Tải bản đầy đủ

giao an tieng viet 3 tuan 8 bai tap lam van ke ve nguoi hang xom

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT 3

TẬP LÀM VĂN
KỂ VỀ NGƯỜI HÀNG XÓM
I. MỤC TIÊU:

Rèn kỹ năng nói: HS kể lại tự nhiên, chân thật về một người hàng xóm mà em quy
mến .

Rèn kỹ năng viết: Viết lại được những điều vừa kể thành một đoạn văn ngắn (từ 5
đến 7 câu) diễn đạt rõ ràng.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:


Bảng lớp viết 4 câu hỏi gợi ý kể về1 người hàng xóm

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
1. Ổn định tổ chức (1’)
2. Kiểm tra bài cũ (5’)Hai học sinh kể và nói về tính khôi hài của câu chuyện Không nỡ nhìn.GV nhận xét, cho điểm.

3. Bài mới
Hoạt động dạy

Hoạt động học

Giới thiệu bài (1’)
Giáo viên nêu mục đích, yêu cầu của tiết học

- Nghe GV giới thiệu bài.

Hoạt động 1: Hướng dẫn HS làm bài tập (27’)
 Mục tiêu:
- Rèn kỹ năng nói: HS kể lại tự nhiên, chân thật

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


về một người hàng xóm mà em quy mến.
- Rèn kỹ năng viết: Viết lại được những điều vừa
kể thành một đoạn văn ngắn (từ 5 đến 7 câu) diễn
đạt rõ ràng.
 Cách tiến hành:
a- Bài 1:
-1 học sinh đọc yêu cầu của bài và các gợi ý
- GV nhắc học sinh: SGK gợi ý cho các em 4 câu
hỏi để kể về một người hàng xóm. Em có thể kể 5
đến 7 câu sát theo gợi ý đó. Cũng có thể kỹ hơn,
với nhiều câu hơn về đặc điểm hình dáng, tính
tình của người đó, tình cảm của gia đình em với
người đó. Tình cảm của người đó với gia đình
em , không hoàn toàn lệ thuộc vào 4 câu hỏi gợi
ý.
- Yêu cầu học sinh kể


- 1 HS kể mẫu vài câu

- GV nhận xét rút kinh nghiệm

3, 4 học sinh thi kể

b-Bài 2:
-1 Học sinh nêu yêu cầu của bài
- GV nhắc: Chú ý viết giản dị , chân thật những
điều em vừa kể, có thể viết 5 đến 7 câu.
- Yêu cầu học sinh viết bài

Học sinh viết vào vở bài tập

- Cả lớp và giáo viên nhận xét, rút kinh nghiệm
bình chọn những người viết tốt nhất
Hoạt động cuối: Củng cố, dặn dò (3’)

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


- GV nhận xét tiết học
- Những học sinh chưa hoàn thành bài viết về nhà
viết tiếp

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phíTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×