Tải bản đầy đủ

Bài thảo luận tài chính tiền tệ tìm hiểu đơn vị tiên tệtiền yên nhật bản

BÀI THẢO LUẬN
TÀI CHÍNH-TIỀN TỆ


Danh sách thành viên nhóm 4-ca 1
 PHẠM VĂN BÁCH(NH.TRƯỞNG)
 TRẦN THỊ HIỀN
 NGUYỄN THỊ THANH HẢI
 NGUYỄN THỊ HUYỀN DIỆU
 NGUYÊN VĂN DIỄN
 NGUYỄN VĂN GIÁP
 NGUYỄN THỊ THUỲ DUNG(25.04.90)
 NGUYỄN THỊ HƯƠNG(09.03.90)
 NGUYỄN HOÀNG KIM
 TRẦN THỊ HOÀI
 ĐINH THIỆN HIẾU
 NGÔ ANH ĐỨC


Nội dung thảo luận
 Tìm hiểu đơn vị tiên tệ:tiền yên Nhật Bản


Quy ước quốc tế của đông tiền của Nhật Bản
 Lịch sử hình thành vàvài nét về hình yên Nhật Bản
 Vài nhận xét về đông yên của Nhật BảnTrụ sở Ngân hàng Nhật Bản ở Tokyo

.


Hiện tại yên gồm cả hình thức tiền kim loại (6 loại) lẫn tiền giấy (4
loại). Yên do Ngân hàng Nhật Bản phát hành. 1 yên = 216.29000
VND (Ước tính ngày 17-11-2009).


Sự ra đời của yen (nhật bản)
Năm 1868, Nhật Bản tiến hành cuộc cải cách Minh Trị, mở ra

kỷ nguyên hiện đại hóa đất nước. Chính phủ mới coi công
nghiệp là một trong những trụ cột của một quốc gia hiện đại,
và vì vậy đã đề ra nhiều chính sách phát triển nền công nghiệp.
Sau một loạt cải cách cho phép được tự do lựa chọn nghề
nghiệp và nắm được cơ sở thuế vững chắc dựa trên thuế ruộng
đất, chính phủ đã bắt tay vào công nghiệp hóa thông qua
"Chính sách xúc tiến công nghiệp". Cụ thể, chính phủ tiến
hành xây dựng hệ thống ngân hàng quốc gia, phát hành đồng
Yên thay thế cho hệ thống tiền tệ phức tạp thời Tokugawa
chính thức vào ngày 27/6/1871.


Vài nét về đồng yen nhật
 Các loại tiền kim loại gồm đồng 1

yên, đồng 5 yên, đồng 10 yên,
đồng 50 yên, đồng 100 yên và
đồng 500 yên.Tờ 1000 yên


Tờ 5000 yên


Tờ 2000 yên


Tờ 10000 yên


Vài nhận xét vệ đông yên nhật bản
Cùng với sự lớn mạnh của nền kinh tế, đồng Yên có

vai trò ngày càng quan trọng trên thị trường tiền tệ thế
giới, đặc biệt tại thị trường tiền tệ Châu á- nơi mà
đồng Yên đã từng có triển vọng là đồng tiền chung
của khu vực.
đồng Yên hiện nay vẫn là đồng tiền mạnh nhất khu
vực. Sự biến động của nó có ảnh hưởng đến cả Châu á
và rộng hơn trên khắp thế giới


Nghiên cứu đồng Yên vừa có giá trị học thuật vừa có

giá trị thực tiễn sâu sắc. Đặc biệt trong bối cảnh kinh
tế thế giới và Nhật Bản hiện nay, việc làm sáng tỏ vị
trí, vai trò và ảnh hưởng của đồng Yên có ý nghĩa cấp
bách và được nhiều nhà nghiên cứu và chuyên gia tài
chính, tiền tệ quan tâm. Hơn nữa, Nhật Bản là đối tác
đầu tư và thương mại hàng đầu của Việt Nam, nghiên
cứu đồng Yên càng thiết thực cho các doanh nghiệp
Việt Nam đang làm ăn với các đối tác Nhật Bản, hạn
chế được các rủi ro về tỷ giá…


Xin chân thành cám ơn các bạn đã dành thời

gian theo dõi bài thảo luận của chúng tôiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x