Tải bản đầy đủ

BÀI THẢO LUẬN ngân hàng việt nam cần chuẩn bị gì cho quá trình hội nhập

BÀI THẢO LUẬN
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Nhóm 4 ca 1
23.02.2010


Nội thảo luận
Ngân hàng Việt Nam cần
chuẩn bị gì cho quá trình
hội nhập ?


Trả lời
Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên của
Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) - cánh cửa
kinh tế Việt Nam đã rộng mở cho sự phát triển

hợp tác quốc tế. Như một xu thế tất yếu, ngành
tài chính ngân hàng buộc phải phát triển mạnh
hơn nữa, cả về số lượng và chất lượng.
Hơn bao giờ hết, ngành tài chính ngân hàng
đang có nhu cầu lớn về nguồn nhân lực được
đào tạo kiến thức và kỹ năng cập nhật với nền
kinh tế thời đại. Sự chiến thắng sẽ thuộc về
những người nhanh chóng nắm bắt cơ hội.


Sự cần thiết hội nhập quốc tế
trong lĩnh vực ngân hàng


Hội nhập quốc tế là xu hướng tất yếu của nền kinh
tế thế giới, là điều kiện tiền đề cần thiết để phát triển
kinh tế quốc gia đi vào quỹ đạo chung của thế giới
thông qua việc tận dụng được dòng chảy vốn khổng
lồ cùng với công nghệ tiên tiến. Đẩy mạnh hội nhập
ngân hàng, xây dựng hệ thống NH vững mạnh trở
thành kênh dẫn nhập vốn hàng đầu, là “bà đỡ” tốt
nhất cho nền kinh tế đang cần vốn như Việt Nam
đang từng bước chuyển dịch cơ cấu vốn theo định
hướng công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.
Trong quá trình hội nhập quốc tế, các NHTM không chỉ thực hiện
vai trò quan trọng phân phối lại vốn đầu tư, mà còn là nơi chuyển
tải thông tin kinh tế, thậm chí là nơi xuất phát những thay đổi và
những rối loạn về kinh tế vĩ mô. Bằng chứng cụ thể là hệ thống
NH yếu kém, mở rộng tín dụng quá mức, nợ khó đòi gia tăng là
một trong những nguyên nhân tiềm ẩn thúc đẩy cuộc khủng
hoảng tài chính châu Á, và trì hoãn phục hồi kinh tế. Khi một hệ
thống tài chính thiếu lành mạnh thì nguồn vốn FDI , ODA sẽ bị
sút giảm, phân bổ và sử dụng không hiệu quả các nguồn vốn
gây tác động tiêu cực đến kinh tế quốc gia, đó chính là sự lãng
phí nguồn vốn, hiệu quả đầu tư thấp, kéo theo tệ nạn tham
nhũng gây rối loạn kinh tế.Những yêu cầu đặt ra trong
lĩnh vực hội nhập quốc tế NH


- NH Việt Nam tham gia hội nhập kinh tế trong bối
cảnh trình độ phát triển kinh tế và công nghệ thấp.
Vấn đề quan trọng đặt ra phải chuẩn bị một lộ trình
hội nhập hợp lý. Theo Hiệp định thương mại Việt –
Mỹ. Cam kết lộ trình 9 năm với 7 cột mốc tháo dỡ
mọi hạn chế đối với các NH Mỹ được bãi bỏ hoàn
toàn. Cho đến tháng 12.2004, các nhà cung cấp
dịch vụ Mỹ (trừ NH và công ty thuê mua tài chính)
chỉ được hoạt động tại Việt Nam dưới hình thức liên
doanh với đối tác Việt Nam, sau thời gian đó những
hạn chế này sẽ bị bãi bỏ. Sau 9 năm tức là từ tháng
12.2010, các NH Mỹ được phép thành lập NH con
100% vốn Mỹ tại Việt Nam
Trong thời gian 9 năm đó, các NH Mỹ có thể thành lập NH liên
doanh với đối tác Việt Nam theo tỷ lệ góp vốn 30-49% vốn điều
lệ của NH liên doanh. Theo đó các nhà cung cấp dịch vụ tài
chính Mỹ cđược phép cung cấp 12 phân ngành dịch vụ NH theo
lộ trình với 7 cột mốc. Lộ trình này xác định rõ mức độ tham gia
các loại hình dịch vụ NH và hình thức pháp lý mà các nhà cung
cấp dịch vụ Mỹ được phép hoạt động tại Việt Nam, điều này
cũng đồng nghĩa với yêu cầu cắt giảm bảo hộ về kinh doanh dịch
vụ NH đối với các NHTM trong nước, phải loại bỏ dần những
hạn chế đối với các NH Mỹ, cho phép họ được tham gia với mức
độ tăng dần vào mọi hoạt động NH tại Việt Nam


Một số giải pháp để chuẩn bị
trong tiến trình hộ nhập quốc tế
của
các
ngân
hàng
tai
VN


-Đẩy mạnh tiến trính cổ phân hoá. Khi Ngân
hàng cổ phần hoá thì năng lực tài chính của
ngân hàng sẽ được đẩy mạnh lên. Cùng với
việc tăng vốn điều lệ, các ngân hàng con có
thể một phần đầu tư thêm trang thiết bị máy
móc công nghệ hiện đại để phù hợp với xu
thế thị trường mở mà chung ta đang tiến tới.


Một số giải pháp để chuẩn bị
trong tiến trình hộ nhập quốc tế
của các ngân hàng tai VN


Để chuẩn bị cho quá trình hội nhập với nguy cơ
cạnh tranh tăng lên, các ngân hàng cần chủ động
đầu tư máy móc công nghệ cao, trang thiết bị hiện
đại, đào tạo đội ngũ cán bộ trình độ cao,tiến hành
quảng cáo và tiếp thị. Trong những năm gần đây,
đặc biệt từ cuối năm 2003 đầu năm 2004 và 4 tháng
đầu năm 2005 các ngân hàng thương mại đã không
ngừng đưa ra các sản phẩm mới về dịch vụ ngân
hàng bán lẻ hiện đại nhằm vào đối tượng cá nhân,
một mặt tăng thu phí dịch vụ, mặt khác thúc đẩy huy
động, thu hút tiền gửi không kỳ hẹn với lãi xuất thấp
của khách hàng và hệ thống ngân hàng.


Một số giải pháp để chuẩn bị
trong tiến trình hộ nhập quốc tế
của
các
ngân
hàng
tai
VN
 Tích
cực hiện đại hoá các dịch vụ thanh toán

điện tử, đa dạng hoá dịch vụ theo phương
thức hiện đại, hướng tới khách hàng và phát
triển thêm nhiều sản phẩm tiện ích mới trên
nền công nghệ cao như hệ thống thẻ ATM,
thẻ ngân hàng,ngân hàng điện tử
homebanking, internetbanking.. Đây là những
nền tảng cơ bản để các ngân hàng sẵn sàn
cho hội nhập quốc tế.


Một số giải pháp để chuẩn bị
trong tiến trình hộ nhập quốc tế
của
các ngân hàng tai VN


Thực tế hiện nay khi tham ra hội nhập đòi hỏi
các cán bộ ngân hàng cần có trình độ ngoại
ngữ và sử dụng công nghệ thông tin một
cách thành thạo. Các ngân hàng cần rà soát
lại hệ thống cán bộ đào tạo thêm chuyên
môn ngoại ngữ, CNTT. Chỉ có như vạy họ
mới có thể tìm hiểu va nghiên cứu hoạt động
hệ thông ngân hàng để tiếp cận và quản lý
tốt công việc.


Một số giải pháp để chuẩn bị
trong tiến trình hộ nhập quốc
của
taihàng
VNtrong
 tế
Tiến
hànhcác
hợp ngân
tác giữahàng
các ngân
nước để nâng cao năng lực cạnh tranh, củng
cố sức mạnh, sẵn sàng cạnh tranh bình đẳng
với cac tổ chức tài chính quốc tế hùng mạnh


Một số giải pháp để chuẩn bị
trong tiến trình hộ nhập quốc tế
của
các ngân hàng tai VN


Để giành thế chủ động trong tiến trình hội
nhập kinh tế quốc tế, hệ thống NH Việt Nam
cần cải tổ cơ cấu một cách mạnh mẽ để trở
thành hệ thống NH đa dạng về hình thức, có
khả năng cạnh tranh cao, hoạt động an toàn
và hiệu quả, huy động tốt hơn các nguồn vốn
trong xã hội và mở rộng đầu tư đáp ứng nhu
cầu của sự công nghiệp hoá - hiện đại hoá
đất nước


Cùng vớigiải pháp để chuẩn bị trong tiến
trình hôi nhập.ta cũng cần cho 1 số biện
pháp như sau:
 - Xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách
khách hàng
- Xem xét phân loại khách hàng để có những
chính sách đặc biệt đối với những khách
hàng có nguồn tiền gửi lớn
- Thực hiện chính sách tiếp thị, khuyến mãi
theo hướng dẫn của NHCT


- Tìm hiểu nguyên nhân của khách hàng ngừng giao
dịch, rút tiền gửi chuyển sang ngân hàng khác để có
biện pháp thích hợp nhằm khôi phục lại và duy trì
quan hệ tốt với khách hàng.
- Cử cán bộ nghiệp vụ giỏi, đạo đức tốt có khả năng
giao tiếp tốt để giao dịch, chăm sóc khách hàng có
số dư tiền gửi lớn, sử dụng nhiều dịch vụ ngân
hàng. Thành lập tổ chuyên trách giúp lãnh đạo CN
đáp ứng các yêu cầu chăm sóc, tiếp thị phục vụ
nhóm khách hàng


- Triển khai các sản phẩm dịch vụ, cung cấp sản
phẩm trọn gói cho khách hàng
- Trên cơ sở các sản phẩm đã được NHCT hướng
dẫn thực hiện, CN tìm hiểu, nghiên cứu khách hàng
để đưa ra các sản phẩm phù hợp với từng đối
tượng khách hàng cụ thể. Chú ý cung cấp sản phẩm
trọn gói, đảm bảo tính hiệu quả đối với khách hàng
và NHCT. Đối với những khách hàng đã có quan hệ
tín dụng cần có chính sách khuyến khích mở tài
khoản thực hiện dịch vụ thanh toán và các dịch vụ
khác.
- Có kế hoạch phát triển, quy hoạch, đào
tạo cán bộ chuyên sâu, chuyên nghiệp về
kỹ năng nghiệp vụ, đáp ứng điều kiện hiện
đại, hội nhập, tác phong giao dịch, nghiêm
túc, văn minh, hiện đại, hướng dẫn chu
đáo khách hàng
- Khảo sát, đánh giá tiềm năng nguồn vốn
ở từng thị trường, từng nhóm khách hàng.
- Gắn kết các dịch vụ với các nghiệp vụ
khác như mở L/C thanh toán, mua bán
ngoại tệ và giao dịch qua tài khoản khác
tại NHCT
- Có chính sách khách hàng hấp dẫn, linh
hoạt đảm bảo cạnh tranh được với các
ngân hàng khác
- Giao dịch một cửa giảm thiểu các thủ tục
hành chính gây phiền hà cho khách hàng,
cán bộ phải đủ năng lực, có trách nhiệm
để đáp ứng.
- Chấp hành nội quy, quy chế làm việc của
cán bộ, đánh giá chất lượng phục vụ
khách hàng

- Chăm sóc khách hàng chiến lược, khách hàng có
nguồn tiền gửi lớn tại CN
- Huy động vốn đảm bảo lãi suất đầu vào cạnh
tranh, tạo được chênh lệch lãi suất huy động và lãi
suất cho vay
- Tăng cường chi trả lương qua thẻ ATM.
- Tiếp cận các siêu thị, khách sạn, nhà hàng, cảng
hàng không Phú Bài, cảng Chân Mây - khu vực có
nhiều người nước ngoài tới để mở các cơ sở chấp
nhận thẻ Visa, Master, Cash Card...
- Tăng cường tiếp cận, hợp tác với các công ty xuất
khẩu lao động trên địa bàn để hướng dẫn cách thức
chuyển tiền kiều hối, phân phát tờ rơi, thẻ chuyển
tiền, giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng.
- Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương
nhằm quảng bá dịch vụ chi trả kiều hối, viết thư giới
thiệu dịch vụ tới người lao động của địa phương
mình đang ở nước ngoài.
- Tổ chức tốt công tác chi trả kiều hối, tư vấn, hỗ trợ
khách hàng, quảng bá và tiếp thị dịch vụ này tại các
điểm giao dịch và CN
- Thực hiện nghiêm túc quy trình nghiệp vụ,
cơ chế, quy chế hiện hành, quy trình bảo
mật.
- Quan tâm tới đội ngũ cán bộ làm công tác
huy động vốn.
- Kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh thường
xuyên thái độ, tác phong giao dịch của cán
bộ ngân hàng
- Thường xuyên tổ chức học tập, trao đổi nghiệp
vụ để nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ
giao dịch.
- Chủ động nghiên cứu, triển khai các ý tưởng,
các sản phẩm mới phục vụ khách hàng.
-Hoàn thiện tác phong, lề lối làm việc, văn hoá
giao dịch, quan tâm, chăm sóc khách hàng có số
dư tiền gửi tại CN, tích cực khai thác, tiếp thị các
khách hàng có nguồn tiền gửi lớn, nhằm tạo ra
sự tăng trưởng ổn định của nguồn vốn huy
động, góp phần hỗ trợ tích cực cho hoạt động
kinh doanh
Hội nhập quốc tế là động lực thúc đẩy
hệ thống NH Việt Nam từng bước cải cách
năng cao năng lực cạnh tranh trên thị
trường khu vực và thế giới . Một hệ thống
NH hữu hiệu trở thành kênh dẫn nhập vốn
quan trọng và hàng đầu sẽ đáp ứng đầy
đủ nhu cầu về vốn và cung ứng sản phẩm
cho nền kinh tế để đạt đến thành công
của công nghiệp hoá và hiện đại hóa.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×