Tải bản đầy đủ

Microsoft word 701132 tai chinh doanh nghiep 42t chuyendoi

ĐH Bách khoa – ĐHQG Tp.HCM
Khoa : Quản lý công nghiệp
Bộ môn : Tài chính

Tp.HCM, ngày 31/10/2008

Đề cương Môn học

TÀI CHÍNH CÔNG TY
Mã số MH: 701132

Cán bộ giảng dạy: TS. Nguyễn Thu Hiền
Liên lạc: nthuhien@sim.hcmut.edu.vn (Đề nghị viết dòng chữ “TCCTY” vào Subject khi gửi thư
cho GV nhằm giúp GV nhận diện thư nhanh nhất. Cám ơn).
- Số tín chỉ
- Số tiết

: 3 (2.1.6)
LT: 28
- Tổng: 42


- CTĐT ngành
- Đánh giá

BT: 14

QLCN
: Điểm thứ 1 : 50%
Điểm thứ 2 : 50%

- Môn tiên quyết
- Môn học trước
- Môn song hành
- Ghi chú khác

TCHP:
TN:
ĐA:

BTL:

Bài tập cá nhân (20%)
Kiểm tra giữa kỳ (30%)
Thi cuối kỳ

: - không
: - Kế toán 1
: - không
:

MS:
MS:

701059

MS:

Tài liệu:
Sách giáo khoa:
[1] Principles of Managerial Finance, Lawrence J. Gitman, 10th ed, 2003.
Tài liệu tham khảo:

Modern financial management, Stephen A.Ross, Randolph W.Westerfield, Jeffrey Jaffe,
Bradford D. Jordan, 8th Ed., 2008, McGrawHill-Irwin.

Nội dung tóm tắt môn học:
Môn học này cung cấp cho sinh viên các kỹ năng phân tích các vấn đề tài chính trong công ty. Cụ
thể, môn học trang bị các kiến thức cơ bản và ứng dụng về giá trị thời gian của tiền, phân tích rủi ro
và lời nhuận trong đánh giá dự án đầu tư. Bên cạnh đó, môn học này cũng cung cấp các kỹ năng
phân tích các hoạt động tài chính công ty trên các phương diện đầu tư và tài trợ vốn cả trong ngắn
và dài hạn.

Chính sách giảng dạy:
Hiện diện: Trong lớp học, SV không trao đổi, sử dụng điện thoại di động.
Khi đến lớp, SV có nghĩa vụ hoàn thành trách nhiệm đọc bài trước (xem Bảng nội dung chi tiết môn
học, cột Tài liệu) để chuẩn bị cho nội dung của buổi học.
E-mail: Thường thì thư sẽ được trả lời sau một ngày. SV có thể gửi các câu hỏi ngắn cần hỗ trợ.
Tuy nhiên GV sẽ không trả lời các câu hỏi được đánh giá là chưa qua quá trình tự học chu đáo.
Trường hợp SV vẫn gặp khó khăn, hoặc muốn được giải đáp các vấn đề lớn hơn không tiện hỏi qua
thư thì có thể đến gặp GV vào giờ tiếp SV đã nêu ở phần đầu Đề cương môn học này.

PĐT, Mẫu 2005-ĐC

Tr.1/4


Đề cương MH : 701132 - Tai chinh Doanh Nghiep (42t)- ChuyenDoi

Chính sách đánh giá:
Cấu trúc đánh giá được nêu ở trên với các chi tiết đánh giá như sau:
Bài tập thực hành cá nhân (20%): Bài tập thực hành giúp SV nâng cao kiến thức môn học, có cái
nhìn sâu hơn về các vấn đề. GV sẽ cung cấp các bài tập thực hành và yêu cầu nộp lại vào buổi học
sau, ngay sau đó bài giải sẽ được cung cấp giúp SV tự kiểm tra kết quả. Bài tập thực hành có vai trò
rất quan trọng giúp SV có thể làm bài tốt trong các kỳ kiểm tra. Nội dung kiểm tra rất gần với các
bài tập thực hành SV đã làm.
Kiểm tra giữa kỳ (30%) và Thi cuối kỳ (50%): Đề kiểm tra bao gồm các câu hỏi nhiều chọn lựa
(multiple choice questions) trải đều cho các chương đã học.

Những gợi ý giúp thành công trong môn học này:
• Nếu SV cảm thấy mình không mạnh trong môn Kế toán thì có thể tự đọc chương 2 (Financial
Statements and Cash Flow) trong Sách tham khảo để ôn lại các kiến thức kế toán hữu dụng trong
môn học này. Tốt hơn nữa SV tự làm các Problem từ 1 đến 10 trong chương 2 của Sách tham khảo
này.
• Làm việc trên lớp: SV cần có trong tay bài giảng của GV (power point slides) và vở ghi chép.
SV ghi chú ngắn vào bài giảng của GV và dùng vở ghi chép các ghi chú dài hơn hoặc các nội dung
giảng bên ngoài.
• Tóm tắt bài giảng của GV (là các tập power point slides) cần được in theo dạng cho phép ghi
chú (Handouts - 3 sides per page) nhằm giúp SV tiết kiệm thời gian ghi chép trong lớp. Trong phần
handouts này có nhiều ví dụ minh họa. SV tự giải lại các ví dụ mà không nhìn phần bài giải. Cách
làm này giúp dễ nhớ lâu.
• Luyện tập nhiều cho các kỹ năng của môn học như tra bảng, dùng máy tính cá nhân. SV được
phép lập trình vào máy tính tay nếu cảm thấy cần thiết, nhằm giảm thiểu việc tra bảng và hiệu quả
hóa việc sử dụng thời gian tính toán.
• Các thuật ngữ chuyên ngành rất quan trọng. GV sẽ cung cấp giải thích tóm tắt thuật ngữ quan
trọng của môn học (Glossary) cho SV trong quá trình giảng dạy. Khi gặp các thuật ngữ trong quá
trình đọc sách, làm bài tập, SV có thể tự tra cứu bằng cách dùng Subject Index ở cuối sách để định
vị các thuật ngữ một cách nhanh chóng.
• Có các công cụ tính toán tài chính đặc thù dùng cho môn học này mà SV có thể sử dụng trong
điều kiện học tại VN như các trang web tính giá trị tài chính, dùng Excel, dùng máy tính tay kèm tra
bảng. Trong số đó, Excel được xem là thuận tiện nhất khi hỗ trợ tính toán tài chính. Tuy nhiên trong
lúc làm bài thi và kiểm tra, vì SV không có điều kiện sử dụng Excel nên SV cần luyện tập nhiều các
kỹ năng dùng máy tính tay và tra bảng.
• Kiến thức của các chương trong môn học này liên hệ chặt chẽ với nhau, nối tiếp nhau. Do vậy
nếu SV gặp khó khăn với các chương đầu (đặc biệt là Chương 3- Giá trị tiền tệ theo thời gian) thì sẽ
cảm thấy khó tiếp thu nội dung các chương tiếp theo.
• Sách tham khảo có riêng website trong đó có các bài hướng dẫn và các bài tập thực hành nhỏ
rất hữu ích cho SV trong quá trình tự học.
• Đọc bài trước là sự chuẩn bị tốt cho môn học. Cách đọc trước như sau: SV đọc kỹ phần giới
thiệu chương để liên kết chương hiện tại với các chương đã học trước đây (tưởng tượng trong đầu
mối liên kết này). Sau đó đọc vài lần các tiêu đề mục trong chương (có thể ghi outline các đề mục
này) trước khi đọc chi tiết để có cái nhìn tổng quát về nội dung của chương. Sau đó đọc chi tiết hơn.
Đánh dấu các thuật ngữ quan trọng, và các phần khó hiểu. Khi vào lớp, SV lắng nghe phần trình
bày của GV, hoặc SV có thể đặt các câu hỏi giúp giải đáp thắc mắc trong quá trình đọc trước.
• Nếu có khó khăn khi làm bài tập thực hành, SV liên hệ lại các ví dụ minh họa trong phần bài
giảng. Kiểm tra phần bài giải của bài tập thực hành (do GV cung cấp) để tìm nguyên nhân sai nếu
có. Ghi nhớ và làm lại cho đúng.

Tr.2/4


Đề cương MH : 701132 - Tai chinh Doanh Nghiep (42t)- ChuyenDoi

Nội dung chi tiết:
Tuần
1-2

3

4

5

6-7

8-9

10

11

12

Nội dung
Chương 1: Tổng quan về quản trị tài chính
1. Khái niệm và các lĩnh vực của tài chính
2. Tài chính DN - nhiệm vụ, chức năng
3. Quan hệ giữa QTTC và các lĩnh vực khác
4. Phân biệt giữa QTTC và kế toán
5. Các công việc và mục tiêu của nhà QTTC
6. Vấn đề quyền lợi đại diện (agency problem)
7. Quá trình luân chuyển vốn
8. Các định chế và thị trường tài chính
9. Thị trường chứng khoán
10. Lãi suất
Chương 2: Phân tích các báo cáo tài chính
1. Quan điểm của người phân tích
2. Các phân tích tài chính
3. Lập ngân sách tài chính (tiền mặt và lợi nhuận)
Chương 3: Giá trị theo thời gian của tiền tệ
1. Một số khái niệm
2. Giá trị tương đương của dòng tiền
3. Cách tra bảng, các hàm trong Microsoft Excel
4. Lãi suất danh nghĩa, lãi suất thực. Chuyển đổi lãi suất.
5. Ứng dụng GTTGTT trong xây dựng kế hoạch trả nợ
Chương 4: Rủi ro và lợi nhuận
1. Khái niệm
2. Rủi ro của tài sản
3. Lý thuyết về tập đầu tư
4. Mô hình CAPM
Chương 5: Định giá trái phiếu & cổ phiếu
1. Mô hình định giá cơ bản
2. Định giá trái phiếu
3. Định giá cổ phiếu ưu đãi
4. Định giá CP phổ thông
5. Thị trường cân bằng và các giả thiết thị trường hiệu quả
6. Ôn tập cho kiểm tra giữa kỳ
Chương 6: Đánh giá dự án đầu tư
1. Một số khái niệm
2. Ước lượng dòng tiền
3. Phương pháp đánh giá
Chương 7: Giá sử dụng vốn
1.Giá sử dụng vốn trung bình có trọng số (WACC)
2.Giá sử dụng vốn tới hạn (MCC)
3.Biểu đồ IOS
Chương 8: Cấu trúc nguồn vốn và chính sách cổ tức
1. Đòn bẩy
2. Cấu trúc nguồn vốn mục tiêu
3. Cách xác định cấu trúc nguồn vốn tối ưu
4. Chính sách cổ tức.
Chương 9: Tổng quan về vốn lưu động
1. Khái niệm và chu kỳ luân chuyển vốn
Tr.3/4

Tài liệu
[1]
Trg. 2-39

[1]
Trg.40-95
108-147
[1]
Trg. 148-211

[1]
Trg. 212-261

[1]
Trg. 262-353

[1]
Trg. 354-423
[1]
Trg. 468-505
[1]
Trg. 506-595

[1]
Trg. 596-671

Ghi chú


Đề cương MH : 701132 - Tai chinh Doanh Nghiep (42t)- ChuyenDoi

Tuần
13-14

Nội dung
2. Chính sách đầu tư và tài trợ VLĐ
3. Hoạch định mức dự trữ tiền mặt, khoản phải thu và tồn kho
Chương 10: Các công cụ tài chính chuyên biệt
1. Thuê tài chính (Leasing)
2. Các công cụ tài chính phái sinh
3. Ôn tập

Tr.4/4

Tài liệu
[1]
Trg. 672-709

Ghi chúTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x