Tải bản đầy đủ

Bản vẽ autocad máy phân loại hạt cho xi măng sau công đoạn nghiền clinker

thạch cao,clinke,
phụ gia,…

sản phẩm
Không khí
lạnh
Không khí
nóng

thiết bị
vận chuyển10

1
2
3
4
5
6
7
8
9


11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

2
29

41

1


30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

H6−HÌNH TRÍCH MẶT CẮT NGANG CỦA
ROTOR


45

42
43
44

46Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×