Tải bản đầy đủ

Bài: Sang Thu

TiÕt 121- Bµi 24
V¨n b¶n
Sang thu
~H÷u ThØnh~

Tiết 121- Bài 24
Tiết 121- Bài 24
:
:
Văn bản
Văn bản


Sang Thu
Sang Thu
~ Hữu Thỉnh~
~ Hữu Thỉnh~

I. Giới thiệu Tác giả, Tác phẩm
1, Tác giả:
Hữu Thỉnh
- Nguyễn Hữu Thỉnh (1942)
- Quê: Tam Dương- Vĩnh Phúc
- 1963 nhập ngũ, trưởng thành trong kháng
chiến chống Mỹ.
- Từ năm 2000 là tổng thư ký hội nhà văn Việt
Nam

Tiết 121- Bài 24
Tiết 121- Bài 24
:
:
Văn bản
Văn bản


Sang Thu
Sang Thu
~ Hữu Thỉnh~
~ Hữu Thỉnh~
I. Giới thiệu Tác giả, Tác phẩm
1, Tác giả:
2, Tác phẩm:
- Viết năm 1977- In trong tập thơ: Từ chiến
hào đến thành phố- 1991

Tiết 121- Bài 24: Văn bản
Tiết 121- Bài 24: Văn bản


Sang Thu
Sang Thu
~ Hữu Thỉnh~
~ Hữu Thỉnh~
I. Giới thiệu Tác giả, Tác phẩm
II. Đọc, hiểu từ khó, thể thơ:
1, Đọc:
Bỗng nhận ra hương ổi
Phả vào trong gió se
Sương chùng chình qua ngõ
Hình như thu đã về
Sông được lúc dềnh dàng
Chim bắt đầu vội vã
Có đám mây mùa hạ
Vắt nửa mình sang thu
Vẫn còn bao nhiêu nắng
Đã vơi dần cơn mưa
Sấm cũng bớt bất ngờ
Trên hàng cây đứng tuổi.
~ Hữu Thỉnh ~

Tiết 121- Bài 24: Văn bản
Tiết 121- Bài 24: Văn bản
Sang Thu
Sang Thu
~ Hữu Thỉnh~
~ Hữu Thỉnh~
I. Giới thiệu Tác giả, Tác phẩm
II. Đọc, hiểu từ khó, thể thơ:
1, Đọc:
2, Từ khó:
3, Thể thơ:
Bỗng nhận ra hương ổi
Phả vào trong gió se
Sương chùng chình qua ngõ
Hình như thu đã về
Sông được lúc dềnh dàng
Chim bắt đầu vội vã
Có đám mây mùa hạ
Vắt nửa mình sang thu
Vẫn còn bao nhiêu nắng
Đã vơi dần cơn mưa
Sấm cũng bớt bất ngờ
Trên hàng cây đứng tuổi.
~ Hữu Thỉnh ~
5 tiếng

Tiết 121- Bài 24: Văn bản
Tiết 121- Bài 24: Văn bản
Sang Thu
Sang Thu
~ Hữu Thỉnh~
~ Hữu Thỉnh~
I. Giới thiệu Tác giả, Tác phẩm
II. Đọc, hiểu từ khó, thể thơ:
III. Phân tích tác phẩm:

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×