Tải bản đầy đủ

Cấu trúc đề thi HSG Lý 12

CẤU TRÚC ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2008-2009
Môn VẬT LÍ lớp 12 THPT
- Hình thức thi: Bài thi gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận. Phần trắc nghiệm
chiếm không quá 20% tổng số điểm.
- Nội dung:
I. Động lực học vật rắn: (4-6 điểm)
- Phương trình động lực học của vật răn quay quanh một trục cố định.
- Định luật bảo toàn mô men động lượng. động năng vật rắn quay quanh
quanh một trục.
II. Dao động và sóng cơ: (4-6 điểm)
- Hệ các lò xo dao động ngang, dọc trong các trường hợp hệ mắc nối tiếp,
mắc song song : lò xo có cùng độ dài và có độ dài ban đầu khác nhau. Mở
rộng bài toán cho hệ dao động trong mặt phẳng nghiêng.
- Con lắc đơn : sự phụ thuộc của chu kỳ dao động vào sự thay đổi chiều dài
con lắc đơn và gia tốc trọng trường, con lắc trùng phùng và ứng dụng đo
chu kỳ con lắc. Con lắc đơn dao động trong trường lực ngoài ( xét cả hệ
quán tính và hệ có gia tốc )
- Dao động tổ hợp cả con lắc đơn và con lắc lò xo.
- Dao động điều hoà không đối xứng.
- Một số bài toán về vật dao động điều hoà: Vật nổi trên mặt nước, cột
nước trong nhánh chữ U, dao động dây đàn....

- Sóng cơ học.
III. Dao động điện - Dòng điện xoay chiều: (6-8 điểm)
- Sử dụng thành thạo giản đồ véc tơ để giải các bài toán về mạch RLC mắc
nối tiếp, mắc song song, mắc hỗn hợp.
- Giải các bài toán tìm cực trị U,I,P (R,L ,C,
ω
) trên một đoạn mạch.
- Giải các bài toán tìm điều kiện đồng pha, ngược pha, lệch pha của các đại
lượng u,i trên một đoạn mạch.
- Mở rộng giản đồ véc tơ giải các bài toán về 4,5 linh kiện mắc hỗn hợp.
- Dùng phương pháp giản đồ véc tơ giải các bài toán về máy điện, các động
cơ điện.
- Bài toán máy biến thế : biến thế lý tưởng và máy biến thế thực ( ảnh
hưởng điện trở của cuộn dây), độ từ thẩm của lõi, hình dạng của lõi( chữ
E, chữ nhật...).
IV. Dao động và sóng điện từ: (1-2 điểm)
- Khảo sát mạch dao động điện từ trong mạch có nguồn điện một chiều và
xét sự tương tự với con lắc lò xo dọc. Sóng điện từ
- Bài toán khung dao động : xét điều kiện cộng hưởng xảy ra khi mạch
RLC nối tiếp, hiện tượng trên dây tải điện.
__________________

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×