Tải bản đầy đủ

Bài tập kinh tế vi mô tác ĐỘNG của CUNG cầu lên THỊ TRƯỜNG lúa gạo VIỆT NAM

Bài tập kinh tế vi mô

BÀI TẬP KINH TẾ
VĨ MÔ

TÁC ĐỘNG CỦA CUNG-CẦU LÊN THỊ
TRƯỜNG LÚA GẠO VIỆT NAM

Nhóm 8

1


Bài tập kinh tế vi mô

Từ ngàn đờì nay, cây lúa đã gắng bó với con người Việt Nam, đồng thời
cũng trở thành tên gọi cho một nền văn minh- nên văn minh lúa nước.
Lúa là cây trồng quan trọng nhất thuộc nhóm ngũ cốc và cũng là cây
lương thực chính của người dân Việt Nam nói riêng và người dân châu Á
nói chung.
Gạo là sản phẩm từ cây lúa nằm trong một quá trình sản xuất nông nghiệp

thường bao gồm các khâu chính: Làm đất, chon thóc lúa giống, gieo hạt,
ươm mạ, cấy, chăm bón và xay xat.
Cây lúa hạt gạo đã trở nên thân thuộc, gần gủi đến mức người dân Việt
Nam còi là một phần không thể thiếu trong cuộc sống.
I. Đặc điểm của lúa gạo
- Lúa gạo là cây lương thực miền nhiệt đới
- Lúa gạo sau khi qua sấy khô, xay xát có thể bảo quản được
khá lâu
- Lúa gạo có nhiều loại:
+ Gạo thơm và gạo trắng, hạt dài thường được xuất khẩu sang
thị trường ở Thái Lan
+ Gạo nếp (dẻo và dính)
+ Gạo 5% tấm đánh bóng một lần, gạo 5% tấm đánh bóng hai
lần, gạo 10%,25%,100% tấm và nhiều loại gạo khác
- Lúa gạo là nguồn lương thực chính của Việt Nam.Lúa gạo là
nguồn cuung cấp năng lượng cho cơ thể con người, cung cấp
tới 70% năng lượng trong khẩu phần ăn của người dân.
- Lúa gạo đóng vai trò rất quan trọng trong bảo đảm an ninh
lương thật quốc gia.
- Lúa gạo còn là nguyên liệu của các ngành công nghiệp chế
biến rượu, banh kẹo.
- Lúa gạo tạo việc làm và thu nhập cho khoảng 80% số hộ
nông dân Việt Nam.
Nhóm 8

2


Bài tập kinh tế vi mô
-

Lúa gạo là mặt hàng xuất khẩu của nước ta sản xuất lúa gạo
nằm trong 5 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu gạo lớn nhất
cả nước bao gồm dầu thô, dệt may, giày dép, thủy sản và
gạo. Việt Nam là nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai trên thế
giới(đứng sau Thái Lan)

II. Các yếu tố tác động đến cung – cầu của lúa gạo Việt Nam.
• Các yếu tố tác động đến cung
- Công nghệ

- Giá các yếu tố sản xuất
- Chính sách của chính phủ
- Số lượng người sản xuất
- Kỳ vọng của người sản xuất
• Các yếu tố tác động đến cầu
- Thu nhập của người tiêu dùng
- Giá hàng hóa liên quan
- Thị hiếu, mốt
- Chính sách của chính phủ
- Quy mô thị trường
- Kỳ vọng của người tiêu dùng
1. Các yếu tố làm tăng cung
- Công nghệ - khoa học:
Nhờ áp dụng các hoạt động chuyển giao công nghệ, đưa cơ giới hóa vào
trong sản xuất nên năng suất sản xuất lúa gạo tăng dẫn đến tăng cung về
lúa gạo
- Giá các yếu tố sản xuất
+ Giá xăng giảm
+ Giá thuốc trừ sâu, phân bón, tiền thuê công nhân cắt lúa…
giảm
Nhóm 8

3


Bài tập kinh tế vi mô

Do tính thời vụ của lúa gạo thường tập trung vào mùa khô nên các dịch
vụ về vận tải, bốc xếp cũng thường gia tăng nên khi giá xăng dầu giảm sẽ
làm cho chi phí vận chuyển giảm. Đồng thời giá của thuốc trừ sâu, phân
bón, tiền thuê công nhân cắt lúa giảm làm cho chi phí sản xuất giảm. Từ
đó lợi nhuận tăng dẫn đến tăng cung lúa gạo
- Chính sách của chính phủ
+ Giảm thuế nông nghiệp, thu 0% thuế VAT đối với nông dân
+ Chính sách hổ trợ lãi xuất tín dụng, vay vốn đầu tư
- Số lượng người sản xuất nhiều
Số lượng người sản xuất nhiều do ở những vụ lúa trước được mùa, được
giá.
- Kỳ vọng của người sản xuất
Người sản xuất nghĩ rằng giá lúa gạo trong tương lai sẽ giảm nên cung
lúa gạo hiện tại tăng
- Các yếu tố khác
+ Mưa thuận gió hòa
+ Diện tích đất trồng lúa tăng
+ Thị trường trong nước thông thoáng
+ Đầu ra xuất khẩu tốt

Nhóm 8

4


Bài tập kinh tế vi mô

S1

S0

P
P0

0

Q0

Q1

Q

Hình 1. Sự dịch chuyển của đường cung
Nếu bất kỳ các yếu tố nào khác giá của bản thân lúa gạo như: Công nghệ,
giá đầu vào…thay đổi làm cung tăng thì đường cung dịch chuyển song
song sang phải(lên trên)
2. Các yếu tố làm giảm cung
- Công nghệ - khoa học
+ Tác động của công nghệ và khoa học và trong sản xuất lúa
gạo chưa thật sự mạnh mẽ và toàn diện.
+ Các giống lúa tốt cồn thiếu.
+ Việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất còn bị động.
Công nghệ sản xuất kém phát triển thì khả năng cung lúa gạo
càng giảm. Vì khi công nghệ kém phát triển thì năng suất lao
đọng thấp làm sản lượng gạo ít dẫn đến làm giảm cung.
-

Giá các yếu tố sản xuất.

+ Giá xăng dầu
+

Giá thuốc trừ sâu, phân bón, tiền thuê công nhân cắt lúa

tăng.
Từ đó chí phí vận chuyển và chi phí sản xuất tăng dẫn đến lợi
nhuận giảm làm giảm cung về lúa gạo.
Nhóm 8

5


Bài tập kinh tế vi mô

- Chính sách của chính phủ.
+

Chính sách hổ trợ lãi suất tín dụng của chính phủ chưa đủ

mạnh để khuyến khích nônmg dân vay vốn đầu tư vào phương
tiện máy móc.
+ Quy hoạch phát triển lúa gạo chưa thật sự theo hướng hàng
hóa chất lượng cao.
-

Số lượng người sản xuất ít

Số lượng người sản xuất lúa gạo ít do thu nhập thấp nên nhiều
người từ bỏ nghề trồng lúa để tìm một công việc có thu nhập
cao hơn và do giá lúa đang giảm.
-

Kỳ vọng của người sản xuất.

Người sản xuất nghĩ rằng trong tương lai giá lúa sẽ tăng nên
giảm sản xuất lúa hiện tại dẫn đến cung lúa gạo giảm.
- Các yếu tố khác
+ Diện tích lúa bị thu hẹp do quá trình đô thị hóa và diện tích
trồng những loại nguyên liệu sản xuất nhiên liệu sinh học có thể
ảnh hưởng đến sản lượng lúa.
+ Thiên tai, lũ lụt, hạn hán, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, nước
biển dâng.
+

Đầu ra lúa gạo đang đóng băng.

Nhóm 8

6


Bài tập kinh tế vi mô

S0

S1

P
P0

0

Q1

Q0

Q

Hình 2: Sự chuyển dịch của đường cung
Nếu bất kỳ các yếu tố nào khác giá của bản thân lúa gạo như:
công nghệ, giá đầu vào… thay đổi làm cung giảm thì đường
cung dịch chuyển song
song sang trái ( xuống dưới)
3. Các yếu tố làm tăng cầu về lúa gạo
- Thu nhập của người tiêu dùng tăng
Lúa gạo là hàng hóa thiết yếu nên khi thu nhập người tiêu dùng tăng thì
người tiêu dùng sẽ tăng cầu về lúa gạo
-Giá hàng hóa liên quan
+Gia các hang hóa thay thế cho lua gạo như: khoai,ngô,sắn…tăng thì cầu
lúa gạo cũng tăng
- Thị hiếu người tiêu dùng ưu tiên mua lúa gạo có chất lượng cao nên
tăng cầu về lúa gạo chất lượng cao. Do đời sống của người dan không
ngừng được cải thiện nên từ nhu cầu đủ no đã và đang tiến tới nhu cầu ăn
ngon. Vì vậy nhu cầu gạo đặc sản có chất lượng cũng không ngừng tăng
nhanh.
- Chính sách của chính phủ

Nhóm 8

7


Bài tập kinh tế vi mô

+ Chính phủ trợ cấp cho người tiêu dùng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp
vay vốn để thu mua lúa gạo.
+ Chính phủ đổi mới cơ chế xuất khẩu lúa gạo, xóa bỏ chi tiêu kế hoạch
để xuất khẩu lúa gạo tùy vào tình hình thị trường và không hạn chế số
lượng gạo xuất khẩu làm cho doanh nghiệp tăng cường thu mua lúa gạo
để xuất khẩu dẫn đến cầu về lúa gạo tăng.
-Quy mô thị trường lớn
Do quy mô, cơ cấu dân số tăng nên quy mô thị trường tiêu thụ lúa gạo lớn
lam cầu về lúa gạo tăng.
- Kỳ vọng của người tiêu dùng
Người tiêu dùng dự đoán gia lúa gạo trong tương lai sẽ tiếp tục tăng cao
nên cầu lúa gạo ở hiện tại tăng lên.

P
P0

D0
0

Q0

D1
Q1

Q

Hình 3. Sự dịch chuyển của đường cầu
Cầu lúa gạo thay đổi do các yếu tố khác ngoài giá cả của lúa gạo đố thay
đổi như thu nhập giá hàng hóa liên quan…Nếu cầu tăng thì đường cầu
dịch chuyển sang phải(lên trên).
4. Các yếu tố làm giảm cầu
- Thu nhập của người tiêu dùng giảm
Nhóm 8

8


Bài tập kinh tế vi mô

Lúa gạo là hàng hóa thiết yếu nên khi thu nhập giá thì người tiêu dùng sẽ
giảm cầu về lúa gạo
- Giá hàng hóa liên quan
+ Giá hàng hóa thay thế cho lúa gạo như khoai, ngô, sắn…giảm thì làm
giảm cầu về lúa gạo.
+ Giá hàng hóa bổ sung cho lúa gạo tăng thi lam giảm cầu về lúa gạo
- Thị hiếu người tiêu dùng
Lúa gạo Việt Nam chưa đa dạng về chủng loại, chất lượng gạo còn thấp
chưa đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng nên làm giảm cầu về lúa gạo
Nông dân ồ ạt trồng loại giống lúa cao sản – hạt ngắn, màu đục,chỉ có thể
là nguyên liệu cho gạo 15% và 25% tấm nên doanh nghiệp cũng khó thu
mua vì không đạt yêu cầu như doanh nghiệp mong muốn
- Chính sách của chính phủ
+ Chính phủ đánh thuế vào người tiêu dùng nên làm giảm cầu về lúa gạo
+ Nguồn vốn tín dụng của chính phủ cho doanh nghiệp vay vôn thu mua
lúa gạo còn hạn chế
- Quy mô thị trường
Thị trường nhỏ hẹp do thị trường lúa gạo Việt Nam chưa thâm nhập vào
thị trường lúa gạo quốc tế nên làm giảm cầu về lúa gạo
- Kỳ vọng của người tiêu dùng
Người tiêu dùng dự đoán trong tương lai giá lúa sẽ giảm nên cầu lúa gạo
ở hiện tại giảm
- Ngoài ra lượng lúa gạo dự trử còn khá lớn trong kho nên doanh nghiệp
không màng đến chuyện thu mua lúa gạo dẫn đến cầu lúa gạo giảm.

Nhóm 8

9


Bài tập kinh tế vi mô

P
P0

D1
0

Q1

D0
Q0

Q

Hình 4. Sự dịch chuyển của đường cầu
Cầu lúa gạo thay đổi do các yêu tố khác ngoài giá cả của lúa gạo thay đổi
như: Thu nhập, giá hàng hóa liên quan… nếu sự thay đổi làm cầu giảm
thì đường cầu sẽ dịch chuyển sang trái(xuống dưới)
• Dự báo
- khi cầu giảm cung dư sẽ gây áp lực làm giảm giá lúa gạo thì:
+ Doanh thu người bán lúa gạo giảm nhất lá doanh thu của người trồng
lúa tiếp theo là thương lái và sau cùng là các doanh nghiệp bán lúa. Sở dĩ
có sự chênh lệch doanh thu giữa ba đối tượng đều là “Người bán lúa gạo”
Như trên là do nông dân khi trồng lúa phải bỏ ra rất nhiều chi phí cho đầu
vào của sản xuất nhưng không được phép định giá lúa gao do mình làm
ra. Nên khi cung đủ các thương lái sẽ ép giá người nông dân để mua và
khi bán lại cho doanh nghiệp thì lại bán cao hơn và sâu đó doanh nghiệp
lại bán lúa gạo cho người dân cao hơn giá mà họ mua lại từ thương lái.
+ Chi tiêu của người tiêu dùng giảm vi khi đó cầu về lúa gạo của người
tiêu dùng nên chi têu của họ bỏ ra ít
- Khi cầu dư công giảm sẽ làm cho giá lúa gạo tăng
+ Doanh thu người bán lúa gạo sẽ tăng.Tăng nhiều nhất là các doanh
nghiệp rồi thương lái và sau cùng là người nông dân sản xuất lúa gạo
Nhóm 8

10


Bài tập kinh tế vi mô

+ chi tiêu của người tiêu dùng sẽ tăng vì cầu về lúa gạo tăng nên người
tiêu dùng sẳn sàng mua với mức giá lúa gạo cao để đáp úng nhu cầu của
bản thân chính vì vậy mà chi tiêu người tiêu dùng cao
III.

Tổng kết
Thị trường gạo Việt Nam đang đối mặt với thách thức khó khăn về

cung cầu các loại lúa gạo. Thị trường thế giới liên tục muốn nhiều loại
lúa gạo có chất lượng xay xát cao và thị trường nội địa muốn có thêm
nhiêu loại gạo hương vị khác nhau.
Chính phủ cần phải đáp ứng những thách thức này bằng cách phải
giúp đơ thị trường gạo hiệu quả hơn, đặc biết khuyến khích hiện đại hóa
hệ thống phân phối gạo có thực tế là thị trường nội địa không ngừng
liên kết với thị trường thế giới và chính phủ cần khuyến khích sự phát
triển này. Nếu chấp hành thách thức này sẽ mở ra cơ hội mới cho doanh
nghiệp Việt Nam tham gia mở rộng vào thị trường nội địa và xuất khẩu
phải sử dụng công nghệ thông tin hiện đại và tài chính tương ứng để
cạnh tranh với doanh nghiệp nước ngoài
Đồng thời để chính phủ cần phải đầu tư vào ba lĩnh vực quan
trọng:
- Thứ nhất: Tăng sản lượng lúa gạo với các nông hộ nhỏ bằng cách mở
rộng quy mô, đầu tư công nghệ đẻ có đủ hàng hóa.
- Thứ hai: Hiện đại hóa thị trường gạo Việt Nam bằng cách khuyến
khích thâm nhập vào thị trường nội địa và quốc tế, đặc biệt thông qua sự
đa dạng về chủng loại và chất lượng xay xát, tồn trử cao(hệ thống siêu
thị đóng vai trò quan trọng trong việc hiên đại hóa này)
- Thứ ba: Chính phủ cần có những chính sách tốt hơn cho ngành sản
xuất lúa gạo trong nước. Những chính sách này cần phải cân bằng lợi
ích chính trị ngắn hạn của chính phủ và quyền lợi của nông dân và
những người kinh doanh gạo để duy trì khẳ năng cung cấp cạnh tranh
vao thị trường gạo thế giới. Phải là xuất khẩu gạo chất lượng cao và
Nhóm 8

11


Bài tập kinh tế vi mô

dáng tin cậy mới là yếu tố quan trọng trong tương lai của ngành sản
xuất Việt Nam.

Nhóm 8

12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×