Tải bản đầy đủ

Kiểm soát chặt chất lượng xe cơ giới nhập khẩu

Kiểm soát chặt chất lượng xe cơ giới nhập khẩu
17/05/2011 | 15:45:00
Từ khóa : Xe cơ giới, Nhập khẩu, Thông tư 31, Kiểm tra, Chất lượng, Chứng nhân
EMAIL PRINT CỠ CHỮ A A A

Thông tư 31/2011/TT-BGTVT sẽ quy định về kiểm tra chất lượng phương tiện cơ giới nhập khẩu. (Ảnh:
internet)

Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Thông tư 31/2011/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an
toàn

kỹ

thuậtbảo

vệ


môi

trường

các

loại

xegiới

nhập

khẩu.

Theo đó, xe cơ giới nhập khẩu chưa qua sử dụng cần được kiểm tra xác nhận kiểu loại, kiểm tra thử
nghiệm theo mẫu, kiểm tra xác suất, kiểm tra từng xe hoặc kiểm tra thử nghiệm khí thải tùy theo từng
đối

tượng

xe.

Kiểm tra xác nhận kiểu loại là kiểm tra sự phù hợp về kiểu loại xe thể hiện trong hồ sơ đăng ký kiểm tra
so với các kiểu loại đã được kiểm tra chứng nhận. Đồng thời, kiểm tra tình trạng số khung, số động cơ
của từng chiếc xe nhập khẩu có cùng kiểu loại với kiểu loại thể hiện trong hồ sơ đăng ký kiểm tra.

Phương thức kiểm tra này được áp dụng đối với các xe cơ giới chưa qua sử dụng, được sản xuất
trước thời điểm nhập khẩu không quá 3 năm, có hồ sơ đầy đủ. Bên cạnh đó, xe cơ giới được kiểm tra
theo phương thức này có thể là xe đã được kiểm tra theo Hiệp định hoặc thỏa thuận công nhận lẫn
nhau về tiêu chuẩn và sự phù hợp mà Việt Nam đã tham gia ký kết; hoặc có thể là xe được nhập khẩu
bởi đại lý ủy quyền về bán hàng và bảo hành của nhà sản xuất, có cùng kiểu loại với loại xe đã được


quan

kiểm


tra

cấp

Giấy

chứng

nhận

chất

lượng.

Nếu thỏa mãn yêu cầu theo quy định, xe cơ giới sẽ được cơ quan kiểm tra cấp Thông báo miễn kiểm
tra

chất

lượng.


Ngoài ra, cơ quan kiểm tra cũng tiến hành kiểm tra thử nghiệm xe mẫu đối với các xe cơ giới có tài liệu
liên quan đến khí thải nhưng không có tài liệu giới thiệu tính năng và thông số kỹ thuật hoặc tài liệu giới
thiệu không phù hợp với xe thực tế nhập khẩu; xe có kiểu loại chưa được cơ quan có thẩm quyền nước
ngoài

chứng

nhận

về

kiểu

loại.

Cơ quan kiểm tra sẽ thử nghiệm một xe mẫu lấy ngẫu nhiên của mỗi kiểu loại xe có trong hồ sơ đăng
ký kiểm tra theo các hạng mục quy định tại các quy chuẩn kỹ thuật hiện hành về chất lượng an toàn kỹ
thuậtbảo

vệ

môi

trường

đối

với

xegiới…

Bên cạnh đó, Thông tư mới này cũng siết chặt quy định kiểm tra từng xe nhập khẩu đã qua sử dụng.

Cụ thể, xe cơ giới nhập khẩu đã qua sử dụng (bao gồm cả ô tô tải không có thùng chở hàng) sẽ được
kiểm

tra

từng

xe.

Cơ quan kiểm tra sẽ kiểm tra tổng quát từng xe bao gồm kiểm tra số khung, số động cơ không bị đục
sửa, đóng lại đúng với hồ sơ đăng ký kiểm tra của xe. Xe cơ giới phải ở trạng thái hoạt động bình
thường, bảo đảm đẩy đủ công dụng, chức năng, có hình dáng và kết cấu phù hợp với tài liệu giới thiệu
tính

năngthông

số

kỹ

thuật

đã

đăngtạiquan

kiểm

tra…

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn, từng xe cơ giới đã qua sử dụng nhập khẩu cũng sẽ được kiểm tra thân,
vỏ, buồng lái, thùng hàng; kiểm tra khung xe, động cơ, hệ thống truyền lực và hệ thống chuyển động,
hệ

thống

phanh,

hệ

thống

lái…

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/05/2011 và bãi bỏ Quyết định số 35/2005/QĐ-BGTVT
ngày 21/07/2005./.
1.kiểm soát chất lượng:
kiểm soát việc tổ chức,chuẩn bị sx.kiểm tra dụng cụ gá,thiết bị đo lường,thiết bị kiểm tra.
2kiểm tra công đoạn
a.cấu tạo thân xe
kiểm tra chất lượng chi tiết và vật tư đầu vào(phôi,vật liệu hàn,vật tư khác,chủng loại,số
lượng)
kiểm tra số lượng,chất lượng mối hànTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×