Tải bản đầy đủ

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP SỐ 6(TOÁN)

ĐỀ ÔN THI SỐ 6(Môn toán)
Thi tốt nghiệp THPT(Chương trình chuẩn)
Thời gian làm bài:150 phút(Không kể giao đề)
Câu I(3 điểm):
Cho hàm số y=
( )
2
3
2

x
1/Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C ) của hàm số
2/Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi (C ) và phía trên đường thẳng y=4
Câu II:(3 diểm)
1/Cho f(x)=sin
x
4
+cos
x
4
. Tính f’(

24

)

2/chứng minh rằng
<


52
2
1
23
2
1


3/Tìm các đường tiệm cận đứng và ngang của đồ thị hàm số y=
4
2
2

+
x
x
Câu III:( 2 điểm)
Trong không gian O xyz cho 3 điểm A(3;0;0) ,B(0;1;0) và C(0;0;2)
1/Viết phương trình mặt phẳng ABC
2/Định tâm và bán kính mặt cầu đi qua 4 điểm O,A,B,C.
3/Tính diện tích tam giác ABC
Câu IV ( 1 điểm)
Trên cạnh PQ của tứ diện MNPQ ,lấy điểm I sao cho PI=
4


1
PQ.Tính tỷ số thể
tích của 2 khối tứ diện MNIP và MNIQ
Câu V(1 điểm)
Không tìm nguyên hàm hãy tính tích phân sau
I=
( )( )

−−
10
4
104 xx
dx

*****Hết*****

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×