Tải bản đầy đủ

ĐÁP ÁN ĐỀ XỬ LÝ TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM HỘI THI GVCN GIỎI CẤP HUYỆN BẬC TIỂU HỌC

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN VĨNH CỬU
ĐÁP ÁN ĐỀ XỬ LÝ TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM
HỘI THI GVCN GIỎI CẤP HUYỆN BẬC TIỂU HỌC - NĂM HỌC: 2016-2017
Biểu điểm đánh giá chung cho mỗi đề (5 điểm/đề):
+ Bố cục nội dung bài viết xử lý phù hợp: 0,5 điểm.
+ Nội dung (phù hợp thực tiễn, có tính sư phạm, nhân văn, thân thiện): 3 điểm.
+ Xử lí tình huống sáng tạo, hiệu quả, có sức thuyết phục: 0,5 điểm.
+ Bài học giáo dục (thông điệp, ý nghĩa, sức lan tỏa): 1 điểm.
Đề 1: Trong tình huống như vậy, bạn hãy tìm cách xử lý thật tế nhị để không
làm cô giáo kia phật lòng hay bị xúc phạm, còn hiệu trưởng thì hiểu được và phát huy
phương pháp giáo dục mới của bạn.
- Trước hết không nên phân bua, bào chữa gì với hiệu trưởng mà khéo léo trao
đổi với hiệu trường là mình đang thể nghiệm phương pháp mới và hứa sẽ cố gắng
không để lớp hoạt động quá ồn ảnh hưởng đến lớp khác.
- Đối với cô giáo kia phải giữ thái độ tôn trọng, thân mật và hứa sẽ cố gắng
không để lớp ồn ào làm ảnh hưởng đến lớp của cô.
- Mặc khác, cần kiểm tra lại phương pháp, cách thức dạy học và quản lý lớp
của mình để hoàn thiện những điểm chưa tốt, chưa hay, hạn chế sự sôi nổi, ồn ào quá
mức làm ảnh hưởng đến lớp khác.
- Tiếp tục khẳng định mình qua việc đổi mới phương pháp dạy học trong thực

tế dạy học và nâng cao chất lượng của lớp đến các hoạt động chuyên môn của trường;
mặt khác tìm cơ hội trao đổi chuyên môn một cách khéo léo, chân tình với cô giáo ấy.
- Điều quan trọng là không chán nản, bi quan mà tin tưởng chờ đợi kết quả nhìn
nhận mới của tập thể đối với mình.
Đề 2: Giáo viên khéo léo, nhẹ nhàng cám ơn phụ huynh đã có ý kiến, đồng thời
nêu một trong những mục đích của cuộc họp PHHS hôm nay là nhà trường và bản
thân GVCN cũng muốn lắng nghe những ý kiến trao dđổi của PHHS, các quý PHS sẽ
tự do nêu ý kiến trao đổi đóng góp ý kiến, các biện pháp giúp đỡ GVCN làm tốt
nhiệm vụ của mình, nhà trường làm tốt hơn công tác giáo dục, rèn luyện HS nhưng
các ý kiến sẽ nêu lên sau khi có nội dung cần trao đổi, hiện tại GVCN chỉ đang chuẩn
bị nêu về mục đích cuộc họp, sau khi nêu xong mục đích quý phụ huynh nào có ý
kiến thì xin mời chia sẻ.
Giải thích cho PHHS hiểu không phải mục đích của cuộc họp PHHS chỉ là
đóng tiền, các khoản tiền nhà trường thu chỉ nhằm mục đích phục vụ cho các emn HS,
các khoản thu trên cơ sở tự nguyện, không cào bằng, ai có điều kiện, có lòng sẽ đóng
nhiều hơn, ai chưa đủ điều kiện thì sẽ đóng ít hơn,…
Nêu mục đích cuộc họp nhà trường mời các cô bác đến là để các cô bác hiểu rõ
hơn về tình hình học tập của con em mình, về tình hình của nhà trường, cũng là dịp để
1


chúng tôi được gặp gỡ, trao đổi, hiểu thêm tâm tư, tình cảm, mong muốn của các bậc
cha mẹ HS lớp mình, hiểu hơn về hoạt động học tập, rèn luyện của HS ở nhà để cùng
phối hợp với GVCN giúp các em HS trong học tập.

2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×