Tải bản đầy đủ

Bài thảo luận môn thị trường chứng khoán (2)

Bài thảo luận
Môn:TTCK
Họ tên:Trần Thị Hoài
Nhóm 4 ca 1


Những chính sách của nhà nước
có tác động đến thị trường
chứng khoán sơ cấp:
• Chính sách vĩ mô và tiền tệ :
• Chính sách tiền tệ
• Tăng trưởng tín dụng
• Lạm phát:
• Mặt bằng lãi suất cho vay
• Tỷ giá
• Dòng tiền nóng từ nước ngoài


1-Chính sách tiền tệ
• Chính sách tiền tệ nới lỏng hay thắt chặt
ảnh hưởng quyết định đến tăng trưởng

kinh tế của quốc gia.Tăng trưởng kinh tế vĩ
mô đều có khả năng hỗ trợ thị trường tài
chính một cách tích cực.


2-Tăng trưởng tín dụng
• Ảnh hưởng đến nguồn cung tiền vào nền
kinh tế và thị trường chứng khoán hiện nay
.


3-Lạm phát
• Lạm phát là chìa khóa của hàng loạt
các chính sách tiền tệ và tài khóa.


4-Mặt bằng lãi suất cho vay
• Lãi suất cao sẽ ảnh hưởng tới kết quả kinh
doanh của nhiều doanh nghiệp. Tuy nhiên,
không phải doanh nghiệp nào cũng sử
dụng nhiều vốn vay từ ngân hàng.
• Ngoài việc phản ánh rủi ro lạm phát, mặt
bằng lãi suất cao thường đồng nghĩa với
chính sách tiền tệ thắt chặt. Lãi suất cao
đang tác động trực tiếp và gián tiếp tới
hàng loạt các yếu tố trên thị trường chứng
khoán.


5-Tỷ giá
Việc thay đổi tỷ giá ảnh hưởng đến dòng
vốn mới đổ vào thị trường chứng khoán.


6-Dòng tiền nóng từ nước
ngoài.
Ảnh hưởng đến tính thanh khoản của thị
trường chứng khoán.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×