Tải bản đầy đủ

VL8.B3-Chuyển động đều, chuyển động không đều


Giáo án điện tử Vật lý lớp 8
Gv : Nguyễn Văn Tài
PHÒNG GD QUẬN 5
TRƯỜNG THPT TRẦN HỮU TRANG
Tổ
VẬT LÝ

KIỂM TRA BÀI CŨ :
1.Một học sinh đi học bằng xe đạp xem như đều
với vận tốc 12km/h. Nhà cách trường 6km. Hỏi bạn
học sinh trên phải đi học từ lúc nào để có mặt ở
trường trước 7h.
Tóm tắt:
Cho :S = 6km,v = 12km/h
Tính : t
Giải :
Công thức tính vận tốc:
s s
v t
t v

= ⇒ =
6
0,5
12
h= =
Bạn ấy phải đi trước
lúc:
7 – 0,5 = 6,5h = 6h30

2.(C7) Một người đi xe đạp trong 40 phút với vận
tốc 12km/h. Hỏi quãng đường đi được là bao nhiêu
km?
Tóm tắt:
Cho :v = 12km/h
t=40ph=2/3h
Tính S
Giải :
Công thức tính vận tốc:
S
v
t
= ⇒
.S v t=
2
12.
3
=
8km=

Chúng ta đã biết độ lớn của vận tốc cho biết sự
nhanh, chậm của một chuyển động. Hôm nay chúng
ta xét 2 dạng chuyển động khác nhau do độ lớn của
vận tốc có đặc điểm khác nhau.
Bài 3 :
CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU
&
CHUYỂN ĐỘNG KHÔNG ĐỀU

I.ĐỊNH NGHĨA :

Chuyển động đều là chuyển động mà vận tốc
có độ lớn không thay đổi theo thời gian.
Ví dụ : Chuyển động của đầu kim đồng hồ loại
lên giây.
Ví dụ : Người đi bộ, xe chạy trên đường…

Chuyển động không đều là chuyển động mà
vận tốc có độ lớn thay đổi theo thời gian.

C1 : Thaỷ moọt baựnh xe laờn treõn maựng nghieõng AD va
ứtreõn maựng ngang DF (H-3.1).


Theo dỏi chuyển động của trục bánh xe và ghi
quãng đường trục bánh xe lăn được sau những
khoảng thời gian 3s liên tiếp, ta được kết quả ở bảng
3.1.
Tên quãng đường
AB BC CD DF EF
Chiều dài quãng đường
s (m)
0,05
0,15 0,25 0,33 0,33
Thời gian chuyển động
t(s) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Trên quãng đường nào chuyển động của trục bánh
xe là chuyển động đều, chuyển động không đều?

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×