Tải bản đầy đủ

diễn thế sinh thái. SCB


CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ
CÙNG TẤT CẢ CÁC EM HỌC
SINH ĐÃ VỀ VỚI BUỔI HỘI
GIẢNG HÔM NAY
Giáo viên thực hiện: Phạm Tấn Phát
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO PHÚ YÊN
Trường PT cấp 2-3 Xuân Phước

I. KHÁI NIỆM VỀ DIỄN THẾ SINH THÁI.
II. NGUYÊN NHÂN CỦA DIỄN THẾ SINH THÁI.
III. CÁC DẠNG DIỄN THẾ SINH THÁI.
Chú ý
Kí hiệu bàn tay cầm bút là nội dung
các em ghi vào vở.
Kí hiệu bàn tay cầm bút là nội dung
các em ghi vào vở.
Bài 41: DIỄN THẾ SINH THÁI
Bài 41: DIỄN THẾ SINH THÁI
I. KHÁI NIỆM
VỀ DIẾN THẾ

II. NGUYÊN
NHÂN CỦA
DIỄN THẾ
III. CÁC DẠNG
DIỄN THẾ
V. KIỂM TRA
ĐÁNH GIÁ
CHÚ Ý
1.Diễn thế
nguyên sinh
2. Diễn thế thứ
sinh
IV. TẦM QUAN
TRỌNG CỦA
VIỆC NGHIÊN
CỨU DIỄN
THẾ SINH THÁI
IV. TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC
NGHIÊN CỨU DIỄN THẾ SINH THÁI
Tiết 44 -
V. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
Kí hiệu ? là câu hỏi mà các em phải trả lời
Kí hiệu ? là câu hỏi mà các em phải trả lời


Môi trường A
Môi trường B
Môi trường C
Môi trường D
Em có nhận xét gì về sự thay đổi của môi trường với
thành phần sinh vật qua các giai đoạn trên?
Môi trường E
Bài 41: DIỄN THẾ SINH THÁI
Bài 41: DIỄN THẾ SINH THÁI
I. KHÁI NIỆM
VỀ DIẾN THẾ
II. NGUYÊN
NHÂN CỦA
DIỄN THẾ
III. CÁC DẠNG


DIỄN THẾ
V. KIỂM TRA
ĐÁNH GIÁ
CHÚ Ý
1.Diễn thế
nguyên sinh
2. Diễn thế thứ
sinh
IV. TẦM QUAN
TRỌNG CỦA
VIỆC NGHIÊN
CỨU DIỄN
THẾ SINH THÁI
I. KHÁI NIỆM VỀ DIỄN THẾ SINH THÁI.

Tiết 44 -

QX C
Cỏ nến, lau,
cói, nghể…
QX B
Nhiều sv thủy,
sinh Sen, súng, trang…
Đầm nước mới
xây dựng
MT C
Nước nông,
mùn đáy dày
MT B
Nước nông, mùn
đáy nhiều hơn
MT A
Nước sâu, rất
ít mùn đáy
QX D Cỏ và cây bụi , đv
MT DVùng trũng
QX E
Rừng cây bụi và cây
gỗ. Động, thực vật
phong phú…
MT E
Mùn đáy
lấp đầy ao
Bài 41: DIỄN THẾ SINH THÁI
Bài 41: DIỄN THẾ SINH THÁI
I. KHÁI NIỆM
VỀ DIẾN THẾ
II. NGUYÊN
NHÂN CỦA
DIỄN THẾ
III. CÁC DẠNG
DIỄN THẾ
V. KIỂM TRA
ĐÁNH GIÁ
CHÚ Ý
1.Diễn thế
nguyên sinh
2. Diễn thế thứ
sinh
IV. TẦM QUAN
TRỌNG CỦA
VIỆC NGHIÊN
CỨU DIỄN
THẾ SINH THÁI
Tiết 44 -

Các em hãy phân tích diễn thế sinh thái hình thành rừng cây gỗ lớn?

Diễn thế sinh thái là gì?
Diễn thế là quá trình biến đổi tuần tự các
quần xã qua các giai đoạn tương ứng
với sự biến đổi của môi trường.
Diễn thế là quá trình biến đổi tuần tự các
quần xã qua các giai đoạn tương ứng
với sự biến đổi của môi trường.
Bài 41: DIỄN THẾ SINH THÁI
Bài 41: DIỄN THẾ SINH THÁI
I. KHÁI NIỆM
VỀ DIẾN THẾ
II. NGUYÊN
NHÂN CỦA
DIỄN THẾ
III. CÁC DẠNG
DIỄN THẾ
V. KIỂM TRA
ĐÁNH GIÁ
CHÚ Ý
1.Diễn thế
nguyên sinh
2. Diễn thế thứ
sinh
IV. TẦM QUAN
TRỌNG CỦA
VIỆC NGHIÊN
CỨU DIỄN
THẾ SINH THÁI
I. KHÁI NIỆM VỀ DIỄN THẾ SINH THÁI.
Tiết 44 -


Nguyên nhân
DTST
Bên ngoài
Cháy Bão Lụt Hoạt động
bừa bãi của
con người
Nguyên nhân nào dẫn đến diễn thế sinh thái?
Bên trong
Sự thích
nghi của
loài với
môi trường
Sự cạnh
tranh giữa
các loài
Bài 41: DIỄN THẾ SINH THÁI
Bài 41: DIỄN THẾ SINH THÁI
I. KHÁI NIỆM
VỀ DIẾN THẾ
II. NGUYÊN
NHÂN CỦA
DIỄN THẾ
III. CÁC DẠNG
DIỄN THẾ
V. KIỂM TRA
ĐÁNH GIÁ
CHÚ Ý
1.Diễn thế
nguyên sinh
2. Diễn thế thứ
sinh
IV. TẦM QUAN
TRỌNG CỦA
VIỆC NGHIÊN
CỨU DIỄN
THẾ SINH THÁI
II. NGUYÊN NHÂN CỦA DIỄN THẾ SINH THÁI.
Tiết 44 -


1. Diễn thế nguyên sinh.
Quan sát ví dụ diễn thế ở đảo
Krakatau. Em hãy cho biết xu
hướng biến đổi của các quần xã?
Tro
bụi
Tảo,
địa y
TV
thân cỏ
Thực vật
thân bụi,
động vật
TV thân
gỗ, động
vật
Quần xã
đa dạng,
ổn định
Diễn thế ở đảo Krakatau
Bài 41: DIỄN THẾ SINH THÁI
Bài 41: DIỄN THẾ SINH THÁI
I. KHÁI NIỆM
VỀ DIẾN THẾ
II. NGUYÊN
NHÂN CỦA
DIỄN THẾ
III. CÁC DẠNG
DIỄN THẾ
V. KIỂM TRA
ĐÁNH GIÁ
CHÚ Ý
1.Diễn thế
nguyên sinh
2. Diễn thế thứ
sinh
IV. TẦM QUAN
TRỌNG CỦA
VIỆC NGHIÊN
CỨU DIỄN
THẾ SINH THÁI
III. CÁC DẠNG DIỄN THẾ SINH THÁI.
Tiết 44 -

Môi trường
trống trơn
Quần xã
tiên phong
Các quần xã
biến đổi tuần
tự thay thế lẫn
nhau
Quần xã
đa dạng,
ổn định.
Diễn thế nguyên sinh là gì?
Bài 41: DIỄN THẾ SINH THÁI
Bài 41: DIỄN THẾ SINH THÁI
I. KHÁI NIỆM
VỀ DIẾN THẾ
II. NGUYÊN
NHÂN CỦA
DIỄN THẾ
III. CÁC DẠNG
DIỄN THẾ
V. KIỂM TRA
ĐÁNH GIÁ
CHÚ Ý
1.Diễn thế
nguyên sinh
2. Diễn thế thứ
sinh
IV. TẦM QUAN
TRỌNG CỦA
VIỆC NGHIÊN
CỨU DIỄN
THẾ SINH THÁI
1. Diễn thế nguyên sinh.
III. CÁC DẠNG DIỄN THẾ SINH THÁI.
Tiết 44 -

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×