Tải bản đầy đủ

giáo án mỹ thuật 1 cả năm ( soạn phương pháp đan mạch)

Mĩ thuật 1

Năm học 2016 – 2017

Bài 1
Thường thức
Mĩ thuật

XEM TRANH THIẾU NHI VUI CHƠI
Điều chỉnh theo CV 5842

I. MỤC TIÊU:
- Giúp học sinh làm quen, tiếp xúc với tranh vẽ của thiếu nhi.
- Bước đầu biết quan sát, mô tả hình ảnh, màu sắc trên tranh.
- Bước đầu cảm nhận được vẻ đẹp của tranh vẽ về thiếu nhi.
II. CHUẨN BỊ:
- Tranh của thiếu nhi vẽ về cảnh vui chơi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
1 – Ổn định tổ chức: Yêu cầu lớp hát
2 – Bài mới: Giới thiệu bài – ghi bảng

* Hoạt động 1: Giới thiệu tranh về đề tài
vui chơi.
Treo tranh yêu cầu HS quan sát và giới
thiệu:
Đây là một số bức tranh các bạn vẽ về
các hoạt động vui chơi của thiếu nhi.
Nêu câu hỏi:
- Các em thường có những hoạt động vui
chơi nào ở sân trường?
- Ở nhà các em thường có những hoạt
động vui chơi nào?
* Nhấn mạnh: Đề tài vui chơi rất rộng,
hoạt động vui chơi rất phong phú và hấp
dẫn, có nhiều hoạt động vui chơi có thể
vẽ thành tranh đẹp. Nhiều bạn đã say mê
đề tài này và đã vẽ được những tranh có
giá trị. Chúng ta cùng xem tranh của các
bạn để thưởng thức và học tập cách vẽ…
* Hoạt động 2: Hướng dẫn xem tranh.
Yêu cầu HS quan sát tranh nêu câu hỏi:
- Bức tranh vẽ những gì?
- Trong tranh có những hình ảnh nào?
- Hình ảnh nào là hình ảnh chính trong
bức tranh?
- Hình ảnh nào là phụ?
- Các hình chính, phụ được sắp xếp ở
GV: Phạm Khắc Chiến

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
Cả lớp hát
Lắng nghe
Quan sát và lắng nghe

Trả lời:
Nhảy dây, chơi bi, kéo co,vv
Thả diều, theo ba mẹ đi chơi công viên,
vv.
Chú ý – lắng nghe.

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Vẽ cảnh đua thuyền của thiếu nhi.
- Thuyền và các bạn thiếu nhi.
- Hình ảnh chèo thuyền là chính
- Hình ảnh mặt nước là phụ
-Hình ảnh chính được sắp xếp ở giữa
1

Trường TH Lý Tự Trọng


Mĩ thuật 1

Năm học 2016 – 2017

đâu?

tranh, hình ảnh phụ được vẽ xung quanh

- Em có thể cho biết các hình ảnh trong
tranh đang diễn ra ở đâu?
- Tranh vẽ bằng những màu gì?
- Màu nào được vẽ nhiều nhất trong
tranh?
- Em thích nhất hình ảnh nào hoặc màu
sắc nào trong bức tranh của bạn?
- Em có thích bức tranh này không? Vì
sao?
* Tóm tắt, kết luận:
* Hoạt động 3: Nhận xét, đánh giá.
Khen ngợi một số HS hăng hái phát biểu.
3 – Nhận xét – dặn dò:
- Nhận xét tiết học.
* Dặn dò:
Sưu tầm tranh,tập quan sát và nhận xét
tranh.
Chuẩn bị đồ dùng cho tiết sau.

Bài 2
Vẽ theo mẫu

- Hình ảnh trong tranh đang diễn ra ở
sông, hồ, bể bơi...
- Đỏ, vàng, xanh lam, vv
- Màu đươc vẽ nhiều hơn là màu xanh
- Trả lời theo cảm nhận riêng.
- Lắng nghe và ghi nhớ.

- Lắng nghe
- Lắng nghe

VẼ NÉT THẲNG
Điều chỉnh theo CV 5842

I. MỤC TIÊU:
- Giúp học sinh nhận biết được các loại nét thẳng
- Biết cách vẽ nét thẳng.
- Tập vẽ phối hợp các nét thẳng để tạo hình đơn giản và vẽ màu theo ý thích.
II. CHUẨN BỊ:
- Một số hình vẽ có nét thẳng.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

1 – Ổn định tổ chức:
- Kiểm tra đồ dùng học tập:
- Để dụng cụ lên bàn
-Yêu cầu các nhóm báo cáo về sự - Đại diện nhóm báo cáo
chuẩn bị ĐDHT của nhóm mình.
2 – Bài mới: Giới thiệu bài - ghi bảng. Lắng nghe.
* Hoạt động 1: Quan sát nhận xét
2
GV: Phạm Khắc Chiến

Trường TH Lý Tự Trọng


Mĩ thuật 1

- Vẽ một số nét thẳng lên bảng và
hướng dẫn HS gọi tên một số nét
thẳng.
- Nét thẳng đứng H1
- Nét thẳng ngang ( nằm ngang) H2
- Nét thẳng nghiêng ( xiên) H3
- Nét gấp khúc ( nét gẫy) H4
Yêu cầu HS kể tên một số đồ vật có các
nét thẳng.

Năm học 2016 – 2017

H3
H1

H2
H4

* Hoạt động 2: Hướng dẫn cách vẽ
- Vẽ các nét thẳng lên bảng gợi ý và Quan sát, lắng nghe.
hướng dẫn HS cách vẽ.
Nét thẳng đứng, nét xiên vẽ từ trên
xuống. ( H1)
Nét ngang vẽ từ trái qua phải .( H2)
H1
Nét gấp khúc: Có thể vẽ liền nét từ trái
qua phải (nếu vẽ theo chiều ngang).
(H3)
H3
Yêu cầu HS quan sát hình trong ở tập Quan sát hình vẽ trong vở.
vẽ, nêu câu hỏi:
- Trong hình vẽ những gì?
Vẽ ngôi nhà

- Ngôi nhà còn thiếu những gì?
- Ngoài cử sổ và của ra vào ta có thể
vã được những gì nữa?
- Kết luận và gợi ý HS cách vẽ màu.
* Hoạt động 3: Hướng dẫn thực hành
Yêu cầu HS vẽ thêm hình vào hình vẽ
trong Vở tập vẽ và vẽ màu theo ý thích.
- Quan sát lớp, nhắc nhở và hướng dẫn
HS vẽ bài.
* Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá
Thu một số bài treo lên bảng yêu cầu
HS nhận xét.
Nhận xét bổ sung
3 – Nhận xét – dặn dò:
GV: Phạm Khắc Chiến

H2

Cửa sổ và của ra vào
Vẽ hàng rào, cột ăng ten, vv
Lắng nghe
Vẽ bài theo ý thích của mình.

Nhận xét theo cảm nhận riêng của mình
Lắng nghe.
3

Trường TH Lý Tự Trọng


Mĩ thuật 1

Năm học 2016 – 2017

- Nhận xét tiết học.
* Dặn dò:
Tiết sau chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học
tập và quan sát màu sắc xung quanh.
Bài 3
Vẽ trang trí

MÀU VÀ VẼ MÀU VÀO HÌNH ĐƠN GIẢN

I. MỤC TIÊU:
- Giúp học sinh nhận biết được ba màu cơ bản: Đỏ, Vàng, Xanh Lam
- Biết vẽ màu vào hình đơn giản, vẽ được kín hình không chờm ra ngoài hình vẽ.
- Cảm nhận được vẻ đẹp của màu sắc.
II. CHUẨN BỊ:
- Bảng màu cơ bản : ( Đỏ , Vàng, Xanh Lam)
- Một số đồ vật có màu đỏ, vàng, xanh lam.
- Bài vẽ của học sinh năm trước.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY

1 – Ổn định tổ chức:
- Kiểm tra đồ dùng học tập:
-Yêu cầu các nhóm báo cáo về sự chuẩn
bị ĐDHT của nhóm mình.
2 – Bài mới: Giới thiệu bài - ghi bảng.
* Hoạt động 1: Giới thiệu về màu sắc
Yêu cầu HS quan sát H1 bài 3 Vở tập vẽ1,
Nêu câu hỏi:
- Hãy kể tên các màu ở H1?
- Kể tên những đồ vật có màu đo, vàng,
xanh lam mà em biết.
+ Kết luận: Mọi vật xung quanh chúng ta
đều có màu sắc. Màu sắc làm cho thiên
nhiên và mọi vật đẹp hơn, 3 màu Đỏ, vàng
Xanh Lam là 3 màu chính.
* Hoạt động 2: Hướng dẫn cách vẽ màu
Yêu cầu HS qua sát (H2,H3 H4 , Bài 3 Vở
tập vẽ 1), nêu câu hỏi:
- Hình 2,3,4 vẽ gì?
- Lá cờ tổ quốc có màu gì?
GV: Phạm Khắc Chiến

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

- Để dụng cụ lên bàn
- Đại diện nhóm báo cáo
- Lắng nghe.
Quan sát vở và trả lời câu hỏi:
- Đỏ, vàng, xanh lam
- Lá cờ tổ quốc màu đỏ, ông sao màu
vàng, mà xanh ở nước biển, cây trái, vv.
- Lắng nghe.

Quan sát hình trong vở tậo vẽ và trả lời
câu hỏi:
- Lá cờ tổ quốc, quả xoài, dãy núi
- Là cở tổ quốc màu đỏ, ngôi sao màu
vàng
4

Trường TH Lý Tự Trọng


Mĩ thuật 1

Năm học 2016 – 2017

- Quả xoài thường có màu gì?
- Dãy núi nhìn từ xa em thấy có màu gì?

- Màu xanh hoặc khi chín màu vàng
- Có thể là màu tím, màu xanh lá cây, màu
lam,…
- Hướng dẫn HS cách cầm bút và cách vẽ - Chú ý, lắng nghe
màu
* Hoạt động 3: Hướng dẫn thực hành:
Yêu cầu HS:
- Quan sát lớp nhắc nhở và hướng dẫn HS
vẽ bài.
* Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá
Thu một số bài treo lên bảng yêu cầu HS
nhận xét.
Nhận xét bổ sung
3 – Nhận xét – dặn dò:
- Nhận xét tiết học.
* Dặn dò:
Tiết sau chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập.

Bài 4
Vẽ theo mẫu

Tô màu theo ý thích vào hình 2,3,4 Vở tập
vẽ1

Nhận xét theo cảm nhận riêng của mình
Lắng nghe.

VẼ HÌNH TAM GIÁC

I. MỤC TIÊU:
- Giúp học sinh nhận biết được hình tam giác.
- Biết cách vẽ và vẽ được hình tam giác.
- Từ các hình tam giác có thể vẽ được một số hình tương tự trong thiên nhiên.
II. CHUẨN BỊ:
- Một số đồ vật có dạng hình tam giác
- Bài vẽ của học sinh lớp trước.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

1 – Ổn định tổ chức:
- Kiểm tra đồ dùng học tập:
- Để dụng cụ lên bàn
-Yêu cầu các nhóm báo cáo về sự chuẩn - Đại diện nhóm báo cáo
bị ĐDHT của nhóm mình.
2 – Bài mới: Giới thiệu bài - ghi bảng.
Lắng nghe
* Hoạt động 1: Giới thiệu hình tam giác
GV: Phạm Khắc Chiến

5

Trường TH Lý Tự Trọng


Mĩ thuật 1

Năm học 2016 – 2017

Yêu cầu HS quan sát hình vẽ ở bài 4 trong Qua sát hình trong Vở tập vẽ1 và trả lời
Vở tập vẽ 1, nêu câu hỏi:
câu hỏi:
- Trong Vở tập vẽ có vẽ những hình gì?
- Hình vẽ cái nón, hình vẽ cái êke, hình vẽ
cái mái nhà.
Yêu cầu HS kể tên một số vật, đồ vật có
- Khăn quàng đỏ, cánh buồm, dãy núi,
dạng hình tam giác.
con cá,…
* Hoạt động 2:Hướng dẫn cách vẽ
Nêu câu hỏi:
- Được vẽ bằng 3 nét
- Hình tam giác được vẽ bởi mấy nét?
- Quan sát, lắng nghe
- Vẽ các nét lên bảng gợi ý và hướng dẫn
HS cách vẽ.
+ Tóm tắt: Có thể vẽ nhiều hình (vật, đồ
vật) có dạng hình tam giác...
* Hoạt động 3: Hướng dẫn thực hành
Yêu cầu HS:
- Quan sát lớp nhắc nhở và hướng dẫn HS
vẽ bài.
* Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá
- Thu một số bài treo lên bảng yêu cầu HS
nhận xét.
Nhận xét bổ sung cho từng bài.
3 – Nhận xét – dặn dò:
- Nhận xét tiết học.
* Dặn dò:
Tiết sau chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập.

Bài 5
Vẽ theo mẫu

- Vẽ mộ bức tranh về biển và vẽ màu theo
ý thích.
Nhận xét theo cảm nhận riêng của mình
Quan sát, lắng nghe.

VẼ NÉT CONG
Điều chỉnh theo CV 5842

I. MỤC TIÊU:
- Giúp học sinh nhận biết được nét cong
- Biết cách vẽ nét cong
- Tập vẽ hình có nét cong và tơ màu theo ý thích.
II. CHUẨN BỊ:
- Một số hình ảnh có nét cong
- Bài vẽ vủa học sinh lớp trước.
6
GV: Phạm Khắc Chiến

Trường TH Lý Tự Trọng


Mĩ thuật 1

Năm học 2016 – 2017

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

1 – Ổn định tổ chức:
- Kiểm tra đồ dùng học tập:
- Để dụng cụ lên bàn
-Yêu cầu các nhóm báo cáo về sự chuẩn - Đại diện nhóm báo cáo
bị ĐDHT của nhóm mình.
2 – Bài mới: Giới thiệu bài - ghi bảng.
Lắng nghe
* Hoạt động 1: Giới thiệu nét cong
Vẽ lên bảng một số nét cong như: Nét
Quan sát, lắng nghe và nêu tên các nét
cong, nét lượn sóng, nét cong trong khép
cong theo hướng dẫn.
kín gợi ý giúp HS nêu được tên các nét
cong
Gợi ý để HS thấy các hình vẽ trên được vẽ
từ các nét cong.
* Hoạt động 2: Hướng dẫn cách vẽ
Vẽ lên bảng từng nét chậm gợi ý , hướng
dẫn HS cách vẽ các nét cong
+ Các hình quả, quả được vẽ từ nét cong

Quan sát, và vẽ nháp vào bảng con.

* Hoạt động 3: Hướng dẫn thực hành
Vẽ một vườn hoa hoặc một vườn cây ăn
- Gợi ý HS làm bài tập:
quả theo ý thích
Vẽ vào phần giấy ở vở tập vẽ lớp 1 những
gì HS thích nhất như: vườn hoa, vườn cây
ăn quả, thuyền và biển, núi và biển,…
* Giúp HS làm bài cụ thể:
+ Gợi ý để HS tìm ra hình để vẽ.
+ Yêu cầu HS vẽ hình vừa với phần giấy
không to quá , nhỏ quá.
+ Vẽ màu theo ý thích.
* Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá
Thu một số bài treo lên bảng yêu cầu HS
nhận xét.
Nhận xét bổ sung
GV: Phạm Khắc Chiến

Nhận xét theo cảm nhận riêng của mình
Lắng nghe.
7

Trường TH Lý Tự Trọng


Mĩ thuật 1

Năm học 2016 – 2017

3 – Nhận xét – dặn dò:
- Nhận xét tiết học.
* Dặn dò:
Tiết sau chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập
và quan sát một số loại quả để tìm ra đặc
điểm riêng của chúng.
Bài 6
Vẽ theo mẫu

NẶN QUẢ DẠNG HÌNH TRÒN
Điều chỉnh theo CV 5842

I- MỤC TIÊU:
- Giúp HS nhận biết đặc điểm, hình dáng và màu sắc của một số quả dạng tròn.
- Tập nặn một vài quả dạng hình tròn.
- Giáo dục HS giữ gìn vệ sinh và biết bảo vệ thiên nhiên.
II- CHUẨN BỊ:
- Một số ảnh tranh vẽ về các dạng quả hình tròn.
- Một vài quả dạng hình tròn khác nhau để HS quan sát.
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY

1 – Ổn định tổ chức:
- Kiểm tra đồ dùng học tập:
-Yêu cầu các nhóm báo cáo về sự chuẩn
bị ĐDHT của nhóm mình.
2 – Bài mới: Giới thiệu bài - ghi bảng.
* Hoạt động 1:Giới thiệu đặc điểm các
loại quả dạng tròn.
Cho HS quan sát, nhận xét các loại quả
dạng tròn qua ảnh, tranh và mẫu thực.
Nêu câu hỏi để HS nhận xét về hình dáng,
màu sắc của các loại quả dạng tròn.
Quả táo có dạng hình gì ?
Quả táo có màu gì ?
+ Quả bưởi hình dáng chung là gì ?
+ Quả bưởi có màu gì ?
+ Quả cam ?
GV: Phạm Khắc Chiến

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

- Để dụng cụ lên bàn
- Đại diện nhóm báo cáo
Lắng nghe
Quan sát, nhận xét các loại quả dạng tròn
qua ảnh, tranh và mẫu thực.

Hình tròn
- Có loại màu xanh, màu vàng...
- Hình tròn
- Màu chủ yếu là xanh hoặc vàng.
- Tròn hoặc hơi tròn
8

Trường TH Lý Tự Trọng


Mĩ thuật 1

Năm học 2016 – 2017

+ Màu quả cam ?
- Màu da cam, vàng hoặc xanh đậm...
* Hoạt động 2: Hướng dẫn cách nặn
- Lấy đất màu hoặc đất sét nặn một quả - Tập nặn các quả dạng hình tròn.
dạng hình tròn nào đó để cả lớp quan sát
cách nặn theo các bước như sau:
+Nặn đất theo hình dáng quả, tạo dáng
tiếp làm cho rõ đặc điểm của quả, sau đó
tìm các chi tiết còn lại như: núm, cuống,
ngấn lá,…
* Hoạt động 3: Hướng dẫn thực hành
Yêu cầu HS:
- Quan sát lớp nhắc nhở và hướng dẫn HS
vẽ bài.
- Nặn 1 hoặc 2 quả bằng đất màu, đất sét
* Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá
- Thu một số bài nặn yêu cầu HS nhận
xét.
Nhận xét bổ sung cho từng bài.
3 – Nhận xét – dặn dò:
- Nhận xét tiết học.
* Dặn dò:
- Quan sát hoa quả về hình dáng và màu
sắc của chúng để chuẩn bị cho bài sau.
- Tiết sau chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học
tập.

Bài 7
Vẽ trang trí

Nhận xét theo cảm nhận riêng của mình
Quan sát, lắng nghe.

Lắng nghe, ghi nhớ

VẼ MÀU VÀO HÌNH QUẢ (TRÁI) CÂY

I- MỤC TIÊU:
- Giúp HS nhận biết màu các loại quả quen biết.
- Biết chọn màu và tô được màu vào hình các quả theo ý thích.
- Giáo dục HS biết chăm sóc và bảo vệ cây trồng.
II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Một số quả thực (có màu khác nhau ).
- Tranh hoặc ảnh các loại quả.
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
9
GV: Phạm Khắc Chiến

Trường TH Lý Tự Trọng


Mĩ thuật 1

Năm học 2016 – 2017

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

1 – Ổn định tổ chức:
- Kiểm tra đồ dùng học tập:
-Yêu cầu các nhóm báo cáo về sự chuẩn
bị ĐDHT của nhóm mình.
2 – Bài mới: Giới thiệu bài - ghi bảng.
* Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét.
Yêu cầu HS xem hình trong vở tập vẽ và

- Để dụng cụ lên bàn
- Đại diện nhóm báo cáo
Lắng nghe
Mở vở Tập vẽ và quan sát tranh

nêu lên một số câu hỏi như:

- Hãy kể tên những quả có trong hình.
- Hãy nêu tên màu sắc của những quả
trong tranh.
- Ngoài những quả trong tranh ra em còn
biết thêm những quả nào khác?
* Hoạt động 2: Hướng dẫn HS cách làm
bài
- Yêu cầu HS quan sát hình trong vở Tập
vẽ, nêu câu hỏi:
Tranh vẽ quả gỉ?Màu sắc quả thế nào?
Vẽ lên bảng hình quả và hướng dẫn HS
cách tô màu.
* Hoạt động 3: Hướng dẫn thực hành
Yêu cầu HS:
- Quan sát lớp nhắc nhở và hướng dẫn HS
tô màu.
* Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá
- Thu một số bài nặn yêu cầu HS nhận
xét.
Nhận xét bổ sung cho từng bài.
3 – Nhận xét – dặn dò:
- Nhận xét tiết học.
* Dặn dò:
- Quan sát màu sắc của hoa quả,...
GV: Phạm Khắc Chiến

- Quả thanh long, măng cụt,...
- Quả thanh long có màu đỏ,..
- Quả xoài, quả cà chua,...

- Quan sát hình trong vở Tập vẽ.
Tranh vẽ quả xoài,...
Quan sát, lắng nghe
Tô màu vào hình quả trong Vở tập vẽ.

Nhận xét theo cảm nhận riêng của mình
Quan sát, lắng nghe.

Lắng nghe, ghi nhớ
10

Trường TH Lý Tự Trọng


Mĩ thuật 1

Năm học 2016 – 2017

- Tiết sau chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học
tập.

Bài 8
Vẽ theo mẫu

VẼ HÌNH VUÔNG VÀ HÌNH CHỮ NHẬT
Điều chỉnh theo CV 5842

I- MỤC TIÊU:
- Giúp HS nhận biết hình vuông và hình chữ nhật.
- Biết cách vẽ và vẽ được hình vuông, hình chữ nhật vào hình có sẵn, vẽ màu
theo ý thích.
- Giúp HS thấy được vẻ đẹp của những đồ vật xung quanh.
II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Một vài đồ vật dạng hình vuông, hình chữ nhật.
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
1 – Ổn định tổ chức:
- Kiểm tra đồ dùng học tập:
-Yêu cầu các nhóm báo cáo về sự chuẩn
bị ĐDHT của nhóm mình.
2 – Bài mới: Giới thiệu bài - ghi bảng.
* Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét.
- Giới thiệu một số đồ vật:
Cái bảng, quyển vở, mặt bàn, viên gạch
lát nhà, nêu câu hỏi:
+ Cái bảng là hình gì?
+ Viên gạch lát nền có dạng hình gì?.
- Yêu cầu HS xem hình minh hoạ trong vở
và đặt câu hỏi để HS suy nghĩ trả lời.
+ Trong hình vẽ những gỉ?
+ Ngôi nhà cong thiếu gì ?
+ Ngoài của sổ và của ra vào em có thể
vẽ thêm được những gì?
* Hoạt động 2: Hướng dẫn HS cách vẽ
Vẽ mẫu lên bảng
- Vẽ hai nét ngang (hình vuông) và hai nét
dọc (hình chữ nhật)
GV: Phạm Khắc Chiến

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
- Để dụng cụ lên bàn
- Đại diện nhóm báo cáo
Lắng nghe
Quan sát, lắng nghe và trả lời câu hỏi:

- Hình chữ nhật
- Viên gạch lát nền là hình vuông
Quan sát hình trong vở Tập vẽ.
Vẽ ngôi nhà
Thiếu cửa sổ và cửa ra vào
Vẽ thêm hàng rào, ông mặt trời, vv

Quan sát, lắng nghe

11

Trường TH Lý Tự Trọng


Mĩ thuật 1

Năm học 2016 – 2017

- Vẽ tiếp hai nét dọc còn lại để tạo thành
hình vuông và hình chữ nhật
Hoạt động 3: Hướng dẫn thực hành
Yêu cầu HS nêu yêu cầu bài tập.

Vẽ các nét dọc, nét ngang để tạo thành
- Quan sát lớp nhắc nhở và hướng dẫn HS cửa ra vào và cửa sổ,...
tô màu.
Vẽ và tô màu theo ý thích
Nhắc HS: + Vẽ thêm hình để bài vẽ
phong phú hơn (hàng rào, mặt trời, cây
và mây,…)
+ Vẽ màu theo ý thích
* Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá
- Thu một số bài vẽ và yêu cầu HS nhận
xét.
Nhận xét bổ sung cho từng bài.
3 – Nhận xét – dặn dò:
- Nhận xét tiết học.
* Dặn dò:
- Quan sát màu sắc của hoa quả,...
- Tiết sau chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học
tập.

BÀI 9
Thường thức
Mĩ thuật

Nhận xét theo cảm nhận riêng của mình
Quan sát, lắng nghe.

Lắng nghe, ghi nhớ

XEM TRANH PHONG CẢNH

I- MỤC TIÊU:
- Giúp HS nhận biết được tranh phong cảnh, mô tả được những hình vẽ và màu
sắc chính trong tranh.
- Bước đầu cảm nhận được vẻ đẹp của tranh phong cảnh và yêu thích tranh
phong cảnh.
- Yêu mến cảnh đẹp thiên nhiên.
II- ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- Tranh ảnh phong cảnh (Cảnh biển, cảnh đồng quê,…)
- Một số tranh phong cảnh của HS năm trước.
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
GV: Phạm Khắc Chiến

12

Trường TH Lý Tự Trọng


Mĩ thuật 1

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
1 – Ổn định tổ chức:
Yêu cầuHS hát một bài
2 – Bài mới: Giới thiệu bài :
Trong sáng tác nghệ thuật, đặc biệt là
nghệ thuật hội hoạ thì đề tài phong cảnh
là một đề tài đem đến cho con người xem
nhiều cảm xúc. Và để hiểu hơn về tranh
phong cảnh, thấy được vẻ đẹp của tranh
phong cảnh chúng ta tìm hiểu qua bài:
Xem tranh phong cảnh
* Hoạt động 1: Giới thiệu tranh phong

Năm học 2016 – 2017

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
Cả lớp hát
Lắng nghe

cảnh.
Yêu cầu HS xem tranh đã chuẩn bị, nêu
câu hỏi:
- Tranh phong cảnh thường vẽ những gì?
- Tranh phong cảnh còn có thể vẽ thêm
những gì?
- Có thể vẽ tranh phong cảnh bằng các
câht liều gì?
- Tranh phong cảnh thường thấy treo ở
đâu?
* Hoạt động 2: Hướng dẫn HS xem
tranh
A- Tranh 1: Đêm hội
+ Hướng dẫn HS xem tranh và trả lời
các câu hỏi sau:
- Tranh vẽ những gì?
- Hình ảnh nào là chính, hình ảnh nào là
phụ?
- Hãy kể tên những màu có trong tranh?
- Em nhận xét gì về tranh đêm hội:
* Tóm tắt:
B- Tranh 2: Chiều về (Tranh bút dạ của
bạn Hoàng Phong):
- Yêu cầu HS quan sát tranh, nêu câu hỏi:
- Tranh của bạn Phong vẽ ban ngày hay
đêm?
- Tranh vẽ cảnh ở đâu?
- Vì sao bạn Hoàng Phong lại đặt tên
“chiều về”?
GV: Phạm Khắc Chiến

Quan sát tranh ểutả lời câu hỏi:
Vẽ nhà, cây, đường, ao, hồ, thuyền biển,…
- Người, các con vật, cho tranh sinh động.
- Chì màu, sáp màu, bút dạ và bột màu,..
- Tranh phong cảnh thường được treo ở
phòng làm việc, ở nhà…

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:
- Tranh vẽ những ngôi nhà cao thấp.
Hình ảnh nhà, cây và pháo hoa là
chính,...
- Màu vàng, tím, xanh của pháo hoa,…
- Trả lời theo cảm nhận riêng.
+ Lắng nghe
- Quan sát tranh Chiều về và trả lời câu
hỏi:
- Vẽ ban ngày.
- Vẽ cảnh nông thôn có nhà ngói,…
- Vì bầu trời về chiều được vẽ bằng màu
13
Trường TH Lý Tự Trọng


Mĩ thuật 1

Năm học 2016 – 2017

- Màu sắc trong tranh như thế nào? Hãy cam, đàn trâu đang về chuồng.
nêu tên các màu có trong tranh?
- Màu sắc vui nhộn màu đỏ của mái
* Tóm tắt:
ngói…
- Lắng nghe.
* Hoạt động 3: Nhận xét, đánh giá
- Tuyên dương, khuyến khích những HS Lắng nghe.
hăng say phát biểu xây dựng bài.
3 – Nhận xét – dặn dò:
- Nhận xét tiết học.
* Dặn dò:
- Quan sát cây và các con vật.
Lắng nghe, ghi nhớ
- Sưu tầm tranh phong cảnh.
Bài 10
Vẽ theo mẫu

VẼ QUẢ
(QUẢ DẠNG TRÒN)
Điều chỉnh theo CV 5842

I- MỤC TIÊU:
- Giúp HS nhận biết được hình dáng, màu sắc và vẻđẹp của một vài loại quả.
- Tập vẽ quả dạng tròn và tập vẽ màu theo ý thích..
- Có ý thức bảo vệ và chăm sóc cây trồng.
II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Một số quả
- Hình ảnh một số quả dạng tròn.
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
1 – Ổn định tổ chức:
- Kiểm tra đồ dùng học tập:
- Để dụng cụ lên bàn
- Yêu cầu các nhóm báo cáo về sự chuẩn - Đại diện nhóm báo cáo
bị ĐDHT của nhóm mình.
2 – Bài mới: Giới thiệu bài - ghi bảng.
Lắng nghe
* Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét.
Quan sát hình các loại quả và trả lời.
Giới thiệu hình các loại quả và yêu cầu
HS trả lời:

- Đây là quả gì?
- Hình dáng của quả?
GV: Phạm Khắc Chiến

Cam , táo…
Hình tròn hoặc gần tròn
14

Trường TH Lý Tự Trọng


Mĩ thuật 1

Năm học 2016 – 2017

- Quả táo có màu gì?
- Em hãy kể thêm một vài loại quả mà
các em biết:
- Tóm tắt và vẽ lên bảng cho HS quan
sát:
* Hoạt động 2: Hướng dẫn HS cách vẽ.
- Vẽ hình bên ngoài trước: Quả dạng tròn
thì vẽ gần tròn như quả: bí đỏ, đu đủ, có
thể vẽ hai hình tròn.
- Nhìn mẫu cho giống qua (HS nhận xét
màu của quả).
* Hoạt động 3: Hướng dẫn HS thực
hành.

Màu đỏ – vàng.
- Quả xoài màu vàng, quả dưa hấu màu
xanh đậm,…
Quan sát, lắng nghe
Quan sát, lắng nghe

- GV bày mẫu: bày một số quả lên bàn để
HS chọn mẫu vẽ: Mỗi mẫu một quả, loại
có hình và màu đẹp.
- GV yêu cầu HS nhìn mẫu và vẽ vào
phần giấy còn lại trong vở tập vẽ (không
vẽ to quá hoặc nhỏ quá).
- GV giúp HS :
+ Cách vẽ hình tả được hình dáng của
mẫu.
+ Vẽ màu theo ý thích.
* Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá
- Thu một số bài vẽ và yêu cầu HS nhận
xét.
Nhận xét bổ sung cho từng bài.
3 – Nhận xét – dặn dò:
- Nhận xét tiết học.
* Dặn dò:
- Quan sát màu sắc của hoa quả,...
- Tiết sau chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học
tập.

Bài 11
Vẽ trang trí

GV: Phạm Khắc Chiến

*HS nhìn mẫu và vẽ vào phần giấy còn
lại trong vở tập vẽ (không vẽ to quá hoặc
nhỏ quá).
*Vẽ màu theo ý thích.

Nhận xét theo cảm nhận riêng của mình
Quan sát, lắng nghe.

Lắng nghe, ghi nhớ

VẼ MÀU VÀO HÌNH VẼ Ở ĐƯỜNG DIỀM

15

Trường TH Lý Tự Trọng


Mĩ thuật 1

Năm học 2016 – 2017

I- MỤC TIÊU:
- HS tìm hiểu trang trí đường diềm đơn giản và bước đầu cảm nhận được
vẻ đẹp của là đường diềm.
- HS biết cách vẽ màu vào hình có sẵn ở đường diềm.
II- ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- Một số đồ vật có trang trí đường diềm.
- Một số hình vẽ đường diềm.
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
1 – Ổn định tổ chức:
- Kiểm tra đồ dùng học tập:
- Để dụng cụ lên bàn
-Yêu cầu các nhóm báo cáo về sự chuẩn - Đại diện nhóm báo cáo
bị ĐDHT của nhóm mình.
2 – Bài mới: Giới thiệu bài - ghi bảng.
* Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét.
+ Giới thiệu một số đồ vật có trang trí
đường diềm và đặt câu hỏi :
- Đường diềm được trang trí ở vị trí nào
của đồ vật?
Họa tiết trong đường diềm thường là
những hình gì?
- Hãy kể thêm một số đồ vật có trang
trí đường diềm?
* Kết luận:
* Hoạt động 2: Cách vẽ màu
+Hướng dẫn học sinh quan sát, nhận xét
đường diềm ở hình 1 trong vở tập vẽ
Đường diềm này có những hình gì, màu
gì?
- Các hình sắp xếp như thế nào?
- Màu nền và màu hình vẽ như thế nào?
+ Hướng dẫn HS vẽ màu vào đường diềm
hình 2 vở tập vẽ:
- Chọn màu: chọn màu theo ý thích.
- Cách vẽ: có nhiều cách vẽ màu (vẽ màu
xen kẽ nhau ở hình bông hoa, vẽ màu
hoa giống nhau, vẽ màu nền khác với
màu hoa).
- Nhắc HS:
+ Không nên dùng quá nhiều màu (2-3
GV: Phạm Khắc Chiến

Lắng nghe
+ Quan sát và trả lời câu hỏi:
- Trang trí ở xung quanh miệng bát, xung
quanh giấy khen,...
Hình hoa, hình lá, hình các con vật,vv
Cái khăn trải bàn, cái chiếu ngủ,vv
* Quan sat, lắng nghe
Quan sát trong vở tập vẽ
Hình hoa, lá và mày xanh...
Các hình sắp xếp xen kẽ nhau và lặp lại.
Màu nền và màu hình vẽ khác nhau
Quan sát, lắng nghe

16

Trường TH Lý Tự Trọng


Mĩ thuật 1

Năm học 2016 – 2017

màu là đủ).
+ Không vẽ màu lem ra ngoài hình.

* Hoạt động 3: Hướng dẫn thực hành
- Yêu cầu HS:
- Quan sát lớp nhắc nhở và hướng dẫn
HS làm bài.
* Hoạt động 4:Nhận xét, đánh giá
Thu một số bài treo lên bảng yêu cầu HS
nhận xét.
Nhận xét bổ sung.
3 – Nhận xét – dặn dò:
- Nhận xét tiết học.
* Dặn dò:
Tiết sau chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập.

Vẽ màu vào hình vẽ ở đường diềm trong
vở tập vẽ
Nhận xét theo cảm nhận riêng của mình
Lắng nghe.

BÀI 12

VẼ TỰ DO

Vẽ tranh

Điều chỉnh theo CV 5842

I- MỤC TIÊU:
- HS biết tìm đề tài để vẽ.
- HS tập vẽ bức tranh theo đề tài đã chọn.
- Giáo dục HS biết quan tâm chú ý và giữ gìn môi trường xung quanh.
II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Sưu tầm tranh của các hoạ sĩ về nhiều đề tài, thể loại khác nhau.
- Một số tranh của HS về các thể loại: Phong cảnh, Tĩnh vật, Chân dung….
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

1 – Ổn định tổ chức:
- Kiểm tra đồ dùng học tập:
- Để dụng cụ lên bàn
-Yêu cầu các nhóm báo cáo về sự chuẩn - Đại diện nhóm báo cáo
bị ĐDHT của nhóm mình.
2 – Bài mới: Giới thiệu bài - ghi bảng.
Lắng nghe
GV: Phạm Khắc Chiến

17

Trường TH Lý Tự Trọng


Mĩ thuật 1

Năm học 2016 – 2017

* Hoạt động 1: Tìm chọn nội dung đề tài
Vẽ tranh tự do (Hay vẽ theo ý thích) là
mỗi em chọn và vẽ một đề tài mình thích
như: Phong cảnh, chân dung, tĩnh vật…
+ Cho HS xem một số tranh để các em
nhận biết về nội dung, cách vẽ hình, cách
vẽ màu và nêu câu hỏi:
- Tranh này vẽ những gì ?
- Màu sắc trong tranh thế nào ?
- Đâu là hình ảnh chính, hình ảnh phụ
của bức tranh ?
Em có thích những bức tranh này không?
Vì sao?
* Hoạt động 2: Hướng dẫn HS cách vẽ
Yêu cầu HS nêu đề tài định vẽ
- Gợi ý HS chọn nội dung đề tài.
- Giúp HS nhớ lại các hình ảnh gần với
nội dung của tranh như : Người ,con vật,
cây , sông, núi, đường sá…
- Nhắc HS: Vẽ vào hình chính trước, hình
phụ sau, không vẽ to quá hay nho quá so
với khổ giấy. Vẽ xong hình vẽ màu theo ý
thích.
- Gợi ý giúp HS vẽ hình và vẽ màu.
* Hoạt động 3: Hướng dẫn thực hành
- Yêu cầu HS:
- Quan sát lớp nhắc nhở và hướng dẫn HS
làm bài.
* Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá
Thu một số bài treo lên bảng yêu cầu HS
nhận xét.
Nhận xét bổ sung.
3 – Nhận xét – dặn dò:
- Nhận xét tiết học.
* Dặn dò:
Tiết sau chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập.

GV: Phạm Khắc Chiến

Vẽ cảnh biển,…..
Tươi sáng, màu sắc đẹp,...
Dãy núi, thuyền là hình ảnh chính,...
Trả lời theo cảm nhận riêng
Nêu đề tài mình thích
(Tranh chân dung, phong cảnh,…)

Vẽ màu vào hình vẽ ở đường diềm trong
vở tập vẽ

Nhận xét theo cảm nhận riêng của mình
Lắng nghe.

18

Trường TH Lý Tự Trọng


Mĩ thuật 1

Bài 13
Vẽ theo mẫu

Năm học 2016 – 2017

VẼ CÁ

I- MỤC TIÊU:
- HS nhận biết được hình dáng chung, các bộ phận của con cá và vẻ đẹp của
chúng.
- HS biết cách vẽ con cá, vẽ được con cá và tô màu theo ý thích.
- Có ý thức bảo vệ môi trường.
II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Tranh, ảnh về các loài cá
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
1 – Ổn định tổ chức:
- Kiểm tra đồ dùng học tập:
-Yêu cầu các nhóm báo cáo về sự chuẩn
bị ĐDHT của nhóm mình.
2 – Bài mới: Giới thiệu bài - ghi bảng.
* Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét.
+ Giới thiệu hình ảnh về cá và gợi ý hỏi
HS:

- Con cá có dạng hình gì ?

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
- Để dụng cụ lên bàn
- Đại diện nhóm báo cáo
Lắng nghe
HS quan sát, trả lời.

- Dạng gần tròn, dạng gần hình quả trứng
hoặc gần như hình thoi…
- Đầu, mình đuôi, vây…
- Có nhiều màu khác nhau
- Cá rô, cá chép,vv

- Con cá gồm các bộ phận nào
- Màu sắc của cá như thế nào ?
- GV yêu cầu HS kể về một vài loại cá mà
các em biết.
* Hoạt động 2: Hướng dẫn HS cách vẽ

- Vẽ lên bảng để HS rõ:
Quan sát và lắng nghe
- Vẽ hình cá trước.(Cá có nhiều loại nên
cá cung có nhiều hình dạng khác nhau,
không nhất thiết phải vẽ giống nhau).
- Chỉ cho HS xem màu của cá và gợi ý
các em cách vẽ màu:
+ Vẽ một màu ở con cá.
+ Vẽ màu theo ý thích.
GV: Phạm Khắc Chiến

19

Trường TH Lý Tự Trọng


Mĩ thuật 1

Năm học 2016 – 2017

* Hoạt động 3: Thực hành
- Nêu yêu cầu của bài tập
- Vẽ một con cá to vừa phải với khổ giấy
còn lại. hoặc vẽ một đàn cá với nhiều loại
con to,con nhỏ và bơi theo các tư thế khác
nhau,…
- Vẽ màu theo ý thích.
- Theo dõi giúp HS làm bài:
* Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá
Thu một số bài treo lên bảng yêu cầu HS
nhận xét.
Nhận xét bổ sung.
3 – Nhận xét – dặn dò:
- Nhận xét tiết học.
* Dặn dò:
Tiết sau chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập

Bài 14
Vẽ trang trí

Lắng nghe

Vẽ cá theo cảm nhận riêng
Nhận xét theo cảm nhận riêng của mình
Lắng nghe.

VẼ MÀU VÀO CÁC HOẠ TIẾT Ở HÌNH VUÔNG

I- MỤC TIÊU:
- HS nhận biết vẻ đẹp của trang trí hình vuông.
- Biết cách vẽ màu vào các họa tiết ở hình vuông.
- Giáo dục HS hiểu cách sắp xếp gọn gàng.
II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Một số đồ vật có trang trí hình vuông.
- Một số bài trang trí hình vuông của HS năm trước.
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
1 – Ổn định tổ chức:
- Kiểm tra đồ dùng học tập:
- Để dụng cụ lên bàn
GV: Phạm Khắc Chiến

20

Trường TH Lý Tự Trọng


Mĩ thuật 1

Năm học 2016 – 2017

-Yêu cầu các nhóm báo cáo về sự chuẩn - Đại diện nhóm báo cáo
bị ĐDHT của nhóm mình.
2 – Bài mới: Giới thiệu bài - ghi bảng.
Lắng nghe
* Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét.
GV cho HS xem một số đồ vật hay ảnh Quan sát, lắng nghe
dang hình vuông và giới thiệu để các em
thấy được vẻ đẹp của các đồ vật có trang
trí.

Yêu cầu HS kể thêm một số đồ vật có
trang trí hình vuông
* Hoạt động 2: Hướng dẫn HS cách vẽ
màu:
Yêu cầu HS quan sát (H5) Vở tập vẽ, nêu
câu hỏi:
Trong hình vuông vẽ những gì?
- Hướng dẫn HS xem hình 3, 4 để các em
biết cách vẽ màu: Các hình giống nhau
nên vẽ cùng một màu như hình 3 không
nên vẽ màu khác nhau ở các
- Dùng phấn màu vẽ minh hoạ trên bảng
để giới thiệu cách vẽ màu cho cả lớp:
+ Có thể vẽ xung quanh trước ở giữa sau.
+ Vẽ đều, gọn, không lem ra ngoài.
+ Vẽ có màu đậm, nhạt.

Khăn vuông,…
HS quan sát và trả lời.
+ Hình cái lá ở 4 góc. Hình thoi ở ...
Quan sát, lắng nghe

* Hoạt động 3: Hướng dẫn HS thực
hành
Yêu cầu HS:
- GV theo dõi, gợi ý HS tìm màu và vẽ
màu.
- Chú ý cách cầm bút, cách đưa nét.
* Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá
Thu một số bài treo lên bảng yêu cầu HS
nhận xét.
Nhận xét bổ sung.
3 – Nhận xét – dặn dò:
- Nhận xét tiết học.
* Dặn dò:
Tiết sau chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập
GV: Phạm Khắc Chiến

Tự chọn màu để vẽ vào các hoạ tiết ở hình
5.

Nhận xét theo cảm nhận riêng của mình
Lắng nghe.

21

Trường TH Lý Tự Trọng


Mĩ thuật 1

Năm học 2016 – 2017

Bài 15
Vẽ theo mẫu

VẼ CÂY, VẼ NHÀ
Điều chỉnh theo CV 5842

I- MỤC TIÊU:
- HS nhận biết hình dáng, màu sắc vẻ đẹp của cây và nhà.
- HS biết cách vẽ cây, vẽ nhà
- Tập vẽ bức tranh đơn giản có cây, có nhà và vẽ màu theo ý thích.
II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Tranh ảnh một số cây và nhà.
- Bài vẽ của học sinh năm trước
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRỊ
1 – Ổn định tổ chức:
- Kiểm tra đồ dùng học tập.
- Để dụng cụ lên bàn.
- Yêu cầu cầc nhóm báo cáo về sự chuẩn bị - Đại diện nhóm báo cáo.
của nhóm mình.
2 – Bài mới: Giới thiệu bài - ghi bảng.
* Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét.
+ Treo tranh, yêu cầu HS quan sát, nêu câu + Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:
hỏi:
- Bức tranh vẽ những gì?
- Nêu các bộ phận của cây?
- Ngôi nhà gồm cónhững phần nào?
- Nêu những mầu có trong tranh?

- Vẽ cây, vẽ nhà
- Thân, cành, lá
- Mái nhà, tường nhà, của chính ,…
- Màu xanh của lá cây, màu đỏ của mái
+ Tóm tắt, liên hệ và cho HS xem một số nhà,…
bài vẽ cây, vẽ nhà của HS lớp trước.
- Lắng nghe, ghi nhớ và trả lời câu hỏi:
* Hoạt động 2: Hướng dẫn cch vẽ.
+Yêu cầu 2 HS lên bảng ghép các nét đã + Quan sát, lắng nghe.
học để tạo thành cây và ngôi nhà.
- Gọi HS nhận xét về cách vẽ của hai bạn
- Nhận xét cách vẽ của bạn.
- Nhận xt bổ sung và hướng dẫn HS vẽ
- Quan sát, lắng nghe.
- Vẽ ngôi nhà và cây vừa với phần giấy
- Vẽ thêm các hình ảnh khác cho bức tranh
22
GV: Phạm Khắc Chiến

Trường TH Lý Tự Trọng


Mĩ thuật 1

Năm học 2016 – 2017

thêm đẹp.
- Vẽ màu theo ý thích

* Hoạt động 3: Hướng dẫn thực hnh.
+ Yu cầu HS:
- Quan sát lớp, nhắc nhở v hướng dẫn HS
vẽ bài.
* Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá.
+ Thu một số bài treo lên bảng yêu cầu HS
nhận xét.
- Nhận xét bổ sung.
- Xếp loại và khen ngợi một số bài vẽ đẹp.
3 – Củng cố - dặn dò
- Nhận xét tiết học.
- Tiết sau chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập

Bài 16
Vẽ trang trí

- Vẽ một bức tranh có nhà và cây theo ý
thích.
- Nhận xét theo cảm nhận riêng.
- Lắng nghe

VẼ LỌ HOA

I- MỤC TIÊU:
- HS cảm nhận được vẻ đẹp về hình dáng của một số lọ hoa .
- Biết cách vẽ lọ hoa đơn giản.
- Vẽ được lọ hoa đơn giản.
II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Sưu tầm tranh vẽ, ảnh chụp một vài kiều dáng lọ hoa khác nhau.
- Một số lọ hoa có hình dáng, chất liệu khác nhau.
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
1 – Ổn định tổ chức:
- Kiểm tra đồ dùng học tập:
- Để dụng cụ lên bàn
-Yêu cầu các nhóm báo cáo về sự chuẩn - Đại diện nhóm báo cáo
bị ĐDHT của nhóm mình.
2 – Bài mới: Giới thiệu bài - ghi bảng.
Lắng nghe
* Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét
23
GV: Phạm Khắc Chiến

Trường TH Lý Tự Trọng


Mĩ thuật 1

Năm học 2016 – 2017

- GV cho HS xem những đồ vật đã chuẩn Quan sát, lắng nghe
bị để các em nhận biết các kiểu dáng của
lọ hoa ,ví dụ:
+ Có lọ dáng thấp, tròn.
+ Có lọ dáng cao, thon.
+ Có lọ cổ cao, thân phình to ở dưới…
* Hoạt động 2: Hướng dẫn HS cách vẽ
Quan sát, lắng nghe
Vẽ lên bảng gợi ý và hướng dẫn HS.
+ Vẽ miệng lọ,
+Vẽ nét cong của thân lọ.
+ Vẽ màu (màu sắc tuỳ chọn ).

* Hoạt động 3: Hướng dẫn HS thực
hành
Yêu cầu HS:
Vẽ một lọ hoa và vẽ màu theo ý thích
- GV theo dõi lớp, gợi ý và hướng dẫn HS
là bài.
* Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá
Thu một số bài treo lên bảng yêu cầu HS
Nhận xét theo cảm nhận riêng của mình
nhận xét.
Nhận xét bổ sung.
Lắng nghe.
3 – Nhận xét – dặn dò:
- Nhận xét tiết học.
* Dặn dò:
Tiết sau chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập
Bài 17
Vẽ tranh

NGÔI NHÀ CỦA EM
Điều chỉnh theo CV 5842

I- MỤC TIÊU:
- Giúp HS biết cách tìm hiểu nội dung đề tài
- Biết cách vẽ và vẽ được tranh về đề tài ngôi nhà.
- Tập vẽ bức tranh có ngôi nhà v vẽ mu theo ý thích.
II- ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
- Một số tranh,ảnh phong cảnh có nhà ,cây.
GV: Phạm Khắc Chiến

24

Trường TH Lý Tự Trọng


Mĩ thuật 1

Năm học 2016 – 2017

- Một vài tranh phong cảnh của hoạ sĩ và học sinh năm trước.
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
1 – Ổn định tổ chức:
- Kiểm tra đồ dùng học tập:
-Yêu cầu các nhóm báo cáo về sự chuẩn
bị ĐDHT của nhóm mình.
2 – Bài mới: Giới thiệu bài - ghi bảng.
* Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét.
- GV giới thiệu tranh, ảnh đã chuẩn bị,
nêu câu hỏi:

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
- Để dụng cụ lên bàn
- Đại diện nhóm báo cáo
Lắng nghe
Quan sát trtanh và trả lời câu hỏi:

Bức tranh, ảnh này có những hình ảnh gì? Có nhà, cây,…
+ Kể tên những phần chính của ngôi nhà. Mái nhà, tường nhà,…
Trả lời theo cảm nhận riêng
Em có thích bức tranh này không? Vì
sao?
+ Ngoài ngôi nhà tranh còn vẽ thêm
Có thể vẽ thêm cây, hành rào,vv
những gì ?
- GV tóm tắt : em có thể vẽ 1-2 ngôi nhà
khác nhau, vẽ thêm cây, đường đi.. và vẽ
màu theo ý thích.

GV: Phạm Khắc Chiến

25

Trường TH Lý Tự Trọng


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×