Tải bản đầy đủ

giáo án thể dục lớp 5 HKI VNEN

TUẦN 1:
Thứ
Ngày
Thứ 2
5/9/2016

Thứ 5
8/9/2016

LỊCH BÁO GIẢNG
Từ ngày 5/9/2016 đến ngày 9/9/2016
Lớp Tiết
5A

1

5B

1

5A


2

5B

2

Bài dạy
TỔ CHỨC LỚP - ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
- TRÒ CHƠI “KẾT BẠN”
TỔ CHỨC LỚP - ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
- TRÒ CHƠI “KẾT BẠN”
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – TRÒ CHƠI “CHẠY ĐỔI CHỖ,
VỖ TAY NHAU” VÀ “LÒ CÒ TIẾP SỨC”
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – TRÒ CHƠI “CHẠY ĐỔI CHỖ,
VỖ TAY NHAU” VÀ “LÒ CÒ TIẾP SỨC”
Ngày soạn: 3/9/2016
Ngày dạy: Thứ 2 ngày 5/9/2016

TUẦN 1
TIẾT 1
BÀI 1:
TỔ CHỨC LỚP - ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - TRÒ CHƠI “KẾT BẠN”
I. MỤC TIÊU:
Sau các hoạt động này học sinh có khả năng:
- Giới thiệu chương trình thể dục lớp 5, HS biết được một số nội dung cơ bản
của chương trình và thái độ học tập đúng.
- Một số quy định về nội quy, yêu cầu luyện tập.
- Tự giác, tích cực, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong các hoạt động.
- Biết vận dụng các động tác và trò chơi đã học vào nề nếp sinh hoạt ở
trường, lớp và trong cả cộng đồng.
II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN:
- Trên sân trường, vệ sinh an toàn tập luyện.
- Chuẩn bị còi…
III. TIẾN TRÌNH:

Khởi động
- Tại chỗ các khớp: Cổ tay, chân; cánh tay, hông, đầu gối…
- Trò chơi “Đứng ngồi theo lệnh”
1. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢNa. Giới thiệu tóm tắt chương trình thể dục lớp 5
- Nhắc nhở HS tinh thần học tập và tính kỉ luật
- Phổ biến nội quy yêu cầu luyện tập.
- Trang phục gọn gàng, ra vào lớp phải xin phép
- Biên chế nhóm tập luyện.
- Chia lớp 3 nhóm, bầu nhóm trưởng
- Ôn đội hình, đội ngũ.
- Cách chào, báo cáo, xin phép ra vào lớp...
b. Trò chơi “Kết bạn”.
- GV nêu tên trò chơi, cùng HS nhắc lại cách chơi có kết hợp một nhóm HS
làm mẫu.
- Cả lớp chơi thử 1-2 lần, sau đó chơi chính thức.
- GV nhận xét, tuyên dương.
Phần kết thúc
- GV hướng dẫn HS thực hiện động tác thả lỏng.
- Ban học tập cùng cả lớp hệ thống lại nội dung bài học.
- Nhận xét dánh giá kết quả giờ học, giao bài tập về nhà.
2. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

- Tự tổ chức chơi cùng các bạn ở làng xóm. Rèn luyện phản xạ
_______________________________________

Ngày soạn: 5/9/2016
Ngày dạy: Thứ 5 ngày 8/9/2016
TUẦN 1


TIẾT 2
BÀI 2:
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ –
TRÒ CHƠI “CHẠY ĐỔI CHỖ, VỖ TAY NHAU” VÀ “LÒ CÒ TIẾP SỨC”
I. MỤC TIÊU:
Sau các hoạt động này học sinh có khả năng:
- Ôn để củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác đội hình, đội ngũ, cách chào
và báo cáo khi bắt đầu và kết thúc bài học, cách xin phép ra vào lớp.
- HS thuần thục động tác và cách báo cáo.
- Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.
- Tự giác, tích cực, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong các hoạt động.
- Biết vận dụng các động tác và trò chơi đã học vào nề nếp sinh hoạt ở
trường, lớp và trong cả cộng đồng.
II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN:
- Trên sân trường, vệ sinh an toàn tập luyện, chuẩn bị còi…
III. TIẾN TRÌNH:

Khởi động
- Tại chỗ các khớp: Cổ tay, chân; cánh tay, hông, đầu gối…
- Trò chơi “Kết bạn”
1. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

a. Đội hình đội ngũ
- Lần 1 GV điều khiển có nhận xét. Sau đó chia nhóm tập luyện, nhóm
trưởng điều khiển.
- GV quan sát nhận xét, sửa sai.
- Tổ chức các nhóm thi trình diễn, GV nhận xét, tuyên dương.

b. Trò chơi “Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau” và “lò cò tiếp sức”
- GV nêu tên trò chơi, giới thiệu cách chơi luật chơi và tổ chức HS chơi thử.
- Cả lớp thi đua chơi chính thức.
- GV quan sát biểu dương nhóm thắng.


Phần kết thúc
- Thực hiện các động tác thả lỏng tại chỗ.
- Ban học tập cùng cả lớp hệ thống bài.
- GV nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà.
2. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

- Tự tổ chức chơi cùng các bạn ở làng xóm. Rèn luyện phản xạ
_______________________________________

TUẦN 2:
Thứ
Ngày
Thứ 2

LỊCH BÁO GIẢNG
Từ ngày 12/9/2016 đến ngày 16/9/2016
Lớp Tiết
5A

3

Bài dạy
ÔN ĐỘI HÌNH, ĐỘI NGŨ –


12/9/2016
Thứ 5
15/9/2016

5B

3

5A

4

5B

4

TRÒ CHƠI “CHẠY TIẾP SỨC”
ÔN ĐỘI HÌNH, ĐỘI NGŨ TRÒ CHƠI “CHẠY TIẾP SỨC”
ÔN ĐỘI HÌNH, ĐỘI NGŨ – TRÒ CHƠI “KẾT BẠN”
ÔN ĐỘI HÌNH, ĐỘI NGŨ – TRÒ CHƠI “KẾT BẠN”
Ngày soạn: 9/9/2016
Ngày dạy: Thứ 2 ngày 12/9/2016

TUẦN 2
TIẾT 3
BÀI 3
ÔN ĐỘI HÌNH, ĐỘI NGŨ TRÒ CHƠI “TRÒ CHƠI CHẠY TIẾP SỨC”
I. MỤC TIÊU:
Sau các hoạt động này học sinh có khả năng:
- Thực hiện được hàng dọc dóng hàng, cách chào khi bắt đầu giờ học, và kết
thúc giờ học, cách xin phép ra vào lớp.
- Chơi trò chơi “Chạy tiếp sức”.
- Tự giác, tích cực, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong các hoạt động.
- Biết vận dụng các động tác và trò chơi đã học vào nề nếp sinh hoạt ở
trường, lớp và trong cả cộng đồng.
II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN:
- Trên sân trường, vệ sinh an toàn tập luyện.
- Chuẩn bị còi…
III. TIẾN TRÌNH:

Khởi động
- Tại chỗ các khớp: Cổ tay, chân; cánh tay, hông, đầu gối…
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
1. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

a. Đội hình, đội ngũ.
- Ôn cách chào, báo cáo, cách xin phép ra vào lớp.
- Cán sự điều khiển tập theo nhóm, GV quan sát, sửa sai.


- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, nghỉ, quay phải, trái,
đằng sau.
b. Trò chơi “Chạy tiếp sức“
- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, luật chơi và nhóm chức HS chơi
thử, GV nhận xét.
- GV tổ chức HS chơi chính thức có thi đua.
- Nhận xét tuyên dương.

Phần kết thúc
- Tập động tác thả lỏng
- Ban học tập hệ thống nội dung bài.
- Nhận xét giờ học, dặn HS học ở nhà.
2. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

- Rèn luyện tư thế, tác phong chững chạc… Dưới sự hướng dẫn của gia đình
em hãy tập luyện ở nhà.
- Tự tổ chức chơi cùng các bạn ở làng xóm.
_______________________________________

Ngày soạn: 12/9/2016
Ngày dạy: Thứ 5 ngày 15/9/2016
TUẦN 2
TIẾT 4
BÀI 4:

ÔN ĐỘI HÌNH, ĐỘI NGŨ – TRÒ CHƠI “KẾT BẠN”


I. MỤC TIÊU:
Sau các hoạt động này học sinh có khả năng:
- Thực hiên đúng, điểm số, đứng nghiêm, nghỉ, quay phải, trái, quay sau.
- Chơi trò chơi “Kết bạn”
- Biết cách chơi và tham gia chơi được.
- Tự giác, tích cực, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong các hoạt động.
- Biết vận dụng các động tác và trò chơi đã học vào nề nếp sinh hoạt ở
trường, lớp và trong cả cộng đồng.
II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN:
- Trên sân trường, vệ sinh an toàn tập luyện.
- Chuẩn bị còi…
III. TIẾN TRÌNH:

Khởi động
- Tại chỗ các khớp: Cổ tay, chân; cánh tay, hông, đầu gối…
- Trò chơi “Thỏ tìm hang”
1. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

a. Đội hình đội ngũ.
- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, nghỉ quay phải,
trái, quay sau
- HS luyện tập theo nhóm.
- GV tổ chức HS các nhóm thi đua.
- Nhận xét tuyên dương.

b. Trò chơi “Kết bạn”
- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, luật chơi và tổ chức HS chơi
thử, GV nhận xét.
- GV tổ chức HS chơi chính thức có thi đua.
- Nhận xét tuyên dương.

Phần kết thúc.
- Đứng tại chỗ, vỗ tay, hát.
- Hệ thống nội dung bài.


- GV nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà.
2. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

- Rèn luyện tư thế, tác phong chững chạc… Dưới sự hướng dẫn của gia đình
em hãy tập luyện ở nhà.
- Tự tổ chức chơi cùng các bạn ở làng xóm.
_______________________________________

TUẦN 3:
Thứ
Ngày
Thứ 2
19/9/2016
Thứ 5
22/9/2016

LỊCH BÁO GIẢNG
Từ ngày 19/9/2016 đến ngày 23/9/2016
Lớp Tiết

Bài dạy

5A

5

ĐỘI HÌNH, ĐỘI NGŨ - TRÒ CHƠI “BỎ KHĂN”

5B
5A

5
6

ĐỘI HÌNH, ĐỘI NGŨ - TRÒ CHƠI “BỎ KHĂN”
ĐỘI HÌNH, ĐỘI NGŨ - TRÒ CHƠI “ĐUA NGỰA”.

5B

6

ĐỘI HÌNH, ĐỘI NGŨ - TRÒ CHƠI “ĐUA NGỰA”.
Ngày soạn: 16/9/2016


Ngày dạy: Thứ 2 ngày 19/9/2016
TUẦN 3
TIẾT 5
BÀI 5:
ĐỘI HÌNH, ĐỘI NGŨ - TRÒ CHƠI “BỎ KHĂN”
I. MỤC TIÊU:
Sau các hoạt động này học sinh có khả năng:
- Ôn tập kĩ thuật tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, nghiêm, nghỉ, quay
phải, trái, sau, dàn hàng, dồn hàng.
- Chơi trò chơi “Bỏ khăn”. Yêu cầu HS tham gia chơi hào hứng nhiệt tình.
- Tự giác, tích cực, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong các hoạt động.
- Biết vận dụng các động tác và trò chơi đã học vào nề nếp sinh hoạt ở
trường, lớp và trong cả cộng đồng.
II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN:
- Trên sân trường, vệ sinh an toàn tập luyện.
- Chuẩn bị còi…
III. TIẾN TRÌNH:

Khởi động
- Tại chỗ các khớp: Cổ tay, chân; cánh tay, hông, đầu gối…
- Đứng tại chỗ vỗ tay, hát.
1. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

a. Đội hình, đội ngũ.
- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm nghỉ, quay phải,
trái, sau, dàn hàng, dồn hàng.
- HS luyện tập theo nhóm.
- GV nhóm chức HS các nhóm thi đua.
- Nhận xét tuyên dương.

b. Trò chơi “Bỏ khăn”.
- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, luật chơi và tổ chức HS chơi
thử, GV nhận xét.


- GV tổ chức HS chơi chính thức có thi đua.
- Nhận xét tuyên dương.

Phần kết thúc.
- HS tập động tác hồi tĩnh.
- Ban học tập cùng cả lớp hệ thống bài.
- GV nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà.
2. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

- Rèn luyện tư thế, tác phong chững chạc… Dưới sự hướng dẫn của gia đình
em hãy tập luyện ở nhà.
- Tự tổ chức chơi cùng các bạn ở làng xóm.
_______________________________________

Ngày soạn: 19/9/2016
Ngày dạy: Thứ 5 ngày 22/9/2016
TUẦN 3
TIẾT 6
BÀI 6:
ĐỘI HÌNH, ĐỘI NGŨ - TRÒ CHƠI “ĐUA NGỰA”
I. MỤC TIÊU:
Sau các hoạt động này học sinh có khả năng:
- Củng cố kĩ thuật tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng
phải, vòng trái.
- Chơi trò chơi “Đua ngựa”. Yêu cầu HS tham gia chơi hào hứng, nhiệt tình.
- Tự giác, tích cực, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong các hoạt động.
- Biết vận dụng các động tác và trò chơi đã học vào nề nếp sinh hoạt ở
trường, lớp và trong cả cộng đồng.
II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN:


- Trên sân trường, vệ sinh an toàn tập luyện.
- Chuẩn bị còi, dụng cụ cho trò chơi…
III. TIẾN TRÌNH:

Khởi động
- Tại chỗ các khớp: Cổ tay, chân; cánh tay, hông, đầu gối…
- Đi đều vỗ tay và hát.
1. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

a. Đội hình, đội ngũ.
- ÔN tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái
- HS luyện tập theo nhóm.
- GV tổ chức HS các nhóm thi đua.
- Nhận xét tuyên dương.
b. Trò chơi “Đua ngựa”
- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, luật chơi và tổ chức HS chơi
thử, GV nhận xét.
- GV tổ chức HS chơi chính thức có thi đua.
- Nhận xét tuyên dương.

Phần kết thúc.
- HS tập động tác hồi tĩnh.
- Ban học tập cùng cả lớp hệ thống bài.
- GV nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà.
2. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

- Rèn luyện tư thế, tác phong chững chạc… Dưới sự hướng dẫn của gia đình
em hãy tập luyện ở nhà.
- Tự tổ chức chơi cùng các bạn ở làng xóm.
_______________________________________


TUẦN 4:
Thứ
Ngày
Thứ 2
26/9/2016

Thứ 5
29/9/2016

LỊCH BÁO GIẢNG
Từ ngày 26/9/2016 đến ngày 30/9/2016
Lớp Tiết
5A

7

5B

7

5A

8

5B

8

Bài dạy
ĐỘI HÌNH, ĐỘI NGŨ TRÒ CHƠI “HOÀNG ANH-HOÀNG YẾN”
ĐỘI HÌNH, ĐỘI NGŨ TRÒ CHƠI “HOÀNG ANH-HOÀNG YẾN”
ĐỘI HÌNH, ĐỘI NGŨ TRÒ CHƠI “MÈO ĐUỔI CHUỘT”
ĐỘI HÌNH, ĐỘI NGŨ TRÒ CHƠI “MÈO ĐUỔI CHUỘT”
Ngày soạn: 3/9/2016
Ngày dạy: Thứ 2 ngày 5/9/2016

TUẦN 4
TIẾT 7
BÀI 7:
ĐỘI HÌNH, ĐỘI NGŨ TRÒ CHƠI “HOÀNG ANH - HOÀNG YẾN”
I. MỤC TIÊU:
Sau các hoạt động này học sinh có khả năng:
- Thực hiện được tập hợp hang ngang, dóng thẳng hàng ngang.
-Thực hiện cơ bản đúng điểm số, quay phải quay trái quay sau, đi đều vòng
phải vòng trái.
- Trò chơi “Hoàng Anh – Hoàng Yến”. Hs chơi đúng luật, tập trung nhanh
nhẹn, hào hứng
- Tự giác, tích cực, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong các hoạt động.
- Biết vận dụng các động tác và trò chơi đã học vào nề nếp sinh hoạt ở
trường, lớp và trong cả cộng đồng.
II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN:
- Trên sân trường, vệ sinh an toàn tập luyện., còi, kẽ sân cho trò chơi.
III. TIẾN TRÌNH:

Khởi động
- Tại chỗ các khớp: Cổ tay, chân; cánh tay, hông, đầu gối…
- Trò chơi “Kết bạn”


1. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

a. Đội hình, đội ngũ.
- Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng phải, trái, đổi
chân khi đi đều sai nhịp.
-Trình diễn giữa các nhóm.
- GV + HS nhận xét đánh giá.
b. Trò chơi “Hoàng Anh – Hoàng yến”.
- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, luật chơi và tổ chức HS chơi
thử, GV nhận xét.
- GV tổ chức HS chơi chính thức có thi đua.
- Nhận xét tuyên dương.

Phần kết thúc
- HS chạy một vòng quanh sân, tập động tác thả lỏng.
- Ban học tập cùng cả lớp hệ thống bài.
- GV nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà.
2. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

- Rèn luyện tư thế, tác phong chững chạc… Dưới sự hướng dẫn của gia đình
em hãy tập luyện ở nhà.
- Tự tổ chức chơi cùng các bạn ở làng xóm.
_______________________________________

Ngày soạn: 26/9/2016


Ngày dạy: Thứ 5 ngày 29/9/2016
TUẦN 4
TIẾT 8
BÀI 8:
ĐỘI HÌNH, ĐỘI NGŨ - TRÒ CHƠI “MÈO ĐUỔI CHUỘT”
I. MỤC TIÊU:
Sau các hoạt động này học sinh có khả năng:
- Củng cố kĩ thuật tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng trái,
vòng phải, đổi chân khi đi đều sai nhịp.
- Trò chơi “Mèo đuổi chuột”. Yêu cầu chơi đúng luật, khéo léo, hào hứng khi
chơi.
- Tự giác, tích cực, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong các hoạt động.
- Biết vận dụng các động tác và trò chơi đã học vào nề nếp sinh hoạt ở
trường, lớp và trong cả cộng đồng.
II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN:
- Trên sân trường, vệ sinh an toàn tập luyện.
- Chuẩn bị còi…
III. TIẾN TRÌNH:

Khởi động
- Tại chỗ các khớp: Cổ tay, chân; cánh tay, hông, đầu gối…
1. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

a. Đội hình, đội ngũ.
- Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng phải, trái, đổi
chân khi đi đều sai nhịp.
- Cán sự điều khiển lớp tập, GV quan sát, sửa sai.
- Các nhóm thi đua trình diễn
- GV + HS nhận xét đánh giá.

b. Trò chơi “Mèo đuổi chuột”
- GV nêu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi.
- GV tổ chức HS chơi chính thức có thi đua.


- Nhận xét tuyên dương.

Phần kết thúc
- HS chạy một vòng quanh sân, tập động tác thả lỏng.
- Ban học tập cùng cả lớp hệ thống bài.
- GV nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà.
2. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

- Tự tổ chức chơi cùng các bạn ở làng xóm.
_______________________________________

TUẦN 5:

LỊCH BÁO GIẢNG


Từ ngày 3/10/2016 đến ngày 7/10/2016
Thứ
Ngày
Thứ 2
3/10/2016

Thứ 5
6/10/2016

Lớp Tiết
5A

9

5B

9

5A

10

5B

10

Bài dạy
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
- TRÒ CHƠI “NHẢY Ô TIẾP SỨC”
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
- TRÒ CHƠI “NHẢY Ô TIẾP SỨC”
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ TRÒ CHƠI “NHẢY ĐÚNG, NHẢY NHANH”
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ TRÒ CHƠI “NHẢY ĐÚNG, NHẢY NHANH”
Ngày soạn: 1/10/2016
Ngày dạy: Thứ 2 ngày 3/10/2016

TUẦN 5
TIẾT 9
TIẾT 9:
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - TRÒ CHƠI “NHẢY Ô TIẾP SỨC”
I. MỤC TIÊU:
Sau các hoạt động này học sinh có khả năng:
-Thực hiện được tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang, điểm số, đi
đều vòng trái, vòng phải, đổi chân khi đi đều sai nhịp.
- Trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”. Yêu cầu HS tham gia hào hứng, nhiệt tình.
- Tự giác, tích cực, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong các hoạt động.
- Biết vận dụng các động tác và trò chơi đã học vào nề nếp sinh hoạt ở
trường, lớp và trong cả cộng đồng.
II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN:
- Trên sân trường, vệ sinh an toàn tập luyện.
- Chuẩn bị còi…
III. TIẾN TRÌNH:

Khởi động
- Chạy theo một vòng tròn quanh sân tập, vỗ tay và hát.
- Tại chỗ các khớp: Cổ tay, chân; cánh tay, hông, đầu gối…
1. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN


a. Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng phải,
trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp.
- GV điều khiển, quan sát, sửa sai.

- Nhóm trưởng cho nhóm ôn tập theo nhóm., GV quan sát, hỗ trợ động
tác.
- Các nhóm thi đua trình diễn
- GV + HS nhận xét đánh giá.
b. Trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”.
- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, luật chơi và tổ chức HS chơi
thử, GV nhận xét.
- GV tổ chức HS chơi chính thức có thi đua.
- GV nhận xét tuyên dương.

Phần kết thúc
- HS thực hiện các động tác thả lỏng.
- Ban học tập cùng cả lớp hệ thống bài.
- GV nhận xét giờ học.
2. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

- Rèn luyện tư thế tác phong chững chạc dưới sự hướng dẫn của bố mẹ, anh
chị em hãy tự tập luyện ở nhà.
- Tự tổ chức chơi “Nhảy ô tiếp sức” cùng các bạn ở làng xóm.
_______________________________________


Ngày soạn: 3/10/2016
Ngày dạy: Thứ 5 ngày 6/10/2016
TUẦN 5
TIẾT 10
BÀI 10:
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ TRÒ CHƠI “NHẢY ĐÚNG, NHẢY NHANH”
I. MỤC TIÊU:
Sau các hoạt động này học sinh có khả năng:
- Củng cố kĩ thuật tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng trái,
vòng phải, đổi chân khi đi đều sai nhịp.
- Trò chơi “Nhảy đúng, nhảy nhanh”. Yêu cầu HS tham gia hào hứng, nhiệt
tình.
- Tự giác, tích cực, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong các hoạt động.
- Biết vận dụng các động tác và trò chơi đã học vào nề nếp sinh hoạt ở
trường, lớp và trong cả cộng đồng.
II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN:
- Trên sân trường, vệ sinh an toàn tập luyện.
- Chuẩn bị còi…
III. TIẾN TRÌNH:

Khởi động
- Chạy nhẹ nhàng theo vòng tròn, vỗ tay và hát.
- Tại chỗ các khớp: Cổ tay, chân; cánh tay, hông, đầu gối…
1. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

a. Đội hình, đội ngũ: Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số,
đi đều vòng phải, trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp.
- GV điều khiển tập 1 lần, GV quan sát, sửa sai.

- Tập luyện theo nhóm, GV bao quát hỗ trợ động tác.
- Các nhóm thi đua trình diễn
- GV + HS nhận xét đánh giá.
b. Trò chơi “Nhảy đúng, nhảy nhanh”.


- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, luật chơi và tổ chức HS chơi
thử, GV nhận xét.
- GV tổ chức HS chơi chính thức có thi đua.
- Nhận xét tuyên dương.

Phần kết thúc.
- HS tập động tác hồi tĩnh.
- Ban học tập cùng cả lớp hệ thống bài.
- GV nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà.
2. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

- Rèn luyện tư thế tác phong chững chạc dưới sự hướng dẫn của bố mẹ, anh
chị em hãy tự tập luyện ở nhà.
- Tự tổ chức chơi “Nhảy đúng, nhảy nhanh” cùng các bạn ở làng xóm.
_______________________________________

TUẦN 6
Thứ
Ngày

LỊCH BÁO GIẢNG
Từ ngày 10/10/2016 đến ngày 14/10/2016
Lớ
p

Tiết

Bài dạy


Thứ 2
10/10/201
6
Thứ 5
13/10/201
6

5A

11

5B

11

5A

12

5B

12

ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
- TRÒ CHƠI “CHUYỂN ĐỒ VẬT”
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
- TRÒ CHƠI “CHUYỂN ĐỒ VẬT”
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
- TRÒ CHƠI “LĂN BÓNG BẰNG TAY”
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
- TRÒ CHƠI “LĂN BÓNG BẰNG TAY”
Ngày soạn: 7/10/2016
Ngày dạy: Thứ 2 ngày 10/10/2016

TUẦN 6
TIẾT 11
BÀI 11

ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
- TRÒ CHƠI “CHUYỂN ĐỒ VẬT”
I. MỤC TIÊU
Sau các hoạt động này học sinh có khả năng:
- Củng cố kĩ thuật tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, tập hợp hàng
ngang, dóng hàng, điểm số, dàn đàng, dồn hàng.
- Trò chơi: Chuyển đồ vật. Yêu cầu HS tham gia hào hứng, nhiệt tình.
- Tự giác, tích cực, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong các hoạt động.
- Biết vận dụng các động tác và trò chơi đã học vào nề nếp sinh hoạt ở
trường, lớp và trong cả cộng đồng.
II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN
- Trên sân trường, vệ sinh an toàn tập luyện.
- Chuẩn bị còi, dụng cụ cho trò chơi
III. TIẾN TRÌNH

Khởi động
- Chạy theo một vòng tròn quanh sân tập, vỗ tay và hát.
- Tại chỗ các khớp: Cổ tay, chân; cánh tay, hông, đầu gối…
1. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

a. Đội hình, đội ngũ: Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, tập
hợp hàng ngang, dóng hàng điểm số, dàn hàng, dồn hàng.
- GV điều khiển lớp tập 1 – 2 lần


Chia nhóm tập luyện:
- GV quan sát, nhận xét, sửa sai sót cho HS.
- Tập hợp cả lớp cho các nhóm thi đua trình diễn.
- GV + HS nhận xét, đánh giá.
b. Trò chơi “Chuyển đồ vật”.
- GV nêu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi.
- Cho HS chơi thử, chơi thật.
- GV nhận xét trò chơi.

Phần kết thúc
- HS tập các động tác thả lỏng.
- Ban học tập cùng HS cả lớp hệ thống bài.
- Nhận xét tiết học.
2. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

- Rèn luyện tư thế tác phong chững chạc dưới sự hướng dẫn của bố mẹ, anh
chị, em hãy tự tập luyện ở nhà.
- Tự tổ chức chơi “Chuyển đồ vật” cùng các bạn ở làng xóm.
__________________________________________________________

Ngày soạn: 10/10/2016
Ngày dạy: Thứ 5 ngày 13/10/2016
TUẦN 6
TIẾT 12
BÀI 12
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
- TRÒ CHƠI “LĂN BÓNG BẰNG TAY”
I. MỤC TIÊU
Sau các hoạt động này học sinh có khả năng:


- Ôn để củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác đội hình đội ngũ: dàn hàng,
dồn hàng, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp.
- Trò chơi “Lăn bóng bằng tay”. Yêu cầu HS biết cách chơi và tham gia chơi
được trò chơi.
- Tự giác, tích cực, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong các hoạt động.
- Biết vận dụng các động tác và trò chơi đã học vào nề nếp sinh hoạt ở
trường, lớp và trong cả cộng đồng.
II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN
- Trên sân trường, vệ sinh an toàn tập luyện.
- Chuẩn bị: còi, kẻ giới hạn và dụng cụ cho trò chơi.
III. TIẾN TRÌNH

Khởi động
- Chạy theo một vòng tròn quanh sân tập, vỗ tay và hát.
- Tại chỗ các khớp: Cổ tay, chân; cánh tay, hông, đầu gối…
1. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

a. Đội hình, đội ngũ: Ôn dàn hàng, dồn hàng, đi đều vòng phải,
vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp.
- GV tổ chức lớp tập 1 – 2 lần.

Chia nhóm luyện tập:
- GV quan sát, nhận xét, sửa chữa sai sót cho HS.
- Tập hợp cả lớp, cho từng nhóm thi đua trình diễn, GV cùng HS quan sát
nhận xét đánh giá.
b. Trò chơi “Lăn bóng bằng tay”.
- GV tập hợp lớp theo đội hình chơi, nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và
quy định chơi..
- Tổ chức HS chơi thử, chơi chính thức thi đua giữa các nhóm với nhau.
- GV nhận xét, tuyên dương.

Phần kết thúc
- GV hướng dẫn HS thực hiện các động tác thả lỏng
- Ban học tập cùng HS hệ thống bài.


- GV nhận xét, đánh giá kết quả bài học và giao bài tập về nhà..
2. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

- Rèn luyện tư thế tác phong chững chạc dưới sự hướng dẫn của bố mẹ, anh
chị em hãy tự tập luyện ở nhà.
- Tự tổ chức chơi “Lăn bóng bằng tay” cùng các bạn ở làng xóm.
__________________________________________________


TUẦN 7
Thứ
Ngày
Thứ 2
17/10/201
6
Thứ 5
20/10/201
6

LỊCH BÁO GIẢNG
Từ ngày 17/10/2016 đến ngày 21/10/2016
Lớ
p
5A

Tiết

Bài dạy

13

ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - TRÒ CHƠI “TRAO TÍN GẬY”

5B
5A

13
14

ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - TRÒ CHƠI “TRAO TÍN GẬY”
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - TRÒ CHƠI “TRAO TÍN GẬY”

5B

14

ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - TRÒ CHƠI “TRAO TÍN GẬY”
Ngày soạn: 14/10/2016
Ngày dạy: Thứ 2 ngày 17/10/2016

TUẦN 7
TIẾT 13
BÀI 13
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - TRÒ CHƠI “TRAO TÍN GẬY”
I. MỤC TIÊU
Sau các hoạt động này học sinh có khả năng:
- Ôn để củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác đội hình đội ngũ: Tập hợp
hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều
sai nhịp.
- Trò chơi “Trao tín gậy”. Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.
- Tự giác, tích cực, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong các hoạt động.
- Biết vận dụng các động tác và trò chơi đã học vào nề nếp sinh hoạt ở
trường, lớp và trong cả cộng đồng.
II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN
- Trên sân trường, vệ sinh an toàn tập luyện; còi, dụng cụ cho trò chơi
III. TIẾN TRÌNH

Khởi động
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, đầu gối, hông, vai.
1. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

a. Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng phải,
trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp.


- CS điều khiển HS cả lớp thực hiện, GV quan sát, nhận xét.

- Luyện tập theo nhóm.
- GV bao quát nhận xét.
- Tập hợp cả lớp, cho từng nhóm thi đua trình diễn, GV cùng HS quan sát
nhận xét đánh giá.
b. Trò chơi “Trao tín gậy”
- GV nêu lại tên trò chơi, cách chơi, luật chơi và tổ chức HS chơi.
- GV nhận xét tuyên dương.

Phần kết thúc
- HS chạy một vòng quanh sân, tập động tác thả lỏng.
- Ban học tập cùng cả lớp hệ thống bài.
- GV nhận xét tiết học.
2. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

- Rèn luyện sức khỏe, tư thế, tác phong chững chạc… Dưới sự hướng dẫn
của gia đình em hãy tập luyện các động tác đã học ở nhà.
- Em hãy cùng các bạn tổ chức chơi trò chơi tại làng xóm.
__________________________________________________


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×