Tải bản đầy đủ

Bài thảo luận tài chính tiền tệ


Danh sách nhóm
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Đào Ngọc Sơn
Nguyễn Ngọc Tú
Nguyễn Quang Huy
Nguyễn Huyền Trang
Lê Thị Trang
Hà Quang Trung
Vũ Cao Giáp

Nguyễn Trọng Vinh
Nguyễn Thị Thảo
Nguyễn Thị Quỳnh
Đinh Thị Trang


Đồng Yên(JPY)
 Đồng

Yên (Ký hiệu:¥;
mã:JPY) là đơn vị tiền
tệ của Nhật Bản
 Đồng tiền được giao
dịch trên thị trường
ngoại hối đứng thứ 3
sau Dolla và EURO


Lịch sử phát hành
 Đồng

Yên đuụơc chinh thức sử dụng từ thời
Minh Trị trong một đạo luật ký ngày 10 tháng 5
năm 1871
 Đầu tiên đồng Yên được phát hành dưới dạng
đồng xu bạc và lưu thông từ tháng 7 năm đó.
 Đồng Yên đã thay thế Tokugama ( tiền đúc trước
đó của Nhật)
 Sau khi phát hành đồng Yên các đồng tiền cũ
của Nhật vẫn được sử dụng song song với đồng
Yên cho tới năm 1953
 Trong thời kỳ đó đồng Yên quy chuẩn bằng
24,26g Bạc hoặc 1,5g Vàng.
 VÌ vậy đồng Yên của Nhật trong thời kì đó trở
thành một đồng tiền có sự đảm bảo.


Các yêu tố quyết định giá trị
 Các


giá trị tương đối của đồng yên được xác
định tại các thị trường ngoại hối của các lực
lượng kinh tế của cung và cầu. Việc cung cấp
của đồng yên tại thị trường là được quản lý bởi
những mong muốn của chủ yên yên của họ để
trao đổi cho các loại tiền tệ khác để mua hàng
hóa, dịch vụ, hoặc tài sản. Các nhu cầu cho yên
được phối bởi những mong muốn của người
nước ngoài để mua hàng hóa và dịch vụ tại Nhật
Bản và do quan tâm của họ trong việc đầu tư tại
Nhật Bản (yên mua thanh toán bằng thực tế và
tài sản tài chính).


Lịch sử phát triển
 Trong

và sau chiến tranh thế giới thứ II đồng
Yên Nhật đã mất đi hầu hết giá trị của nó.
 Đến mãi sau năm 1949 đồng Yên Nhật mới
được cố định giá. Và được quy đổi: 1USD =
360¥
 Trong thời kỳ 1968-1971 Nhật Bản đã có những
bước phát triển thần kỳ dựa vào nhiều chính
sách hợp lý và một phần cũng do tỉ giá thấp giữa
đồng Yên và Đôla được giữ vững.


 Trong

năm 1971, sau khi tổng thống Nixon ra
tuyên bố phá tỉ giá cố định được giữ trong nhiều
năm giữa đồng dollar và đồng yên Nhật, đồng
yên đã lên giá nhanh chóng.
 Từ năm 1971 – 1973 Nhật Bản và Mỹ đã ký thoả
thuận Smithsonian, tỉ giá hối đoái trong thời kỳ
này là 1$=308¥.
 Sau năm 1973Tiền Yên Nhật Bản trước đợt cấm
vận dầu mỏ được định giá ở mức 265 Yên cho
một đôla Mỹ. Sau đó đồng tiền này sụt giảm
xuống còn 300 Yên cho 01 đôla vào giữa năm
1974, rồi dao động hẹp xung quang mức này
cho đến năm 1977, thời điểm mà tổng thống mới
đắc nhiệm Carter quyết định thực hiện nhiệm vụ
giải quyết mức thậm hụt tăng nhanh trong cán
cân thương mại với Nhật Bản.


 Năm

1978- 1979 xuất hiện thặng dư thương mại
và khủng hoảng dầu mỏ đẩy đồng Yên lên mức
1 cao xung quanh tỉ giá 1$=211¥.
 Trong nửa đầu của năm 1980, đồng yên không
tăng giá trị ngay cả khi thặng dư tài khoản hiện
tại trở về và đã tăng trưởng nhanh chóng. Từ
221¥ năm 1981, giá trị trung bình của đồng yên
thực sự giảm xuống 239¥ vào năm 1985.


 Năm

1985 đã bắt đầu một thay đổi đáng kể.
Chịu ảnh của thoả thuận Accord Plaza đã dẫn
tới sự gia tăng nhanh chóng trong giá trị của
đồng yên. Từ trung bình của mỗi 239¥= 1$ năm
1985, đồng yên tăng đến một đỉnh cao của
128¥=1$ năm 1988, hầu như tăng gấp đôi giá trị
của nó tương đối so với đồng đô la. Sau khi
giảm phần nào trong năm 1989 và 1990, nó đã
đạt mức cao mới của 123¥ = 1$ trong tháng 12
năm 1992.


 Đến

những năm trước năm 2006 thì lượng cung
đồng tiền yên tăng lên một cách tương đối so với
các loại tiền khác đã khiến đồng tiền này hạ giá.
 Tính từ giữa năm 2001 đến năm 2006, đồng Yên
không bị mất giá là mấy so với đồng USD nhưng
đã mất giá tới khoảng 35% so với đồng EUR.
 Kể từ tháng 3 năm2006, đồng Yên đã từ từ giảm
giá nhẹ so với đồng USD và giảm giá tới 8% so
với đồng EUR tới mức thấp kỷ lục là 150 yên/1
Euro vào vào đầu tháng 9 trước khi có tăng lên
đôi chút


 Năm

2007 giá của đồng yên nhật trong thời kì
này liên quan rất nhiều đến lãi suất cơ bản tại
Mỹ. Lãi suất cơ bản ở Mỹ là 5,25%, cao hơn so
với 0,25% ở Nhật Bản. Sự chênh lệch lãi suất
quá lớn giữa Mỹ và Nhật Bản tiếp tục được
khẳng định là nguyên nhân chủ yếu làm đồng
Yên giảm mạnh.
 Từ 2007 đến nay giá đồng Yên vẫn ở mức thập
so với những đồng tiền khác .


Các loại mệnh giá đang lưu hành.

10¥

50¥


Các loại mệnh giá đang lưu hành.

500¥

100¥

SX 1982

500¥
SX 200


Các loại mệnh giá đang lưu hành.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x