Tải bản đầy đủ

Văn phòng công ty wacom

HUTECH
B Ạ I HỌC KỸ THUẬT CỐNG NGHỆ TP.HCM

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆP

VĂN PHÒNG CÔNG TY WACOM

Ngành

M Ỹ TH U Ậ T CÔ NG N G H ỆP

Chuyên ngành TH IÉT KẾ NỘI TH Ấ T

T H Ư V IỆ N
THƯỜNGBHKỸTHUẬTCỐNGNGHỀTP.HCM

1CM0O57?3/j


Giảng viên hướng dẫn :Th.S Phan Trí Thành
Sinh viên thực hiện
MSSV: 106301063

: Bùi Thị Phương Linh
Lớp: 06DT2

TP. Hồ Chí Minh, 2012


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- oOo---KHOA MỲ THUẬT CỎNG NGHIỆP
BỘ MÔN:

NHIỆM vự DỒ ÁN TỐT NGHIỆP

HỌ VÀ TÊN:.............BÙI THỊ PHƯƠNG LINH..............
MẢ NGÀNH:............ 301......................................................

MSSV:
LỚP:

106301063
06DNT2

1. Đầu đề Đồ án tốt nghiệp:

2. Nhiệm vụ (yêu cầu về nội dung và sô" liệu ban đầu):

3. Ngày giao Đồ án tốt nghiệp: ......................................................................................
4. Ngày hoàn thành nhiệm vụ: .......................................................................................
5. Họ tên người hướng dẫn
Phần hướng dẫn
1/ .....................................................
.............................................................

2/ ...................................................................
.............................................................................
Nội dung và yêu cầu ĐATN đã được thông qua Bộ môn.
Ngày
tháng
mĩm 20..
CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
NGƯỜI HƯỚNG DAN
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rỗ họ tên)

PHẦN DÀNH CHO KHOA, BỘ MÔN
Người duyệt (chấm sơ bộ): ..............................
Đơn vị: .............................................................
Ngày bảo v ệ :....................................................
Điểm tổng kết: .................................................
Nơi lưu trữ Đồ án tốt nghiệp: ..........................


NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DÂN

Điểm số bằng số__________ Điểm sô" bằng chữ____________
TP. HCM, ngày...... tháng........... năm 2012
(GV hướng dẫn ký và ghi rõ họ tên)


LỜI CẢM ƠN

Xin chân thành cảm ơn Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Thành phố Hồ Chí
Minh đã tạo điều kiện cho tôi thực hiện đồ án tốt nghiệp này.
Xin chân thành cám ơn quý thầy cô trong khoa Mỹ thuật Cồng nghiệp trong suốt
thời gian qua đã tận tình hướng dẫn, trang bị cho tôi những tri thức nền tảng quý báu.
Xin gửi đến thầy, giảng viên, Thạc sl Phan Trí Thành đã tận tình hướng dẫn trong
từng giai đoạn để để đồ án ngày càng hoàn thiện hơn
Cảm ơn các bạn bè đã nhiệt tình động viên và giúp đỡ tôi trong suốt thời gian
hoàn thành đồ án.
Dù đã rất cố gấng hoàn thành đề tài này với tất cả niềm say mê nhưng chắc chắn
sẽ không tránh khỏi những sai sót. Kính mong nhận được sự chỉ bảo và đóng góp ý
kiến chân thành của thầy cô và bè bạn.

Sinh viên thực hiện
Bùi Thị Phương Linh
Tháng 1 năm 2012


MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: NGHIÊN c ứ u ..........................................................................................1
1.1. Lý do chọn đề t à i ................................................................................................... 1
1.2. Giới hạn đề t à i ....................................................................................................... 1
1.3. TÌ1Ĩ1 hiểu về công ty W acom .......................................................................1,2,3,4
1.4. Phong cách thiết k ế ................................................................................................5
1.4.1 Màu s ắ c ........................................................................................................5
1.4.2 Đường n é t.....................................................................................................6
1.4.3 Chất liệu sử dụng........................................................................................ 6
CHƯƠNG 2: NỘI DUNG ................................................................................................7
2.1. Ý tưởng................................................................................................................... 7
2.2. Hồ sơ kiến trú c ....................................................................................................8,9
2.3. Khu tiếp tâ n .......................................................................................................... 10
2.4. Phòng họp ...................................................................................................... 11,12
2.5. Khu trưng b à y ..................................................................................................12,13
2.6. Khu bảo h à n h ....................................................................................................... 14
2.7. Phòng giám đốc.................................................................................................... 15
2.8. Thiết kế trang thiết bị nội thất....................................................................... 16,17
CHƯƠNG 3: KẾT L U Ậ N .............................................................................................18
TÀI LIỆU THAM KHẢO


DANH MỤC HÌNH
Trang
Hình 1

Bamboo

3

Hình 2

Cintiq

3

Hình 3

Intuos 4

3

Hình 4

Logo công ty Wacom

4

Hình 5

Hình tham khảo 1

5

Hình 6

Hình tham khảo 2

6

Hình 7

Hình tham khảo 3

6

Hình 8:

Logo Wacom

7

Hình 9

Ý tưởng thiết k ế

8

Hình 10

Hồ sơ kiến trúc

8

Hình 11

Mặt bằng

9

Hình 12

Khu lễ tân

10

Hình 13

Phòng họp -Phối cảnh 1

11

Hình 14

Phòng họp - Phối cảnh 2

12

Hình 15

Khu trưng bày-Phối cảnh 1

13

Hình 16

Khu trưng bày - Phối cảnh 2

13

Hình 17

Khubảohcành

14

Hình 18

Phòng giám đốc

15

Hình 19

Sản phẩm và logo Wacom 1

16

Hình 20

Sản phẩm thiết k ế

Hình 21
Hình 22

Sản phẩm và logo 2
Sản phẩm thiế k ế 2

1

16
17
17


LỜI MỞ ĐẦU

Sự phát triển của công nghệ đưa đến cho con người nhiều tiện ích hơn trong
cuộc sống .Bên cạnh đó không gian sông và làm việc cũng được đầu tư tỉ mĩ hơn
,truyền tải nội dung phù hợp hơn với từng ngành nghề.

Đề tài “ Văn phòng công ty Wacom” nhằm đưa ra một giải phấp phù hợp cho
không gian nội thất văn phòng hiện đại, phù hợp với xu thế chung cũng như văn hóa
của công ty .


CHƯƠNG 1 - NGHIÊN

1.1.

cứ u

Lí do chọn đề tài:

Lĩnh vực công nghệ không còn là điều mới lạ đối với nhiều người .hằng ngày
những phát minh cồng nghệ mới liên tục ra đời đem lại cho con người nhiều tiện
ích, đồng thời tiết kiệm thời gian hơn trước.
Công ty Wacom là một công ty chuyên về các sản phẩm công nghệ phục vụ
đắc lực cho các nhà thiêt k ế nội that nói riếng và lĩnh vực đồ họa ứng dụng nói
chung .
Chọn đề tài “văn phòng cho công ty Wacom” với mong muôn đưa ra một giai
pháp thiết kế cho văn phòng phù hợp với văn hóa và hướng phát triển của công
ty về lâu dài.
Đồng thời thể hiện một ước mong một ngày không xa công ty Wacom sẽ đến
Việt Nam ,đem đến những công nghệ mới cho người dùng ở Việt Nam
1.2 Giới hạn đề tài
Đề tài là sự nghiên cứu về văn hóa của công ty Wacom từ đó chắt lọc và
kết hợp giữa văn hóa của công ty trong không gian nội thất hiện đ ạ i .

1.3 Tìm hiểu về công ty Wacom :
1.3.1 Tìm hiểu về Bàn vẽ điện tử (Graphics tablet)
Bàn vẽ điện tử ( Graphic tablet) là một thiết bị đầu vào của máy tính mà thông
qua đó cùng với các phần mềm đồ họa thông dụng như 3DMax, Photoshop,
Auto CAD..., người dùng có thể dễ dàng hơn trong việc thể hiện ý tưởng thiết
k ế của mình.Giống như vẽ một tấm hình với giấy và bút. Bên cạnh đó, nó còn
là công cụ hỗ trợ tối ưu trong quá trình thuyết minh, trình diễn các bài báo cáo ,
hay dùng cho để chữ kí viết tay trong các văn bản .
Bàn vẽ điện tử gồm một bảng mỏng có mặt cảm ứng , người dùng sẽ sử dụng
cây viết điện tử để thể hiện ý tưởng của mình lên đó.
Được phát triển trong vài thập niên trở lại đây ,nhưng ứng dụng của bàn vẽ
điện tử thực sự đã giúp cho những người làm trong lĩnh vực đồ họa ứng dụng tiết
1


kiệm nhiều thời gian và tạo ra những sản phẩm vượt xa những mong đợi trước
đây.
1.3.2 Tìm hỉểu về công ty Wacom
Wacom là một trong sô" những công ty lớn chuyên về lĩnh vực sản xuất các
thiết bị đồ họa ứng dụng đặc biết là bàn vẽ điện tử.
Công ty Wacom là một công ty của Nhật Bản ra đời ngày 12 tháng 7 năm 1983
tại Ageo-shi,Saitama-ken , Nhật Bản với sô" vốn ban đầu là 48 tỷ Yên
Hiện nay công ty Wacom là một trong 2 cồng ty lớn chuyên sản xuâ"t các
dòng bàn vẽ điện tử và các sản phẩn có kiên quan.Công ty hiện có chi nhánh
công ty cũng như nhà máy sản xuất trên khắp các châu lục từ Châu Á, Châu
Mỹ ,Châu Âu.
v ề ý nghĩa của chữ Wacom : “Wacom”là mọt từ ghép trong tiếng N h ậ t.
“W a” có nghĩa là “Hài hòa” hay “Vòng tròiT.Còn từ “Com”= “Komu”có nghĩa
là “Máy tính”.
Bàn vẽ Wacom đáng chú ý vì có thể sử dụng không dây ,hay khồng cần ,độ
nhân của bút vẽ cũng được cải thiện nhiều cho người dùng cảm giác vẽ thật
hơn.Ngoài ra,Wacom còn cung câ"p một số thiết bị bút cảm ứng hỗ trợ cho các
dòng máy tính bảng,nó được biết đến với tên gọi “Penable technology”( tạm
dịch là “công nghệ bút điện tử” )
Tháng 1 năm 1984, công ty công bô" sự ra đời của cây bút điện tử đầu tiên trên
thê" giới.Từ đó,công ty liên tục cho ra đời các sản phẩm công nghệ nhằm giúp
khách hàng thuận tiện hơn trong việc sử dung máy tính và phát huy tồi ưu hiệu
quả của các phần mềm đồ họa.
Các dòng sản phẩm hiện tại của Wacom là :
- Bamboo
- Intuos
- Cintiq
- Inkling
- Và một sô" dòng sản phẩm bút vẽ điện tử khác .

2


Trong đó 3 dòng đầu tiên
dụng và trình diễn, sản phẩm
Còn dòng Inkling là bút vẽ
thật,Inkling sẽ nhớ và lưu trữ
tính.

là những dòng sản phẩm chuyên về đồ họa ứng
bao gồm một bàn vẽ và một cây bút điện tử.
thông minh sử dụng bút để phác họa ra giấy
nó dưới dạng nội dung sô",au đó chuyển vào máy

Hình 1 : Bamboo

Hình 2 : Cintiq

Hình 3 : Intuos 4

3


Ý nghĩa Logo của công ty :
Logo dạng 3D phù hợp với xu thế công
nghệ mới.
Từ một điểm tỏa ra nhiều nhánh và mỗi
nhánh có một màu sắc khác nhau cho thấy
sự vươn xa không ngừng của sản phẩm và
thương hiệu.
Sự đa dạng , luôn biến đổi ví như sự biến
đổi của tự nhiên để phù hợp với xu thế
chung của thế giới. Đây cũng là sự vận
động liên tục để tạo ra cái mới m ẻ.vằ sự
vươn cao ,vươn xa hơn nữa trong tương l a i .
Sử dụng phong chữ mềm mại, sự đảo Hình 4 : Logo của công ty Wacom I
. . 1
ngược của chữ “W” “M” 1liên .tưởng
đến
một vòng khép kín ,liên hoàn .Tạo cảm giác liên tục và bền vững, trường tồn
của công ty .

%

Wacom

_ L

(« K f V_____ ___________

Câu slogan của công ty là “Open up, sense more ”( tạm dịch : “mở rộng ra,
cảm nhận nhiều hơn”) cùng với biểu tượng logo cho thấy mong muốn phát
triển hơn nữa của công ty cũng như công nghệ phục vụ con người.
Phương châm của công ty là luôn luôn vận động và tạo ra và hoàn thiện
những sản phẩm nhằm phục vụ lợi ích tối ưu của con người.Cuộc sống luôn là
nhừng điều bât ngờ. Vì vậy, công ty luôn khuyến khích người dùng thông qua
những sản phẩm này có thể tự mình khám phá ra nhiều điều thú vị và bổ ích ẩn
chứa xung quanh để hoàn thiện hơn nữa môi trường sống .
Với lịch sử chưa đến 30 năm (từ Năm 1983 đến nay ) Nhưng Công ty Wacom đã
thực sự chứng minh được hướng phát triển đúng đắn trong lĩnh vực công nghệ
của mình .
Các sản phẩm của công ty liên tục đạt được những giải thưởng công nghệ như :
-“Red Dot Design”( cho dòng cintiq 12wx và bamboo tháng 6/2008 ,cho dòng
Intuos tháng 7/2009, cho dòng Bamboo tháng 4/ 2010);
-“TIPA” (tháng 6/2008 cho dòng Cintiq 12wx );
- “Good Design Award”(tháng 9/2010 cho dòng Bamboo)
4


1.4 .Phong cách thiết kế:
Là công ty chuyên về các sản phẩm phục vụ đồ họa nên rất phù hợp với phong
cách thiết kế hiện đại.
Xu hướng hiện nay là tạo ra những khồng gian mới lạ, tránh sự nhàm chán đơn
điệu của màu sắc cổ điển như vàng,nâu của gỗ... thay vào đó là các màu sắc
tươi sáng .Các đường nét không quá bó hẹp trong nhừng đường thẳng .
1.4.1-Màu sắc
Ngày nay,việc ứng dụng màu sắc
trong không gian văn phòng hiện
đại có phần phong phú hơn.Khồng
còn giới hạn bởi những gam màu
truyền thống như ghi, xám ... ,
thiết k ế hiện đại đã khéo léo kết
hợp với nhừng màu sắc tươi trẻ
nổi bật như ,Tím, đỏ, xanh lá cây
Đặc biệt những màu tươi sáng rất
phù hợp với công ty chuyên về
công nghệ mang tính sáng tạo cao.
Hình 5 : Hình tham khảo 1

5


4.2 Đường nét :
Trong văn phòng hiện đại ,các đường nét quy về đơn giản cho không gian nội
thât như đường thẳng ,các đường cong đơn giản không quá cầu kì,phức tạp.Đồ
đạc nội thât mang tính công năng cao trong văn phòng.

Hình 6 : Hình tham khảo 2

1.4.2 Chat liệu sử dụng :
Vật liệu sử dụng chủ yếu cho khồng gian làcác vật liệu hiện đại : thép, nhôm,
aluminum, composite, kính, inox .

Hình 7 : Hình tham khảo 3

6


CHƯƠNG II - NỘI DUNG
2.1 Ý tưởng:

uuaconrv
Hình 8 : Logo Wacom
Sử dụng đăc trưng văn hóa của công ty để làm nổi bật thương hiệu và những
điều tôt đẹp mà công ty đã và đang hướng tới.
Logo : với 5 màu sắc tươi tắn Mỗi màu sẽ được thêm vào không gian nội that
đe tạo nên mối liên kêt .Đồng thời làm không gian thêm phần tươi mới
Chữ “Wacom” với font mềm tạo ra những đường bo góc sẽ được áp dụng vào
từng không gian.
Xu thế phát triển của công ty cũng như của thê giới đó là sự hòa quuyện giữa
con người và thiên nhiên ,mang lại cảm giác gần gũi hơn ,giúp con người khám
phá thêm những điêu kì thú xung quanh.Vì vậy các không gian sẽ sử dụng
những đường nét không quá khô cứng cũng như màu sác tươi mới .

7


Hình 9 : Ý tưởng thiết kế
2.2 Hồ sơ kiến trúc:

Hình 10: Hô sơ kiến trúc
Hồ sơ công trình kiến trúc Vinamilk Tower,gồm 12 tầng,l tầng lửng và 2 tầng
hầm.Tổng chiều cao 5 l,8m,các tầng có cốt cao độ là 3,8m

8


Sử dụng mặt bằng tầng 2 của công trình để bồ" trí nội that cho đồ án “văn
phòng công ty Wacom”.Mặt bằng bồ" trí gồm các khu chính : giám đốc,họp ,tiếp
tân, khu trưng bày, khu bảo hành, kế" toán ,kinh doanh và marketing , khu kĩ
thuật.Các khu phụ : hành lang thang máy,cafe,kho ,vệ sinh

Các không gian thiết kê" chính gồm: Khu lễ tân, phòng giám đốc, phòng họp
,phòng trưng bày , phòng bảo hành.

MẠT BANG Dự KIEN
(J )

KHÔNG OIAN LÊ TÀN

@

KHÔNG OIAN HỌP

(J 3 )

K M Ô N G c ilA * . T R U N G

(2 )

KHÔNG QIAN BÀO I

(§ )

KHỔNG 1 A N GIÁM DOC

1

MAT BANG TÀ N G 2 T L 1/100

Hình 11: Mặt bàng

9


2.3 Khu tiếp tân:

Hình 12: Khu lễ tân
Khu tiếp tân được đặt ngay gần hành lang của thang máy.Không gian bừng
sáng với màu vàng nổi bật cùng với logo của quầy lễ tân
Thêm vào đó là các màu sắc tươi tắn trên nền trắng tạo nên không khí vui tươi
và thoải mái nhưng cũng không kém phần trang trọng.
Hành dạng của quầy lễ tân được lấy ý tưởng từ chữ V trong logo “Wacom” của
hãng.

10


2.4 Khu họp:

Hình 13: Phòng họp -Phôi cảnh 1

Lây ý tưởng chủ yêu từ những đường nét bo góc mềm mại làm cho không
gian không quá cứng nhắc. Cảm nhận 1 chút hương vị của của những màu sắc
rât tự nhiên trong căn phòng, tạo cảm giác gần gũi hơn với thiên nhiên.Màu đỏ
thường tạo cảm giác nóng bức hay khó chịu bởi nó là màu của mặt trời ,của lửa
nhưng đây cũng là l màu gốc trong bảng màu ,mà nếu thiếu nó thì cuộc sống
này không còn màu săc .Nó tượng trưng cho sự mạnh mẽ , cũng là màu mang
lại nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống

I


Hình 14: Phòng họp -Phôi cảnh 2
Công ty luôn chú trọng gắn kết và hòa mình vào môi trường tự nhiên , để con
người và thiên nhiên hiểu nhau hơn.
Sáng tạo cùng với thiên nhiến dể mang đến hiệu quả cao nhất

2.5 Khu trưng bày.
Nhu cầu tìm hiểu và sử dụng sản phẩm bàn vẽ điện tử ngày càng tăng lên
không chỉ trên thê giới mà còn ở tại Việt Nam .Vì vậy xây dựng không gian này
để quảng bá sản phẩm đồng thời giới thiệu và dùng thử sản phẩm nếu khách
hàng có nhu cầu hoặc quan tâm đến .
Khu trưng bày lấy màu xanh lá làm màu chủ đạo,l một màu có trong logo .Để
thồng qua khồng gian truyền tải đến người dùng ý nghĩa và mục đích sử dụng
sảm phẩm . Hầu hết các sáng tạo đều bắt ngưồn từ thiên nhiên ,mang thiên
nhiên vào trong ản phẩm luôn được khuyến khích.
Dùng các nét bo góc từ đường nét của sản phẩm làm mềm không gian trưng bày
Kệ trưng bày thiết kế đựa theo font của chữ “C” và Chữ "O ” trong logo .

12


Hình 15 : Khu trưng bày - phối cảnh 1
KHÔNG GIAN TRƯNG BÀY

Hình 16: Khu trưng bày _ Phối cảnh 2

13


2.6 Khu bảo hành :

KHÔNG GIAN BÀO HÀNH

Hình 17: Khu bảo hành
Màu xanh dương từ logo làm màu nhân chủ đạo cho không gian
Những đường bo góc được đưa vào trần và nội thất tạo nên sự thống nhâ't giữa
các không gian và thiết k ế chung của sản phẩm

14


2.7 Phòng giám đốc :

Hình 18: Phòng giám đốc
Điểm nhấn cho căn phòng chính là bàn của giám đốc.Trên giả thiết đây là 1
giám đốc nữ.Phẫn này có thể đổi sang những tông màu khác sẽ tạo ra hiệu ứng
khác nhau cho căn phòng.
Nhưng đường bo góc được lặp lại nhưng nhẹ nhàng hơn cho căn phòng này
nhưng vẫn không mất đi nét độc đáo đó là sự phối hợp của màu sắc trong không
gian.

15


2.8 Thiết k ế trang thiết bị nội thâ't:
Hai sản phẩm đùng màu trắng kem làm màu chủ đạo Các kệ sử dụng đường nét
lây từ font chữ của logo “wacom” và từ sản phẩm làm chủ đạo .
Đồng thời tạo nên nhừng đường liên tục hay khép kín .

Wacom

OntiQ

Hình 19 : Sản phẩm và logo Wacom 1

Hình 20: Sản phẩm Thiết k ế 1
16


Hình 21 : Sản phẩm và logo Wacom 2
Hình dạng của sản phẩm Wacom -bamboo được đưa vào trong phần kệ trưng
bày

Hình 22 : Sản phẩm thiết kế 2

17


KẾT L U Ậ N :

Xuyên suốt bài là sự kết hợp nhịp nhàng của từng màu sắc . Mỗi không gian
mang nét đặc trưng riêng ,tạo nên mối liên kết hòa vào không gian thông
nhât,không cầu kì nhưng cũng không quá thô mộc.
Những đường nét bo góc được lấy từ font chữ của logo và từ sản phẩm tạo nên
một sự tuần hoàn giữa các không gian .
Trong xu thê chung của sự phát triển nhất là về mặt công nghệ ,việc quảng bá
và đưa sản phẩm đến gần với người dùng là điều rất quan trọng . Đặc biệt là
những sản phẩm phục vụ cho những người làm công tác nghệ thuật có tính sáng
tạo cao.

T H Ư
TRUỜNG ĐH KỶT"

/iOAOOĨhiị

18


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x