Tải bản đầy đủ

Mục tiêu của ngành cơ khí ô tô là nhằm đạo tạo đội ngũ nắm vững chuyên môn của ngành học về các nguyên lý cơ bản

- Mục tiêu của ngành cơ khí ô tô là nhằm đạo tạo đội ngũ nắm vững chuyên môn của
ngành học về các nguyên lý cơ bản, về cấu tạo, nguyên lý hoạt động tính năng kỹ
thuật của các loại ôtô để có khả năng khai thác, sửa chữa, bảo trì và quản lý kỹ thuật
ô tô. Có khả năng tính toán thiết kế mới và thiết kế cải tiến các loại ô tô theo các yêu
cầu trong thực tế sản xuất. Nắm vững các nghiệp vụ quản lý, tổ chức, khai thác các
phương tiện vận tải ô tô.
Nắm được xu hướng phát triển và tiến bộ khoa học kỹ thuật của chuyên ngành để có
khả năng nghiên cứu sâu, giải quyết các vấn đề khoa học kỹ thuật trong ngành, góp
phần vào công cuộc đổi mới của đất nước, theo kịp sự tiến bộ không ngừng của tiến
bộ khoa học kỹ thuật trên thế giới.
Như vậy, sinh viên tốt nghiệp ngành cơ khí ô tô chủ yếu là thiết kế sản phẩm. Ngoài
ra thì có thể tham gia vào các dây chuyên sản xuất, quản lý chất lượng…
- Ở nước ta, vận tải ôtô đang đóng vai trò chủ đạo trong vận tải quốc nội. Tuy vậy,
hầu hết ôtô của chúng ta hiện nay là nhập khẩu, công nghiệp cơ khí ôtô trong nước
hiện nay chủ yếu là sửa chữa, hoán cải và bảo trì kỹ thuật.
Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải đã có những dự án xây dựng các Nhà máy chế
tạo ô tô hiện đại tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. Để đáp ứng được sự phát triển của
ngành công nghiệp ô tô nước ta trong hiện tại và 10, 20 năm nữa thì việc đào tạo các
cán bộ khoa học kỹ thuật cho ngành cơ khí ô tô là việc rất cần thiết và cấp bách
trong giai đoạn hiện nay. Chính vì vậy có thể nói trong khoảng thời gian 5-10 năm tới
thì ngành Cơ khí ô tô sẽ cần một đội ngũ nhân lực rất lớn.

- Theo Ban tư vấn thì khi học các chuyên ngành về Cơ khí thì tốt nhất là nên thi vào
trường ĐH Bách khoa vì đây là trường có thành tích đào tạo lâu năm và có ưu tin.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×