Tải bản đầy đủ

SKKN sáng kiến: “Một số kinh nghiệm rèn kĩ năng thực hiện các phép tính về số thập phân cho học sinh vùng dân tộc”

THUYẾT MINH SÁNG KIẾN
I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên sáng kiến: “Một số kinh nghiệm rèn kĩ năng thực hiện các phép
tính về số thập phân cho học sinh vùng dân tộc”
2. Tác giả:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh
Năm sinh: 27/06/1978
Nơi thường trú: Tổ 5- Phường Đoàn Kết- Thành phố Lai Châu
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Giáo dục tiểu học
Chức vụ công tác: Giáo viên chủ nhiệm
Nơi làm việc: Trường Tiểu học Nậm Loỏng, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai
Châu.
Điện thoại: 0962 472 378
Tỷ lệ đóng góp tạo ra sáng kiến: 100 %
3. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Giáo dục Tiểu học (Môn Toán)
4. Thời gian áp dụng sáng kiến: Từ tháng 10/2014 đến tháng 2/2015
5. Đơn vị áp dụng sáng kiến:
Tên đơn vị: Trường Tiểu học Nậm Loỏng
Địa chỉ: Bản Sùng Chô- xã Nậm Loỏng- Thành phố Lai Châu
Điện thoại: 02313878717
II. NỘI DUNG SÁNG KIẾN

1. Sự cần thiết, mục đích của việc thực hiện sáng kiến:
Toán 5 có vị trí vô cùng đặc biệt vì nọi dung dạy học Toán 5 là dạy học và
ứng dụng những kiến thức, kỹ năng về số thập phân và bốn phép tính với số thập
phân. Để học tập có hiệu quả, học sinh phải huy động những kiến thức về số tự
nhiên, phân số, số đo đại lượng và các phép với các loại sô này đã được học tự
các lớp dưới. Ngược lại, khi học về số thập phân học sinh vừa hiểu sâu sắc hơn
các số đã học vừa được củng cố khắc sâu hơn những kiến thức đã học. Như vậy
1


Toán 5 góp phần tạo điều kiện cho học sinh phát triển các kiến thức, kỹ năng cơ
bản của số học ngày càng sâu và rộng. Khả năng ứng dụng trong thực tế của số
thập phân rất lớn nên sau khi học các phép tính với số thập phân học sinh có thể
giải được nhiều dạng bài toán thực tế gần gũi với đời sống mà ở các lớp dưới
các em chưa giải được.
Trong các nội dung của môn Toán ở lớp 5 nói riêng thì nội dung về số thập
phân là một nội dung quan trọng và khó nhất đối với học sinh. Nội dung này có
khối lượng kiến thức lớn và khá trừu tượng. Chính vì vậy thực tế cho thấy rằng
khi học về nội dung này, đặc biệt khi học về các phép tính với số thập phân rất
nhiều học sinh gặp khó khăn.
Trong những năm qua thực tế tại đơn vị trường mà 100% học sinh là người
dân tộc thiểu số, việc học của con cái ít được các bậc phụ huynh quan tâm và
đầu tư. Vì vậy để duy trì sĩ số, nâng cao tỷ lệ chuyên cần, giáo dục cho các em
có những kỹ năng sống cơ bản cũng như nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và
chất lượng giáo dục mũi nhọn là cả một vấn đề cần giải quyết. Tuy nhiên những
năm gần đây các em đi học đã đều hơn, chất lượng giáo dục đại trà đã phần nào
được nâng lên.
Trong những năm qua, nhiều giáo viên đã có những biện pháp nhằm giúp
học sinh có kĩ năng thực hiện 4 phép tính với số thập phân nhưng vẫn còn một
số học sinh chưa thành thạo trong khi làm bài, đặt tính chưa chuẩn khi cộng, trừ
số thập phân, hay nhầm lẫn trong lúc tính toán, chưa xác định dấu phẩy ở tích
khi nhân số thập phân với số thập phân, thường quên nhớ khi tính, quên thực
hiện bước tính khi nhân với thừa số có số 0, có em chưa nắm được cách chia số
thập phân, ước lượng thương trong phép chia còn chậm. Để việc học tập của học
sinh khối 5 nói riêng và học sinh tiểu học nói chung có hiệu quả góp phần vào
việc giáo dục, đào tạo các em học sinh nơi vùng khó trở thành những công dân
hữu ích, mạnh dạn, tự tin trong học tập. Tôi mạnh dạn chọn đề tài “Một số kinh
nghiệm rèn kĩ năng thực hiện các phép tính về số thập phân cho học sinh
vùng dân tộc”.
2. Phạm vi triển khai thực hiện:

2


Giáo viên, học sinh lớp 5A2 Trường Tiểu học Nậm Loỏng
3. Mô tả sáng kiến:
a. Mô tả giải pháp trước khi tạo ra sáng kiến:
Thông thường trình độ của các em phát triển không đồng đều, dù các em
học chung một lớp, một giáo viên giảng dạy, có em nắm bắt kiến thức và xử lí
rất nhanh nhưng cũng có nhiều em xử lí rất chậm làm cho giáo viên rất khó
khăn trong khi giảng dạy.
Thực tế trong quá trình giảng dạy giáo viên đã vận dụng linh hoạt các
phương pháp, hình thức dạy học khác nhau trong một tiết học cũng như trong cả
năm học và nhận thấy học sinh đã nắm được kiến thức cơ bản và có các kỹ năng
tính toán cần thiết. Tuy nhiên các em chưa được thuần thục, còn hay mắc sai lầm
khi tính toán, vận dụng. Do một số nguyên nhân sau:
+ Về phía giáo viên: Do chủ quan nghĩ rằng các em đã làm tốt các phép tính
với số tự nhiên dần đến khi hướng dẫn học sinh thực hiện các phép tính với số
thập phân thường để học sinh tự chiếm lĩnh kiến thức dẫn đến một số sai sót
như: đặt tính chưa thẳng cột dẫn đến sai kết quả (cộng, trừ), khi thực hiện nhân
quên nhớ, quên viết thêm chữ số 0 khi nhân với thừa số có chữ số 0 ở giữa,
nhầm lẫn nhiều nhất là ở phép chia (quên dấu phẩy, quên thêm 0 vào bên phải
phần thập phân của số bị chia khi gạch dấu phẩy ở cả số bị chia lẫn số chia), …
+ Về phía học sinh: Việc nhận thức về vị trí, vai trò của môn học của các
em còn chưa sâu sắc, các em chưa chú trọng vào môn học. Tinh thần thái độ học
tập của các em còn chưa tự giác, chủ động. Kỹ năng thực hiện phép cộng, trừ,
nhân, chia các số tự nhiên còn chậm và yếu.
Việc lĩnh hội nắm bắt kiến thức của các em ở các nội dung trước còn chưa
đầy đủ, chưa vững chắc, chẳng hạn như: Kỹ năng chia nhẩm, kỹ năng ước lượng
thương trong phép chia còn chậm, yếu do chưa thuộc bảng nhân, chia và còn
thiếu kinh nghiệm... Việc thực thành luyện tập rèn luyện kỹ năng chưa thường
xuyên.
+ Về phía phụ huynh học sinh: mặt bằng dân trí của một bộ phận người dân
còn hạn chế nên không quan tâm nhắc nhở con cái học hành. Ngoài ra do phong
3


tục kiêng cúng của dân tộc (mỗi lần cúng kiêng phải ở trong nhà 3 ngày), các em
lớp 5 đã lớn đến mùa vụ thường phải giúp bố mẹ làm việc nên ảnh hưởng phần
nào đến tỉ lệ chuyên cần của học sinh cũng ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng
học tập nhất là môn toán..
b. Mô tả giải pháp sau khi có sáng kiến:
Giải pháp1: Giáo dục học sinh lòng yêu thích, say mê Toán học.
Để thực hiện được việc này một cách có hiệu quả, trước hết giáo viên cần
tạo ra một không khí tự nhiên, thoải mái cho lớp học để các em cảm nhận được
“Mỗi ngày đến lớp, đến trường là một ngày vui”. Nội dung dạy học Toán đều có
những chương, những bài gần gũi với đời sống hằng ngày, phù hợp với từng đối
tượng tạo điều kiện để tất cả các em đều có thể tự tìm được cách giải quyết vấn
đề. Khi hướng dẫn học sinh tìm tòi kiến thức mới, giáo viên cần luôn tạo ra
những tình huống có vấn đề dẫn học sinh đến những thắc mắc để rồi muốn tìm
cách giải quyết...
Bên cạnh đó tôi dành thời gian tiết hoạt động tập thể cuối tuần kể cho các
em nghe một số câu chuyện về các danh nhân, người nổi tiếng trong lĩnh vực
toán học, kể các câu chuyện về các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn vẫn cố gắng
học tập, ... nhằm bồi dưỡng cho học sinh sự cố gắng vươn lên trong học tập từ
đó sẽ có lòng say mê học toán.
Ngoài ra tôi động viên các em trò chuyện cùng cha mẹ, giúp đỡ cha mẹ các
công việc ở nhà vào cuối buổi học để dành thời gian cho các em đến lớp nâng
cao tỉ lệ chuyên cần góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng môn
toán.
Ngay trong tuần ôn tập nói về vai trò và tác dụng của toán học đối với cuộc
sống và con người: giúp con người rèn luyện cách suy nghĩ tư duy độc lập cho
mỗi công việc khác nhau rất có ích cho mỗi con người. Nhờ các công thức toán
học mà chúng ta có thể có được cuộc sống hiện đại với các tiện nghi máy móc
phục vụ cho mọi nhu cầu của con người. Trong toán 5 có nhiều vấn đề liên quan
đến thực tế mà các em có thể giúp cha mẹ ngay từ bây giờ: giúp cha mẹ tính
toán diện tích ruộng nương, tính số lương thực thu được xem có cao hơn vụ mùa
4


trước hay không ? vì sao cao hơn ? ... hỗ trợ cha mẹ trong việc nâng cao chất
lượng cuộc sống.
Bên cạnh đó tôi cũng giúp học sinh hiểu rằng toán học là một trong những
nhân tố rất quan trọng đối với mỗi người. Ngoài việc cung cấp cho ta những ý
niệm, kỹ năng, thói quen cần thiết cũng góp phần hoàn thiện nhân cách con
người, thì toán học có vai trò rất quan trọng trong việc phát triển tư duy của mổi
người (tư duy logic và ngôn ngử chính xác,suy đoán và tưởng tượng,tư duy thuật
giải, tư duy hình tượng…) theo hướng tích cực và góp phần giải quyết nhu cầu
thực tế. Những kiến thức về số tự nhiên, phân số, số thập phân và các kỹ năng
tính toán cơ bản (cộng, trừ, nhân, chia) vốn hay được sử dụng trong cuộc sống
hàng ngày.
Từ sự yêu thích và thái độ học tập tích cực đối với môn Toán, khơi dậy
niềm đam mê, hứng thú trong học tập để học sinh dần hình thành thói quen tự
học và có trách nhiệm hơn trong học tập.
Giải pháp 2: Xây dựng nề nếp học Toán.
Xây dựng cho học sinh những thói quen, cách học hợp lí có trật tự để mang
lại hiệu quả cao trong học tập nhất là trong học Toán. Ngay từ đầu năm học
hướng cho học sinh bầu chọn Hội đồng tự quản lớp gồm các bạn có ý thức tốt hỗ
trợ giáo viên trong việc quản lớp cũng nh các hoạt động của lớp, Sau đó lựa
chọn các thành viên trong Ban học tập là những học sinh có ý thức học tập tốt
phụ trách việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các bạn trong 15 phút truy bài đầu giờ
học buổi sáng cũng như buổi chiều.
+ Ở lớp: Trong các tiết học bài mới, giáo viên dành thời gian mở rộng kiến
thức, đưa ra nhiều bài tập đồng dạng để rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức
mới cho học sinh.
Đối với các quy tắc thực hiện các phép tính với số thập phân, tôi cho học
sinh nhắc lại nhiều lần và thuộc ngay trước khi chuyển sang phần luyện tậpthực hành. Ban học tập sẽ có trách nhiệm nhắc nhở và kiểm tra các quy tắc này
trong thời gian truy bài.

5


Thường xuyên nhắc nhở các em tập trung chú ý nghe giảng và ghi chép đầy
đủ các cách làm bài ngắn gọn mà cô giáo hướng dẫn ra vở nháp. Có thắc mắc
hay điều gì chưa hiểu cứ mạnh dạn hỏi để cô giáo giảng lại (Có thể hỏi bạn
trong giờ ra chơi). Chú ý nghe cô giáo sửa bài và ghi lại bài sửa cụ thể, rõ ràng
vào giấy nháp để tham khảo khi có bài tập đồng dạng. Khi các em hiểu bản chất
bài toán, các em sẽ thấy thích thú vì có thể áp dụng bài toán đó trong thực tế
cuộc sống.
Trong thời gian học môn Toán ở buổi 2 tôi dành nhiều thời gian giúp đỡ
những học sinh gặp khó khăn và giao thêm một số bài tập có yêu cầu cao hơn
cho những em hoàn thành tốt bài trong vở bài tập.
Tổ chức thi đua trong tổ, nhóm, cá nhân, giáo viên chủ nhiệm theo dõi sát
sao mọi sự tiến bộ dù là nhỏ nhất của học sinh để có những lời động viên,
khuyến khích kịp thời đó để các em cố gắng vươn lên rèn luyện và học tập.
+ Ở nhà: Hướng dẫn học sinh đọc trước bài học mới trong sách giáo khoa
để biết bài học mới sẽ học gì và cần những kiến thức cũ nào có liên quan. Học
thuộc các quy tắc của bài cũ và các kiến thức cũ có liên quan. Rèn cho các em
thói quen trước khi tự học ở nhà học thuộc kiến thức bài cũ, xem lại bài cô giáo
hướng dẫn và bài sửa ở nháp, đọc kĩ yêu cầu của bài tập rồi mới làm bài. Có thể
tìm thêm các bài tập đồng dạng trong quyển Bài tập Toán 5 làm thêm để rèn kỹ
năng tính toán cho bản thân.
Giải pháp 3: Rèn kĩ năng tính cho học sinh:
Rèn kỹ năng tính cho học sinh trong suốt quá trình học tập nhằm giúp học
sinh tính nhanh, tính đúng các phép tính vận dụng vào giải toán có lời văn, tính
giá trị biểu thức, giải toán hình, …
Khi tổ chức dạy học các bài phần lý thuyết tôi lựa chọn phương pháp, hình
thức tổ chức dạy học phù hợp với nội dung từng bài học, phù hợp với từng đối
tượng học sinh. Nội dung dạy học đảm bảo tính hệ thống theo mức độ tăng dần
(từ dễ đến khó). Sau mỗi bài học, tôi khắc sâu kiến thức trọng tâm của bài, lựa
chọn xem cần củng cố khắc sâu phần nào để tránh sai lầm không đáng có khi
các em vận dụng thực hành.
6


Thường xuyên kiểm tra nhận xét việc nắm kiến thức và rèn kỹ năng của học
sinh để có sự điều chỉnh, giúp đỡ phù hợp.
Thường xuyên quan tâm đến từng đối tượng học sinh, đồng thời phải động
viên, khuyến khích học sinh kịp thời khi thấy học sinh có sự tiến bộ. Tạo điều
kiện để học sinh được thực hành luyện tập thường xuyên.
Buổi chiều củng cố kiến thức kĩ năng cho học sinh tôi lựa chọn những dạng
toán cơ bản, dạng toán học sinh thường mắc sai lầm để hướng dẫn học sinh rèn
luyện kỹ năng. Khi lựa chọn nội dung ôn tập, giáo viên cần đưa ra những nội
dung thật gần gũi đối với đời sống hằng ngày của các em để từ đó các em nhận
thấy sự cần thiết phải trau dồi kiến thức của môn học, thấy được vai trò của môn
học trong việc học tập các môn học khác và trong đời sống thực tiễn.
Để giải được bất kì dạng toán nào đạt kết quả thì các em phải có kĩ năng
thực hiện bốn phép tính cơ bản. Tôi dành nhiều thời gian cho việc rèn kĩ năng
thực hiện bốn phép tính cơ bản (cộng, trừ, nhân, chia) từ thực tế giảng dạy tôi
thấy học sinh thường mắc phải các sai lầm sau:
a) Với phép tính cộng, trừ.
- Đặt phép cộng, trừ chưa thẳng cột.
Ví dụ:
Đặt tính đúng:
+

-

1,92

Đặt tính sai:
1,92

+

274

274

Đặt tính đúng:

Đặt tính sai:

57,05

57,05

-

4,154

4,154

Để khắc phục sai lầm này đòi hỏi giáo viên trong khi dạy phải hết sức tỉ mỉ,
hướng dẫn cho học sinh cách đặt tính, đặt dấu bằng, phần nguyên thẳng phần
nguyên, phần thập phân thẳng phần thập phân, dấu phẩy thẳng dấu phẩy, đến
quy trình tính phải cẩn thận thì mới tập được cho các em kĩ năng tính toán thành
thạo, chính xác. Những chi tiết dù rất nhỏ nhưng nếu giáo viên chú ý sửa sai
7


thường xuyên, uốn nắn kịp thời thì dần dần trở thành thói quen, tạo ý thức tốt
cho các em tính toán.
Khi tính toán phải thực hiện phép tính từ phải sang trái, dấu phẩy hạ thẳng cột,
nhắc nhở nhiều lần sẽ giúp học sinh hình thành khả năng tính toán. Giáo viên có thể
luyện cho học sinh bằng nhiều cách: lúc đầu giáo viên đặt tính cho học sinh tính, sau
đó giáo viên cho phép tính rồi học sinh tự đặt tính và tính, cuối cùng cho các em thử
lại kết quả tính để tạo thói quen tự kiểm tra kết quả của mình cũng như củng cố sâu
hơn mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ số thập phân.
a) Với phép tính nhân:
+ Sai do quên nhớ: Khi thực hiện nhân số thập phân học sinh thường mắc
sai lầm nhất là quên nhớ khi nhân dẫn đến kết quả sai.
Ví dụ:
× 75,3

1,6
4518
753
120,48
Để khắc phục điều này vào thời gian ôn tập buổi 2 tôi ra thêm các bài tập
dạng nhân số thập phân có nhớ để học sinh làm thêm, sau đó gọi một số em
thường xuyên quên nhớ lên bảng làm và để cả lớp cùng phát hiện nhắc nhở
nhiều lần để bản thân học sinh cũng như cả lớp tránh được lỗi sai này, dần dần
các em tự tạo cho mình thói quen nhớ khi tính toán có nhớ.
+ Sai do xác định vị trí dấu phẩy sai: Sai lầm này học sinh dễ mắc phải nhất
do nhầm lẫn với cách đặt dấu phẩy ở phép cộng trừ hoặc do các em chưa nhớ kĩ
quy tắc. Để khắc phục sai lầm này ngay từ bài đầu tiên của phép nhân sau khi
hình thành cách nhân tôi cho học sinh ghi nhớ cách nhân ngay tại lớp và cho
thêm một số ví dụ vận dụng nhấn mạnh cách đặt dấu phẩy để học sinh ghi nhớ
cách đặt dấu phẩy. Học xong bài nhân số thập phân với số thập phân tôi cho học

8


sinh so sánh hai dạng nhân và nhấn mạnh cách xác định dấu phẩy để học sinh
thực hiện thành thạo.
Ví dụ:
Tính đúng:

x

4,12

Tính sai:

x

4,12

3,5

3,5

2060

2060

1236

1236

14,420

144,20

+ sai lầm khi nhân viết tích riêng không đúng hàng: do khi thực hiện phép
nhân với thừa số có chữ số 0 ở giữa các em quên không viết thêm chữ số 0 ở
hàng chục.
Ví dụ:
Tính đúng:

x

91,3

Tính sai:

x

91,3

4,05

4,05

4565

4565

36520

3652

369,765

41,085

Để khắc phục những sai lầm trên tôi cho các em làm rất nhiều phép tính
dạng trên. Mỗi lần thực hiện tôi đều cho các em nhắc lại quy tắc thực hiện phép
nhân: thực hiện từ phải qua trái, nhân lần lượt từ hàng đơn vị, đến hàng chục, rồi
đến hàng trăm.Các tích riêng phải đặt đúng hàng.
+ Đối với phép chia: Đây là phép tính mà học sinh thường hay nhầm lẫn
nhất khi làm bài. Các em thường phạm sai lầm trong việc bỏ bớt số 0.
Ví dụ:
3,005
30
005
000

5
0,61

3,005 5
30
0,601
0 005
00 0

Khi chia số thập phân cho số tự nhiên các em có thể vấp phải sai lầm như:
9


Ví dụ: 631,08 : 9
- Tính đúng :

631,08 9
01 0

70,12

18
0
- Tính sai:
Trường hợp 1: 631,08 9

Trường hợp 2: 631,08 9

01 0 7,12

01 0

7012

18

18

0

0

Khi chia số tự nhiên cho số thập phân các em cũng thực hiện khá tốt theo
quy tắc, tuy nhiên một số học sinh sau khi gạch dấu phẩy ở số chia (số thập
phân) lại quên không thêm số 0 vào bên phải số bị chia.
Ví dụ : 702 : 7,2
- Tính đúng:

7020

7,2

- Tính sai: 702

7,2

540

97,5

540

9,75

360

360

00

00

Với các trường hợp này tôi yêu cầu học sinh đó nhắc lại quy tắc tính và tự
thực hiện lại một lần theo quy tắc rồi đưa thêm ví dụ cho học sinh đó làm để
khắc sâu hơn.
Khi chia số thập phân cho số thập phân một số học sinh thường nhầm lẫn
khi chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải không đúng theo số chữ số ở
phần thập phân của số chia.
Ví dụ: 17,55 : 0,39
- Tính đúng :

17,55 0,39
1 95
00

- Tính sai :
10

45


Trường hợp 1: 1,7,55 0,39
175

Trường hợp 2: 17,5,5 0,39

0,045

1 9 5 4,5

1 95

00

00
Với tất cả các dạng bài trên để khắc sâu kiến thức tôi cho học sinh làm đi
làm lại nhiều lần. bên cạnh đó, trong quá trình giảng dạy, cung cấp kiến thức,
nếu liên quan đến kiến thức cũ hoặc quy tắc cũ tôi đều hỏi ngay học sinh nhanh
nhẹn hơn để củng cố giúp cả lớp nhớ lại vận dụng và thực hiện được tốt hơn.
Trong quá trình giảng bài và hình thành kiến thức cho học sinh tôi lựa chọn các
câu hỏi phù hợp với trình độ nhận thức của học sinh lớp mình có thể gắn liền với
thực tế làm sao cho tất cả các em đều hiểu được yêu cầu cơ bản của bài học.
Trong từng tiết học, tôi quan tâm nhận xét bài làm của từng em để nắm bắt khả
năng hiểu bài và phát hiện những sai lầm của các em uốn nắn sửa chữa kịp thời.
Để khắc phục tất cả các sai sót trên tôi yêu cầu tất cả học sinh phải nhớ
cách tính từng dạng bài, đưa ra các ví dụ cụ thể từ đơn giản đến phức tạp cho
học sinh làm nhiều lần trong giờ học củng cố kiến thức kỹ năng buổi chiều.
4. Hiệu quả do sáng kiến đem lại:
Qua quá trình nghiên cứu áp dụng thực hiện sáng kiến “Một số kinh
nghiệm rèn kĩ năng thực hiện các phép tính về số thập phân cho học sinh
vùng dân tộc” cho đến thời gian báo cáo đề tài tôi đã thu được một số kết quả
như sau:
Đa số học sinh đều yêu thích và say mê học toán, có nề nếp tự giác khi học
toán ở lớp cũng như ở nhà. Tất cả học sinh đã có kĩ năng tính toán khá tốt, có
khả năng vận dụng bốn phép tính cơ bản vào việc làm các bài toán như: Tìm
thành phần chưa biết, tính giá trị của biểu thức, giải toán có lời văn, .... Các em
đã có kĩ năng đánh giá bài làm của bạn. Có khả năng phát hiện và sửa chữa sai
lầm mà bạn gặp phải, cũng như mỗi em đều có ý thức rèn luyện kĩ năng tính
toán cẩn thận, ít phạm lỗi. Các em đã tích cực chuẩn bị bài ở nhà, luôn sẵn sàng
tham gia các yêu cầu của giáo viên đưa ra trong tiết học toán.
11


Kết quả khảo sát:
Kỹ năng tính toán, Kỹ năng tính toán
vận dụng tốt
tốt
Thời điểm
Số
Số
%
%
lượng
lượng
Chưa áp dụng SK
1
5,6
7
38,8
Sau khi áp dụng
5
27,75
12
66,65
SK

Kỹ năng tính toán
còn hạn chế
Số
%
lượng
10
55,6
1

5,6

5. Đánh giá về phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến:
Có thể vận dụng sáng kiến này trong việc rèn kĩ năng thực hiện các phép
tính với số thập phân cho học sinh khối 5 Trường Tiểu học Nậm Loỏng và vận
dụng với các đơn vị trường bạn có cùng đối tượng học sinh.
Hỗ trợ thêm cho đồng nghiệp một số kinh nghiệm rèn kĩ năng thực hiện các
phép tính cho học sinh trong nhà trường tiểu học.
6. Các thông tin cần được bảo mật: Không
7. Kiến nghị, đề xuất:
a) Kiến nghị: Không
b) Đề xuất: Không
8. Tài liệu đính kèm: Không
Trên đây là nội dung, hiệu quả của tác giả do chính tôi thực hiện không sao
chép hoặc vi phạm bàn quyền./.

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐƠN VỊ

TÁC GIẢ SÁNG KIẾN

ÁP DỤNG SÁNG KIẾN

Nguyễn Thị Thanh

12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×