Tải bản đầy đủ

Đề thi quản lý tài chính doanh nghiệp 1 HK II

Đề thi Quản lý tài chính doanh nghiệp 1 HK II -0910
Monday, 3. May 2010, 14:41:13
Chào các bạn,
Các bạn copy đề thi này về và làm để lên lớp chữa nhé.
ĐỀ THI: QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2009 - 2010
Thời gian: 90 phút Khoa: Quản lý
Sinh viên không được sử dụng tài liệu
-----------------------------------------------------Bài 1 (4 điểm)
Công ty Cổ phần HAFICO có nhu cầu nguyên vật liệu hàng quí là 2.500kg, hiện tại công
ty đang dự trữ kho nguyên vật liệu đầu tuần đầu tiên là 500kg, chi phí lưu kho là 0,1 triệu
đồng/kg, chi phí mỗi lần đặt hàng là 2 triệu đồng. Một năm có 365 ngày.
Yêu cầu:
- Xác định mức dự trữ kho nguyên vật liệu tối ưu cho công ty (làm tròn số đến hàng đơn
vị. VD: 524,4kg = 524kg, 524,5kg = 525kg)
- Xác định điểm đặt hàng, biết rằng công ty có dự trữ cho mục đích an toàn là 5 ngày,
thời gian chờ hàng về là 10 ngày.
- Vẽ đồ thị: Thời điểm đặt hàng
- Nhà cung cấp đưa ra điều khoản: nếu mỗi lần công ty đặt hàng với số lượng gấp đôi
mức tối ưu thì sẽ được hưởng chiết khấu là 0,01 triệu/kg. Công ty có nên tận dụng cơ hội
này không?

Bài 2 (3 điểm)
Công ty Minh Long luôn không cung cấp tín dụng cho khách hàng. Nếu cung cấp tín
dụng cho khách hàng với thời gian là 3 tháng thì số lượng hàng bán ra tăng 50%, biết
rằng số lượng hàng bán hiện tại là 1.000 sản phẩm, chi phí bình quân để sản xuất ra một
sản phẩm là 4 triệu, giá bán hiện tại là 7 triệu đồng/sản phẩm. Xác suất thanh toán là
95%, lãi suất trên thị trường là 16%/năm.
Yêu cầu:
- Nếu cung cấp tín dụng cho khách hàng, giá bán tăng 20%, công ty có nên chấp nhận
không?
- Để biết 5% khách hàng không thanh toán, công ty có thể sử dụng dịch vụ cung cấp
thông tin rủi ro tín dụng với chi phí thu trên từng đối tượng khách hàng tư vấn. Vậy chi
phí tư vấn trên mỗi đối tượng khách hàng ở mức tối đa là bao nhiêu thì công ty có thể
chấp nhận, biết rằng trung bình mỗi khách hàng mua 3 sản phẩm.
Bài 3(3 điểm)
Công ty Minh Long được chào cơ hội mua hàng một lần từ nhà cung cấp với giá là 1.000
triệu, điều khoản 3/10 ròng 60. Sau 90 ngày công ty mới có đủ tiền để trả nợ. Hiện tại
công ty không có tiền để tận dụng cơ hội hưởng chiết khấu hoặc trả nợ đúng hạn, nhưng
có thể vay tiền từ một ngân hàng với lãi suất 15%/năm. Công ty có nên vay tiền để hưởng
chiết khấu thanh toán không hay chỉ nên vay tiền để trả nợ đúng hạn? Giả sử một năm có
365 ngày.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x