Tải bản đầy đủ

giáo án TRẢI NGHIỆM SÁNG tạo văn 9

Tiết 39,40:

Hoạt động nghiên cứu bài học kết hợp
trải nghiệm sáng tạo.
CHỦ ĐỀ: NGƯỜI PHỤ NỮ XƯA VÀ NAY
Ngày thực hiện:

lớp 9A3

I. Mục tiêu:
- Giúp HS tổ chức được buổi triển lãm có kết hợp với thuyết trình theo chủ đề: nét
đẹp của phụ nữ xưa và nay
- HS hiểu được về cuộc sống, về những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt; so
sánh để thấy được nét đặc trưng của phụ nữ ngày nay và phụ nữ ngày xưa
- HS sáng tạo được những phẩm chất liên quan đên chủ đề: bài viết, vẽ, bài sưu tầm,
áng tac, thơ, văn…
II. Chuẩn bị
1. Với GV:
- Chuẩn bị hạot động hướng dẫn chi tiết, cụ thể…
- Chia nhóm, bầu nhóm trưởng
- Chuẩn bị một số tài liệu cần thiết để cung cấp cho HS

- Máy ảnh, máy quay, phòng máy, micro, loa….
2. Vơi HS
- Chuẩn bị giấy A0 và giấy thủ cônh, bút màu…
- Trabng phục váy, áo dài…
- Bài thuyết trình
III. Các hoạt động trên lớp

- Tiết 39: giáo viên chia nhóm, bầu nhóm trưởng, đưa ra yêu cầu, mục tiêu của chủ
đề, hướng dẫn học sinh thực hiện trải nghiệm, hướng dẫn viết bài thuyết trình
- Gv phát tài liệu hướng dẫn, cho các nhóm thảo luận, hội ý để lựa chọn nội dung,
hình thức trình bày
- Tiết 40: HS trải nghiệm, sáng tạo trên lớp và hoàn thành sản phẩm và bài thuyết
trình. Cụ thể theo hướng dẫn như sau:
1. HS chuẩn bị trong 2 tuần
2. Tuần 1, 2
1


- HS chuẩn bị nghiên cứu tài liệu, tìm kiếm thông tin, lên ý tưởng, triển khai thực
hiện ý tưởng, viết bài thuyết trình, phỏng vấn, sáng tác…vẽ tranh…
3. GV chia lớp thành 4 nhóm với yêu cầu 4 nội dung cụ thể để cac em tiến hành thực
hiện cho thuận lợi. Chẳng hạn về nhà sưu tầm, nghiênn cứu, lên lớp vẽ, goap ya thảo
luận
Nhóm 1: Tìm hiểu về hình ảnh người phụ nữ trong xã hội PK
Nhom 2: Đánh giá vị thể, vai trò của phụ nữ trong XH hiện đại
Nhóm 3: Trình bày những chuẩn mực của phụ nữ trong XH hiện đại
Nhóm 4: Đánh giá những điều tốt đẹp và chưa tốt đẹp của XH ngày nay đối với phụ
nữ.
4. GV gợi ý, định hướng cấu trúc bài thuyết trình cho từng nhóm
Nhóm 1: Tìm hiểu về hình ảnh người phụ nữ trong xã hội PK
- Giới thiệu bối cảnh XHPK về tư tưởng Nho giáo
- Khái quát thân phận người phụ nữ trong XHPK như phụ thuộc, không được làm
chủ cuộc đời số phận….bị coi thường…
- Vẻ đẹp của họ: Công- Dung- ngôn- Hạnh..
- Suy nghĩ, crm xúc của em vè họ…
Nhóm 2: Đánh giá vị thể, vai trò của phụ nữ trong XH hiện đại
- Sự thay đổi của thời dại đã giúp người phụ nữ lấy lại vị thế của mình như thế nào…
bình đẳng, làm chủ cuộc đời, có vị thế trong XH…
- Họ đảm nhậnn nhìu chức vụ quan trọng trong XH…ví dụ
- Giới thiệu vài tấm gương tiêu biểu mà em biết
Nhóm 3: Trình bày những chuẩn mực của phụ nữ trong XH hiện đại
- Tiêu chuẩn của người phụ nữ hiện đại
- Họ có cần giữ nguyên nét đẹp truyền thống trong xu thế hội nhập không?
- Mỗi người cần rèn luyện những gì để trở thành người phụ nữ đẹp trong mắt mọi
người.
Nhóm 4: Đánh giá những điều tốt đẹp và chưa tốt đẹp của XH ngày nay đối với
phụ nữ.
+ Mặt tích cực:
2


- Người phụ nữ được tôn vinh, được ca ngợi, được đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng
trong XH….được quan tâm về sức khỏe, sinh sản…
+ Mặ tiêu cực
- Còn tồn tại tư tưởng trọng nam khinh nữ, lựa chọn giới tính thai nhi, nạ mua bán,
bạo hành…
- Em đề xuất giải pháp gì?
+ Tuyên truyền cho mọi người biết về vai trò của người phụ nữ..
+ Nhà nước cần có nhiêu chế độ chính sách cho người phụ nữ như giảm giờ làm, ưu
tiên trong bố trí, phân công việc làm, tăng lương, khen thưởng….
+ Cần thực thi ngiêm túc luật bạo hành gia đình
+ Xử phat nghiêm minh những người có hành vi, thái độ bất công với phụ nữ….

Phê duyệt của lãnh đạo nhà trường

Người biên soạn

Nguyễn Văn Thọ

3


Tiết 47,48:

Hoạt động nghiên cứu bài học
Chủ đề: trải nghiệm sáng tạo.
CHỦ ĐỀ: NGƯỜI PHỤ NỮ XƯA VÀ NAY
Ngày thực hiện: 26/10/2017 lớp 9A3

I. Mục tiêu:
- Giúp HS tổ chức được buổi triển lãm có kết hợp với thuyết trình theo chủ đề: nét
đẹp của phụ nữ xưa và nay
- HS hiểu được về cuộc sống, về những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt; so
sánh để thấy được nét đặc trưng của phụ nữ ngày nay và phụ nữ ngày xưa
- HS sáng tạo được những phẩm chất liên quan đên chủ đề: bài viết, vẽ, bài sưu tầm,
áng tac, thơ, văn…
II. Chuẩn bị
1. Với GV:
- Chuẩn bị hạot động hướng dẫn chi tiết, cụ thể…
- Chia nhóm, bầu nhóm trưởng
- Chuẩn bị một số tài liệu cần thiết để cung cấp cho HS
- Máy ảnh, máy quay, phòng máy, micro, loa….
2. Với HS
- Chuẩn bị giấy A0 và giấy thủ công, bút màu…
- Trang phục váy, áo dài…
- Bài thuyết trình
- Váy, áo, trang phục, máy trợ giảng
III. Các hoạt động trên lớp: Học sinh báo cáo, triển lãm sản phẩm
Giáo viên chia lớp thành 4 nhóm như tiết 39,40
Tiết 47: GV cho nhóm 1, 2 lên báo cáo, triển lãm sản phẩm


I. GV điều hành cho các nhóm lên trưng bày sản phẩm và hoạt động trải
nghiệm, sáng tạo.
1. Nhóm 1:
- Triển lãm sản phẩm
- Thuyết trình sản phẩm
2. Nhóm 2,3,4.
4


- Nhận xét thành công và những điểm cần trải nghiệm, sáng tạo thêm trong sản phẩm
và bài thuyết trình của nhóm.
- Cả lớp cổ vũ động viên cho nhóm.
II. GV rút ra một số thành công và hạn chế của nhóm.
- Tiếp tục điều hành nhóm 2 lên trưng bày sản phẩm và thuyết trình về sản phẩm của
mình.
- Nhóm 1,3,4 lắng nghe, nhận xét, phản biện…cho nhóm 2.
- Các nhóm tiếp tục trải nghiệm, sáng tạo thêm từ sản phẩm của nhóm 2.
III. GV rút ra một số thành công và hạn chế của nhóm.
Tiết 48: GV cho nhóm 3,4 báo cáo, triển lãm sản phẩm.
- Các hoạt động của nhóm 3,4 tương tự như nhóm 1,2
1. Nhóm 3:
- Triển lãm sản phẩm
- Thuyết trình sản phẩm
2. Nhóm 1,3,4
- Nhận xét thành công và những điểm cần trải nghiệm, sáng tạo thêm trong sản phẩm
và bài thuyết trình của nhóm.
- Cả lớp cổ vũ động viên cho nhóm.
- Tiếp tục điều hành nhóm 4 lên trưng bày sản phẩm và thuyết trình về sản phẩm của
mình.
- Nhóm 1,3,25 lắng nghe, nhận xét, phản biện…cho nhóm 4.
- Các nhóm tiếp tục trải nghiệm, sáng tạo thêm từ sản phẩm của nhóm 4.
IV. GV KẾT LUẬN
+ Ưu điểm:
- Các nhóm chuẩn bị kĩ càng, công phu, có tinh thần trách nhiệm, có sáng tạo và
trải nghiệm thực tế.
- Việc triển lãm sản phẩm đảm bão đúng tiến trình
- Bài thuyết trình đảm bão yêu cầu
+ Hạn chế
- nội dung sản phẩm chưa thưaajt sự phong phú, chưa có hình ảnh chân thật
5


- Bài thuyết trình chưa sâu, chưa toàn diện về hình hình ảnh người phụ nữ xưa
và nay
- Thuyết trình chưa trôi chảy, còn bám vào dàn ý, chưa tự nhiên
GV chốt lại hình ảnh người phụ nữa xưa và nay trong được phản ánh trong văn
chương và trong cuộc sống vô cùng sống động và hấp dẫn. Mỗi trang sách, mỗi trang
đời là một vẻ đẹp rất riêng của người phụ nữ trong mỗi giai đoạn lịch sử của đất
nước. Dù bất cứ hoàn cảnh nào thì họ vẫn giữ được vẻ đẹp truyền thống nhưng cũng
rất hiện đại của mình.
Phê duyệt của lãnh đạo nhà trường

Người biên soạn

Nguyễn Văn Thọ

6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×