Tải bản đầy đủ

Thị trường chứng khoán (2)

Thị trường chứng khoán


Chính sách của nhà nước ảnh
hưởng tới thị trường chứng khoán
như thế nào?


Diễn biến TTCK trong những năm qua cho
thấy, các thay đổi trong chính sách tiền tệ
tác động mạnh mẽ đến thị trường hơn là
chính sách tài khóa.


1.Chính sách tiền tệ


Việc thực hiện chính sách tiền tệ (CSTT) nới
lỏng với trọng tâm là giảm lãi suất và hỗ trợ
lãi suất 4% trong năm 2009 cũng được xem
là một trong những giải pháp quan trọng

góp phần kích cầu chứng khoán. Kết quả,
trong bối cảnh nền kinh tế đất nước phải
gồng mình vượt qua suy thoái, nhiều ngành,
nhiều lĩnh vực sản xuất - kinh doanh phải
chống chọi với khó khăn để duy trì đà tăng
trưởng, TTCK đã có một năm về đích ngoạn
mục, với nhiều kỷ lục được tạo lập sau hơn 9
năm phát triển.
Không ít kỷ lục đã vượt xa mong đợi của các
nhà đầu tư (NĐT) cũng như dự báo. Bên
cạnh ấn tượng, có cả thăng trầm khi TTCK
đảo chiều, xuống dốc vào cuối năm. Nhìn
chung, diễn biến TTCK năm 2009 có hai giai
đoạn quan trọng nhất, đó là tăng trưởng, từ
25-2 đến 10-6 khi VN-Index tăng khoảng
118%; từ 22-7 đến 22-10, TTCK bùng nổ
mạnh mẽ khi có thêm sự hỗ trợ mạnh bởi
các dấu hiệu hồi phục kinh tế trong nước và
quốc tế, đặc biệt là đòn bẩy tài chính từ các
công ty chứng khoán.
đứng trước suy giảm kinh tế và sự sụt
giảm của thị trường chứng khoán (TTCK),
Chính phủ đã áp dụng một số biện pháp
gián tiếp kích cầu trên TTCK như miễn
giảm và giãn thuế thu nhập cá nhân năm
2009, miễn thuế đối với những khoản thu
nhập từ đầu tư vốn và chuyển nhượng
vốn...

Tuy nhiên, chính sách kích thích kinh tế cũng
tạo ra tác dụng phụ và tiềm ẩn nhiều nguy
cơ. Cơ chế hỗ trợ lãi suất làm cho tăng trưởng
tín dụng diễn ra khá nhanh (tăng trưởng tín
dụng trong 10 tháng đầu năm 2009 đạt trên
33%) đã gây sức ép tăng lãi suất, dẫn đến hệ
quả là tăng chi phí vốn, làm tăng giá thành
sản xuất, đồng thời làm cho việc huy động
vốn trái phiếu chính phủ gặp nhiều khó khăn
(nhiệm vụ huy động vốn thông qua phát hành
trái phiếu chính phủ năm 2009 là 126.000 tỷ
đồng, 9 tháng của năm 2009 mới thực hiện
được 20.870 tỷ đồng).
Cơ chế hỗ trợ lãi suất tác động còn ảnh
hưởng không thuận lợi đến việc ổn định lãi
suất và tỷ giá, gây sức ép tăng lãi suất
VND, ảnh hưởng đến cán cân thanh toán
(cán cân thanh toán tổng thể thâm hụt 1,9
tỷ USD), dự trữ ngoại hối giảm, thị trường
ngoại hối có biểu hiện căng thẳng về cung
- cầu, NHNN đã phải can thiệp.
Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô đã bắt đầu ra
khỏi suy thoái và hồi phục trở lại, những dấu
hiệu của lạm phát đã xuất hiện, thị trường
tiền tệ có những biểu hiện bất ổn với sự căng
thẳng thanh khoản của hệ thống ngân hàng
và diễn biến bất thường của giá vàng, ngoại
tệ, NHNN đã bất ngờ thắt chặt CSTT, đồng
thời chính sách vĩ mô cũng có những thay
đổi. Vào cuối tháng 11-2009, NHNN nâng lãi
suất cơ bản từ 7% lên 8% sau khi đã cam kết
ổn định CSTT đến hết năm 2009, đồng thời
chấp nhận phá giá VND ở mức thấp. dụng)
sau khi kỳ họp Quốc hội kết thúc.
Sự điều chỉnh này thể hiện thay đổi trong
chính sách vĩ mô từ hỗ trợ tăng trưởng
sang hướng ổn định vĩ mô (kèm theo là
hạn chế tín dụng của các NHTM)
Mặc dù các chính sách của NHNN có tác
động tích cực cho nền kinh tế trong trung và
dài hạn nhưng điều này gây sốc cho cả DN
và NĐT trên TTCK, những mầm mống khó
khăn trong thanh khoản của ngân hàng xuất
hiện, quan ngại về việc DN khó vay vốn với
lãi suất cao. Sự đảo chiều của chính sách đã
tạo ra những tác động thực đến luồng tiền
vào TTCK cũng như những tác động tâm lý
thái quá khiến cho các chỉ số chứng khoán
rơi vào chu kỳ giảm điểm từ tháng 11 năm
2009.
Những thăng trầm của TTCK trong năm
qua cho thấy sức mạnh của CSTT đối với
TTCK và tâm lý NĐT là rất lớn do liên quan
đến mức tăng trưởng tín dụng nói chung
và dòng tín dụng chảy vào TTCK nói riêng,
vì CSTT của NHNN còn tác động trực tiếp
lên điều kiện chặt chẽ hoặc dễ dãi trong
hoạt động cho vay của NHTM.


2. Các chính sách khác


Thông qua Luật Chứng khoán sửa đổiNgày 24/11/2010, Quốc hội đã biểu quyết
thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Chứng khoán, trong đó tập
trung sửa đổi, bổ sung 20 điều và bãi bỏ 1
điều trong tổng số 136 điều của Luật
Chứng khoán hiện hành.


Nội dung sửa đổi đã khắc phục được một số vấn đề
bất cập như: hạn chế tình trạng lũng đoạn thị
trường thông qua việc bổ sung hành vi vi phạm
trong kinh doanh chứng khoán; khuyến khích và
đẩy mạnh giao dịch chứng khoán trên thị trường có
tổ chức trên cơ sở quy định điều kiện chào bán
chứng khoán ra công chúng; bổ sung đối tượng
cũng như nội dung công bố thông tin trên thị
trường chứng khoán; mở rộng đối tượng áp dụng
quy định về quản trị công ty theo quy định của cơ
quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; điều chỉnh,
bổ sung một số hoạt động của công ty chứng
khoán, công ty quản lý quỹ, một số sản phẩm mới,
một số điều kiện phát hành chứng khoán.
Với việc Luật Hình sự sửa đổi có hiệu lực (1/1/2010),
đây là lần đầu tiên tội danh thao túng giá cổ phiếu
được đưa vào xử lý hình sự. Vụ việc nhận được sự
ủng hộ tích cực của giới đầu tư, các thành viên và
được cho là rất cần thiết để “làm sạch” thị trường
vốn bị méo mó suốt cả năm bởi câu chuyện làm giá,
gây bức xúc và xói mòn niềm tin của nhà đầu tư.
Ngoài ra, để tăng cường sự minh bạch và hạn chế
các hiện tượng làm giá trên thị trường, Nghị định
85/CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực
chứng khoán đã ban hành vào ngày 2/8/2010 với
mức phạt cao hơn từ 4-6 lần quy định cũ, đồng thời
cho phép tịch thu toàn bộ các khoản thu trái pháp
luật.


Chao đảo với Thông tư 13
Ngày 27/9/2010, Thông tư 19 sửa đổi Thông tư 13
quy định về tỷ lệ bảo đảm an toàn của tổ chức tín
dụng được ban hành.
Thông tư 13 và Thông tư 19 là văn bản pháp lý có
ảnh hưởng lớn nhất tới thị trường chứng khoán trong
năm 2010 khi được xem là tác nhân gây ra sự lo lắng
về khả năng thoái vốn ồ ạt của các ngân hàng, giảm
hoạt động cho vay đầu tư chứng khoán, bất động
sản... nhằm đảm bảo tỉ lệ an toàn vốn tối thiểu theo
chuẩn mới.
Thông tư 19 sửa đổi Thông tư 13 đã có một số điều
chỉnh kỹ thuật “thoáng” hơn nhằm tạo điều kiện cho
các ngân hàng đáp ứng tiêu chuẩn.


VSD chính thức giám sát đến
từng tài khoản
Ngày 31/5/2010, Trung tâm Lưu ký chứng
khoán (VSD) đã chính thức đưa vào vận hành
hệ thống phần mềm lưu ký mới có khả năng
giám sát chi tiết đến từng tài khoản, từ đó có
thể phát hiện ngay lập tức hiện tượng bán
trước ngày T+4.
Với công nghệ mới, khả năng giám sát của cơ
quan quản lý sẽ hiệu quả hơn rất nhiều trên
diện rộng, hạn chế tối đa sự bất bình đẳng về
lợi thế bán trước khi chứng khoán về tài
khoản.


Minh bạch công bố thông tin tài
chính


Ngày 15/1/2010, Bộ Tài chính ban hành
Thông tư số 09/2010/TT-BTC hướng dẫn về
công bố thông tin trên thị trường chứng
khoán, thay thế cho Thông tư số
38/2007/TT-BTC.
Điểm nổi bật trong thông tư mới là yêu cầu
các tổ chức niêm yết phải thực hiện soát
xét báo cáo tài chính bán niên. Đây là một
nỗ lực nhằm minh bạch hóa thông tin tài
chính của doanh nghiệp.


Nhiều thay đổi về cơ chế giao
dịch trên thị trường


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao dịch
Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) trong năm 2010 đã thực hiện
thay đổi lớn về cơ chế  giao dịch.
HOSE thực hiện rút ngắn thời gian khớp lệnh mở cửa, kéo
dài thời gian khớp lệnh liên tục và tăng thêm 15 phút cho
một phiên giao dịch. HNX đã chính thức áp dụng giao dịch
trực tuyến trên thị trường giao dịch cổ phiếu niêm yết và
mở rộng thời gian giao dịch từ 8h30 đến 15h, thay thế
phương thức giao dịch thỏa thuận điện tử bằng phương thức
khớp lệnh liên tục trên thị trường giao dịch chứng khoán
công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM).


 Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×