Tải bản đầy đủ

Ke hoach chu nhiem

SỞ GD&ĐT TỈNH QUẢNG NAM
TRƯỜNG THPT NGUYỄN DỤC
-----------------

KẾ HOẠCH THỰC TẬP CHỦ NHIỆM NĂM 2017
Họ tên SV thực tập: Hồ Thị Yến
Họ tên GV hướng dẫn: Nguyễn Thị Diệu Hằng
SV Trường Đại học: Quảng Nam
Khóa 2014 - 2018,
Lớp TT chủ nhiệm: 12/8
Buổi học: Sáng
Thời gian TTCN: 6/2/2017-26/2/2017

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CHUNG CỦA LỚP
1. Đặc điểm:
+ Đa số các em thuộc huyện Phú Ninh, sinh sống gần trường nên thuận tiện cho việc đến trường, thuận lợi cho việc phối
hợp chặt chẽ giữa phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm, giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh.
+ Tổng số học sinh: 40
• Số học sinh nam: 18
• Số học sinh nữ: 20
• Số đoàn viên

+ Ban cán sự lớp và ban chấp hành đoàn:
• Lớp trưởng: Nguyễn Thị Thanh Trúc
• Lớp phó học tập: Nguyễn Thị Thùy Vân


• Lớp phó lao động: Trà Ngọc Tuấn
• Lớp phó văn thể mỹ: Trần Thị Kiều Diễm
• Bí thư: Nguyễn Thị Thùy Vân
• Tổ trưởng tổ 1: Nguyễn Nhật Linh
• Tổ trưởng tổ 2: Lê Minh Vương
• Tổ trưởng tổ 3: Đặng Tất Chiêu
• Tổ trưởng tổ 4: Nguyễn Thanh Khương
-Ban cán sự bộ môn:
+Toán: Nguyễn Thị Mai Ca
+Lý:Nguyễn Thị Thanh Trúc
+Hóa: Nguyễn Thị Thùy Vân
+Anh: Nguyễn Thị Như Thắm
2. Tình hình:
+ Ưu điểm:
- Tinh thần trách nhiệm và ý thức của ban cán sự lớp cao.
- Học sinh lớp 12/8 năng nổ, cởi mở, hòa đồng, tự tin và có tinh thần trách nhiệm cao.
- Lớp có đội ngũ tham gia hoạt động rất tốt, khi có phong trào đưa ra thì các em tự xung phong và đảm nhận.
- Học sinh 12/8 ngoan ngoãn, lễ phép với thầy cô.
+ Khuyết điểm:
- Còn vài em khá nhút nhát khi thể hiện tài năng của mình trước lớp.
- Một số em vi phạm về tác phong, hay không thuộc bài và đi trễ.
3. Kết quả giáo dục học kỳ 1


Giỏi (Tốt)
Khá
SL % SL %
1
2.5 9 22.
Học lực
5
Hạnh kiểm 32 80 8 20
Xếp loại

Trung bình Yếu

Kém
SL
% SL % SL %
30
75 0 0 0 0
0

0

0

0

0

0

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM
1. Mục đích:
- Giúp học sinh đi vào nề nếp, thực hiện tốt nội quy của trường lớp
- Giúp các em hoạt động có nề nếp, khoa học hơn, nâng cao chất lượng dạy học.
- Tạo mối quan hệ thân thuộc, đoàn kết của thầy và trò, trò và trò.
2. Yêu cầu:
- Duy trì sinh hoạt 15 phút đầu giờ.
- Ban cán sự lớp theo dõi và báo cáo tình hình lớp cho GVCN
- Giáo viên nhắc nhở các em thực hiện tốt nội quy.
- Hoàn thành các công tác trong tuần
- Tham gia giúp đỡ hướng dẫn học sinh ôn tập tốt để thực hiện tốt công tác kiểm tra, thi cử.
- Quan tâm, gần gũi, tìm hiểu tâm tư tình cảm cá nhân, đời sống của các em học sinh.
3. Kế hoạch chung:
- Ổn định nề nếp, tác phong, nâng cao nâng cao tinh thần học tập của học sinh bằng các hình thức củng cố lại kiến thức
qua sinh hoạt 15 phút đầu giờ.
- Tiết sinh hoạt lớp: Ban cán sự tổng kết tình hình học tập và nề nếp của lớp trong tuần, tổ chức trò chơi nhằm tạo
không khí vui vẻ và tinh thần đoàn kết trong lớp.
4. Kế hoạch cụ thể:
Tuần

Ngày

Nội dung từng công việc

Công tác chuẩn bị

Biện pháp thực hiện


1

6/2/2017

7/2/2017

8/2/2017

9/2/2017

trong tuần
- Tìm hiểu về trường và 7h dự chào cờ đầu Đi đúng giờ, tác -Tới trường dự chào cờ
tuần ở trường THPT Nguyễn Dục.
phong
gọn đúng giờ.
-8h gặp gỡ và tiếp xúc với ban giám hiệu gàng,lịch sự
-Chủ động liên hệ với
nhà trường, giáo viên hướng dẫn giảng dạy
GVHD.
và giáo viên chủ nhiệm.

-6h45 gặp GVCN để nhận lớp.
-Làm quen với lớp chủ nhiệm 12/8.

-Lên lớp sinh hoạt 15phút đầu giờ.
-Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số lớp.
-Kiểm tra sổ đầu bài, trực nhật, tác phong.
-Nhắc nhở ban cán sự bộ môn chữa bài cho
lớp.
-Nhắc nhở, đôn đốc học sinh thực hiện tốt
nhiệm vụ trong tuần.
-Lên lớp sinh hoạt 15 phút đầu giờ.
-Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số lớp.
-Kiểm tra sổ đầu bài, trực nhật, tác phong.
-Nhắc nhở ban cán sự bộ môn chữa bài cho
lớp.
-Nhắc nhở, đôn đốc học sinh thực hiện tốt

.

-Đến trường đúng giờ để
liên hệ với GVCN.
-Tự giới thiệu về bản thân
với lớp và làm quen với
ban cán sự của lớp.
-Yêu cầu lớp trưởng ổn
định lớp, báo cáo sĩ số.
-Quan tâm, đôn đốc, nhắc
nhở học sinh thực hiện tốt
nhiệm vụ đề ra.

-Yêu cầu lớp trưởng ổn
định lớp, báo cáo sĩ số.
-Quan tâm, đôn đốc, nhắc
nhở học sinh thực hiện tốt
nhiệm vụ đề ra.


nhiệm vụ trong tuần.
-Chuẩn bị giáo án chủ nhiệm và giáo án
giảng dạy cho tuần 2.
-13h30 họp tổ chuyên môn.
-Lên lớp sinh hoạt 15 phút đầu giờ.
-Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số lớp.
-Kiểm tra sổ đầu bài, trực nhật, tác phong.
-Nhắc nhở ban cán sự bộ môn chữa bài cho
10/2/2017 lớp.
-Nhắc nhở, đôn đốc học sinh thực hiện tốt
nhiệm vụ trong tuần.
-Tham gia nhắc nhở học sinh tập bóng
chuyền.
-Lên lớp sinh hoạt 15 phút đầu giờ.
-Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số lớp.
-Kiểm tra sổ đầu bài, trực nhật, tác phong.
-Nhắc nhở ban cán sự bộ môn chữa bài cho
lớp.
11/2/2017 -Tìm hiểu nguyên nhân vắng học của học
sinh và các học sinh vi phạm trong sổ đầu
bài.
-Dự tiết sinh hoạt chủ nhiệm cuối tuần vào
tiết 5.
2

13/2/2017 -6h45 lên lớp sinh hoạt 15 phút đầu giờ.
Nhắc nhở, đôn đốc học sinh thực hiện tốt

-Đến trường đúng giờ để
dự.
-Soạn giáo án chủ nhiệm.
-Yêu cầu lớp trưởng ổn
định lớp, báo cáo sĩ số.
-Quan tâm, đôn đốc, nhắc
nhở học sinh thực hiện tốt
nhiệm vụ đề ra.

-Yêu cầu lớp trưởng ổn
định lớp, báo cáo sĩ số.
-Quan tâm, đôn đốc, nhắc
nhở học sinh thực hiện tốt
nhiệm vụ đề ra.
-Đến lớp đúng giờ và ghi
chép đầy đủ những thông
báo của GVCN và báo
cáo của ban cán sự lớp.
-Yêu cầu lớp ổn định, báo
cáo sĩ số.


nhiệm vụ trong tuần.
-7h dự chào cờ đầu tuần.
-Lên lớp sinh hoạt 15 phút đầu giờ.
-Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số lớp.
-Kiểm tra sổ đầu bài, trực nhật, tác phong.
-Nhắc nhở ban cán sự bộ môn chữa bài cho
14/2/2017
lớp.
-Nhắc nhở, đôn đốc học sinh thực hiện tốt
nhiệm vụ trong tuần.
-Tham gia nhắc nhở học sinh dọn vệ sinh
-Lên lớp sinh hoạt 15 phút đầu giờ.
-Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số lớp.
-Kiểm tra sổ đầu bài, trực nhật, tác phong.
15/2/2017 -Nhắc nhở ban cán sự bộ môn chữa bài cho
lớp.
-Nhắc nhở, đôn đốc học sinh thực hiện tốt
nhiệm vụ trong tuần.
16/2/2017 -6h45 lên lớp sinh hoạt 15 phút đầu giờ.
-Nhắc nhở học sinh về đồng phục, vệ sinh
nề nếp lớp.
-Nhắc đội cờ đỏ đi trực, ban cán sự bộ môn
chữa bài cho lớp.
-Nhắc nhở lớp tham gia dọn vệ sinh sau
tiết 3.

- Quan tâm, đôn đốc, nhắc
nhở học sinh thực hiện tốt
nhiệm vụ đề ra.
-Yêu cầu lớp ổn định, báo
cáo sĩ số.
- Quan tâm, đôn đốc, nhắc
nhở học sinh thực hiện tốt
nhiệm vụ đề ra.

-Yêu cầu lớp ổn định, báo
cáo sĩ số.
- Quan tâm, đôn đốc, nhắc
nhở học sinh thực hiện tốt
nhiệm vụ đề ra.

-Yêu cầu lớp ổn định, báo
cáo sĩ số.
- Quan tâm, đôn đốc, nhắc
nhở học sinh thực hiện tốt
nhiệm vụ đề ra.
-Chỉ đạo học sinh dọn vệ
sinh.


3

-Lên lớp sinh hoạt 15 phút đầu giờ.
-Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số lớp.
17/2/2017 -Kiểm tra sổ đầu bài, trực nhật, tác phong.
-Nhắc nhở ban cán sự bộ môn chữa bài cho
lớp.
-6h45 lên lớp sinh hoạt 15 phút đầu giờ.
-Nắm số học sinh
-10h20 dự sinh hoạt chủ nhiệm.
vi phạm trong tuần.
-Nắm kế hoạch
tuần tới để đôn đốc
18/2/2017
cho lớp.
-Chuẩn bị các trò
chơi, các câu hỏi
nhỏ để đố vui có
thưởng.
-6h45 lên lớp sinh hoạt 15 phút đầu giờ.
20/2/2017 Nhắc nhở, đôn đốc học sinh thực hiện tốt
nhiệm vụ trong tuần.
-7h dự chào cờ đầu tuần.
-Lên lớp sinh hoạt 15 phút đầu giờ.
21/2/2017 -Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số lớp.
-Kiểm tra sổ đầu bài, trực nhật, tác phong.
-Nhắc nhở ban cán sự bộ môn chữa bài cho
lớp.
-Nhắc nhở, đôn đốc học sinh thực hiện tốt
nhiệm vụ trong tuần.

-Yêu cầu lớp ổn định, báo
cáo sĩ số.
- Quan tâm, đôn đốc, nhắc
nhở học sinh thực hiện tốt
nhiệm vụ đề ra.
-Yêu cầu lớp trưởng ổn
định, báo cáo sĩ số.
- Quan tâm, đôn đốc, nhắc
nhở học sinh thực hiện tốt
nhiệm vụ đề ra.
-Điều khiển lớp cho lớp
sinh hoạt.

-Yêu cầu lớp ổn định, báo
cáo sĩ số.
- Quan tâm, đôn đốc, nhắc
nhở học sinh thực hiện tốt
nhiệm vụ đề ra.
-Yêu cầu lớp ổn định, báo
cáo sĩ số.
- Quan tâm, đôn đốc, nhắc
nhở học sinh thực hiện tốt
nhiệm vụ đề ra.


-Lên lớp sinh hoạt 15 phút đầu giờ.
-Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số lớp.
-Kiểm tra sổ đầu bài, trực nhật, tác phong.
22/2/2017 -Nhắc nhở ban cán sự bộ môn chữa bài cho
lớp.
-Nhắc nhở, đôn đốc học sinh thực hiện tốt
nhiệm vụ trong tuần.
-Lên lớp sinh hoạt 15 phút đầu giờ.
-Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số lớp.
-Kiểm tra sổ đầu bài, trực nhật, tác phong.
-Nhắc nhở ban cán sự bộ môn chữa bài cho
23/2/2017 lớp.
-Nhắc nhở, đôn đốc học sinh thực hiện tốt
nhiệm vụ trong tuần.
-Nhắc nhở lớp dọn vệ sinh sau tiết 3.

-Yêu cầu lớp ổn định, báo
cáo sĩ số.
- Quan tâm, đôn đốc, nhắc
nhở học sinh thực hiện tốt
nhiệm vụ đề ra.

-Lên lớp sinh hoạt 15 phút đầu giờ.
-Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số lớp.
-Kiểm tra sổ đầu bài, trực nhật, tác phong.
24/2/2017 -Nhắc nhở ban cán sự bộ môn chữa bài cho
lớp.
-Nhắc nhở, đôn đốc học sinh thực hiện tốt
nhiệm vụ trong tuần.
25/2/2017 -Lên lớp sinh hoạt 15 phút đầu giờ.
-Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số lớp.
-Kiểm tra sổ đầu bài, trực nhật, tác phong.

-Yêu cầu lớp ổn định, báo
cáo sĩ số.
- Quan tâm, đôn đốc, nhắc
nhở học sinh thực hiện tốt
nhiệm vụ đề ra.

-Yêu cầu lớp ổn định, báo
cáo sĩ số.
- Quan tâm, đôn đốc, nhắc
nhở học sinh thực hiện tốt
nhiệm vụ đề ra.

-Chỉ đạo lớp dọn vệ sinh.

-Yêu cầu lớp ổn định, báo
cáo sĩ số.
- Quan tâm, đôn đốc, nhắc


-Nhắc nhở ban cán sự bộ môn chữa bài cho
lớp.
-Dự tiết sinh hoạt chủ nhiệm, gặp gỡ chia
tay lớp.
-Tổng kết đợt thực tập, hoàn tất hồ sơ.
-Chuẩn bị các loại
giấy tờ để tổng kết
đợt thực tập sư
phạm 1.
Ngày …… tháng …. năm 2017
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
(Chữ kí, họ tên)

nhở học sinh thực hiện tốt
nhiệm vụ đề ra.

-Kiểm tra đầy đủ các loại
giấy tờ để tổng kết đợt
thực tập.

Ngày …… tháng …. năm 2017
SINH VIÊN THỰC TẬP
(Chữ kí, họ tên)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×