Tải bản đầy đủ

báo cáo thành tích cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
Năm học 2016 – 2017

Kính gửi: Ban Xét thi đua khen thưởng Khoa Quốc tế học – Trường Đại học Khoa
học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội
Họ và tên

:

Bạc Cầm Oai

Mã số sinh viên

:

14030338

Khóa


:

K59 Quốc tế học

Chuyên ban

:

Quan hệ quốc tế

1. Kết quả học tập và rèn luyện
• Tổng kết học tập kỳ 2 năm học 2016 – 2017
• Tổng điểm tích lũy
• Điểm rèn luyện
• Giả nhì Nghiên cứu khoa học sinh viên

: 3,53
: 3,08
: 88

2. Các hoạt động đã tham gia
• Tham gia chương trình Chào Tân sinh viên khóa K61 của Trường Đại
học Khoa học Xã hội và Nhân văn
• Thành viên Ban Truyền thông Khoa Quốc tế học tham gia tổ chức
Chương trình Chào Tân sinh viên K61 – Khoa Quốc tế học, Chương trình


Royal Night và Ohana chào tạm biệt anh chị khóa K57 và K58 Khoa
Quốc tế học
• Thành viên CLB Tiếng Anh – Khoa Quốc tế học hỗ trợ CLB đón tiếp và
cùng tham gia các hoạt động với sinh viên và một số vị khách nước ngoài
theo yêu cầu từ CLB
• Thành viên tham gia cuộc thi “ Sáng tạo thanh niên về Quản trị và Phát
triển Lưu vực sông Mê Kông – YICMG 2018”
• Thành viên Đội bóng đá Nam Khoa Quốc tế học – Tham gia Giải bóng
đá Nam USSH tổ chức 10/2016
• Cộng tác viên viết bài cho Báo Thế giới và Việt Nam – Cơ quan ngôn
luận của Bộ ngoại giao Việt Nam
• 2016 – 2017: Phó Chủ nhiệm CLB Nhiếp Ảnh – UPC của Trường Đại

học Khoa học Xã hội và Nhân văn
• 2015 – 2017: Trưởng ban Truyền thông – CLB Nhân lực của Trường Đại
học Khoa học Xã hội và Nhân văn
• 9/2016: Tình nguyên viên cho “Chương trình Trung thu cho em” do
UBND Thành phố Hà Nội và Trung tâm bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà
Nội tổ chức
• 8/2017: Tình nguyện viên cho SJ Vietnam – Hỗ trợ Workcamp tại Hòa
Bình cùng tình nguyện viên đến từ Hong KongTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×