Tải bản đầy đủ

HOOCMON THỰC VẬT (SINH HỌC)

BÀI 35 : HOOCMÔN THỰC VẬT

Nhóm 1:
1, Nguyễn Hương Mai
2, Lê Thu Hường
3, Ngô Phương Nam
4, Nguyễn Phượng Anh
5, Nguyễn T. Lan Anh

Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level


Vì sao có sự khác nhau giữa hai
chùm nho ?
Vì sao mùa thu cây rụng lá ?

Click to edit Master text styles

Second level
Third level
Fourth level
Fifth level

Không dùng hoocmôn

Sử dụng hoocmôn

Nhờ đâu cây sinh trưởng và lớn
lên ?


g số
n

đ
hoạt
t
ế
i
t
iều
đ
)
n
g
ô
n
dụ
ocm
c
á
o
t
ô
t
ó
i
t (ph

t ra c

ế
i
v
t
t
c
thự
c vậ
n

ô
h
t
m
thể
ooc
ơ
H
c
>
o
=
cơ d
u

h
hất
c
c
á
là c
ây.
của c

ng


Đặc điểm chung của các Hooc môn

Được sinh ra ở một nơi nhưng gây ra phản ửng ở một nơi khác
Được vận chuyển theo mạch gỗ và mạch rây

Nồng độ rất thấp nhưng gây ra những biến đổi mạnh trong cơ thể

Tính chuyên hóa thấp hơn nhiều so với hooc môn ở động vật bậc cao


Nơi sản sinh của các hooc môn
Auxin

Giberêlin

Axit abxixic
Auxin
Auxin

Etilen

Axit abxixic
Etilen

Xitôkinin

Xitôkinin
Gibêrelin


Ứng dụng của Auxin

Tính hướng động

Kích thích ra rễ phụ


Kìm hãm sự rụng lá, hoa, quả
Tạo quả không hạt

Phá bỏ ưu thế ngọn
Sử dụng auxin hình thành etilen -> kích

-> kích thích cành giâm ra rễ phụ;

thích cây ra hoa

cây đâm cành


Ứng dụng của Gibêrelin

Tăng kích thước quả và tạo quả không hạt – GA kích thích
cuống nho sinh trưởng, tạo không gian cho quả phát triển .
Kích thích sự nảy mầm của hạt, củ
( Phá vỡ sự ngủ nghỉ của hạt, củ )

Phun GA kích thích sự sinh trưởng của cây.

Kích thích sự sinh trưởngvà kéo dài của thân


ỨNG DỤNG CỦA XITÔKININ

Kìm hãm sự già hóa của cây

Xitokinin dùng để nuôi cấy tế bào và mô
thực vật

Xitokinin cao : kích thích ra rễ


Ứng dụng Êtilen

Khí êtilen

Khí êtilen


Lưu ý khi sử dụng
 Sử dụng những chất trong danh mục cho phép sử dụng của nhà nước

 Sử dụng đúng liều lượng
Hoocmon kích thích sinh trưởng không phải là phân bón nên bên cạnh việc sử dụng hoocmon kích
thích phải dùng thêm phân bón

 Cần đảm bảo an toàn cho những người phun thuốc
 Đảm bảo an toàn không ô nhiễm môi trường


Một số loại thuốc kích thích thực vật được cho phép sử dụngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×