Tải bản đầy đủ

Những cây cầu nổi tiếng thế giới


1. Cây cầu vượt đại dương dài nhất thế giới (Trung Quốc)

2. Cầu liên lục địa đầu tiên nối liền Âu – Á (Thổ Nhĩ Kỳ)

3. Cây cầu treo đắt giá nhất thế giới (Nhật Bản)

4. Cây cầu cáp dây văng rộng nhất thế giới (Mỹ)

5. Cây cầu nằm trên cao nhất (Mỹ)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×