Tải bản đầy đủ

ĐỀ THI tốt NGHIỆP k30 CHÍNH QUY chuyên ngành tài chính doanh nghiệp

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP K30 CHÍNH QUY
CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
Thời gian làm bài: 180’
Thí sinh không được sử dụng tài liệu khi làm bài
LÝ THUYẾT (6Đ)
1. Bản chất của việc chia cổ tức bằng cổ phiếu ở Việt Nam trong thời gian qua là gì? Điều
này ảnh hưởng như thế nào đến cấu trúc vốn và giá trị doanh nghiệp? (3Đ)
2.Trong điều kiện sau khi gia nhập WTO, chúng ta đã nên nghĩ đến việc tiến hành những
rào cản phi thuế quan để hạn chế nhập khẩu. Theo bạn, trong thời qua những giải pháp
này đã phát huy tác dụng như thế nào? Trong tương lai để giảm thâm hụt thương mại
chúng ta nên nhắm tới những giải pháp gì? (3Đ)
BÀI TẬP (4Đ)
Công ty M hiện đang có nợ vay ngân hàng là 4 triệu $ với lãi suất 12%/năm và 6 triệu $
vay bằng phát hành trái phiếu với lãi suất coupon là 10%/năm; 100.000 cổ phần ưu đãi đã
phát hành với mức cổ tức chi trả là 5%/CPƯĐ; và 1.000.000 cổ phần thường đang lưu
hành. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 40%.
Công ty M sản xuất với giá bán không thay đổi là 80$/đơn vị sản phẩm. Sản phẩm tiêu
thụ dư kiến trong năm tới là 100.000 sản phẩm. Công ty hiện đang lựa chọn 1 trong 2
phương án sản xuất sau đây:
Phương án A, có tỉ lệ chi phí biến đổi trên doanh thu là 60% và định phí hoat động tương
ứng là 400.000$

Phương án B, có tỉ lệ chi phí biên đổi trên doanh thu là 50% và định phí hoạt động tương
ứng là 600.000$
Yêu cầu:
1. Với phương án sản xuất nào thì EBIT sẽ bị hụt giảm nhiều hơn nếu sản lượng tiêu thu
không đạt mức dự kiến?
2. Công ty cần đạt mức sản lượng tiêu thu là bao nhiêu đối với 2 phương án để đạt thu
nhập EBIT mong muốn là 4.000.000$?
3. Với mức độ nợ hiện tại, phương án nào sẽ phát sinh tỉ lệ gia tăng lớn hơn trong thu
nhập mỗi cổ phần – EPS ứng với một mức gia tăng cho sẵn trong EBIT?


4. Hãy tính EPS của công ty M đối với cả 2 phương án nếu sản lượng tiêu thụ trong năm
tới giảm 5% so với mức dự kiến.
5. Nếu sản lượng tiêu thu dự kiến tuân theo quy luật phân phối chuẩn và có giá trị kỳ
vọng là 100.000 sản phẩm, độ lệch chuẩn là 40.000 sản phẩm. Hãy tính xác xuất mà công
ty M sẽ có EBIT<0 đối với phương án A và B.
ĐỂ THI TỐT NGHIỆP K30 – ĐỀ SỐ 2
LÝ THUYẾT (6Đ)
1. Trong điều kiện hiện nay, Việt Nam đang gặp phải những hạn chế nào? Cứng hoặc
mềm trong việc huy động vốn cho phát triển, những giải phải pháp nào được nghĩ tới.
(3đ)
2. Trong điều kiện thâm hụt cán cân thương mại như hiện nay, đồng thời với việc cán cân
tài khoản vốn đang không gia tăng mạnh như năm trước và lạm phát tăng cao, chúng ta
nên chấp nhận một đồng nội tệ tăng giá mạnh so USD hay là để đồng nội tệ giảm giá hơn
nữa? Những điểm lợi và bất lợi của phương án mà bạn chọn là gì và vì sao ban chọn
phương án đó? (3đ)
BÀI TẬP (4Đ)
Công ty XYZ hiện nay có cấu trúc vốn hiện hữu
VCPT: 1 triệu cpt
Vốn vay bằng trái phiếu 100tr$ lãi suất coupon 12%/năm
Hiện tại công ty đang tìm nguồn tài trợ để thực hiện 1 dự án đầu tư mới. CFO của công ty
đã đề xuất 3 phương án tài trợ cho dự án như sau:
P.A 1: phát hành 100.000 cpt giá 100$/cổ phần và trái phiếu trị giá 40tr$, lãi suất 14%
P.A 2: phát hành 20tr$ cổ phần ưu đãi, tỷ lệ chi trả cổ tức 16% và trái phiếu 30tr$, lãi suất
14%
P.A 3: phát hành 500.000 cpt giá 100$ cổ phần
T= 40%
1. Điểm hòa vốn EBIT giữa 3 phương án. Vẽ đồ thị EBIT – EPS
2. Nếu EBIT năm tới của công ty XYZ tuân theo đúng quy luật phân phối chuẩn với mức
EBIT kỳ vọng là 25 triệu$ và độ lệch chuẩn là 10tr$. Hãy tính xác suất mà P.A 3 sẽ đem

đến EPS sao hơn P.A 1 và P.A 2


3. Công ty XYZ hiện nay có số dư tiền mặt (và chứng khoán thị trường) là 5tr$. Dự kiến
dòng tiền tự do của công ty vào năm suy thoái là 10tr$, với độ lệch chuẩn 5tr$. Hãy xác
định xác suất mà XYZ sẽ cạn kiệt tiền mặt vào cuối năm suy thoái nếu công ty chọn P.A
2
******************************************
Đề thi trên có tính chất tham khảo vì năm nay dạng đề sẽ ra khác, gồm nhiều câu hỏi nhỏ,
trải đều những gì đã học và do đó không có trọng tâm. TCDN chiếm 70% và TCQT
chiếm 30%. Cách thức làm bài là trả lời trực tiếp vào ý câu hỏi, ngắn gọn, chính xác,
không nên dài dòng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x