Tải bản đầy đủ

Chuyên đề: Dạy học đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng môn LTVCchương trình tập huấn
chương trình tập huấn


phòng chống tai nạn thương
phòng chống tai nạn thương
tích ở trẻ em
tích ở trẻ em


phòng giáo dục và đào tạo
phòng giáo dục và đào tạo
thành phố hải dương
thành phố hải dương
tháng 11 năm 2008
tháng 11 năm 2008


Nội dung phòng tránh tai nạn

Nội dung phòng tránh tai nạn
thương tích ở trẻ em
thương tích ở trẻ em

Phần thứ nhất
Phần thứ nhất


Tai nạn thương tích và phòng chống TNTT.
Tai nạn thương tích và phòng chống TNTT.

Phần thứ hai
Phần thứ hai
Các loại hình tai nạn thương tích và cách
Các loại hình tai nạn thương tích và cách
phòng tránh.
phòng tránh.

Phần thứ ba
Phần thứ ba
Các mô hình an toàn phòng chống tai nạn
Các mô hình an toàn phòng chống tai nạn
thương tích ở trẻ em.
thương tích ở trẻ em.


Phần 1
Phần 1
:
:
Tai nạn thương tích
Tai nạn thương tích
và tình hình tai nạn thương
và tình hình tai nạn thương
tích hiện nay
tích hiện nay
I. Định nghĩa tại nạn thương tích
I. Định nghĩa tại nạn thương tích
Tai nạn thương tích là những tổn thương thực thể
trên cơ thể con người do tác động của những năng lương


(bao gồm cơ học, nhiệt, điện, hoá học, hoặc phóng xạ).


-
-
40% trường hợp tử vong ở trẻ từ 1
40% trường hợp tử vong ở trẻ từ 1


14 tuổi ở các
14 tuổi ở các
nước đang phát triển là do chấn thương và hàng năm có tới
nước đang phát triển là do chấn thương và hàng năm có tới
20.000 trẻ em các nước này bị tử vong do tai nạn giao
20.000 trẻ em các nước này bị tử vong do tai nạn giao
thông, chết đuối, ngã, bỏng và các loại chấn thương khác.
thông, chết đuối, ngã, bỏng và các loại chấn thương khác.
- Kèm theo một trường hợp tử vong thì có vài ngàn
người bị thương tích có thể bị thương tật vĩnh viễn.
- Mỗi ngày trên thế giới có khoảng 16.000 người
chết do tai nạn thương tích (WHO).
II. Tình hình tai nạn thương tích hiện nay
-
-
Kết quả điều tra cộng đồng ở Việt Nam năm 2001,
Kết quả điều tra cộng đồng ở Việt Nam năm 2001,
tử vong do tai nạn thương tích ở trẻ em chiếm gần 75%
tử vong do tai nạn thương tích ở trẻ em chiếm gần 75%
(bệnh truyền nhiễm chiếm 12%, bệnh mãn tính chiếm
(bệnh truyền nhiễm chiếm 12%, bệnh mãn tính chiếm
13%).
13%).


2. Yếu tố con người
2. Yếu tố con người
- Giới
- Giới
- Tuổi
- Tuổi
- Nhận thức hành vi
- Nhận thức hành vi
- Tình trạng sức khoẻ
- Tình trạng sức khoẻ
- Sử dụng rượu, các chất kích thích.
- Sử dụng rượu, các chất kích thích.
3. Yếu tố môi trường
3. Yếu tố môi trường
- Môi trường vật chất.
- Môi trường vật chất.
- Môi trường phi vật chất.
- Môi trường phi vật chất.
1. Yếu tố xã hội
1. Yếu tố xã hội


- Sự phát triển của xã hội.
- Sự phát triển của xã hội.


- Tình trạng kinh tế, xã hội thấp.
- Tình trạng kinh tế, xã hội thấp.
III. Các yếu tố nguy cơ gây tai nạn thương tích


phần 2: Các loại hình tai nạn
phần 2: Các loại hình tai nạn
thương tích
thương tích

Sơ đồ phân loại tai nạn thương tích
Sơ đồ phân loại tai nạn thương tích
Tai nạn thư
ơng tích
giết người
tự sát
chiến tranh
đánh nhau
hành hạ trẻ em
giao thông
chết đuối
ngã
ngộ độc
cháy, bỏng

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×