Tải bản đầy đủ

giáo án thể dục lớp 5 HKII VNEN

TUẦN 21
Thứ
Ngày
Thứ 2
6/2/2017
Thứ 5
9/2/2017

LỊCH BÁO GIẢNG
Từ ngày 6/2/2017 đến ngày 10/2/2017
Lớ
p

Tiết

5A

41

5A


42

Bài dạy
TUNG VÀ BẮT BÓNG
NHẢY DÂY - BẬT CAO
NHẢY DÂY- BẬT CAO
TRÒ CHƠI “TRỒNG NỤ TRỒNG HOA”
Ngày soạn: 4/2/2017
Ngày dạy: Thứ 2 ngày 6/2/2017

TUẦN 21
TIẾT 41
BÀI 41
TUNG VÀ BẮT BÓNG
NHẢY DÂY - BẬT CAO
I. MỤC TIÊU
- Ôn tung và bắt bóng theo nhóm 2 – 3 người, ôn nhảy dây kiểu chân trước,
chân sau. Yêu cầu thực hiện được động tác tương đối đúng.
- Bước đầu biết cách thực hiện động tác bật cao tại chỗ.
- Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “Bóng chuyền sáu”.
- Tự giác, tích cực, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong các hoạt động.
- Biết vận dụng các động tác và trò chơi đã học vào nề nếp sinh hoạt ở
trường, lớp và trong cả cộng đồng.
II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN.
- Sân bãi đủ rộng và thoáng mát, sạch sẽ. Chẩn bị còi, dây, bóng....
III. TIẾN TRÌNH.
Khởi động
- HS chạy chậm thành một hàng dọc trên địa hình tự nhiên xung quanh sân
tập, sau đó đứng lại xoay các khớp cổ chân, khớp gối, hông, vai...
1. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

a. Ôn tung và bắt bóng theo nhóm 2 - 3 người.
- Các nhóm tập luyện theo khu vực đã qui định, dưới sự chỉ huy của nhóm
trưởng, HS ôn lại tung và bắt bóng bằng hai tay, sau đó tập tung bắt bóng theo
nhóm 2 người.
- Gv quan sát, sửa sai, nhắc nhở giúp đỡ những Hs thực hiện chưa đúng


- Lần cuối cho các nhóm tập thi đua với nhau một lần.
- Gv nhận xét biểu dương những nhóm có nhiều đôi làm đúng.

b. Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau
- Các nhóm tập luyện theo khu vực đã qui định, HS tự ôn nhảy dây kiểu chân
trước chân sau.
- Chọn một số Hs nhảy tốt đại diện từng nhóm lên nhảy tính số lần, nhóm
nào thắng được biểu dương.
c. Làm quen nhảy bật cao
- GV làm mẫu và giảng giải ngắn gọn, sau đó cho HS bật thử một số lần
bằng cả hai chân, khi rơi xuống nhắc HS phải thực hiện động tác hoãn xung, để
tránh chấn động.
d. Chơi trò chơi bóng chuyền sáu
- Gv nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, quy định chơi. Chia các đội đều
nhau.Cho HS di chuyển và bắt bóng một số lần, rồi chơi thử một lần, sau đó chơi
chính thức. Khi các em chơi, GV nhắc nhở các em đảm bảo an toàn trong khi chơi.
- Gv nhận xét tuyên dương.
Phần kết thúc
- HS chạy chậm làm động tác thả lỏng, kết hợp hít thở sâu.
- Ban học tập cùng cả lớp hệ thống bài.
- GV nhận xét, đánh giá kết quả bài học và giao bài tập về nhà.
2. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

- Rèn luyện tư thế tác phong chững chạc em hãy tự tập luyện ở nhà và tổ
chức chơi trò chơi đã học ở làng xóm….
__________________________________________________

Ngày soạn: 7/2/2017


Ngày dạy: Thứ 5 ngày 9/2/2017
TUẦN 21
TIẾT 42
BÀI 42
NHẢY DÂY- BẬT CAO
TRÒ CHƠI “TRỒNG NỤ TRỒNG HOA”
I. MỤC TIÊU
- Thực hiện được động tác tung và bắt bóng theo nhóm 2 - 3 người (có thể
còn tung bóng bằng một tay, hai tay và bắt bóng bằng hai tay).
- Thực hiện được nhảy dây kiểu chân trước và chân sau.
- Bước đầu biết cách thực hiện động tác bật cao tại chỗ.
- Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “Trồng nụ, trồng hoa”.
- Tự giác, tích cực, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong các hoạt động.
- Biết vận dụng các động tác và trò chơi đã học vào nề nếp sinh hoạt ở
trường, lớp và trong cả cộng đồng.
II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN.
- Địa điểm: Sân bãi đủ rộng và thoáng mát, sạch sẽ.
- Phương tiện: còi, mỗi HS 1 dây nhảy và đủ bóng cho HS tập luyện.
III. TIẾN TRÌNH.
Khởi động
- Tại chỗ các khớp: Cổ tay, chân; cánh tay, hông, đầu gối…
* Trò chơi “Làm theo hiệu lệnh”
1. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

a. Ôn tung và bắt bóng theo nhóm 2 - 3 người
- GV cùng HS nhắc lại cách tung và bắt bóng, sau đó chia nhóm tập theo đội
hình 2 - 4 hàng ngang, thực hiện tung và bắt bóng theo nhóm 2 người
- GV quan sát, sửa sai, nhắc nhở giúp đỡ những HS thực hiện chưa đúng.
b. Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau.
- Phương pháp tổ chức tập luyện tương tự như trên.
c. Tiếp tục làm quen nhảy bật cao tại chỗ.
- Tập theo 2 - 4 hàng ngang. GV làm mẫu cách nhún lấy đà và bật nhảy, sau
đó cho HS bật nhảy một số lần bằng cả hai chân, khi rơi xuống làm động tác hoãn
xung, thực hiện theo nhịp hô: 1nhún lấy đà, 2 bật nhảy, 3 rơi xuống đất và hoãn
xung.


d. Làm quen trò chơi “Trồng nụ trồng hoa”
- Gv nêu tên trò chơi, phổ biến cách chơi,qui định chơi. Cho HS tập xếp nụ
và hoa trước khi chơi. Chia lớp thành các đội chơi đều nhau và cho chơi thử, rồi
chơi chính thức.
Phần kết thúc
- HS chạy chậm làm động tác thả lỏng, kết hợp hít thở sâu.
- Ban học tập cùng cả lớp hệ thống bài.
- GV nhận xét, đánh giá kết quả bài học và giao bài tập về nhà
2. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

- Rèn luyện tư thế tác phong chững chạc em hãy tự tập luyện ở nhà và tổ
chức chơi trò chơi đã học ở làng xóm….
__________________________________________________


TUẦN 22
Thứ
Ngày
Thứ 2
13/2/2017
Thứ 5
16/2/2017

LỊCH BÁO GIẢNG
Từ ngày 13/2/2017 đến ngày 17/2/2017
Lớ
p

Tiết

Bài dạy

5A

43

NHẢY DÂY- PHỐI HỢP MANG VÁC
TRÒ CHƠI “TRỒNG NỤ TRỒNG HOA”

5A

44

NHẢY DÂY - DI CHUYỂN TUNG VÀ BẮT BÓNG
Ngày soạn: 11/2/2017
Ngày dạy: Thứ 2 ngày 13/2/2017

TUẦN 22
TIẾT 43
BÀI 43
NHẢY DÂY- PHỐI HỢP MANG VÁC
TRÒ CHƠI “TRỒNG NỤ TRỒNG HOA”
I. MỤC TIÊU
- Thực hiện được động tác tung và bắt bóng theo nhóm 2 - 3 người.
- Thực hiện được nhảy dây kiểu chân trước, chân sau.
- Thực hiện động tác bật cao.
- Thực hiện tập phối hợp chạy – mang vác. Yêu cầu thực hiện động tác cơ
bản đúng
- Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “Trồng nụ, trồng hoa”.
- Tự giác, tích cực, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong các hoạt động.
- Biết vận dụng các động tác và trò chơi đã học vào nề nếp sinh hoạt ở
trường, lớp và trong cả cộng đồng.
II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN.
- Trên sân trường
- Dụng cụ: còi, dây, bóng...
III. TIẾN TRÌNH.
Khởi động
- Xoay các khớp cổ chân,khớp, gối hông, vai …
* Trò chơi “Nhảy lướt sóng”
1. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

a. Ôn tung và bắt bóng theo nhóm 2 - 3 người.


- Các nhóm tập luyện theo khu vực đã qui định, HS ôn lại tung và bắt bóng
bằng hai tay, sau đó tập tung bắt bóng theo nhóm 3 người.
- Gv quan sát, sửa sai, nhắc nhở giúp đỡ những hs thực hiện chưa đúng.
- Lần cuối cho các nhóm tập thi đua với nhau một lần.
b. Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau
- Các nhóm tập luyện theo khu vực đã qui định, HS tự ôn nhảy dây kiểu chân
trước chân sau.
- Chọn một số hs nhảy tốt đại diện từng nhóm lên nhảy tính số lần, nhận xét
và biểu dương.
c. Tập bật cao và tập chạy - mang vác
- HS tập bật cao theo nhóm.
+ GV làm mẫu cách bật nhảy với tay lên cao chạm vào vật chuẩn, sau đó cho
HS bật nhảy thử một lần rồi mới bật chính thức theo lệnh của GV.
- Tập phối hợp chạy mang vác theo từmg nhóm 3 người.
+ GV làm mẫu 1 lần, sau đó HS làm theo.
*Thi bật nhảy cao theo cách với tay chạm vật chuẩn
d. Chơi trò chơi “trồng nụ trồng hoa”
- Gv nêu tên trò chơi, yêu cầu HS nhắc lại cách chơi, qui định chơi. Chia đội
đều nhau, GV động viên khuyến khích hs trong khi chơi.
- Gv nhận xét tuyên dương
Phần kết thúc
- HS thực hiện động tác thả lỏng,kết hợp hít thở sâu tích cực.
- GV cùng HS hệ thống bài.
- GV nhận xét, đánh giá kết quả bài học và giao bài tập về nhà: Nhảy dây
kiểu chân trước chân sau.
2. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

- Rèn luyện tư thế tác phong chững chạc em hãy tự tập luyện ở nhà và tổ
chức chơi trò chơi đã học ở làng xóm….
__________________________________________________


Ngày soạn: 14/2/2017
Ngày dạy: Thứ 5 ngày 16/2/2017
TUẦN 22
TIẾT 44
BÀI 44
NHẢY DÂY - DI CHUYỂN TUNG VÀ BẮT BÓNG
I. MỤC TIÊU
- Ôn di chuyển tung và bắt bong, ôn nhảy dây chân trước, chân sau. Yêu cầu
thực hiện động tác tương đối chính xác.
- Ôn bật cao, tập phối hợp chạy – nhảy – mang vác. Yêu cầu thực hiện động
tác cơ bản đúng.
- Chơi trò chơi “Trồng nụ, trồng hoa”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia
chơi tưng đối chủ động.
- Tự giác, tích cực, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong các hoạt động.
- Biết vận dụng các động tác và trò chơi đã học vào nề nếp sinh hoạt ở
trường, lớp và trong cả cộng đồng.
II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN.
- Địa điểm: Sân bãi đủ rộng và thoáng mát, sạch sẽ.
- Phương tiện: chuẩn bị còi, mỗi HS 1 dây mhảy và đủ bóng cho HS tập
luyện.
III. TIẾN TRÌNH.
Khởi động
- Xoay các khớp cổ chân,khớp, gối hông, vai …
- Ôn bài thể dục phát triển chung
1. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

a. Ôn di chuyển tung và bắt bóng
- Tập di chuyển ngang không bóng trước, sau đó mới tập di chuyển và tung
bắt bóng theo nhóm 2 người. Các nhóm tập luyện dưới sự chỉ huy của nhóm
trưởng
- Gv quan sát, sửa sai, nhắc nhở giúp đỡ những Hs thực hiện chưa đúng.
b. Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau
- Các nhóm tập luyện theo khu vực đã qui định, HS tự ôn nhảy dây kiểu chân
trước chân sau.


- Chọn một số Hs nhảy tốt đại diện từng nhóm lên nhảy tính số lần và thời
gian, nhóm nào thắng được biểu dương.
c. Tập bật cao và tập chạy - mang vác
- HS tập bật cao theo nhóm.
+ GV làm mẫu cách bật nhảy với tay lên cao chạm vào vật chuẩn, sau đó cho
HS bật nhảy thử một lần rồi mới bật chính thức theo lệnh của GV.
- Tập phối hợp chạy mang vác theo từng nhóm 3 người.
+ GV làm mẫu 1 lần, sau đó HS làm theo.
*Thi bật nhảy cao theo cách với tay chạm vật chuẩn
Phần kết thúc
- HS thực hiện động tác đi lại thả lỏng, kết hợp hít thở sâu tích cực.
- Ban học tập cùng HS cả lớp hệ thống bài.
- GV nhận xét, đánh giá kết quả bài học và giao bài tập về nhà: Nhảy dây
kiểu chân trước chân sau.
2. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

- Em hãy hướng dẫn cho các bạn (anh, chị, em) trong làng xóm và cùng các
bạn tổ chức chơi trò chơi.
__________________________________________________


TUẦN 23
Thứ
Ngày
Thứ 2
20/2/2017
Thứ 5
23/2/2017

LỊCH BÁO GIẢNG
Từ ngày 20/2/2017 đến ngày 24/2/2017
Lớ
p

Tiết

Bài dạy

5A

45

NHẢY DÂY - BẬT CAO
- TRÒ CHƠI “QUA CẦU TIẾP SỨC”

5A

46

NHẢY DÂY - TRÒ CHƠI “QUA CẦU TIẾP SỨC”
Ngày soạn: 18/2/2017
Ngày dạy: Thứ 2 ngày 20/2/2017

TUẦN 23
TIẾT 45
BÀI 45
NHẢY DÂY - BẬT CAO - TRÒ CHƠI “QUA CẦU TIẾP SỨC”
I. MỤC TIÊU
- Thực hiện được động tác di chuyển tung và bắt bóng.
- Thực hiện được nhảy dây kiểu chân trước, chân sau.
- Thực hiện được động tác bật cao.
- Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “Qua cầu tiếp sức”.
- Tự giác, tích cực, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong các hoạt động.
- Biết vận dụng các động tác và trò chơi đã học vào nề nếp sinh hoạt ở
trường, lớp và trong cả cộng đồng.
II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN.
- Địa điểm: Sân bãi đủ rộng và thoáng mát, sạch sẽ.
- Phương tiện: chuẩn bị còi, mỗi HS 1 dây mhảy và đủ bóng cho HS tập
luyện.
III. TIẾN TRÌNH.
Khởi động
- Xoay các khớp cổ chân, khớp, gối hông, vai …
- Cả lớp chạy chậm trên địa hình tự nhiên xung quanh sân tập.
1. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

a. Ôn di chuyển tung và bắt bóng
- Các nhóm tập theo khu vực quy định, dưới sự chỉ huy của nhóm trưởng


- Tập di chuyển ngang không bóng trước, sau đó mới tập di chuyển và tung
bắt bóng qua lại theo nhóm 2 người, không để bóng rơi.
- Thi di chuyển tung và bắt bóng theo từng đôi.
- Gv quan sát, sửa sai, nhắc nhở giúp đỡ những hs thực hiện chưa đúng
b. Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau
- Các nhóm tập luyện theo khu vực đã qui định, HS tự ôn nhảy dây kiểu chân
trước chân sau.
- Chọn một số hs nhảy tốt đại diện từng nhómlên nhảy tính số lần và thời
gian, nhóm nào thắng được biểu dương.
c. Tập bật cao
- HS tập bật cao theo nhóm.
+ GV làm mẫu cách bật nhảy với tay lên cao chạm vào vật chuẩn, sau đó cho
HS bật nhảy thử một lần rồi mới bật chính thức theo lệnh của GV.
* Thi bật nhảy cao theo cách với tay chạm vật chuẩn.
d. Làm quen trò chơi “Qua cầu tiếp sức”
- Gv nêu tên trò chơi, phổ biến cách chơi, qui định chơi. Chia lớp thành các
đội chơi đều nhau rồi cho chơi thử 1lần trước khi chơi chính thức.
- Gv nhận xét tuyên dương
Phần kết thúc
- Chạy chậm thả lỏng, kết hợp hít thở sâu tích cực.
- Ban học tập cùng HS cả lớp hệ thống bài.
- GV nhận xét, đánh giá kết quả bài học và giao bài tập vế nhà.
2. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

- Em hãy hướng dẫn cho các bạn (anh, chị, em) trong làng xóm và cùng các
bạn tổ chức chơi trò chơi “Qua cầu tiếp sức”
__________________________________________________


Ngày soạn: 21/2/2017
Ngày dạy: Thứ 5 ngày 23/2/2017
TUẦN 23
TIẾT 46
BÀI 46
NHẢY DÂY - TRÒ CHƠI “QUA CẦU TIẾP SỨC”
I. MỤC TIÊU
- Thực hiện động tác di chuyển tung và bắt bóng.
- Thực hiện được nhảy dây kiểu chân trước, chân sau.
- Thực hiện được động tác bật cao.
- Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi “Qua cầu tiếp sức”.
- Tự giác, tích cực, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong các hoạt động.
- Biết vận dụng các động tác và trò chơi đã học vào nề nếp sinh hoạt ở
trường, lớp và trong cả cộng đồng.
II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN.
- Địa điểm: Sân bãi đủ rộng và thoáng mát, sạch sẽ.
- Phương tiện: chuẩn bị còi, mỗi HS 1 dây nhảy và đủ bóng cho HS tập
luyện.
III. TIẾN TRÌNH.
Khởi động
- Cả lớp chạy chậm trên địa hình tự nhiên xung quanh sân tập.
- Xoay các khớp cổ chân, khớp, gối hông, vai …
- Ôn bài thể dục phát triển chung
1. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

a. Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau
- Các nhóm tập luyện theo khu vực đã qui định, HS tự ôn nhảy dây kiểu chân
trước chân sau theo từng nhóm hay từng cặp.
- Chọn một số hs nhảy tốt đại diện từng nhóm lên nhảy tính số lần và thời
gian, nhóm nào thắng được biểu dương.
b. Chơi trò chơi “Qua cầu tiếp sức”
- Gv nêu tên trò chơi, phổ biến cách chơi, qui định chơi. Chia lớp thành các
đội chơi đều nhau rồi cho chơi thử 1lần trước khi chơi chính thức.
- Gv nhận xét tuyên dương


Phần kết thúc
- Chạy chậm thả lỏng, kết hợp hít thở sâu tích cực.
- Ban học tập cùng HS cả lớp hệ thống bài.
- GV nhận xét ,đánh giá kết quả bài học và giao bài tập về nhà: Nhảy dây
kiểu chân trước chân sau.
2. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

- Em hãy hướng dẫn cho các bạn (anh, chị, em) trong làng xóm và cùng các
bạn tổ chức chơi trò chơi “Qua cầu tiếp sức”.
__________________________________________________


TUẦN 24
Thứ
Ngày
Thứ 2
27/2/2017
Thứ 5
2/3/2017

LỊCH BÁO GIẢNG
Từ ngày 27/2/2017 đến ngày 3/3/2017
Lớ
p

Tiết

5A

43

5A

44

Bài dạy
PHỐI HỢP CHẠY VÀ BẬT NHẢY
- TRÒ CHƠI “QUA CẦU TIẾP SỨC”
PHỐI HỢP CHẠY VÀ BẬT NHẢY TRÒ CHƠI “CHUYỂN NHANH ,NHẢY NHANH”
Ngày soạn: 25/2/2017
Ngày dạy: Thứ 2 ngày 27/2/2017

TUẦN 24
TIẾT 47
BÀI 47
PHỐI HỢP CHẠY VÀ BẬT NHẢY - TRÒ CHƠI “QUA CẦU TIẾP SỨC”
I. MỤC TIÊU
- Thực hiện được động tác phối hợp chạy và bật nhảy (chạy chậm sau đó kết
hợp với bật nhảy nhẹ nhàng lên cao hoặc đi xa)
- Biết cách thực hiện động tác phối hợp chạy - nhảy – mang vác - bật cao
(chạy nhẹ nhàng kết hợp với bật nhảy, sau đó có thể mang vật nhẹ và bật lên cao )
- Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi “Qua cầu tiếp sức”..
- Tự giác, tích cực, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong các hoạt động.
- Biết vận dụng các động tác và trò chơi đã học vào nề nếp sinh hoạt ở
trường, lớp và trong cả cộng đồng.
II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN.
- Địa điểm: Sân bãi đủ rộng và thoáng mát, sạch sẽ.
- Phương tiện: chuẩn bị còi, mỗi HS 1 dây nhảy và đủ bóng cho HS tập
luyện.
III. TIẾN TRÌNH.
Khởi động
- Cả lớp chạy chậm theo một hàng dọc xung quanh sân tập.
- Ôn các động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình,toàn thân và bật nhảy của
bài TD.
* Trò chơi “Nhảy lướt sóng”
1. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

a. Ôn phối hợp chạy - mang vác


- Chia nhóm luyện tập khoảng 5 phút, sau đó từng nhóm báo cáo kết quả ôn
tập do cán sự điều khiển.
b. Ôn bật cao
- GV cho lớp ôn thành 2 đợt, mỗi đợt bật liên tục 2 - 3 lần, tập đồng loạt cả
lớp theo lệnh của GV, giữa 2 đợt GV có nhận xét.
c. Học phối hợp chạy và bật nhảy.
- Gv nêu tên và giải thích bài tập, kết hợp chỉ dẫn các hình vẽ trên sân, sau
đó GV cho cán sự làm mẫu chậm 1-2 lần, rồi cho HS lần lượt thực hiện chậm 2 - 3
lần. Khi HS tập, GV đứng ở chỗ các em bật cao để bảo hiểm.

d. Chơi trò chơi “Qua cầu tiếp sức”.
- Gv nêu tên trò chơi, phổ biến cách chơi, qui định chơi. Chia lớp thành các
đội chơi đều nhau rồi cho chơi thử 1lần trước khi chơi chính thức.
- GV động viên khuyến khích HS trong khi chơi.
- Gv nhận xét tuyên dương
Phần kết thúc
- GV cho lớp đứng theo hàng ngang vỗ tay và hát.
- Ban học tập cùng HS cả lớp hệ thống bài.
- GV nhận xét, đánh giá kết quả bài học và giao bài tập về nhà: Tập chạy đà
và bật cao.
2. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

- Em hãy hướng dẫn cho các bạn (anh, chị, em) trong làng xóm và cùng các
bạn tổ chức chơi trò chơi “Qua cầu tiếp sức”.
__________________________________________________


Ngày soạn: 28/2/2017
Ngày dạy: Thứ 5 ngày 2/3/2017
TUẦN 24
TIẾT 48
BÀI 48
PHỐI HỢP CHẠY VÀ BẬT NHẢY
TRÒ CHƠI “CHUYỂN NHANH ,NHẢY NHANH”

I. MỤC TIÊU
- Thực hiện được động tác phối hợp chạy và bật nhảy (chạy chậm sau đó kết
hợp với bật nhảy nhẹ nhàng lên cao hoặc đi xa)
- Biết cách thực hiện động tác phối hợp chạy - nhảy – mangvác - bật cao
(chạy nhẹ nhàng kết hợp với bật nhảy, sau đó có thể mang vật nhẹ và bật lên cao )
- Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.
- Tự giác, tích cực, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong các hoạt động.
- Biết vận dụng các động tác và trò chơi đã học vào nề nếp sinh hoạt ở
trường, lớp và trong cả cộng đồng.
II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN.
- Địa điểm: Sân bãi đủ rộng và thoáng mát, sạch sẽ.
- Phương tiện: chuẩn bị còi, mỗi HS 1 dây mhảy và đủ bóng cho HS tập
luyện.
III. TIẾN TRÌNH.
Khởi động
- Xoay các khớp cổ chân,khớp, gối hông, vai …
- Ôn bài thể dục phát triển chung
- Trò chơi “Tìm người chỉ huy”
1. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
a. Ôn chạy và bật nhảy
- Gv cùng Hs nhắc lại nội dung bài tập

- Tổ chức thi đua giữa các nhóm, GV làm trọng tài cho điểm, cử 1 HS
làm thư kí, mỗi đợt nhảy 2 - 4 HS của mỗi hàng. Khi GV cho điểm, thư kí ghi trung


thực điểm của từng nhóm. Sau mỗi đợt nhảy, GV và thư kí tổng hợp, xếp loại và
thông báo cho cả lớp biết.
- Sau 1 - 2 đợt thực hiện, GV cho HS nhận xét, đánh giá. GV tuyên dương
đội thắng cuộc.
b. Học trò chơi “ chuyển nhanh nhảy nhanh”
- Gv nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, qui định chơi. Chọn đội chơi
thử. Chia số HS trong lớp thành 2 - 4 đội đều nhau.
- Cho cả lớp chơi thử 1 lần. Sau đó cho thi đấu 2 lần.
- Gv nhận xét tuyên dương
Phần kết thúc
- Chạy chậm thả lỏng,kết hợp hít thở sâu tích cực.
- Ban học tập cùng HS cả lớp hệ thống bài.
- GV nhận xét, đánh giá kết quả bài học và giao bài tập về nhà:
2. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

- Em hãy hướng dẫn cho các bạn (anh, chị, em) trong làng xóm và cùng các
bạn tổ chức chơi trò chơi “chuyển nhanh nhảy nhanh”
__________________________________________________


TUẦN 25
Thứ
Ngày
Thứ 2
6/3/2017
Thứ 5
9/3/2017

LỊCH BÁO GIẢNG
Từ ngày 6/3/2017 đến ngày 10/3/2017
Lớ
p

Tiết

5A

43

5A

44

Bài dạy
PHỐI HỢP CHẠY ĐÀ – BẬT CAO TRÒ CHƠI “CHUYỂN NHANH, NHẢY NHANH”
BẬT CAO
- TRÒ CHƠI “CHUYỂN NHANH, NHẢY NHANH”
Ngày soạn: 4/3/2017
Ngày dạy: Thứ 2 ngày 6/3/2017

TUẦN 25
TIẾT 49
BÀI 49
PHỐI HỢP CHẠY ĐÀ – BẬT CAO TRÒ CHƠI “CHUYỂN NHANH, NHẢY NHANH”
I. MỤC TIÊU
- Thực hiện được động tác bật nhảy lên cao.
- Biết cách phối hợp và bật nhảy (chạy chậm kết hợp bật nhảy lên cao)
- Biết cách chơi và tham gia chơi được.
- Tự giác, tích cực, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong các hoạt động.
- Biết vận dụng các động tác và trò chơi đã học vào nề nếp sinh hoạt ở
trường, lớp và trong cả cộng đồng.
II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN.
- Địa điểm: Sân bãi đủ rộng và thoáng mát, sạch sẽ.
- Phương tiện: chuẩn bị còi, mỗi HS 1 dây nhảy và đủ bóng cho HS tập
luyện.
III. TIẾN TRÌNH.
Khởi động
- Xoay các khớp cổ chân, khớp, gối hông, vai …
* Ôn các động tác tay, chân, vặn mình, toàn thân và bật nhảy của bài TD.
- Trò chơi “ Tìm người chỉ huy”
1. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

a. Ôn phối hợp chạy - bật nhảy - mang vác
- GV phổ biến nhiệm vụ yêu cầu


- Chia nhóm luyện tập khoảng 3 phút.
- Cho cả lớp chia thành 2 đội do cán sự điều khiển thi đua thực hiện.
- Nhận xét tuyên dương.
b. Bật cao, phối hợp chạy đà – bật cao.
- Từ đội hình trên, GV triển khai tiếp thành 4 hàng dọc, HS bật cao 2 - 3 lần.
Sau đó, thực hiện 3 - 5 bước đà – bật cao (HS thực hiện 2 - 3 lần có treo vật chuẩn
trên cao để HS phấn đấu bật cao tay chạm vật chuẩn).
c. Chơi trò chơi “chuyển nhanh nhảy nhanh”
- Gv nêu tên trò chơi, Hs nhắc lại cách chơi, qui định chơi. Chia lớp thành 2
nhóm tương đương nhau, cán sự lớp điều khiển.
- GV động viên khuyến khích hs trong khi chơi.
- Gv nhận xét tuyên dương

Phần kết thúc
- Chạy chậm thả lỏng, kết hợp hít thở sâu tích cực.
- Ban học tập cùng HS cả lớp hệ thống bài.
- GV nhận xét, đánh giá kết quả bài học và giao bài tập về nhà.
2. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

- Em hãy hướng dẫn cho các bạn (anh, chị, em) trong làng xóm và cùng các
bạn tổ chức chơi trò chơi “Chuyển nhanh nhảy nhanh”
__________________________________________________

Ngày soạn: 7/3/2017


Ngày dạy: Thứ 5 ngày 9/3/2017
TUẦN 25
TIẾT 50
BÀI 50
BẬT CAO - TRÒ CHƠI “CHUYỂN NHANH, NHẢY NHANH”
I. MỤC TIÊU
- Thực hiện được động tác bật nhảy lên cao.
- Biết cách phối hợp và bật nhảy (chạy chậm kết hợp bật nhảy lên cao)
- Biết cách chơi và tham gia chơi được.
- Tự giác, tích cực, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong các hoạt động.
- Biết vận dụng các động tác và trò chơi đã học vào nề nếp sinh hoạt ở
trường, lớp và trong cả cộng đồng.
II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN.
- Địa điểm: Sân bãi đủ rộng và thoáng mát, sạch sẽ.
- Phương tiện: chuẩn bị còi, mỗi HS 1 dây nhảy và đủ bóng cho HS tập
luyện.
III. TIẾN TRÌNH.
Khởi động
- Xoay các khớp cổ chân,khớp, gối hông, vai …
- Trò chơi “Tìm người chỉ huy”
1. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
a. Ôn tập hoặc kiểm tra bật cao
- Nội dung ôn tập:
+ Ôn tập bật cao theo đội hình hàng ngang hoặc vòng tròn
- Kiểm tra
+ Nội dung: kiểm tra động tác bật cao.
+ Tổ chức và phương pháp: kiểm tra làm nhiều đợt, mỗi đợt 3-4 HS.
+ Cách đánh giá:HTT,HT,CHT

b. Trò chơi “Chuyển nhanh nhảy nhanh”
- Gv nêu tên trò chơi, Hs nhắc lại cách chơi, qui định chơi. Chia lớp thành 2
nhóm tương đương nhau, cán sự lớp điều khiển.
- Gv nhận xét tuyên dương


Phần kết thúc
- Chạy chậm thả lỏng, kết hợp hít thở sâu tích cực.
- Ban học tập cùng HS cả lớp hệ thống bài.
- GV nhận xét, đánh giá kết quả bài học và giao bài tập về nhà: Tập chạy đà
bật cao với tay chạm vật chuẩn để tăng cường sức bật.
2. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

- Em hãy hướng dẫn cho các bạn (anh, chị, em) trong làng xóm và cùng các
bạn tổ chức chơi trò chơi “Chuyển nhanh nhảy nhanh”
__________________________________________________


TUẦN 26
Thứ
Ngày
Thứ 2
13/3/2017
Thứ 5
16/3/2017

LỊCH BÁO GIẢNG
Từ ngày 13/3/2017 đến ngày 17/3/2017
Lớ
p

Tiết

5A

51

5A

52

Bài dạy
MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN
TRÒ CHƠI “CHUYỀN VÀ BẮT BÓNG TIẾP SỨC”
MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN
TRÒ CHƠI “CHUYỀN VÀ BẮT BÓNG TIẾP SỨC”
Ngày soạn: 11/3/2017
Ngày dạy: Thứ 2 ngày 13/3/2017

TUẦN 26
TIẾT 51
BÀI 51
MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN
TRÒ CHƠI “CHUYỀN VÀ BẮT BÓNG TIẾP SỨC”
I. MỤC TIÊU
- Thực hiện được động tác tâng cầu bằng đùi, chuyền cầu bằng mu bàn chân.
- Biết cách chơi và tham gia chơi được.
- Tự giác, tích cực, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong các hoạt động.
- Biết vận dụng các động tác và trò chơi đã học vào nề nếp sinh hoạt ở
trường, lớp và trong cả cộng đồng.
II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN.
- Địa điểm: Sân bãi đủ rộng và thoáng mát, sạch sẽ.
- Phương tiện: chuẩn bị còi, mỗi HS 1 quả cầu, kẻ sân cho trò chơi.
III. TIẾN TRÌNH.
Khởi động
- Xoay các khớp cổ chân, khớp gối, hông, vai …
- Trò chơi “Kết bạn”
1. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
a. Môn thể thao tự chọn: Đá cầu

- Ôn tâng cầu bằng đùi
+ Giáo viên nêu tên động tác, làm mẫu, giải thích động tác sau đó cho các
em thực hiện vài lần.
+ Chia nhóm tập luyện, nhóm trưởng điều khiển cho các bạn tập. GV quan
sát giúp đỡ các nhóm ổn định tổ chức sau đó kiểm tra, sửa sai cho HS.


- Ôn chuyền cầu bằng mu bàn chân
+ GV nêu tên động tác, cho một nhóm ra làm mẫu, GV hoặc một HS nhắc lại
những điểm cơ bản của động tác.
+ Chia nhóm tập luyện ở các vị trí đã phân công, nhóm trưởng điều khiển
cho các bạn tập. GV giúp đỡ các nhóm ổn định tổ chức sau đó kiểm tra, sửa sai cho
HS.
b. Trò chơi “Chuyền và bắt bóng tiếp sức”
- Gv nêu tên trò chơi, cho 2 HS làm mẫu, GV giải thích, cho HS chơi thử 1-2
lần, GV có thể giải thích bổ sung hoặc nhấn mạnh những điểm cơ bản để tất cả HS
nắm được cách chơi.
- Cho HS chơi chính thức có thi đua trong khi chơi.
- GV động viên khuyến khích hs trong khi chơi.
Phần kết thúc
- Một số động tác hồi tĩnh (do GV chọn)
- GV cùng HS hệ thống bài
- GV nhận xét đánh giá kết quả bài học và giao bài tập về nhà.
2. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

- Em hãy hướng dẫn cho các bạn (anh, chị, em) trong làng xóm và cùng các
bạn tổ chức chơi trò chơi “Chuyền và bắt bóng tiếp sức”
__________________________________________________

Ngày soạn: 14/3/2017
Ngày dạy: Thứ 5 ngày 16/3/2017


TUẦN 26
TIẾT 52
BÀI 52
MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN
TRÒ CHƠI “CHUYỀN VÀ BẮT BÓNG TIẾP SỨC”
I. MỤC TIÊU
- Thực hiện được động tác tâng cầu bằng đùi, chuyền cầu bằng mu bàn chân
(hoặc bất cứ bộ phận nào trên cơ thể).
- Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.
- Tự giác, tích cực, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong các hoạt động.
- Biết vận dụng các động tác và trò chơi đã học vào nề nếp sinh hoạt ở
trường, lớp và trong cả cộng đồng.
II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN.
- Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh an toàn luyện tập.
- Phương tiện: chuẩn bị còi, mỗi HS 1 quả cầu, kẻ sân cho trò chơi
III. TIẾN TRÌNH.
Khởi động
- Xoay các khớp cổ chân,khớp, gối hông, vai …
- Trò chơi “Tìm người chỉ huy”
1. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
a. Môn thể thao tự chọn: Đá cầu
- Ôn tâng cầu bằng đùi:
+ GV nêu tên động tác, GV tổ chức HS tâp luyện theo đội hình hang 2 - 4
hàng ngang, GV đi quan sát nhắc nhở HS tập luyện.
- Thi tâng cầu bằng đùi: GV tổ chức HS thi đua, sau đó cùng cả lớp nhận
xét, tuyên dương.
- Ôn chuyền cầu bằng mu bàn chân
+ GV nêu tên động tác, GV cho một nhóm ra làm mẫu, GV lại những điểm
cơ bản của động tác.

+ Chia nhóm cho các em tự quản tập luyện, giáo viên theo dõi sửa sai.
b. Trò chơi “Chuyền và bắt bóng tiếp sức”
- Gv nêu tên trò chơi, cho 2 - 4 hs làm mẩu.
- GV giải thích tổ chức HS chơi thử, hs chơi chính thức (có thi đua).


- Gv nhận xét tuyên dương
Phần kết thúc
- HS thực hiện động tác thả lỏng.
- Ban học tập cùng HS cả lớp hệ thống bài.
- GV nhận xét, đánh giá kết quả bài học và giao bài tập về nhà.
2. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

- Em hãy hướng dẫn cho các bạn (anh, chị, em) trong làng xóm và cùng các
bạn tổ chức chơi trò chơi “Chuyền và bắt bóng tiếp sức”
__________________________________________________

TUẦN 27

LỊCH BÁO GIẢNG
Từ ngày 20/3/2017 đến ngày 24/3/2017


Thứ
Ngày
Thứ 2
20/3/2017
Thứ 5
23/3/2017

Lớp Tiết
5A

53

5A

54

Bài dạy
MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN
TRÒ CHƠI “CHUYỀN VÀ BẮT BÓNG TIẾP SỨC”
MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN
TRÒ CHƠI “CHẠY ĐỔI CHỖ, VỖ TAY NHAU”
Ngày soạn: 18/3/2017
Ngày dạy: Thứ 2 ngày 20/3/2017

TUẦN 27
TIẾT 53
BÀI 53
MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN
TRÒ CHƠI “CHUYỀN VÀ BẮT BÓNG TIẾP SỨC”
I. MỤC TIÊU
- Thực hiện được động tác chuyền cầu bằng mu bàn chân (hoặc bất cứ bộ
phận nào của cơ thể)
- Biết cách tâng cầu và phát cầu bằng mu bàn chân.
- Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.
- Tự giác, tích cực, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong các hoạt động.
- Biết vận dụng các động tác và trò chơi đã học vào nề nếp sinh hoạt ở
trường, lớp và trong cả cộng đồng.
II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN.
- Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh an toàn luyện tập.
- Phương tiện: chuẩn bị còi, mỗi HS 1 quả cầu, kẻ sân cho trò chơi
III. TIẾN TRÌNH.
Khởi động
- Xoay các khớp cổ chân, khớp gối, hông, vai …
- Trò chơi “Kết bạn”
1. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
a. Môn thể thao tự chọn: Đá cầu
- Học tâng cầu bằng mu bàn chân
+ GV nêu tên động tác, làm mẫu, giải thích và nhắc lại những điểm cơ bản
của động tác.

+ Chia nhóm cho các em tự quản tập luyện, giáo viên theo dõi sửa sai.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×