Tải bản đầy đủ

Cấu trúc đề thi HSG Địa 9

CẤU TRÚC ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2008-2009
Môn ĐỊA LÍ lớp 9
Đề thi gồm 2 phần chính, chấm theo thang điểm 20, được phân bố như sau:
1. Phần trắc nghiệm:
- Chiếm không quá 20% tổng số điểm của bài thi (3,0 điểm).
- Gồm 12 câu hỏi nằm rải trong nội dung chương trình lớp 9.
2. Phần tự luận: 17 điểm, gồm:
Câu 1. (khoảng 2,0 điểm): Địa lí dân cư
Câu 2. (khoảng 4,0 điểm): Địa lí kinh tế phần sự phát triển kinh tế của nước ta.
Câu 3. (khoảng 3,0 điểm): Địa lí kinh tế phần nông nghiệp
Câu 4. (khoảng 4,0 điểm): Địa lí kinh tế phần công nghiệp
Câu 5. (khoảng 4,0 điểm): Sự phân hoá lãnh thổ: Các vùng kinh tế và sự tương
đồng, các nét khác nhau giữa các vùng về: Vị trí địa lí, tự nhiên, dân cư - xã hội,
sự phát triển của các ngành kinh tế.
Lưu ý: Số điểm dành cho các câu trên đây mới là dự kiến, có thể sẽ có sự điều chỉnh
cho phù hợp với nội dung cụ thể của đề thi.
__________________

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×