Tải bản đầy đủ

Bai 6 KTVL bang phuong phap chup anh buc xa bài giảng RT


MỤC TIÊU
 Sau khi học xong bài này chúng ta có khả năng:
Trình bày được nguyên lý
kiểm tra vật liệu bằng
phương pháp RT.
 Phân loại được các thiết bị
chụp ảnh phóng xạ.
Phân biệt được các phương
pháp chụp ảnh phóng xạ.
Trình bày được quy trình chụp
ảnh phóng xạ.
 Rèn luyện thái độ học tập
nghiêm túc, tự giác, tích cực.


NỘI DUNG
1

NGUYÊN LÝ CHUNG


22

CÁC NGUỒN PHÓNG XẠ

3

THIẾT BỊ DÙNG TRONG CHỤP ẢNH PHÓNG XẠ

44

CÁC PHƯƠNG THỨC CHỤP ẢNH PHÓNG XẠ

5
5

QUY TRÌNH KIỂM TRA

6

AN TOÀN BỨC XẠ VÀ BẢO VỆ CHỐNG BỨC XẠ


Giúp tui đoán
những hình
ảnh sau đây là
ảnh gì đây
???


Những hình ảnh đó có
liên quan gì đến bài học
hôm nay nhờ???

Có chứ xem nè...


Những hình ảnh kia và
clip kia chẳng có liên
quan gì đến nhau. Đã ko
hiểu lại càng ko hiểu???

Nếu hiểu thì chẳng cần
học bài học hôm nay rồi.Khởi động xong rồi
bây giờ chúng ta
cùng nhau khám phá
bài học hôm nay
nhé!!!

1 2 3  LET’S GO...


1. NGUYÊN LÝ CHUNG:
1.1. Nguồn phóng xạ
1.2. Mẫu vật
1.3. Phim
1.4. Năng lượng bức xạ


1. NGUYÊN LÝ CHUNG:
1.1. Nguồn phóng xạ

Bức xạ gamma và bức xạ tia X thuộc loại bức xạ sóng
điện từ nhưng bức xạ gamma có bước sóng ngắn hơn
và có khả năng xuyên sâu hơn bức xạ tia X.


1. NGUYấN Lí CHUNG:
1.2. Mu vt
c phõn loi bi 2 yu t:
Mt vt cht.
B dy.
Bề dày mẫu
25 mm

Mật độ

Năng lợng
chùm bức xạ

Thép
Nhôm
Plastic

7,86 g/cm3
2,7 g/cm3
0,9 g/cm3.

180 kV
90 kV
< 90 kV


1. NGUYÊN LÝ CHUNG:
1.3. Phim (Film)


1. NGUYÊN LÝ CHUNG:
1.4. Năng lượng bức xạ
 Vật kiểm được đặt
giữa nguồn bức xạ và
phim. Nó sẽ ngăn lại
một số bức xạ.

Phim chụp tia X

 Vùng dày và mật độ
lớn hơn sẽ ngăn được
nhiều bức xạ hơn.
= Phơi sáng ít hơn
= Phơi sáng nhiều hơn

Phần trên đỉnh của phim đã rửa


1.4. Năng lượng bức xạ

 Năng lượng bức xạ ảnh hưởng đến khả năng xuyên
thấu của nó. Bức xạ có năng lượng càng cao có thể
xuyên qua các vật liệu dày hơn và nặng hơn.

 Năng

lượng của bức xạ và/hoặc thời gian phơi
sáng phải được kiểm soát để cho hình ảnh chính
xác về vùng quanh tâm.
Vùng mỏng được
bao bọc

Bức xạ năng lượng thấp

Bức xạ năng lượng cao


1.4. Năng lượng bức xạ

Quá trình chụp ảnh phóng xạ gồm 3 yếu tố thiết yếu
sau:
 Nguồn phóng xạ (gamma hoặc tia X)
 Mẫu vật
 Film


Nguồn
phóng
xạ

Năng
lượng
bức xạ

Nguyên

chung

Film

Mẫu
vật


2. CÁC NGUỒN PHÓNG XẠ
2.1. Nguồn phóng xạ tia X
2.1.1. Bản chất của bức xạ tia X
2.1.2. Cách tạo bức xạ tia X

2.2. Nguồn phóng xạ tia gamma
2.2.1. Hiện tượng phóng xạ
2.2.2. Sự phân rã phóng xạ
2.2.3. Các đồng vị phóng xạ
2.2.4. Bức xạ gamma

2.3. Tính chất của bức xạ tia X và tia gamma


2.1. Nguồn phóng xạ tia X
2.1.1. Bản chất của bức xạ tia X
 Bức xạ tia X là dạng bức
xạ điện từ giống như
ánh sáng.
 Bước sóng của bức xạ
tia X nhỏ hơn vài ngàn
lần so với bước sóng
của ánh sáng bình
thường.
 Trong kiểm tra vật liệu
bằng chụp ảnh bức xạ
thường sử dụng bức xạ
tia X có bước sóng nằm
trong khoảng 10-4 đến
10 trong đó 1 = 10-8cm.


2.1. Nguồn phóng xạ tia X
2.1.2. Cách tạo bức xạ tia X
 Không giống tia gamma, tia X (tia Roentgen) được
tạo ra bằng một hệ thông máy phát. Hệ thống này
thường bao gồm một đầu ống tia X, một máy
cao áp và cơ cấu điều khiển.


2.1. Nguồn phóng xạ tia X
2.1.2. Cách tạo bức xạ tia X

 Tia X được phát ra bằng cách tạo nên một điện áp
cao giữa hai điện cực gọi là anôt và catôt.
 Để ngăn ngừa hồ quang điện, người ta đặt anôt và
catôt trong ống chân không được bảo vệ trong vỏ
bằng kim loại.


2.1. Nguồn phóng xạ tia X
2.1.2. Cách tạo bức xạ tia X
Điện áp cao
C
+

ác Eletron

-

X-ray Generator or
Radioactive Source
Creates Radiation

Radiation
Penetrate
the Sample
Exposure Recording Device

 Catôt gồm cuộn dây nhỏ như

trong bóng đèn là bộ phát.
 Dòng điện chạy qua sợi dây
đốt nóng nó. Nhiệt độ làm cho
các hạt điện tử bị bắn ra.
 Điện áp cao làm các điện tử
“tự do” này bị kéo về phía
tấm bia (thường được làm
bằng Vonfram) được đặt trên
Anốt.
 Các điện tử va đập vào bia.
Tác động này tạo ra sự trao
đổi năng lượng dẫn đến tia X
được hình thành.


2.2. Nguồn phóng xạ tia gamma
2.2.1. Hiện tượng phóng xạ
 Quá trình dịch chuyển về
trạng thái bền vững của các
đồng vị không bền vững đi
kèm với quá trình phát bức
xạ thường được gọi là quá
trình phân rã.
 Và hiện tượng phân rã này
của những nguyên tử của
các đồng vị của những
nguyên tố được gọi là hiện
tượng phóng xạ.


2.2. Nguồn phóng xạ tia gamma
2.2.2. Sự phân rã phóng xạ

Click


2.2. Nguồn phóng xạ tia gamma
2.2.3. Các đồng vị phóng xạ
 Những nguyên tử có
cùng nguyên tử số Z
nhưng có số khối A
khác nhau được gọi là
đồng vị của một nguyên
tố.
Z=Z
N≠N
 A≠A


2.2. Nguồn phóng xạ tia gamma
2.2.4. Bức xạ gamma

 Hầu hết các chất phóng

xạ được sử dụng trong
chụp ảnh công nghiệp
được sản xuất nhân tạo.
 Điều này được thực hiện
bằng cách đưa một chất
bền vững vào nguồn
nơtron trong lò phản ứng
hạt nhân đặc biệt.
 Quá trình này được gọi
là sự kích hoạt.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×