Tải bản đầy đủ

Bài tập tiếng anh nhom 4 ca 1

Members of the group 4
1:Phạm Văn Bách
2:Đinh Thiện Hiếu
3:Trần Thi Hiền
4:Trần Thi Hoài
5:Nguyên Thị Thuỳ Dung(25.4.90)
6:Nguyễn Thị Hương(3.9.90)
Hoàng kim

7:Nguyễn Thanh Hải
8:Nguyễn Huyền Diệu
9:Ngô Anh Đức
10:Nguyễn Văn Giáp
11:Nguyễn Văn Diên
12:Nguyễn


On 25 October 1881 a little boy was born
in Malaga ,Spain.It was a difficult birth and to
help him breathe ,cigar smoke was blown
into his nose .But despite being the youngest

ever smoker ,this baby grew up to be one of
the 20th century’s greatest painters- Pablo
Picasso.chân dung tự họa, năm 1896
1962

Pablo Picasso, tháng 1 nămSinh 25 tháng 10 năm 1881
Málaga, Tây Ban NhaMất 8 tháng 4 năm 1973 (91 tuổi)
Mougins, PhápNghề nghiệp Họa sĩ, Nhà điêu khắcTrường phái: Lập thểTác phẩm chính: Những cô nàng ở Avignon (Les Demoiselles
d'Avignon)
Guernica


Hoạ sĩ
Ngày

25/10/1881 một cậu béđã ra đời ở Malaga-Tây

Ban Nha . Đó là một ca sinh khó và người ta đã phải
giúp cậu ấy thở bằng khói thuốc qua mũi cậu bé
.Nhưng mặc dù là người hút thuốc trẻ nhất ,cậu bé lớn
lên đã trở thành 1 trong những hoạ sĩ nổi tiếng nhất
của thế kỉ 20- Pablo Picaso
The Painter
Picasso showed his truly exceptional talent from a very
young age .His first word was lapiz(Spanish for pencil)
and he learned to draw before he could talk. He was
the only son in the family and very good-looking ,so he
was thoroughly spoilt..He hated school and often
refused to go unless his doting parents allowed him to
take one of his father ‘s pet pigeons with him.


Bức

tranh màu
phấn
Autoportrait à
la palette (Bức
tự họa với
bảng màu),
mùa thu năm
1906


Hoạ sĩ
Picasso đã thể hiên tài năng thực sự đặc biệt của
mình từ khi còn rất trẻ .Từ đầu tiên ông ấy nói
‘lapiz’( tiếng Tây Ban Nha là ‘bút chì’) và cậu
ấy học vẽ trước khi học nói. Ông là con trai duy
nhất của gia đình và khá đẹp trai . ông ấy ghét đi
học và thường chốn học trừ khi bố mẹ cho phép
ông mang theo một trong những con chim bồ
câu mà họ nuôi theo mình.


 Apart

The Painter

from pigeons ,his great love was art ,and when in
1891 his father ,who was an amateur artist ,got a job as
a drawing teacher at a college ,Pablo went with him to
the college.He often watched his father paint and
sometimes was allowed to help .One evening his father
was painting a picture of their pigeons when he had to
leave the room. He returned to find that Pablo had
completed the picture,and it was so amazingly beautiful
and lifelike that he gave his son his own palette and
brushes and never painted again.Pablo was just 13.


Hoạ sĩ


Ngoài những chú chim bồ câu ,tình yêu lớn nhất của ông là hội
hoạ ,và vào năm 1891,bố của ông một hoạ sĩ nghiệp dư,da nhận
công việc như một thầy giáo dậy vẽ tại trường đại học ,Pablo
thường đi theo bố tới trường .Ong ta thường xem bó mình vẽ ,thỉnh
thoảng ông được bố giúp đỡ.Một buổi tối ,bố của ông đang vẽ một
bức tranh về những con chim bồ câu của họ,thì ông ầy có việc phải
ra khỏi phòng.Khi ông ấy quay trở lại đã thấy Pablo hoàn thành
xong bức tranh và thật lạ là nó qua đẹp và giống như thật đến nỗi
mà từ đó ông ấy đa đua cho con trai bảng màu và bút vã và chính
ông vẽ trở lại .Lúc đó Pablo chỉ mới 13 tuổi.


chim bồ câu hòa bình của
Picasso
From then onwards there was no stopping him. Many people
realized that he was a genius but he disappointed those who
wanted him to become a traditional painter. He always breaking
the rules of artistic tradition and shocked the public with his
strange and powerful pictures. He is probably best used only
simple geometric shapes. His paintings of people were often made
up of triangles and squares with their features in the wrong place.
His work changed our ideas about art, and to millions of people
modern art means the work of Picasso. Guernica, which he
painted in 1937, records the during the Spanish Civil War, and is
undisputedly one of the masterpieces of modern painting.


 Kể

từ lúc đó đến sau này,không thứ gì có thể ngăn cản
ông nữa.rất nhiều người nhận thấy ông là một thiên tài
nhưng ông đã khiến họ thất vọng,những người muốn
ông trở thành một họa sĩ truyền thống.ông luôn phá bỏ
những qui tắc của NT truyền thống và khiến dư luận
căm phẫn ông với những bức tranh .
 Có thể nổi tiếng nhất với những bức tranh “cubist”một
bức tranh với sự thể hiện những hình họa đơn
giản.Những con người trong tranh của ông thường được
thể hiện bằng những hình tam giác và hình vuông với
những nét đặc biệt ở vị trí trái ngược nhau. Công việc
của ông đã thay đổi cách nghĩ của chúng ta về nghệ
thuật,và hànng triệu người của nghệ thuật hiện đại đã
hiểu được công việc của picasso.
Guernica,một

bức tranh
được vẽ vào
năm 1937,ghi
lại một cảnh
ném bom
oanh tạc
thành phố
basque trong
suốt cuộc nội
chiến TBN,


Picasso

created over 6,000 paintings, drawings
and sculptures. Today a ‘ Picasso’ cast several
million pounds. Once, when the French
Minister of Culture was visiting Picasso, the
artist accidentally spilt some paint on the
Minister’s trousers. Picasso apologized and
wanted to pay for them to be cleaned, but the
minister said, Non! Please, Monsieur Picasso,
just sign my trousers!


picasso

đã tạo nên
hơn 6000 bức
tranh bao gồm cả
tranh vẽ và công
trình điêu khắc

Tác phẩm điêu khắc của
Picasso tại Chicago


 Ngày

nay một cái tên “picasso” cũng có giá trị vài
triệu bảng.Một lần khi thủ tướng pháp tới thăm
picasso.họa sĩ đã gây ra một tai nạn làm đổ một ít màu
vẽ lên quần thủ tướng.picasso đã xin lỗi và muốn làm
cho làm cho nó sạch sẽ hơn nhưng thủ tướng đã
nói.không,làm ơn picasso,đó là một biểu tượng trên
quần tôi


Picasso

died of heart failure during an attack
of influenza in 1973.
picasso chết vì một cơn đau tim trong một đợt
dịch bệnh cúm năm 1973


những cô gái avignon

Nàng Dora Maar với chú mèo

một số tác phẩm của danh hoạ


Chú bé cầm tẩu thuốc

Dora Maar

một số tác phẩm của danh hoạ


Hai người đàn bà trên bãi biển

Violin and Guitar

một số tác phẩm của danh hoạ


Girl Before a Mirror

Books

một số tác phẩm của danh hoạ


Enamel saucepan

Girl with Red Beret Print

một số tác phẩm của danh hoạ


THANK YOU VERY MUCHTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×