Tải bản đầy đủ

BAI TAP công nghệ chế tạo máy CHUONG 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY
(MECHINERY MANUFACTURING TECHNOLOGY)

GV: Đặng Minh Phụng


TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

BÀI TẬP CHƯƠNG 1

GV: Đặng Minh Phụng


12.12.2015


3


Ví dụ 2

12.12.2015

4


Ví dụ 3

12.12.2015

5


12.12.2015

6


Ví dụ 4

12.12.2015

7


12.12.2015

8


Ví dụ 5

12.12.2015

912.12.2015

10


Ví dụ 6

12.12.2015

11


12.12.2015

12


Ví dụ 7

12.12.2015

13


12.12.2015

14


Ví dụ 8

12.12.2015

15


12.12.2015

16


Ví dụ 9

12.12.2015

17


12.12.2015

18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×