Tải bản đầy đủ

cau hoi li thu dung de gay hung thu cho hoc sinh khi hoc bai

1. Đố bạn chuột nào đi bằng 2 chân?
2. Đố bạn vịt nào đi bằng 2 chân?
3. Sở thú bị cháy ,đố bạn con gì chạy ra đầu tiên?
4. Một con hổ bị xích vào gốc cây, sợi xích dài 30m. Có 1 bụi cỏ cách gốc cây 31m, đố
bạn làm sao con hổ ăn được bụi cỏ?
5. Mỗi năm có 7 tháng 31 ngày. Đố bạn có bao nhiêu tháng có 28 ngày?
6. Nhà Nam có 4 anh chị em, 3 người lớn tên là Xuân, Hạ, Thu. Đố bạn người em út tên
gì?
7. Đố bạn khi Beckham thực hiện quả đá phạt đền, anh ta sẽ sút vào đâu?
8. Một ly thuỷ tinh đựng đầy nước, làm thế nào để lấy nước dưới đáy ly mà không đổ
nước ra ngoài ?
9. Đố bạn có bao nhiêu chữ C trong câu sau đây: “ Cơm, canh, cháo gì tớ cũng thích
ăn!” .
10. Câu hỏi nào mà không ai có thể trả lời “Vâng”?
11. Cầm trên tay một cây thước và một cây bút , làm thế nào để bạn vẽ được một vòng
tròn thật chính xác?
12. Cái gì tay trái cầm được còn tay phải có muốn cầm cũng không được?
13. Cái gì người mua biết, người bán biết, người xài không bao giờ biết?
14. Tại sao khi bắn súng người ta lại nhắm một mắt?
15. Từ nào trong tiếng Việt có chín mẫu tự h?
16. Bạn thử chứng minh"Ba n = Bốn với mọi n” thử xem nào?

17. Bạn đang ở trong một cuộc đua và bạn vừa vượt qua người thứ nhì . Vậy bây giờ
bạn đang ở vị trí nào trong đoàn đua ấy?
18. Cũng trong một cuộc đua, bạn vừa chạy qua người cuối cùng. Vậy bạn đang ở vị trí
nào?
19. Con mèo nào cực kỳ sợ chuột?
20. Có con chuột lại cực kỳ sợ mèo. Con chuột nào vậy?
21. Người đàn ông duy nhất trên thế giới có…sữa là ai?
22. Cái gì có kích thước bằng con voi nhưng chẳng nặng gram nào cả?
23. Con mèo có gì mà không bất kỳ con vật nào có?
24. Tôi có cả một hàm răng nhưng không có cái miệng nào cả? Tôi là ai?
Có năm tên đi cướp được 100 đồng tiền vàng, chúng quyết định chia nhau theo cách sau:
Đầu tiên năm người bốc thăm thứ tự trước, sau đó để người số 1 đưa ra cách chia, rồi năm
người tiến hành biểu quyết. Nếu hơn một nửa đồng ý thì phương án kia sẽ được tiến hành,
nếu không thì người đó sẽ bị giết chết. Nếu như số 1 chết rồi, lại đến số 2 đưa ra phương
án, bốn người còn lại biểu quyết cũng như vậy, nếu hơn một nửa đồng ý thì sẽ tiến hành
thực hiện phương án của anh ta, nếu không anh ta cũng sẽ bị giết. Và cứ lần lượt như vậy.
Nhưng năm tên cướp này đều rất thông minh và tham lam, đây vốn là bản tính của chúng,
nên việc muốn giết người là điều rất dễ hiểu. Vậy, nếu bạn là số 1 phải đưa ra phương án
đầu tiên, thì bạn sẽ chia như thế nào để vừa có thể bảo toàn tính mạng cho mình, lại vừa có
thể thu được số vàng nhiều nhất? )
25. Cái gì chưa vợ thì nhỏ mà có vợ thì to?
Các bạn nhỏ hỏi một người đi đường:
26. Thưa bác, mấy giờ rồi ạ?
Để thử trí thông minh của các bạn nhỏ, người đi đường trả lời:
- Các bạn thử đoán xem bây giờ là mấy giờ biết rằng: Giờ đó sẽ bằng khoảng thời gian còn
lại từ giờ đến giữa trưa tăng thêm 2/5 khoảng thời gian từ nửa đêm đến bây giờ.
27. Bóng gì dù có dùng dùi nhọn chọc cũng không bao giờ thủng?
Bốn học sinh gái Mỹ , Mận , Mai , Mơ đang ở trong một căn phòng của kí túc sá . Một cô
đang viết thư , một cô đang sửa áo , một cô đang chải đầu , một cô đang đọc sách . Biết
thêm rằng :
1. Mỹ không sửa áo và không đọc sách .
2.Mận không viết thư va không sửa áo .
3.Nếu Mỹ không viết thư thì Mơ không sửa áo .
4.Mai không đọc sách và không sửa áo .
5.Mơ không đọc sách và không viết thư .
Hãy xác định chính xác mỗi cô đang làm gì .
28. Con quay nào không đinh, không có dây, không cần giật mà vẫn quay tít thò lò hết năm
này sang năm khác?
câu 29: có anh chàng đến tiện cắt tóc bảo với ông chủ: cắt đầu đinh bao nhiêu? ông chủ
chửi: M... mày cút !!! sao ông chủ lại nóng thía ^^!


Câu 30: Các bạn nghĩ xem giữa " cuộc sống và cái chết" là gì nèo ??
câu 31:Búa sắt và búa gổ, cái nào làm đau đầu đinh?
32/Cá giề có sáu vú
33/Cá giề chít rùi mới bị bịnh
34/Con giề ngu xém bằng con bò cái( bò đực)
35/Con giề chết rùi mà còn dính cựa ( gà)
===================(cái gì )
36/Bốn bề gió lạnh vào thăm
Ba gian mưa ướt biết nằm nơi nao
Dế ngâm thơ ở nơi nào
Bảo cho ta biết ta vào trú mưa.
Đố bà con đây là cái gì ?
================(đố...)(câu này đã có đáp án)
37/Xin hãy nhìn thôi , chiêm ngưỡng thôi
Cành tơ đừng động đến người ơi
Thẹn thùng vấn vương trong cành lá
Thà khép màu xanh chẳng phụ người.
Là gì vậy nè?
==============(giải đi nè)
38/Sống một đời im lặng
Giữa muôn trùng hoang vu
Chợt bừng lên cát trắng
Giọt máu đào thiên thu.
39. Nghĩ nhanh: Có một tàu điện đi về hướng nam. Gió hướng tây bắc. Vậy khói từ con tàu
sẽ theo hướng nào?
40. Làm thế nào để không đụng phải ngón tay khi bạn đập búa vào một cái móng tay?
41. Nếu bạn nhìn thấy con chim đang đậu trên nhánh cây, làm sao để lấy nhánh cây mà
không làm động con chim?
42. Cái đầu giống mèo, chân giống mèo, và tai giống con mèo, nhưng không phải con mèo.
Vậy là con gì?
43. Miệng rộng nhưng không nói một từ, là gì?
44. Không bố mẹ nào phản ứng khi giáo viên đánh những đứa trẻ trong lớp, tại sao
1.Tác giả: Mưa Thu





 !!!
"#$#%
&'

(
)
*+,-+./0)0!
"#$#%123
*3
)
3. Tg: Ha Quyen
-#45
6666/7!
7777/6!
'+!
"#$#%8
&9
'
)
4. Tg: thang nhoc con lau ca
#:-.%
&;6:2<2=$4$> ?#@:#A ))@,B?#
@-2C&;6:D2C)E!
"#$#
)
5. Tg: mua ngau
&:*
F
 
G

H

F

3 
G

F
/
H
:
F
I
F

G

J8
G
K
L
=
F

MNI
G

G
O/
L
8
L
K
G
P
F
 M
Q
F
P
G
R
':"
G
:2
F

G
:/
G

G
:
G
P
G
2
F
!!!
Q
F
P
G
R
S:*
F
P
G

G
P
G
2
F
:2
F
P
G

G
!!!
Q
F
P
G
R
:18
L

F
:
L

G

Q
G
P
G
R
:* P
G
O
G

F

T
H
P
G

F

U/
L
P
G
O
G

F
Q
G
2
V
P
G
R
"#$#%
&##%WXJY
'#%WXJY
S%WXJY
 2Z%8[[8
 ,-%$
KE%WXJY
)
6. Tg: mat bien xanh tham
&6:-.@:,,-@,-\]
E^:]
"#$#%_8
S@@:@-`a ES@
)
7. Tg: mat bien xanh tham
&3I/O2D/:$@IB9Qb+R
'1a^#:0c##@=Q#+!R
"#$#%[dd
&b9QeR

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×