Tải bản đầy đủ

Bài giảng chuyên đề Địa Lý 5 bài: Châu Á


Phòng giáo dục - đào tạo thành
phố hải dương
Tổ 4 + 5 Trường TH đặng Quốc Chinh

Phòng giáo dục và đào tạo
Phòng giáo dục và đào tạo
thành phố hải dương
thành phố hải dương
Chuyên đề
Chuyên đề
Hướng dẫn học sinh
Hướng dẫn học sinh
khai thác kiến thức từ bản đồ (Lược đồ),
khai thác kiến thức từ bản đồ (Lược đồ),
bảng số liệu, biểu đồ
bảng số liệu, biểu đồ

A/đặt vấn đề
A/đặt vấn đề
I. Cơ sở lí luận:

1. Mục TIÊU DạY HọC địA Lý LớP 4- 5
- Hình thành cho học sinh một số biểu tượng, khái niệm, mối quan hệ
địa lí đơn giản thông qua nhng sự vật, hiện tượng địa lí cụ thể của
vùng, miền, đất nước và Thế giới (các châu lục, khu vực đông Nam á,
nước tiêu biểu cho các châu lục).
- Tiếp tục hỡnh thành và rèn luyện cho học sinh một số kĩ nng địa lí
như: kĩ nng quan sát sự vật, hiện tượng địa lí; kĩ nng sử dụng bản đồ;
kĩ nng nhận xét, so sánh phân tích bằng số liệu, biểu đồ; kĩ nng phân
tích các mối quan hệ địa lí đơn giản.
- Góp phần bồi dưỡng và phát triển ở học sinh thái độ và thói quen:
ham hiểu biết, yêu đất nước, thiên nhiên, con người, có ý thức và hành
động bảo vệ môi trường.

2. Chương trình:
- Tng cường rốn luyện kĩ nng địa lí và vận dụng kiến thức, kĩ
nng địa lí để tỡm hiểu về địa lí đất nước và nhng nét tiêu biểu
của các châu lục, quốc gia.
- Giảm tải, phù hợp với trỡnh độ nhận thức, tránh được sự trùng lặp
kiến thức với các cấp học trên.
3. sáCH GIáO KHOA:
- Số lượng kênh hỡnh tng. Sự sắp xếp xen kẽ gia kênh hỡnh và
kênh ch một cách hợp lí tạo điều kiện để GV tổ chức các hoạt
động tỡm tòi, phát hiện kiến thức mới của HS thông qua làm việc
với bản đồ (lược đồ), bảng số liệu, biểu đồ, tranh ảnh, hỡnh vẽ,
đồng thời phát hiện kĩ nng địa lí của HS.
- Gợi ý cho GV các hỡnh thức tổ chức và phương pháp dạy học
một bài học theo hướng phát huy tích cực của học sinh.

4. Nhng nội dung chính của phần địa lí lớp 4
4.1- Làm quen với bản đồ.
4.2- Thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con người ở miền
núi và vùng trung du( dãy Hoàng Liên Sơn, Tây Nguyên, trung du
Bắc Bộ)
4.3-Thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con người ở đồng
bằng ( đồng bằng Bắc Bộ, đồng bằng Nam Bộ)
4.4- Thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con người ở miền
duyên hải ( dải đồng bằng duyên hải miền Trung)
4.5- Biển đông, các đảo và quần đảo.

5 /. Nhng nội dung chính của phần địa lí lớp 5


*. địa lí Việt Nam
1.5-Tự nhiên:
2.5- Dân cư:
3.5- Kinh tế:
.*. địa lí thế giới:
- Bản đồ thế giới
- Vị trí và một số đặc điểm đặc trưng của từng châu lục, từng đại dư
ơng trên thế giới.
- Vị trí và một số đặc điểm nổi bật của khu vực đông Nam á
- Vị trí, thủ đô và đặc điểm nổi bật của một số quốc gia tiêu biểu ở
các châu lục: Trung Quốc, Lào, Cam pu chia, Liên Bang Nga,
Pháp, Ai Cập, Hoa Kỡ, Ô-xtrây-li-a

II. Cơ sở thực tiễn
a) Thực trạng của giáo viên:
đội ngũ cán bộ giáo viên trong nhà trường nhiệt tỡnh, tích cực đổi mới
phương pháp dạy học. Song trỡnh độ của một số giáo viên còn hạn chế.
Thể hiện:
- Kĩ nng sử dụng các thiết bị dạy học môn ịa lí còn hạn chế như các
kĩ n ng chỉ bản đồ:
+ Chỉ vùng, miền, lãnh thổ
+ Chỉ sông, dãy núi
+ Chỉ điểm
- kĩ n ng phân tích bản đồ, lược đồ, xác lập mối quan hệ gi a các yếu
tố tự nhiên như quan hệ gia địa hỡnh với khí hậu, sông ngòi, đặc điểm
dân cư, hoạt động sản xuất
b)Nguyên nhân:
-
Do giáo viên Tiểu học không được đào tạo chuyên sâu, bài bản về
kiến thức địa lí.
- Giáo viên chưa thực sự đầu tư nhiều cho công tác tự học.

B. Các giảI pháp thực hiện:
I. Yêu cầu chung khi sử dụng các thiết bị dạy học môn địa lí lớp
4-5:
- Các thiết bị dạy học môn địa lí lớp 4-5 gồm các bản đồ,
biểu đồ, tranh ảnh, bảng số liệu, biểu đồ, quả địa cầu.
- Giáo viên cần tập trung vào việc sử dụng các thiết bị dạy
học như một nguồn tri thức, hạn chế sử dụng các thiết bị dạy học
theo cách minh hoạ cho kiến thức.
- khi soạn bài, Giáo viên cần nghiên cứu kĩ nội dung của
thiết bị dạy học và xây dựng hệ thống câu hỏi, bài tập tương đối
chuẩn xác để hướng dẫn HS làm việc với các thiết bị đó, trên cơ sở
đó mà lĩnh hội kiến thức, rèn luyện kĩ năng, hình thành phương pháp
học tập bộ môn.
- Giáo viên cũng cần giúp HS nắm được trình tự các bước
làm việc với các thiết bị dạy học và trình bày kết quả làm việc dựa
vào các thiết bị dạy học.

II. Cách hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức từ thiết bị dạy học
địa lí.
1. Hướng dẫn HS khai thác kiến thức từ bản đồ (lược đồ)
a) Bản đồ địa lí: Là hình vẽ thu nhỏ bề mặt Trái đất hoặc một bộ
phận của bề mặt Trái đất trên mặt phẳng dựa vào các phương pháp
toán học, phương pháp biểu hiện bằng kí hiệu để thể hiện các thông
tin cần thiết về địa lí.
Trong trường hợp không yêu cầu tính chính xác cao và nội dung
cũng cần giản lược thì người ta dùng lược đồ.
b) Một số điều kiện để hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức từ bản
đồ (lược đồ)
*. Về phía GV cần:

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×