Tải bản đầy đủ

Tiết 121 - Bài : Sang thu - Hay


Sang Thu
Hữu Thỉnh
Bỗng nhận ra hương ổi
Phả vào trong gió se
Sương chùng chình qua ngõ
Hình như thu đã về
Sông được lúc dềnh dàng
Chim bắt đầu vội vã
Có đám mây mùa hạ
Vắt nửa mình sang thu
Vẫn còn bao nhiêu nắng
Đã vơi dần cơn mưa
Sấm cũng bớt bất ngờ
Trên hàng cây đứng tuổi

II. ÑOÏC - HIEÅU
Toàn bài thơ là cảm nhận
tinh tế của tác giả về sự biến
đổi của đất trời từ cuối hạ
sang đầu thu. Căn cứ vào kết

cấu bài thơ, các em hãy nêu
rõ cảm nhận ở từng khổ thơ?

2. Tác phẩm: (sgk – Tr 71)
a) Xuất xứ:
- Sáng tác năm 1977, in đầu tiên trên báo văn
nghệ. Sau đó được in lại nhiều lần trong các
tập thơ.
- Bài thơ rút từ tập “Từ chiến hào đến thành
phố”.
b) Đại ý:
Cảm nhận tinh tế của nhà thơ về sự biến đổi
của đất trời từ cuối hạ sang đầu thu.

Đọc khổ
1:

Cảm nhận
của nhà
thơ lúc
thiên
nhiªn
chuyển
mùa như
thế nào?
Qua các
hình ảnh
nào?
Bỗng nhận ra hương ổi
Phả vào trong gió se
Sương chùng chình qua ngõ
Hình như thu đã về

Khổ 1: Cảnh vật lúc chuyển mùa

Hương ổi
Gió se
Sương chùng chình
Hình ảnh
Gần gũi
đặc sắc
Dấu hiệu
sang thu
Bỗng, hình như
Bỗng, hình như
Chùng chình
Từ láy
Gợi tả, gợi
cảm
=> Cảm xúc ngỡ ngàng
=> Cảm xúc ngỡ ngàng

Đọc khổ 2:
Sông được lúc dềnh dàng
Chim bắt đầu vội vã
Cã Đám mây mùa hạ
V¾t Nửa mình sang thu
Bức
tranh
thiên
nhiên lúc
sang thu
được
miêu tả
như thế
nào?

Khổ 2: bức tranh thiên nhiên lúc sang thu
Sông …dềnh
dàng
Chim …vội vã
Đám mây mùa
hạ
Hình ảnh
Sự chuyển mùa
của cảnh vật
Vắt nửa mình sang
thu
Hình ảnh
nhân hoá
Tạo sự bất ngờ, thú
vị, tinh tế, hấp dẫn
=> Chọn hình ảnh tinh tế, liên tưởng đặc sắc.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×