giỏ tr s tỏc ng n con ngi trờn nhiu lnh vc, phng din ca cuc sng.

HOT NG CA GV & HS NI DUNG CN T
H1. Hng dn HS tỡm hiu giỏ tr thm m ca
VH
GV núi qua giỏ tr VH, nhng giỏ tr c bn
+Thế nào là giá trị văn học? Văn học có những giá
trị cơ bản nào?

- Con ngời luôn có nhu cầu cảm thụ, thởng thức cái
đẹp. Nh vn bng nng lc, ti ngh ca mỡnh a cỏi
p vo tỏc phm mt cỏch ngh thut
+ Cỏi gỡ trc ht lm cho vn hc ngh thut cú sc
hp dn i vi ngi c?

+ Nhng giỏ tr no c gi l giỏ tr thm m ?
Văn học đem đến cho con ngời những vẻ đẹp muôn
- Giá trị văn học là sản phẩm kết tinh từ quá trình văn học, đáp ứng những nhu cầu khác nhau
của cuộc sống con ngời, tác động sâu sắc tới con ngời và cuộc sống.
- Những giá trị cơ bản:
+ Giá trị thẩm mĩ
+ Giỏ tr ngh thut
+ Giá trị nhận thức.
+ Giá trị giáo dục.
I. Giỏ tr thm m
- Giỏ tr thm m ca vn hc l v p do vn hc to nờn lm cho con ngi run ng trc cỏi
p ca cuc sng v cỏi p chớnh tỏc phm.
- ú l nhng hỡnh tng c th, gi cm, nhng chi tit, tỡnh hung mi l, hp dn bt ng.
Nhng hỡnh tng mang cỏc giỏ tr thm m a dng nh cỏi p, cỏi cao c, cỏi hi, cỏi bi
( C/m: v p hựng v v tr tỡnh ca con sụng ( Ngi lỏi ũ sụng ), v p khỏc thng
chõn dung ngi lớnh Tõy Tin, V p nhõn cỏch, bn lnh ca cụ Hin ( Mt ngi H Ni)
- Phm cht thm m biu hin tp trung hỡnh tng ngh thut, lm tho món ngi c, gõy
n tng sõu sc khụng d phai m trong lũng ngi c.
Ngi thc hin:
GV Thụng
1
Giỏo ỏn Ng Vn 12 CT Nõng cao
hình, muôn vẻ của cuộc đời (thiên nhiên, đất nớc, con
ngời, cuộc đời, lịch sử,).
H2. Hng dn HS tỡm hiu giỏ tr NT ca VH
+ Giỏ tr thm m ca vn hc do yu t no to nờn ?
GV t cõu hi vỡ sao bn túm tt truyn Chớ Phốo
khụng xỳc ng nh khi c truyn c/m: cỏi hay ca
mt tỏc phm ngh thut
H3. Hng dn HS tỡm hiu giỏ tr nhn thc ca
VH
+ Qua cỏc hỡnh tng ngh thut, vn hc giỳp con
ngi nhn thc nhng gỡ ?
GV m rng vn - Tác phẩm văn học là kết quả của
quá trình nhà văn khám phá, lí giải hiện thực đời sống
rồi chuyển hóa những hiểu biết đó vào nội dung tác
phẩm. Bạn đọc đến với tác phẩm sẽ đợc đáp ứng nhu
cầu nhận thức
+ Giỏ tr nhn thc ca vn hc khỏc vi giỏ tr nhn
thc ca khoa hc nh th no ?
H4. Hng dn HS tỡm hiu giỏ tr giỏo dc ca
VH
+ Vn hc cú th giỏo dc gỡ cho con ngi ?
Con ngời không chỉ có nhu cầu hiểu biết mà còn có nhu
cầu hớng thiện, khao khát cuộc sống tốt p chan hòa
tình yêu thơng.
- c im ni bt ca giỏ tr thm m: hp dn lụi cun ngi c vo th gii hỡnh tng, hỡnh
nh h cu, tng tng

II. Giỏ tr ngh thut
- Cỏi hay ca vn hc do ngh thut to nờn. Giỏ tr ngh thut l ton b nhng phng thc,
phng tin: cỏch k, cỏch dựng t, cỏch la chn chi tit, miờu t nhõn vt, kt cu tỏc phm lm
nờn giỏ tr thm m vn hc
( C/m: Ngh thut o ng trong bi Thng v-T Xng; Hỡnh nh mt tri trong Ving lng
Bỏc- Vin Phng; Cỏch dựng t trong vn Nguyn Tuõn, cỏch dựng hỡnh nh thiờn nhiờn trong
th Xuõn Diu..)
III. Giỏ tr nhn thc
- Vn hc giỳp nhn thc s tht v ý ngha ca cỏc hin tng i sng ( ti, ch ), c bit
qua hỡnh tng nhõn vt giỳp ngũi c nhn thc giỏ tr con ngi, s phong phỳ ca tõm hn,
cng nh nhng biu hin ca ti ỏc v nhng vn ca cuc i ( phong tc tp quỏn, t
tng, khỏt vng, tỡnh yờu)
- Khoa hc em n kin thc v quy lut khỏch quan ca xó hi v t nhiờn, nhng nhn thc lớ
trớ. Vn hc giỳp con ngi nõng cao hiu bit cỏc hin tng xó hi, mang ý ngha nhõn vn:
nhn thc cỏi tt cỏi xu, thin ỏc, tht gihiu v con ngi v cuc i sõu sc hn.
( C/m: Truyn Sn Tinh Thu Tinh; Th Tỳ Xng, H Xuõn Hng; Vn V Trng Phng;
Cỏc sỏng tỏc ca Nam Cao; Chic thuyn ngoi xa-NMC; )
IV. Giỏ tr giỏo dc
- Giỏo dc con ngi v l sng, hỡnh thnh lớ tng tin b, kớch thớch khỏt vng vn lờn trờn
cỏi tm thng, nh nhen gi di, bit yờu thng ng cm vi nhng cuc i, s phn
- VH giỏo dc t tng nhõn o, lũng v tha, tỡnh yờu cụng lớ, yờu quờ hng, t nc..
- Vn hc giỏo dc th hiu v nng khiu thm m
- Vn hc nh tm gng sỏng giỳp con ngi t soi mỡnh, bit phõn bit tt xu, nhn thc,
t giỏo dc..
3. Cng c v dn dũ: Cỏc giỏ tr ca vn hc: thm m, ngh thut, nhn thc, giỏo dc
- Bi tp SGK, chun b bi: Luyn tp
Ngi thc hin:
GV Thụng
2

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×