Tải bản đầy đủ

Cấu trúc đề thi HSG Pháp 9

CẤU TRÚC ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2008-2009
Môn TIẾNG PHÁP lớp 9
Thang điểm 20
I. NGỮ PHÁP-TỪ VỰNG:
Bài 1: Tính từ/ Đại từ/ Giới từ/ Liên từ (2,5 điểm)
Bài 2: Kết thúc câu/ Viết câu dựa vào từ gợi ý/ Viết câu tương đương
(2,5 điểm)
Bài 3: Chuyển câu trực tiếp thành câu gián tiếpvà ngược lại (2,0 điểm)
Bài 4: Chuyển câu đơn thành câu phức … (1,5 điểm)
Bài 5: Động từ (2,0 điểm)
Bài 6: Từ đồng nghĩa-trái nghĩa (2,5 điểm)
II. ĐỌC HIỂU:
Bài 7: Văn bản điền khuyết (2,0 điểm)
(Điền từ/ Điền cụm từ)
Bài 8 : Văn bản đọc hiểu (3,0 điểm)
(Trả lời câu hỏi)
III. VIẾT:
Bài 9 : Viết luận/ Dịch sang tiếng Pháp (2,0 điểm)
__________________Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×