Tải bản đầy đủ

Chuyên đề 1: cấu tạo của oxilo

1
 Chuyên đề 1:
  Cấu
  tạo
  của
 ôxilô
Thực hiện chuyên đề:
                         Đoàn Thị Phương
                  Chu Thị Thư
                      Hoàng Thị Dung
                           Nguyễn Minh Xuyến
Chuyên đ 1: C u t o c a ôxilô - Ph ng,Th ,Dung,Xuy nề ấ ạ ủ ươ ư ế2
Nội dung:

Cấu tạo của ống tia điện tử
     ­ Cấu tạo của súng điện tử
       ­ Bộ phận lái tia
       ­ Màn huỳnh quang

Bộ tạo điện áp quét
     ­ Nguyên lý quét đường thẳng trong dao động kí

       ­ Bộ tạo điện áp quét răng cưa có chu kỳ
       ­ Mạch tạo điện áp quét làm việc ở chế độ đợi
Chuyên đ 1: C u t o c a ôxilô - Ph ng,Th ,Dung,Xuy nề ấ ạ ủ ươ ư ế3
Ôxilô (dao động kí) hay còn gọi là máy 
hiện sóng là một loại máy đo để xem cũng 
như ghi lại trên phim ảnh các giá trị tức 
thời của các điện áp biến đổi có chu kỳ 
hay không có chu kỳ
Chuyên đ 1: C u t o c a ôxilô - Ph ng,Th ,Dung,Xuy nề ấ ạ ủ ươ ư ế4
I.Cấu tạo của ống tia điện tử
Chuyên đ 1: C u t o c a ôxilô - Ph ng,Th ,Dung,Xuy nề ấ ạ ủ ươ ư ế5
1.Cấu tạo súng điện tử
Sợi đốt F
Katot K
Lưới điều chế M
Các anot A
1
 , A
2
Chuyên đ 1: C u t o c a ôxilô - Ph ng,Th ,Dung,Xuy nề ấ ạ ủ ươ ư ế6
Nhiệm vụ:
 Tạo nên 1 chùm tia điện tử nhỏ gọn và 
bắn tới màn huỳnh quang và gây tác 
dụng phát sáng.
Chuyên đ 1: C u t o c a ôxilô - Ph ng,Th ,Dung,Xuy nề ấ ạ ủ ươ ư ế7
Nguyên lý:
Chùm tia điện tử được phát xạ từ katot K, 
do được nung nóng nhờ sợi đốt F, đi 
qua một số các lỗ tròn nhỏ của các điện 
cực M, A
1
, A
2
, tạo thành một chùm tia có 
hình dạng nhọn bắn tới màn huỳnh 
quang. 
Chuyên đ 1: C u t o c a ôxilô - Ph ng,Th ,Dung,Xuy nề ấ ạ ủ ươ ư ế8
2. Bộ phận lái tia
a
y
y
X
X
súng
2 phiến Y­Y cách nhau khoảng l
2 phiến X­X cách nhau khoảng a
(Y­Y , X­X là các cặp phiến làm lệch)
Màn huỳnh quang
Chuyên đ 1: C u t o c a ôxilô - Ph ng,Th ,Dung,Xuy nề ấ ạ ủ ươ ư ế9
Nguyên lý
Đặt 1 hiệu điện thế lên các cặp phiến  thì 
xuất hiện 1 điện trường, nó làm lệch tia 
điện tử đi qua giữa 2 phiến. 

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×