Tải bản đầy đủ

tài liệu ôn tài chính quốc tế

Câu 1: Nói đến thị trường ngoại hối ta hiểu ngay đó là thị trường mua bán cái gì? Của ai? Tại
sao?
Trong thực tế ta thường hay nhầm lẫn giữa thị trường tiền tệ với thị trường ngoại hối. thị trường
tiền tệ là nơi đi vay và cho vay, có bản chất là chuyển giao quyền sử dụng tiền tệ trong một thời
gian nhất định, giá cả trên thị trường này là lãi suất. Thị trường ngoại hối là nơi mua bán các
đồng tiền khác nhau, có bản chất là quyền sở hữu tiền tệ, giá cả trên thị trường là tỷ giá. Tham
gia mua bán trên thị trường này chủ yếu là các ngân hàng với nhau, chiếm tới 85% tổng doanh số
giao dịch. Hàng hóa trên thị trường ngoại hối chủ yếu là ngoại tệ. trên cơ sở này ta có thể trả lời
như sau:
Thị trường ngoại hối là nơi mua bán các đồng tiền khác nhau
Thị trường ngoại hối là thị trường của ngân hàng
Câu 2: Hãy giải thích: nếu USD chiểm 41,5% về cơ cấu đồng tiền, thì điều này có nghĩa là USD
có mặt 83% trong tổng số các giao dịch?
Trong mỗi giao dịch mua bán luôn có 2 đồng tiền tham gia, nên xét về cơ cấu đồng tiền thì mỗi
đồng tiền chiếm 50%. Do đó, nếu có 100 giao dịch, mà một đồng tiền nào đó chỉ tham gia X giao
dịch, xét về cơ cấu dồng tiền tham gia, thì đồng tiền này chiếm (X/2 %). Ta có bảng phân tích..
Câu 3: Phân biệt yết giá hai chiều và đấu giá mở hai chiều?
Yết giá hai chiều: trên FX ngân hàng luôn yết giá hai chiều là tỷ giá mua và tỷ giá bán. Tỷ giá
mua đứng trước, tỷ giá bán đứng sau, mua thấp bán cao, chênh lệch là thu nhập gộp của ngân
hàng
Đấu giá mở hai chiều: chỉ thực hiện ở trên hệ thống ngân hàng, là việc 2 ngân hàng công khai

đưa ra tỷ giá mua và tỷ giá bán trực tiếp cho nhau trên thị trường liên ngân hàng mà không qua
môi giới. Mỗi ngân hàng đều có quyền và nghĩa vụ như nhau. Nghĩa vụ là phải niêm yết tỷ giá
mua bán 2 chiều, nếu có bất kỳ ngân hàng nào chấp nhận giá thì phải tiến hành mua bán vô điều
kiện tại mức tỷ giá đã niêm yết. Quyền, được hỏi các ngân hàng khác, nếu đồng ý thì tiến hành
mua bán, nếu không thì bỏ qua.
Câu 4: tỷ giá đóng cửa hôm nay có thể khác với tỷ giá mở cửa hôm sau?
Thị trường ngoại hối là thị trường toàn cầu, các giao dịch mua bán diễn ra liên tục suốt ngày
đêm, do đó giá trị của đồng tiền liên tục bị biến động tại các thị trường mở cửa khác, đó là lý do
tỷ giá đóng cửa ngày hôm nay không nhất thiết là tỷ giá mở cửa ngày hôm sau. Ngay cả với tỷ
giá của đồng tiền không được tự do mua bán trên thị trường FX(VND) thì tỷ giá đóng cửa ngày
hôm nay cũng có thể khác tỷ giá mở ngày mai, bởi vì giá trị đồng tiền thứ 2 ÚSD luôn biến động
qua đêm trên FX
Câu 4: tỷ giá mua, tỷ giá bán tiền mặt là thấp hơn, bằng hay cao hơn tỷ giá mua, bán chuyển
khoán?
Tỷ giá mua tiền mặt < tỷ giá mua chuyển khoản
Tỷ giá bán tiền mặt > tỷ giá bán chuyển khoản
Spread chuyển khoản < spread tiền mặt
Lý do làm cho Spread tiền mặt lớn gồm:
- Doanh số giao dịch nhỏ
- Chi phí công việc giấy tờ nhiều


-

Mỗi NH và hoạt động mua bán ngoại tệ phải cần nhiều ngoại tệ khác nhau để cung cấp
cho khách hàng các tiền tệ mà họ muốn, nhưng việc lắm giữ này lại không có lãi. Đó
chính là chi phí cơ hội của việc nắm giữ lưu kho
Rủi ro nhầm lẫn, trộm cắp.. nhất là chuyển tiền từ chi nhánh này đến chi nhánh khác, từ
quốc gia này sang quốc gia khác
Rủi ro tiền giả
Chi phí bảo vệ, phòng giao dịch, phòng đổi tiền, két bạc….

Câu 5: Nghiệp vụ phái sinh là gì? Các nghiệp vụ phái sinh trên FX?
Nghiệp vụ phái sinh là nghiệp vụ tự nhiên, tự thân nó không tồn tại, mà nó được sinh ra từ, được
bắt nguồn từ, là hệ quả từ việc tính toán, xác lập của con người trên cơ sở các thông số có sẵn
trên thị trường. Các thông số có sẵn trên thị trường là các thống số được hình thành theo quan hệ
tự nhiên cung cầu, chúng luôn có sẵn, không cần tính toán, suy đoán gì thêm. Những nghiệp vụ
phái sinh trên FX bao gồm: nghiệp vụ kinh doanh tỷ giá chéo giao ngay, tỷ giá chéo kỳ hạn,
nghiệp vụ kỳ hạn, nghiệp vụ hoán đổi, nghiệp vụ tương lai, nghiệp vự quyền chọn..
Câu 6: Thông thường, khi mua bán trên FX, người ta có thỏa thuận số chữ số được yết trong tỷ

giá? Tại sao?
Mặc dù số chữ số được yết trong tỷ giá là bao nhiêu trở thành mâu thuẫn về quyền lợi giữa người
mua và người bán, nhưng số chữ số về sau thì ý nghĩa của nó càng giảm. chính vì vậy, tùy theo
tương quan giá trị của 2 đồng tiền mà người ta ấn định số chữ số là cố định trong từng cặp tỷ giá,
nghĩa là khi mua bán trên FX người ta không thỏa thuận số chữ số được yết trong tỷ giá là bao
nhiêu, mà sử dụng số chữ số cố định theo thông lệ FOREX
Câu 7: Hãy phân biệt Points và Pips?
Points (điểm tỷ giá) là đơn vị cuối cùng của tỷ giá được yết theo thông lệ quốc tế trong các giao
dịch ngoại hối. Pips là chữ số được lấy thêm sau điểm tỷ giá, chỉ áp dụng đối với những nhà kinh
doanh chuyên nghiệp với khối lượng giao dịch lớn
Câu 8: nếu một khách hàng đến để bán, mua ngoại tệ với số lượng lớn thì NH áp dụng tỷ giá cao
hơn hay thấp hơn tỷ giá thị trường?
Theo cơ chế thị trường, nếu một khách hàng mua ngoại tệ với số lượng lớn thì NH sẽ áp dụng tỷ
giá bán thấp hơn, còn nếu khách hàng bán ngoại tệ với số lượng lớn thì NH sẽ áp dụng tỷ giá
mua cao hơn tỷ giá thị trường. Lý do là vì, do mua bán với khối lượng lớn nên giảm được chi phí
giao dịch trên mỗi đơn vị mua bán.
Câu 9: Tính hiệu quả của thị trường ngoại hối giao ngay?
Spread hẹp, thường nhở hơn 0,1%
Là thị trường hiệu quả vì mọi thông tin, biến động của thị trường đều được phản ánh qua biến
động của tỷ giá
Là thị trường có tính thanh khoản cao, được thể hiện: the right amout is avaiable, at the right
location, at the right time, in the right currency, at the right price.
Câu 10: các yếu tố xác định spread?
- Số lượng ngoại tệ giao dịch: tỷ lệ nghịch với spread
- Quy mô, sự nổi tiếng của các trung tâm tài chính, trung tâm tài chính càng lớn thì spread
càng nhỏ
- Tính ổn định của đồng tiền tham gia giao dịch
- Tỷ trọng của đồng tiền tham gia giao dịch: đồng tiền càng mạnh thì spread càng nhỏ


-

Phương tiện giao dịch: bằng tiền mặt, bằng chuyển khoản…

Câu 11: nếu cán cân thanh toán quốc tế của VN bị thâm hụt thì có những cách nào để bù đắp?
a, Đối với VN : vì VND không phải là đồng tiền dự trữ quốc tế, nên NHNN VN chỉ có thể
kết hợp điều chỉnh hai đại lượng cấu thành OFB là dự trữ chính thức và đi vay IMF và các
NHTW khác
b, Đối với Mỹ: vì USD là đồng dự trữ quốc tế, nên FED có thể kết hợp điều chỉnh đồng thời
ba đại lượng cấu thành OFB là dự trữ chính thức, đi vay IMF và các NHTW khác, và TSN
của Fed tại các NHTW nước ngoàiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x